TÜRKİYEDEKİ YAHUDİ UŞAĞI MASONLARIN BİR KISMININ LİSTESİ

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında Tuva Vadisi tarafından paylaşıldı.

 1. Tuva Vadisi

  Tuva Vadisi Üyeliği İptal Edildi

    
  SİYÂSİLER

  Sabancılar
  Koç grubu
  Karamehmet
  Uzan grubu
  Rahşan Ecevit
  İsmail Cem
  Tansu Çiller
  Şükrü Sina Gürel
  Ercan Karakaş
  Bülent Tanla
  Coşkun Kırca
  Kemal Derviş
  Câvid Bey
  Nuri Conker
  Ahmet İsvan
  Osman Kibar
  Hayrettin Erkmen
  Turan Güneş
  Sebâti Ataman
  Emre Gönensay
  Naim Talû
  Salih Bozok
  Aka Gündüz
  Turhan Kapanlı
  Mithad Şükrü Bleda
  Sümer Oral
  Ali Dinçer
  Ekrem Alican
  Cem Kozlu
  Fatin Rüştü Zorlu
  Sabiha Sertel
  Ş. Hüsnü Değmer
  Kıbrıslı Kâmil Paşa
  Ahmed Vefik Paşa
  Faik Nüzhet
  Tayyibe Gülek
  Süleyman Demirel

  SİNEMA-TİYATRO

  Haldun Dormen
  Hulûsi Kentmen
  Ayhan Işık
  Kenan Işık
  Aziz Rutkay
  Doğa Rutkay
  Aziz Basmacı
  Yıldız Kenter
  Müşfik Kenter
  Leyla Gencer
  Halûk Bilginer
  Memduh Yükman

  TELEVİZYON

  Ali Kırca
  Ali Baransel
  M. Ali Birand
  Murat Birsel
  Deniz Arman
  BÜROKRASİ
  Gazi Erçel
  Metin Yalman
  Osman Olcay
  Osman Kulin
  Sadun Terem
  Kaya Toperi
  Gaazi Yaşargil
  S. Kâni İrtem
  Onur Öymen
  Özdem Sanberk
  Hüseyin Poroy

  GAZETECİLER

  Güneri Civaoğlu
  Cüneyt Arcayürek
  Ahmed Emin Yalman
  Nazlı Ilıcak
  Cengiz Çandar
  Canan Barlas
  Altan Öymen
  Örsan Öymen
  Abdi İpekçi
  Nail Güreli
  Güngör Mengi
  Yusuf Ziya Ortaç
  Ali Sirmen
  Aydin Emeç
  Çetin Emeç
  Ülkü Arman
  Sedat Simâvî
  Erol Simâvî
  Ali Nâci Karacan
  Nadir Nâdi Abalıoğlu
  Yunus Nâdi Abalıoğlu
  Ali Gevgilli
  Ruhat Mengi
  Leyla Umar
  İlker Sarıer
  Hasan Tahsin
  Murat Birsel
  Fazlı Necib
  Necmi Tanyolaç
  Yılmaz Çetiner
  Ertuğrul Özkök
  Emin Çölaşan

  EĞLENCE

  Sezen Aksu
  Nilüfer
  Burak Kut
  Neco
  Sibel Egemen
  Ciğdem Talu
  Egemen Bostancı
  Murat Arkan
  Perran Kutman
  Harika Avcı
  Ozan Orhon
  Işıl Özışık

  SERBEST MESLEK

  Atilla Dorsay
  Cemil İpekçi
  Uğur Civelek
  Yıldırım Mayruk
  Muvaffak Benderli

  KARİKATÜRİSTLER

  Cemal Nadir Güler
  Semih Poroy
  Ali Ulvi Ersoy
  Altan Erbulak
  Tekin Aral
  Oğuz Aral
  Piyale Madra
  Bedri Koraman

  SANAYİCİ - İŞADAMI

  Nejat Eczacıbaşı
  Bülent Eczacıbaşı
  Feyyaz Berker
  Feyyaz Tokar
  Cem Boyner
  Ali Koçman
  Dinç Bilgin
  Can Paker
  Ömer Çavuşoğlu
  Halil Bezmen
  Dilber Ailesi
  Rona Yırcalı
  Selahattin Göktuğ
  Fuad Sâdıkoğlu
  Ferdi Vardarman
  Öner Akgerman
  M. Cemil Merzeci
  Ziya Taşkent
  Cem Uzan
  Ali Koç

  YAZARLAR

  Hâlide Edip Adıvar
  Orhan Pamuk
  Yaşar Kemal
  Muazzez Berkand
  Nâzım Hikmet Ran
  Azra Erhat
  Vedat Nedim Tör
  Yaşar Nâbi Nayır
  Celal Sâhir Erozan
  Emil Galip Sandalcı
  Ali Cânip Yöntem
  A. Hamid Tarhan
  Şinasî

  ÜNIVERSİTE

  Kemal Gürüz
  Kemal Alemdaroğlu
  Nermin Abadan-Unat
  Sulhi Dönmezer
  Talât Halman
  Gündüz Gedikoğlu
  Eser Karakaş
  H.Veldet Velidedeoğlu
  Sıddık Sâmi Onar
  İlhan Arsel
  Sâhir Erman
  Bülent Tanör
  Nur Serter
  Tunç Erem

  ASKERLER

  Çevik Bir
  Ali Fuad Cebesoy
  Am. Sait Halman
  Tuğg. Halit Göktuğ
  Yarb. Selim Soley
  Tümg. Ömer Z. Dorman
  Kur.Alb. Osman Köksal
  Tümg. Sırrı Öktem
  Gen. Cahid Tokgöz
  Gen. Zeki Soydemir
  Güven Erkaya
  Refik Tulga
 2. Eski haberci

  Eski haberci Üyeliği İptal Edildi

  sabatay diyosun ama boş bir konu elinde kesin bir delil varmı yoksa zan mı ediyorsun( bazıları ölmüş sanki altından kalkamazsınız )
 3. Tuva Vadisi

  Tuva Vadisi Üyeliği İptal Edildi

  1. 33.Osmanlı Padişahı V.Murad,
   Şehzade Kemalettin Efendi,
   Şehzade Nurettin Efendi,
   5.Murad’ın Başmabeyincisi Ahmet Seyid,
   Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa,
   Sadrazam Âli Paşa,
   Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa,
   Sadrazam Tunuslu Ethem Paşa,
   Sadrazam Hayrettin Paşa,
   Sadrazam Mithat Paşa,
   Sadrazam Ahmet Vefik Paşa,
   Sadrazam ibrahim Hakkı Paşa,
   Sadrazam Talat Paşa,
   Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M.Raşit Arer,
   Bahriye Nazırı Cemal Paşa,
   Maliye Nazırı Cavit Bey,
   Maliye Nazırı Tevfik Bey,
   Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman,
   Nafia Nazırı Ali Münif,
   Posta Nazırı Kirkor Agaton,
   Devlet Adamı ve Yazar Ethem Pertev Paşa,
   Devlet Adamı ve Musikişinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa, Prens Aziz Hasan Paşa,
   Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf,
   Şam Valisi ve Abdülhamid'in Damadı olan Damat Ahmet Nami Bey,
   Ankara Valisi Reşit Paşa,
   ittihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi Mithat Şükrü Bleda,
   Maliye Müsteşarı Faik Süleyman,
   Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi,
   Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp,
   Başbakan Hasan Saka,
   Başbakan Suat Hayri Ürgüplü,
   Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen,
   Başbakan Yardımcısı Akif iyidoğan,
   Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça,
   Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras,
   Dışişleri Bakanı Selim Sarper,
   içişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın,
   içişleri Bakanı Şükrü Kaya,
   Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu,
   Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar,
   Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati,
   Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel,
   Milli Savunma Bakanı Münir Birsel,
   Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen,
   Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen,
   Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan,
   Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe,
   Ticaret Bakanı Ahmet Dallı,
   Bakan, Milli Emniyet Başkanı Celal Tevfik Karasapan,
   Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer  1. askeri gorevde bulunmus olan masonlar

   Humbaracı Ahmet Paşa (Comte de Bonneval),
   ingiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa,
   Abdülaziz’in Başmabeyincisi Namık Paşazade Hüseyin Cemil Paşa,
   Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa,
   Müşir Fuat Paşa,
   Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa,
   Birinci Ordu Komutanı Ali ihsan Sabis Paşa,
   Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa,
   Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa,
   Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa,
   Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa  1. bilim alanina kok salmis masonlar

   Bilgin ve Devlet Adamı Mehmet Tahir Münif Paşa,
   Tıp Doktoru Dr.Antranik Gırcikyan Paşa,
   Ülkemizde yeni eğitim yöntemlerini getiren Selim Sabit Efendi,
   Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba,
   Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri,
   TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel,
   iktisat Profesörü Mustafa Zühtü inhan,
   Tıp Profesörü Neşet Ömer irdelp,
   Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran,
   Psikoloji Profesörü Mustafa Şekip Tunç,
   iTÜ Rektörü Mustafa inan,
   Tıp Profesörü M.Kemal Öke,
   Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs,
   Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Sevig,
   Tıp Profesörü, Rektör ve daha sonra milletvekilliği de yapmış olan Besim Ömer Akalın,
   Tıp Profesörü Niyazi ismet Gözcü,
   Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit,
   Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem,
   Y.Müh., Rektör Suphi Kamil,
   Ord.Prof.Dr. Burhanettin Toker,
   Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek,
   Ord.Prof.Dr. Fahri Arel,
   Prof.Dr.Muzaffer Şevki,
   Matematik Profesörü, Dekan Kerim Erim,
   Müzikolog Cevad Memduh Altar,
   Tıp Profesörü ve Rektör Kazım ismail Gürkan,
   iktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken,
   Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal  1. edebiyatcilar ve gazeteciler

   Gazeteci ve Yazar Şinasi,
   Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa,
   Gazeteci ve Yazar Teodor Kasap,
   Büyük Vatan Şairi Namık Kemal,
   Tiyatrocu ve Yazar Güllü Agop,
   Yazar Mehmet Emin Bey,
   Yazar ve Gazeteci Ahmet Rasim,
   Lügatçı ve Yazar Diran Kelekyan,
   Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul,
   Yazar ve Filozof Rıza Tevfik,
   Yazar ve Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın,
   Yazar ve Sosyolog Ziya Gökalp,
   Şair ve Noter Mithat Cemal Kuntay,
   Yazar ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman,
   Yazar ve Öğretmen Reşad Nuri Güntekin,
   Yazar ve Gazeteci Agah Sırrı Levent,


  sanat alaninda un yapmis masonlar

  Müzisyen Şükrü Şenozan,
  Ressam Ali Sami Boyar,
  Ressam Nazmi Ziya Güran,
  Ressam, GSA Müdürü Namık ismail,
  Sahne Sanatçısı Behzat Butak,
  i.Galip Arcan,
  Karikatürist Ramiz Gökçe,
  Opera Sanatçısı Nurullah Şevket Taşkıran,
  Müzisyen Mesut Cemil Tel,
  Piyanist Mithat Fenmen,
  Sinema Sanatçısı Ayhan Işık,
  Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu,
  Heykeltraş Haluk Tezonar  din icinde kendini gostermis masonlar

  Şeyhülislam Musa Kazım Efendi,
  Şeyhülislam izzettin Efendi,
  Şeyhülislam Hayri Efendi,
  Berlin Sefareti Baş imamı Mustafa Hafız Şükrü,
  Sefaret imamı Haşim Veli,
  Müderris Mahmut Esad Efendi,


  Eğitimci Masonlar
  Muvaffak Benderli,
  Yontov Garti,
  Hikmet Gürtav,
  Mehmet Ali Kırca,
  Celal Öget,
  Halit Sarıkaya,
  Ali Teoman
 4. Tuva Vadisi

  Tuva Vadisi Üyeliği İptal Edildi

  tum yazdiklarim mason.org.tr den alintidir.
 5. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  meslek sahibi olan herkes mason yapmışlar.Gerçi zaten devlet işini yapan kişinin hükmü belli
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.