Üzüntü Ve Sıkıntı Anında Okunacak Dualar

Konu, 'Dualar' kısmında mozilla tarafından paylaşıldı.

 1. mozilla

  mozilla Islam-TR Üyesi

    
  Üzüntü ve sıkıntı anında okunacak dua

  Ey Dost! Bu bölümde yüce Peygamberimizin (A.S.), sıkıntı ve musibet ile ilgili bazı emir ve tavsiyelerden örnekler vermek istiyorum:
  Üzüntü ve sıkıntı anında dua
  Hz. Abdullah Bin Abbasdan (R.A.) rivayet edildiğine göre, sevgili Peygamberimiz (A.S.) üzüntülü ve sıkıntılı anlarında şöyle dua buyururlardı:
  Okunuşu: ‘’La ilahe illallhül-Aziymül-Haliym. La ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbul-Arşil-Keriym.’’
  Manası: ‘’Halim ve Aziym olan Allah’tan başka ilah (ibadet edilecek)Allah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur. O, arşı kerimin Rabbi (sahibi)dir.’’
  Sıkıntılı anlarda okunan dua
  Sevgili Peygamberimizin (A.S.), sıkıntılı anlarında çok çok okuduğu diğer bir duasi şudur:
  Okunusu: “Ya Hayyu, ya kayyum! Birahmetike esteğiysü.“
  Manası: „Ey devamlı var olan, ebedi ve ezeli hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini (yarattıklarını) varlıkta hayatta tutan = Ey Hayy ve Kayyum olan Allah‘ım! Rahmetinle yardımını istiyorum.”
  Yine Resulü Ekrem (A.S.) Efendimiz, en hararetli bir şekilde, var gücüyle dua ettikleri zamanda dahi şöyle dua ederlerdi: “Ya Hayyü, Ya Kayyum!”
  Sıkıntılarda okunan dua
  Ey Dost! Hz. Peygamberin (A.S.) sıkıntı anında okuduğu diğer kısa bir duası da şöyledir:
  Okunuşu: “Subaballahil Aziym!”
  Manası: “Büyük ve yüce ALLAH’I tesbih ederim!”
  Hz. Peygamberin (A.S.), ümmetine tavsiye ettiği dualardan biri de şöyledir:
  Okunuşu: “ Allahü, Allahü Rabbi, la üşrikü bihi şey’en”
  Manası:” Benim rabbim, ALLAH’dır ALLAH. O’na hiç bir şeyi ortak koşmam.”

  SIKINTI VE RUHI BUNALIMA DUA
  Sad Bin Ebi Vakkas’dan (R.A.) rivayet edilmiştir:
  “Resululullah’’ın (S.A.V.) şöyle buyurduğunu işittim”:
  “Ben öyle bir söz biliyorum ki, sıkıntı, üzüntü ve dara düşen, elem ve kedere uğrayan bir kimse, o sözü söylecek olursa mutlaka o düşmüş olduğu sıkıntı, üzüntü ve kederden, elem ve darlıktan, ruhi bunalımdan kurtulur. Bildiğim o söz (o dua), kardeşim Yunus Peygamberin sözüdür (duasidir):
  Okunuşu: ”La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minazzalimiyn.”
  Manası: “ALLAH’IM! Senden başka hiçbir ilah (ibadet edilecek mabud) yoktur. Seni bütün noksanlıklardan uzak tutar, tenzih ederim. Gerçekten ben, haksızlık edenlerden (zalimlerden) oldum.”
  Hz.Yunus Peygamberi balık yuttuğu zaman, balığın karnında, o karanlık ve sıkıntılar icinde Yunus (A.S.), bu duası ile ALLAH’A yalvarmıs ve sıkıntıdan kurtululmuştur.
  Hadis-i şerifde Hakimin rivayetinde şöyle bir ilave vardır: Resulullah’ın (A.S.) meclisinde bulunan ashabtan birisi: “ Ya Resulallah! Bu özellik yalnız Yunus’a (A.S.)’m ı mahsustu, yoksa bütün müslümanlara da şamil midir? Resuli Ekrem (S.A.V.): “ Bak Allah ne buyuruyor: “Yunus’u sıkıntıdan, gam ve kederden kurtardığımız gibi, bütün müminleri (müslümanlari) da kurtarırız. “ (Enbiya Suresi Ayet: 88)
  Hz Ibrahim (A.S.), ateşe atıldığı zaman, “Hasbiyallahü ve ni’mel vekil” demisti. “ALLAHIM bana kafidir, ALLAH, yardım edici olarak bana kafi, yeterlidir” demişti de, nemrudun ateşi, Hz. Ibrahim Peygamber içine düşünce güllük gülistanlik olmuştu.
  Sıkıntı anında okunacak Dua
  Hz. Ebubekirden (R.A.) rivayete göre, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam. “ Sıkıntı ve üzüntüye mübtela olan kimse, şöyle dua etsin” buyurmuştur :
  Okunuşu: Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslihli şe’ni küllehu la illa ente.
  Manasi: “ALLAHIM! Rahmetini umarım. Beni bir göz kırpması kadar bile nefsime birakma. Bütün işlerimi ıslah et. Senden başka ilah yoktur.
  Sıkıntı basınca okunacak Dua
  Camiussağirde rivayet edilen bir Hadis-i şerifde, Resulü Ekrem Efendimiz, gam, keder, ve sıkıntı basınca şöyle dua ederlerdi:
  Okunuşu: “Hasbiyer’Rabbü minel’ibadi, hasbiyel,haliku minel’mahlukıyn, Hasbiyer’Rezzaku minel’merzukıyn. Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbülarşil’azıym.”

  Manası: “Kullara karşı Rabbim bana kafidir(Yeterlidir). Yaratılmışlara (mahluklara karşı halik (yaratan) bana kafidir (yeter), rızık yiyenlere karşı rızık veren (ALLAH) bana yeter. Bana O, kafidir ki, ancak o kafi. Bana Allah yeter (kafi), O ne güzel bir vekildir. Bana Allah kafidir. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim (O’na güvendim, O’na dayandım). O, yüce arşın sahibidir.
  DÜNYA VE AHIRET SIKINTILARINI GIDEREN DUA
  Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurdu: Bir kimse, hergün olmak üzere, sabah akşam yedi kere şu duayi okursa, dünya ve ahiretle ilgili ne gibi bir sıkıntısı olursa olsun ALLAH, o sıkıntıları giderir.
  Okunuşu: “Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşil’azıym.”
  Manası: “ALLAH, bana kafidir. O#ndan başka ibadet edilecek hiç bir ilah yoktur. O’na dayandım. O arşı azimin (büyük arşın) sahibidir.”
  Şifa Ayetleri
  Okunuşu: Ve yeşfî sudûra kavmim-müminîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.

  Manasi: (Allah müminler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)

  Okunuşu: Yâ eyyühen-nâsü kad câet küm mevızatun min Rabbikum ve şifâül-limâ fis-sudûri ve hüden ve rahmetün lil-müminîn.

  Manasi: (Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, müminlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)

  Okunuşu: Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâül-linnâsi inne fî zâlike leâyetel-likavmiy-yetefekkerûn.

  Manasi: (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.)

  Okunuşu: Ve nünezzilü minel-Kurâni mâ hüve şifâüv-ve rahmetül-lil-müminîn.

  Manasi: (Biz Kurânda müminler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz.

  Okunuşu: Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.

  Manasi: (Hastalandığımda bana şifâ veren Allahtır.

  Okunuşu: Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâün.

  Manasi: De ki: Kurân, inananlar için hidayet ve şifadır.

  Ayrıca Ayetel- Kürsi, Amener- Resulü ve Esmaü'l Hüsna yi bol bol okuyalim.
  Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur." (Rad Suresi, 28 )


  HATTAT YUSUF TAVASLININ TAM DUA KITABINDAN ALINTILAR
  SELAM VE DUA ILE
 2. DAVA

  DAVA Islam-TR Üyesi

  kardesim o tür kitaplara dikkat ediniz, asli astari bullunmayan, gercekten uzak birsürü seyler yazilmakta o tür eserlerde... Bakiniz Hadisi Serif Kaynaklari yok, Alim bu bunlari söylemis yok...
 3. Muaz ibni Cebel

  Muaz ibni Cebel İyi Bilinen Üye Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Kesinlikle size katiliyorum yillardir bu millet bu tur safsatalara inandi sifa Rabbimdendir ve Hadisi Serif ile belirtilen dualar veya ayetler okunmalidir..
 4. Ebu Katade

  Ebu Katade Misafir

  ALLAH razı olsun ahi....
 5. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  esselamu aleikum kardesler
  bir kitap var ince ama ins. faydali...

  Sait El-Kahtani den Kur´an ve Sünnet´te müslümanin siginagi DUA ve ZIKIRLER ,
  Polen yayinlari...
  günlük hayatimizdaki zikirlerimizi Allah Rasulunun sünnetine uygun sekilde yapalim ins.
  Selametle

Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.