TÜRKİYEDEKİ YAHUDİ UŞAĞI MASONLARIN BİR KISMININ LİSTESİ

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında Tuva Vadisi tarafından paylaşıldı.

  1. Tuva Vadisi
    Üyeliği İptal Edildi


    SİYÂSİLER

    Sabancılar
    Koç grubu
    Karamehmet
    Uzan grubu
    Rahşan Ecevit
    İsmail Cem
    Tansu Çiller
    Şükrü Sina Gürel
    Ercan Karakaş
    Bülent Tanla
    Coşkun Kırca
    Kemal Derviş
    Câvid Bey
    Nuri Conker
    Ahmet İsvan
    Osman Kibar
    Hayrettin Erkmen
    Turan Güneş
    Sebâti Ataman
    Emre Gönensay
    Naim Talû
    Salih Bozok
    Aka Gündüz
    Turhan Kapanlı
    Mithad Şükrü Bleda
    Sümer Oral
    Ali Dinçer
    Ekrem Alican
    Cem Kozlu
    Fatin Rüştü Zorlu
    Sabiha Sertel
    Ş. Hüsnü Değmer
    Kıbrıslı Kâmil Paşa
    Ahmed Vefik Paşa
    Faik Nüzhet
    Tayyibe Gülek
    Süleyman Demirel

    SİNEMA-TİYATRO

    Haldun Dormen
    Hulûsi Kentmen
    Ayhan Işık
    Kenan Işık
    Aziz Rutkay
    Doğa Rutkay
    Aziz Basmacı
    Yıldız Kenter
    Müşfik Kenter
    Leyla Gencer
    Halûk Bilginer
    Memduh Yükman

    TELEVİZYON

    Ali Kırca
    Ali Baransel
    M. Ali Birand
    Murat Birsel
    Deniz Arman
    BÜROKRASİ
    Gazi Erçel
    Metin Yalman
    Osman Olcay
    Osman Kulin
    Sadun Terem
    Kaya Toperi
    Gaazi Yaşargil
    S. Kâni İrtem
    Onur Öymen
    Özdem Sanberk
    Hüseyin Poroy

    GAZETECİLER

    Güneri Civaoğlu
    Cüneyt Arcayürek
    Ahmed Emin Yalman
    Nazlı Ilıcak
    Cengiz Çandar
    Canan Barlas
    Altan Öymen
    Örsan Öymen
    Abdi İpekçi
    Nail Güreli
    Güngör Mengi
    Yusuf Ziya Ortaç
    Ali Sirmen
    Aydin Emeç
    Çetin Emeç
    Ülkü Arman
    Sedat Simâvî
    Erol Simâvî
    Ali Nâci Karacan
    Nadir Nâdi Abalıoğlu
    Yunus Nâdi Abalıoğlu
    Ali Gevgilli
    Ruhat Mengi
    Leyla Umar
    İlker Sarıer
    Hasan Tahsin
    Murat Birsel
    Fazlı Necib
    Necmi Tanyolaç
    Yılmaz Çetiner
    Ertuğrul Özkök
    Emin Çölaşan

    EĞLENCE

    Sezen Aksu
    Nilüfer
    Burak Kut
    Neco
    Sibel Egemen
    Ciğdem Talu
    Egemen Bostancı
    Murat Arkan
    Perran Kutman
    Harika Avcı
    Ozan Orhon
    Işıl Özışık

    SERBEST MESLEK

    Atilla Dorsay
    Cemil İpekçi
    Uğur Civelek
    Yıldırım Mayruk
    Muvaffak Benderli

    KARİKATÜRİSTLER

    Cemal Nadir Güler
    Semih Poroy
    Ali Ulvi Ersoy
    Altan Erbulak
    Tekin Aral
    Oğuz Aral
    Piyale Madra
    Bedri Koraman

    SANAYİCİ - İŞADAMI

    Nejat Eczacıbaşı
    Bülent Eczacıbaşı
    Feyyaz Berker
    Feyyaz Tokar
    Cem Boyner
    Ali Koçman
    Dinç Bilgin
    Can Paker
    Ömer Çavuşoğlu
    Halil Bezmen
    Dilber Ailesi
    Rona Yırcalı
    Selahattin Göktuğ
    Fuad Sâdıkoğlu
    Ferdi Vardarman
    Öner Akgerman
    M. Cemil Merzeci
    Ziya Taşkent
    Cem Uzan
    Ali Koç

    YAZARLAR

    Hâlide Edip Adıvar
    Orhan Pamuk
    Yaşar Kemal
    Muazzez Berkand
    Nâzım Hikmet Ran
    Azra Erhat
    Vedat Nedim Tör
    Yaşar Nâbi Nayır
    Celal Sâhir Erozan
    Emil Galip Sandalcı
    Ali Cânip Yöntem
    A. Hamid Tarhan
    Şinasî

    ÜNIVERSİTE

    Kemal Gürüz
    Kemal Alemdaroğlu
    Nermin Abadan-Unat
    Sulhi Dönmezer
    Talât Halman
    Gündüz Gedikoğlu
    Eser Karakaş
    H.Veldet Velidedeoğlu
    Sıddık Sâmi Onar
    İlhan Arsel
    Sâhir Erman
    Bülent Tanör
    Nur Serter
    Tunç Erem

    ASKERLER

    Çevik Bir
    Ali Fuad Cebesoy
    Am. Sait Halman
    Tuğg. Halit Göktuğ
    Yarb. Selim Soley
    Tümg. Ömer Z. Dorman
    Kur.Alb. Osman Köksal
    Tümg. Sırrı Öktem
    Gen. Cahid Tokgöz
    Gen. Zeki Soydemir
    Güven Erkaya
    Refik Tulga
  2. Eski haberci
    Üyeliği İptal Edildi

    sabatay diyosun ama boş bir konu elinde kesin bir delil varmı yoksa zan mı ediyorsun( bazıları ölmüş sanki altından kalkamazsınız )
  3. Tuva Vadisi
    Üyeliği İptal Edildi

    1. 33.Osmanlı Padişahı V.Murad,
      Şehzade Kemalettin Efendi,
      Şehzade Nurettin Efendi,
      5.Murad’ın Başmabeyincisi Ahmet Seyid,
      Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa,
      Sadrazam Âli Paşa,
      Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa,
      Sadrazam Tunuslu Ethem Paşa,
      Sadrazam Hayrettin Paşa,
      Sadrazam Mithat Paşa,
      Sadrazam Ahmet Vefik Paşa,
      Sadrazam ibrahim Hakkı Paşa,
      Sadrazam Talat Paşa,
      Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M.Raşit Arer,
      Bahriye Nazırı Cemal Paşa,
      Maliye Nazırı Cavit Bey,
      Maliye Nazırı Tevfik Bey,
      Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman,
      Nafia Nazırı Ali Münif,
      Posta Nazırı Kirkor Agaton,
      Devlet Adamı ve Yazar Ethem Pertev Paşa,
      Devlet Adamı ve Musikişinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa, Prens Aziz Hasan Paşa,
      Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf,
      Şam Valisi ve Abdülhamid'in Damadı olan Damat Ahmet Nami Bey,
      Ankara Valisi Reşit Paşa,
      ittihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi Mithat Şükrü Bleda,
      Maliye Müsteşarı Faik Süleyman,
      Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi,
      Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp,
      Başbakan Hasan Saka,
      Başbakan Suat Hayri Ürgüplü,
      Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen,
      Başbakan Yardımcısı Akif iyidoğan,
      Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça,
      Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras,
      Dışişleri Bakanı Selim Sarper,
      içişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın,
      içişleri Bakanı Şükrü Kaya,
      Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu,
      Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar,
      Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati,
      Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel,
      Milli Savunma Bakanı Münir Birsel,
      Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen,
      Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen,
      Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan,
      Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe,
      Ticaret Bakanı Ahmet Dallı,
      Bakan, Milli Emniyet Başkanı Celal Tevfik Karasapan,
      Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer    1. askeri gorevde bulunmus olan masonlar

      Humbaracı Ahmet Paşa (Comte de Bonneval),
      ingiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa,
      Abdülaziz’in Başmabeyincisi Namık Paşazade Hüseyin Cemil Paşa,
      Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa,
      Müşir Fuat Paşa,
      Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa,
      Birinci Ordu Komutanı Ali ihsan Sabis Paşa,
      Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa,
      Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa,
      Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa,
      Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa    1. bilim alanina kok salmis masonlar

      Bilgin ve Devlet Adamı Mehmet Tahir Münif Paşa,
      Tıp Doktoru Dr.Antranik Gırcikyan Paşa,
      Ülkemizde yeni eğitim yöntemlerini getiren Selim Sabit Efendi,
      Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba,
      Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri,
      TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel,
      iktisat Profesörü Mustafa Zühtü inhan,
      Tıp Profesörü Neşet Ömer irdelp,
      Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran,
      Psikoloji Profesörü Mustafa Şekip Tunç,
      iTÜ Rektörü Mustafa inan,
      Tıp Profesörü M.Kemal Öke,
      Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs,
      Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Sevig,
      Tıp Profesörü, Rektör ve daha sonra milletvekilliği de yapmış olan Besim Ömer Akalın,
      Tıp Profesörü Niyazi ismet Gözcü,
      Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit,
      Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem,
      Y.Müh., Rektör Suphi Kamil,
      Ord.Prof.Dr. Burhanettin Toker,
      Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek,
      Ord.Prof.Dr. Fahri Arel,
      Prof.Dr.Muzaffer Şevki,
      Matematik Profesörü, Dekan Kerim Erim,
      Müzikolog Cevad Memduh Altar,
      Tıp Profesörü ve Rektör Kazım ismail Gürkan,
      iktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken,
      Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal    1. edebiyatcilar ve gazeteciler

      Gazeteci ve Yazar Şinasi,
      Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa,
      Gazeteci ve Yazar Teodor Kasap,
      Büyük Vatan Şairi Namık Kemal,
      Tiyatrocu ve Yazar Güllü Agop,
      Yazar Mehmet Emin Bey,
      Yazar ve Gazeteci Ahmet Rasim,
      Lügatçı ve Yazar Diran Kelekyan,
      Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul,
      Yazar ve Filozof Rıza Tevfik,
      Yazar ve Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın,
      Yazar ve Sosyolog Ziya Gökalp,
      Şair ve Noter Mithat Cemal Kuntay,
      Yazar ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman,
      Yazar ve Öğretmen Reşad Nuri Güntekin,
      Yazar ve Gazeteci Agah Sırrı Levent,


    sanat alaninda un yapmis masonlar

    Müzisyen Şükrü Şenozan,
    Ressam Ali Sami Boyar,
    Ressam Nazmi Ziya Güran,
    Ressam, GSA Müdürü Namık ismail,
    Sahne Sanatçısı Behzat Butak,
    i.Galip Arcan,
    Karikatürist Ramiz Gökçe,
    Opera Sanatçısı Nurullah Şevket Taşkıran,
    Müzisyen Mesut Cemil Tel,
    Piyanist Mithat Fenmen,
    Sinema Sanatçısı Ayhan Işık,
    Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu,
    Heykeltraş Haluk Tezonar    din icinde kendini gostermis masonlar

    Şeyhülislam Musa Kazım Efendi,
    Şeyhülislam izzettin Efendi,
    Şeyhülislam Hayri Efendi,
    Berlin Sefareti Baş imamı Mustafa Hafız Şükrü,
    Sefaret imamı Haşim Veli,
    Müderris Mahmut Esad Efendi,


    Eğitimci Masonlar
    Muvaffak Benderli,
    Yontov Garti,
    Hikmet Gürtav,
    Mehmet Ali Kırca,
    Celal Öget,
    Halit Sarıkaya,
    Ali Teoman
  4. Tuva Vadisi
    Üyeliği İptal Edildi

    tum yazdiklarim mason.org.tr den alintidir.
  5. eL_Muhacir
    Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!!

    meslek sahibi olan herkes mason yapmışlar.Gerçi zaten devlet işini yapan kişinin hükmü belli

Sayfayı Paylaş

Yüklüyor...