Çözüldü Tevbe Suresi Neden Besmelesiz Başlar?

Konu, 'Kur'an-ı Kerim / Ayet - Tefsir' kısmında DAVA tarafından paylaşıldı.

 1. DAVA

  DAVA Islam-TR Üyesi

    
  Tevbe Suresinde Besmelenin Okunmaması

  Soru

  Tevbe suresi niçin besmelesiz nazil olmuştur? 1

  Cevap;

  Bu konu hakkında alimlerin çeşitli görüşleri vardır. Bunlar içerisinde benim tercih ettiğim İmam Ali b. Ebu Talip (r.a)'in görüşüdür. O, bu konuda şunları söylemiştir. Bismillahirrahmanirrahim'de bir eman vardır. Tevbe suresi ise emanı kaldırmak için indirilmiştir. (İbnu Cevzi 'Zadül Mesir') Gerçekte bu sure müslümanlarla müşrikler arasında yapılan antlaşmaları iptal etmeyi ve onlarla bütün bağlan kesmeyi genel hatlarıyla ilan ediyor. Ancak belli bir vakte kadar tayin edilmiş antlaşmalarla sahipleri tarafından bozulmamış antlaşmalar geçerli kalacaktı. Müslümanlara karşı başkalarıyla güç birliği oluştururlarsa kendilerine eman verilmeyecekti. Putperestler müslümanları işkence kırbaçları altında inletmekteydiler. Sapık Yahudiler, müslümanlara karşı hıyanet etmişlerdi. Sözlerine ve antlaşmalarına uymuyorlardı. Hiç bir kanun ve nizam tanımıyorlardı. Onları hizaya getirecek bir ahenk kuralı da bulunmuyordu.
  Bu durumda islamın onlarla olan hesabını kesmesi gerekiyordu. Sonuçta; Allah ve Resulü'nün bu insanlardan uzak olduğunu ilan eden "Tevbe Suresi" nazil oldu.
  "Bu, Allah ve Resulünden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerle ilişkilerin kesildiğini bildiren bir ihtardır."
  Rahman ve rahim sıfatıyla besmelenin sure başında bulunması, sanki yukarıda bahsi geçen insanlara bir tür eman verilmiş gibi oluyordu. Oysa 'Tevbe Suresi'nde herhangi bir eman söz konusu değildir. Hatta:
  "Artık müşrikîeri nerede bulursanız öldürün; onları yakalayıp esir edin, hapsedin ve onların geçit yerlerini tutun." (2) ifadeleri yer almaktadır.
  "Müşrikler sizinle toptan harp ettikleri gibi, siz de onlarla toptan harb edin." (3)
  Bu müşriklerle sadece silahla mücadele etmek demektir. Evet sadece savaş. Ne bir marhamet ne de bir eman verilebilir. Yine de en doğruyu bilen Allah Teala'dır. 2  kaynak:

  1) Prof. Dr. Yusuf El-Kardavî, Çağdaş Meselelere Fetvalar, Tahir Yayıncılık: 1/78.
  2) Prof. Dr. Yusuf El-Kardavî, Çağdaş Meselelere Fetvalar, Tahir Yayıncılık: 1/78-79.
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Enfâl sûresinin bir devamı olmasının yanı sıra, bir başka rivayet de şöyledir: Hz, Osman mushafında bu suranin başına besmelenin konmamasının sebebi şöyle açıklanmaktadır:
  Bazan Hz. Peygamber'e birkaç bölümü olan sureler inerdi. Kendisine bir vahiy indiğinde, vahiy kâtiplerini çağırır, o âyetlerin hangi sureye konacağını söylerdi. Enfâl, Medine'de inen ilk surelerden olduğu halde Tevbe de son surelerdendir. Her iki sûre, birbirine benzer konuları anlatmaktadır.
  "Hz. Peygamber, Berâe'nin Enfâl'den olduğunu bize söylemedi. Bundan dolayı ikisini birbiri ardınca yazdım, araya besmele koymadım ve bunu yedi uzun sûreye kattım." (Tirmizi, Tefsir sure, 9)

  Râzî'nin nakline göre Kâdî Beydâvî, bunun böyle olacağını Peygamber vahye dayanarak söylemiştir.
  Bu sûrenin başına besmele konmamasının bir başka nedeni de şöyle izah edilmektedir:
  İbn Abbâs, Hz. Ali'ye: "Berâe sûresinin başına neden besmele yazmıyorsun?" diye sormuş; O da: "Çünkü bu sûre kılıcı emretmiştir" cevabını vermiştir. (Fethu'l-Kadîr, H, 331)

  Bu rivayetten anlaşılıyor ki, besmele Allah'ın, merhamet, acıma ve şefkat anlamına gelen sıfatlarını içerdiği ve bu sûre de muşriklere meydan okuma ve bir ultimatomla başladığı için sûreye besmeleyle başlanmamış olabilir. (Kadı Beydâvî, 111,126)
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.