Vacip Olan Gusüller

(1) İslam’a Giren Kimsenin Gusül Abdesti Alması Vaciptir

(32) Kays bin Asım (Radiyallahu Anh) İslam’a girişini şöyle anlatıyor:
“İslam’a girmeyi irade eder halde Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana su ve sidir ile gusül abdesti almamı emretti.”
Ebu Davud (355) Nesei (188) Tirmizi (605) Beyhaki (1/171) Ahmed (2/221) Albânî (128 İrva)
(33) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Sumametü’l-Hanefi esir olmuştu... Müteakiben İslam’a girdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun bağını çözdü, onun Ebu Talha’nın bahçesine gönderdi ve gusül abdesti almasını emretti. Sumame’de yıkandı ve iki rekât namaz kıldı. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Kardeşinizin İslam’ı güzel oldu’ buyurdu.”
İbni Huzeyme (253) İbni Hibban (1238) Abdurrezzak (9834) Beyhaki (1/171)
(2) Cima Eden Kimsenin Gusül Abdesti Alması Vaciptir

(34) Meymune (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i perdeledim cünüplükten dolayı gusledip yıkandı.”
İbnu’l-Carud (97) Ebu Avane (1/299)
(35) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Erkek kadının dört şubesi arasına oturur ve gayret sarf ederse gusül abdesti vacip olur’ buyurdu.”
Buhari (392) Müslim (348/87) Ebu Avane (1/288) Ebu Davud (216) Nesei (191192) İbni Mace (610) İbni Hibban (1174) İbni Ebi Şeybe (1/108) Ahmed (2/247270) Albânî (1/122-163 İrva)
(3) Kesl Olan Kimsenin Gusül Abdesti Alması Vaciptir

(36) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ensardan bir adama gelmesi için haber gönderdi. Adam başı su damlar halde geldi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Her halde acele getirdik’ buyurdu. Adam:
-Evet dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Acele ettirilir yahut inzal edemezsen, sana gerekli olan abdest almaktır gusül abdesti almak değildir’ buyurdu.”
Buhari (323) Müslim (345/83) İbnu’l-Münzir (565 Evsat)
(37) Ubeyy bin Ka’b (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Ben:
−Ya Rasulallah, kişi kadınla cima edip kesl meydana gelerek boşalma olmadığında kendisine ne lazım gelir dedim? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Kendisinden kadına isabet eden şeyi yıkar sonra abdest alır ve namaz kılar’ buyurdu.”
Buhari (394) Müslim (346/84) İbnu’l-Münzir (564 Evsat)
(38) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Kadının dört şûbesi arasına oturduğu ve sünnet yeri sünnet yerine bitiştiği vakit gusül abdesti gereklidir’ buyurdu.”
Ebu Davud (216) Tirmizi (108-109)
(4) İhtilam Olan Kimsenin Gusül Abdesti Alması Vaciptir

(39) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Ümmü Süleym (Radiyallahu Anha), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:
−Bir kadın rüyasında erkeğin gördüğünü görürse ne yapar? diye sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Suyu gördüğü müddetçe gusül abdesti alır’ buyurdu. Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) dedi ki Ümmü Süleym (Radiyallahu Anha)’ya:
−Kadınları mahcup ettin, kadın ihtilam mı olur? dedim. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:
−‘İki elin topraklansın bu olmasa onun çocuğu kendisine neyle benzer’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud (88) Malik (1/51/85) Buhari (283) Müslim (313/12) Ebu Avane (1/291) Nesei (197) Tirmizi (122) İbni Huzeyme (235) İbni Hibban (1165) Begavi (244) Abdurrezzak (1049) Humeydi (298)
(40) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“İhtilam olduğunu hatırlamadığı halde önünde ıslaklık bulan bir kimse hakkında sorulduğunda Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘O kimse gusül abdesti alır’ buyurdu. Uykusunda ihtilam olduğunu gören ancak önünde ıslaklık bulamayan bir kimse hakkında sorulduğunda Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Onun gusül abdesti alması gerekmez’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud (89) Darimi (1/195) Ebu Davud (236) Tirmizi (113) İbni Mace (612) Ahmed (6/256)
(5) Şehvetle Meni Çıkarana Gusül Abdesti Alması Vaciptir

(41) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Eğer meni çıkarırsan gusül abdesti al’ buyurdu.”
Ebu Davud (206) Nesei (194) İbni Hibban (1102 İhsan) Ahmed (1028) Albânî (562 Cami)
(6) Hayzdan Kurtulanın Gusül Abdesti Alması Vaciptir

(42) Hamne binti Cahş (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Altı veya yedi gün Allah’ın sana bildirdiği müddet kendini hayızlı kabul et; sonra yıkan’ buyurdu.”
Ebu Davud (287) Tirmizi (128) İbni Mace (627) Darekutni (1/214) Albânî (188 İrva)
(7) Nifaslının Gusül Abdesti Alması Vaciptir

(43) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında nifaslı kadın kırk gün namazsız otururdu. Biz keleften dolayı yüzlerimizi versle boyardık.”
İbni Mace (648) Ebu Davud (311) Darimi (1/229) Ebu Yağla (7023) Ahmed (6/300-303) Albânî (201 İrva)
(8) Cuma Günü İçin Gusül Abdesti Almak Vaciptir

(44) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) dedi ki:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen her kese vaciptir’ buyurdu.”
Buhari (852) Müslim (846/5) Malik (1/122/4) Ebu Davud (341) Nesei (3/93) Darimi (1/361) İbni Mace (1089) İbni Huzeyme (1742) Beyhaki (1/294) Begavi (331) Ahmed (3/60) Albânî (143 İrva)
(45) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle tahdis etti:
“Bir cuma günü Ömer (Radiyallahu Anh) hutbe okurken mescide Osman bin Affan (Radiyallahu Anh) çıkageldi. Ömer ona tariz ederek:
−Bazı insanlara ne oluyor ki ezandan sonra gecikiyorlar! dedi. Osman (Radiyallahu Anh):
−Ya Emirelmüminin, ezanı işitince sadece abdest alıp buraya geldim dedi. Ömer (Radiyallahu Anh):
−Sadece abdest aldın öyle mi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:
‘Herhangi biriniz Cuma namazına geldiğinde yıkansın’ buyurduğunu işitmediniz mi? dedi.”
Başka bir rivayette:
“Bir de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yıkanmayı emrettiğini bilip dururken, sadece abdest aldın öyle mi? dedi.”
Müslim (845/4) Buhari (852) Malik (1/101)