بســـم الله الرحمن الرحيم
Şirkin Ve Sapıklığın En Büyük Etkeni Uydurma Hadislerin İslam’a Sokulmasıdır.
Şüphesiz İslam’a ve müslümanlara en büyük zararı veren, şirkin ve dalaletin en büyük sebebi olan şey Rasulullah (s.a.v) ‘in söylemediği sözlerin Rasulullah’a isnad edilerek İslam’a mal edilmesidir.

Uydurma hadisler özellikle akidede ve İslam’ın temel meselelerinde olursa bu tehlike daha da büyük olur.
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurudu:
<Benim söylemediğim bir şeyi söylediğimi iddia etmek herhangi birinin söylemediği bir şeyi söylemediğini iddia etmek gibi değildir. Kim bilerek benim söylemediğim bir şeyi, söylediğimi iddia ederse cehennemdeki yerini hazırlasın.> (Müslim)
(Bu hadis mütevatir olup altmış dörtten fazla sahabe tarafından rivayet edilmiştir.)
Rasulullah (s.a.v) tüm müsülanların sözüne, hakaret ve davranışlarına bağlı kalıp itaat ettikleri, Allah (c.c)’nun emirlerini taşıyan bir elçiydi. Bu sebeple Rasulullah (s.a.v)’in sözü akide ve şeriatın ta kendisi olmuştur. Bu sözü duğrulamak vacip, onunla amel etmek farz olduğu için müslümanlar üzerinde belli bir hayat şeklini değiştirecek kadar tesirli idi.

Müslümanların bu bağlılıklarını İslam dini çok güzel bir haslet olarak belirtmiştir.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
<Rasul size neyi verirse onu alın, neyi de yasaklarsa ondan kaçını.Allah’tan korkun cünkü Allah’ın azabı çetindir.> (Haşr:7)
“Ey insanlar ! Rasul Rabinizden size gerçekle geldi,inanın bu sizin hayrınızadır. İnkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Allah Bilendir Hakimdir.”
(Nisa:170)
Rasulullah’ın söylemediği sözleri Rasulullah’a isnad etmek, dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi göstermek demektir.İslam’ı yıkmak isteyen kimseler bu yola baş vurdular.Bunu bir silah olarak kullandılar.
Bu zındıklar İncil ve Tevrat’ı bozdukları gibi önce Kuran’ı da bozmak istediler. Fakat Kuran’ı Allah (c.c)onu koruduğu için yaptıkları çalışmalar boşa gitti.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
“Şüphesiz Kuran’ı biz indirdik .Onu koruyacak olanda biziz.” (Hicr:9)
Bu ayet bizlere kafirlerin Allah’ın nurunu kıyamete kadar asla söndüremeyeceklerini ifade etmektedir.
Kuran ayetleri iner inmez sahabiler onu ezberliyor ve vahiy katipleri onu yazıyorlardı. Sonra Kuran sayfaları bir tek kitapta toplandı ve çoğaltılarak İslam beldelerine dağıtıldı. Bundan dolayı İslam düşmanları Kuran’ı Kerimin bir tek harfini bile değiştiremeyeceklerini bu yolla emellerine ulaşa-mayacaklarını anlayınca başka bir yol aradılar. Sonunda bu yolla İslam’a zarar vermeye kalkıştılar. Bir takım uydurma hadisleri ortaya atıp bunların Rasulullah’ın sözleri olarak İslam’a sokmaya çalıştılar.

Rasulullah’ın vefatından sonra hadislerin sahih mi zayıf mı olduğunun araştırıp derlenmesi ve kitap haline getirilmesi epeyi vakit aldığı için İslam düşmanları bu zamanı kendileri için fırsat bilip uydurma hadis sokmaya giriştiler. Nispeten başarılıda olup müslümanlar üzerinde çok olumsuz etki yaptılar. Hatta İslam’a girmemiş olanların İslam’dan uzaklaşmalarına sebep oldular