Sesli (Cehri) ve Toplu Zikrin Bid'at Oluşu

Konu, 'İslami Kavramlar' kısmında Anti-Siyonist tarafından paylaşıldı.

 1. Sadat-ı Kiram

  Sadat-ı Kiram Üyeliği İptal Edildi

    
  Değerli kardeşim , Ebu Hureyre r.a rivatiyle bir çok ravi'den nakil bir hadis vardır..RasulAllah'ın s.a.v toplanmış bir sahabe gurubuna gelip ne yapıyorsunuz burda? diye sordugunda sahabe ; Anam-babam sana feda olsun Ya rasulAllah ! biz burda Allahın bize bahşetmiş olduğu islam ni'metinin şükrünü ve Subhan olan Allah'ı c.c zikrediyoruz derler..RasulAllah s.a.v ise ; Cebrail sizleri cennetle müjdeledi o yüzden geldim , buyurdular... bu hadisi ilk duyduğumda çok araştırdım ve Ravi'lerin ittifak ettikleri bir hadis olduğunu gördüm..

  hadisi Hastanemdeki pc'de kaydettim buraya yazarım ama daha önce bir konuda ( şuanda hatırlayamıyorum ) bu sitede başka bir değerli kardeşimiz tarafından yazılmış fakat , o hadis uydurmadır diye iman edilmemişti...

  o yüzden bu mevzulara yada tartışmalara siz değerli kardeşlerimle pek girmem çünkü işin içine Nefs'in girip bir kardeşimin kalbini kırmaktan korkarım..

  velhasıl kelam zikrin her çeşidinin caiz olduğu kanaatindeyim , araştırmalarım sonucunda... '' Onlar ayaktayken , otururken , yatarkende Allah'ı zikr ederler '' ayeti bana yol göstermiştir araştırmalarımın yönüyle alakalı...

  bu ayeti bir çok ehli sünnet uleması tefekkür olarakta ele almış , dil ile olarakta ele almış , her ikiside birden diye ele alanlarda olmuştur..hepsinin ictihadları Allah c.c rızası içindir , buna hüsn-ü zan olarak hiç şüphem yoktur..

  Hakkınızı helal ediniz değerli kardeşim..
 2. IsLaM4eVeR

  IsLaM4eVeR لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah Site Admin

  Kardeş hakkını helal et, şimdi çoğu mesajını okuyorum mazlumca cümleler yazıyorsun ancak birçok yazında delil göremiyorum?

  Biz öcü değiliz, sen hadis aktardında burda biri hadi ordan mı dedi?

  Getirdiğin delil toplu zikre dair delil değil. ayeti kastediyorum.

  Hadise gelince buyur nerde geçtiğini yaz külliyattan bakalım, hadisi inceleyelim.

  Bak ben bir hadis aktarım.

  İbn Abbas Şöyle demiştir:
  "Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazının bittiğini (selamdan sonra) getirilen tekbirlerden anlardım." (Buhari, Ezan 842; Ebu davud, Salat 191; Müslim, 583, Mesacid 23)

  Şimdi namazlardan sonra sünneti bilen müslümanlar selam verdikden sonra bizler tekbir getiririz, şimdi dışardan gelen bu hadisden bi haber olan biri çıkıp yahu bunlarda toplu zikir yapıyor diye tevil yapabilir oysaki bu bu konumuzdaki soruya yanıt olan delil değildir.

  Bu konuda sakat olan kısım,bu işi sürekli, sohbetlerden önce yapmak, veya oturup toplu olarak yapmak bid'attır. Çünkü daha sonraları yapıldığına dair bir delil yoktur.


  Bu hadislerle alakalı Buhari'nin muhtasarı olan Fethü'l-Bari’de Hafız İbn Hacer el-Askalani şöyle diyor:
  İmam Nevevi şöyle demiştir: "İmam Şafii bu hadisi ashab-ı kiramın çok kısa bir süre sesli olarak zikrettikleri şeklinde yorumlamıştır. Maksatları ise zikrin nasıl yapılacağını göstermek ve bunu cemaate öğretmektir. Yoksa her zaman zikre bu şekilde sesli olarak devam ettiklerini söyleyemeyiz. Dolayısıyla tercih edilen görüş imamın ve cemaatin zikri gizli olarak yapmalarıdır. Fakat zikri insanlara öğretmek maksadı taşınıyorsa sesli zikir yapılabilir." (Fethü'l-Bari, sf. 514)

  Bu hadis toplu (sesli) zikrin Allah Resulünün yaptığı gibi bazı hallerde yapılabileceğine delil olabilir. Ama bu işi sürekli, sohbetlerden önce yapmak, veya oturup toplu olarak yapmak bid'attır. Çünkü daha sonraları yapıldığına dair bir delil yoktur.


  Şimdi sen bize hadis sunuyorsun dipnotu yok, sen bize bir çok ehli sünnet uleması böyle yapıyor diyorsun,kimler nerede demiş kaynak yok.

  Sizin samimiyetinizden şüphem olmadı, ancak lütfen buraya delille yazın ki, kimse yanılmasın.
 3. abdullah11

  abdullah11 Misafir

  İmam Darimi Süneninde, Abdullah bin Mes`ud radiyallahu anhu `den, rivayet ediyor.[1]
  İmam Darimi, Hakem bin Mübarek bize, Amr bin Yahya`dan rivayet etti dedi, o da babam bize babasından rivayet etti dedi:
  Biz, sabah namazından önce Abdullah b. Mes`ud`un kapısının önünde oturuyorduk, çıkınca beraber mescide gidecektik, yanımıza Ebu Musa el Eşari geldi ve


  • - "Ebu Aburrahman henüz evinden çıkmadı mı? diye sordu?
  • - O`na "Hayır, çıkana kadar bizle otur" dedik.

  Sonra Abdullah ibnu Mes`ud çıktı ve topluca ona yöneldik. Ebu Musa ona dedi ki:


  • - "Ey Ebu Abdurrahman, mescitte bilmediğim bir şey gördüm ve elhamdulillah bu gördüğümü ben hayır zannediyorum." .
  • - Abdullah b. Mes`ud "O gördüğün nedir?" diye sordu.
  • - O da, "Eğer yaşarsan sen de göreceksin..." "Mescitte halkalar şeklinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm, her halkada bir adam vardı ve halkadakilerin ellerinde taşlar bulunuyordu. O adam `yüz kere tekbir edin` diyor tekbir getiriyorlar, `yüz kere lâ ilâhe illâllah deyin diyor onlarda lâ ilâhe illâllah diyorlar, `yüz kere tesbih edin` diyor tesbih ediyorlardı."
  • - Abdullah b. Mes`ud peki, sen "Onlara ne dedin?" diye sordu?
  • - Ebu Musa da "Onlara bir şey demedim, senin görüşünü veya emrini bekledim." diye cevap verdi.
  • - Bunun üzerine Abdullah b Mes`ud "Onlara günahlarını saymalarını emretmedin mi, ve hasenatlarının zayi olmayacağını söylemedin mi?" dedi.

  Sonra bu halkalardan birinin başına hep beraber gidip, durduk. Abdullah b. Mes`ud halkadakilere şöyle dedi:


  • - "Sizler ne yapmaktasınız, bu gördüklerim de nedir?"
  • - "Ey Ebu Abdurrahman, bu taşlarla tekbirlerimizi, tehlillerimizi ve tesbihlerimizi sayıyoruz.
  • - Bunun üzerine İbn Mesud "Günahlarınızı sayın, ben size garanti ederim ki hasenatınızdan bir şey eksilmeyecek. Yazıklar olsun ey ümmet-i Muhammed ne çabuk helak oldunuz! İşte onlar Nebi -sallallâhu aleyhi ve sellem- in sahabesi, aramızdalar ve bakın (kullandığı) elbiseleri, kapları henüz eskimedi bile.. Nefsim elinde olana yemin ederim ki siz ya Muhammed`in dininden daha iyi bir din üzeresiniz ya da dalâlet kapısını açmaktasınız."
  • - Halka da olan insanlar da "Vallahi ey ebu Abdurrahman biz hayırdan başka bir şey yapma niyetinde değildik." Dediler.
  • - Bunun üzerine İbn Mesud: "Nice hayır isteyen vardır ama ona muvaffak olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavimden bahsetti ki onlar Kur`an okuyacaklar boğazlarından geçmeyecek. Allah`a yemin ederim ki bilmiyorum belki de onların çoğu sizdendir" dedi ve onlara sırtını dönüp gitti.

  Amr bin Seleme dedi ki: "O halkadakileri, Nehrevan günü ( Haricilerle yapılan savaşta), haricilerin safında onlarla beraber bize karşı kılıç sallarken gördük."

  [1] Bkz: Eserin tahrici için bkz: es`Silsiletu`s-Sahiha. Hadis no:2005
 4. abdullah11

  abdullah11 Misafir

  İmam Buhari Kitabus Siyer’de “Tekbirde sesin yükseltilmesinde kerih olanı” diye bir bab açmış, Ebu Musa(ra)’den şu rivayeti nakletmiştir; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem ile beraberdik Bir vadiden inerken tekbir getiriyor, çıkarken de tehlil ediyorduk Sesimizi biraz yükselttik Bunun üzerine buyurdu ki; “ey insanlar, kendinize acıyın Zira siz ne sağır birisine, ne de burada olmayan birisine sesleniyorsunuz Şüphesiz O sizinle birliktedir, çok iyi işitir, çok yakındır O’nun ismi mübarek, şanı da yücedir” [Buhari﴾Cihad ve siyer,131, megazi,38, deavat 50,67, kader 7, tevhid,9﴿; Müslim﴾zikir 44,2704﴿; Tirmizi﴾5/457﴿; Ebu Davud﴾2/182﴿; Nesai, Amelül Yevme vel Leyle﴾s 364﴿, Tuhfetul Eşraf﴾6/426﴿]

  Bu hadisin şerhinde Kastalani der ki;“Taberi dedi ki; “Zikir ve duada sesi yükseltmenin mekruhluğunu sahabe ve tabiinden selefin çoğu söylemişlerdir ” Bu hadis de, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zikirde sesin yükseltilmesini çirkin gördüğünü gösteriyor ” [Kastalani İrşadus Sari﴾5/135﴿]
 5. abdullah11

  abdullah11 Misafir

  Sadece bunlar bile hakkı arayan ve kendisine vahiyden delil getirildiğinde şeksiz kabul eden bir adam için yeter . Ama kişi nefsini ilah edinmişse aklını ilah edinmiş se hevasını ilah edinmişse kabul etmeye bilir
 6. mlevent

  mlevent Üyeliği İptal Edildi

  mezheplerin hikmetini bilirim diye belirttim zaten herkesçe bilinen şeyleri anlatıpta gidip öğren deme! ki mezheplerin bir cihetini örnek vermişin o zaman eksik olur mesela mezhep imamlarımız sadece farklı farklı hadisleri almamış ayet ve hadisleri birbirlerinden farklı yorumlamışlardır bu yüzdende hiçbir mezhep imamı mezhep kurmak için yola çıkmamış ve kendi görüşlerinin hatasız olduğu iddiasında da olmamışlardır Bilakis, ictihadı teşvik ve taklidi önlemeğe yönelik görüşler beyan etmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde mezhep bağlıları günümüzdede olduğu gibi tamamen alimlerin bu mesajlarının aksine, taklitçi bir davranış içerisine girmişlerdir mezhep hükümlerinin kutsal ve dokunulmaz kılınmasyla birliktede ictihat kapıları kapatılmıştır yani yeni düşüncelerin ve fikirlerin üretilmesini engellemiş, akletmekten ve sorgulamaktan uzak bir anlayışın ürünü olan kör taklidin benimsenmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda, ilkeleri bütün zamanlara ve mekanlara hitap eden İslam dini, geçmiş dönemlere ait dondurulmuş hükümlere göre şekillenen bir din haline getirilmiştir

  * "ataistler gibi benzetme yapman senın ne kadar ahlaki oldugunu belli ediyor" * "ataistlerde senden ayet ve hadıs mı ıstıyor ?"

  -Benzetme yapmadım ateist forumlarda dinimiz ve sosyal yaşamla ilgili çok konular tartıştım benden sürekli kur'ani delil istiyorlardı o duruma çok benzedi, alnı secdeye giden kimselere hatta gitmeyen kimselere dahi o edepsizliği yapmam herşeyde olduğu gibi bunuda yanlış anlıyorsun.

  * "ha dıyeceksın sımdı sen bana niye boyle cahıl dıyorsun . haddı asarsan karsılık görursun
  ."

  Hak dostlarına iftira ederek haddi aşan sensin fıkıh alimleri ile tasavvufçular arasında fikir ayrılıkları olabilir bu tip ayrılıklar fıkıh alimleri arasındada olmuştur ben onları bu konularda eleştirecek cürette değilim ama sen o cüreti kendinde buluyorsun

  "senden akli delil mi istedim sofi ! senden kuran ve sunnet istedim."

  bende sana defalarca anlattım kur'anın sünnetin dışında bir durum söz konusu bile olamaz toplu veya ayrı sesli veya sessiz zikretmek yani Allah isimlerini söylemek nasıl olurda bid'at olur haram olur günah olur sapıklık olur böyle ibadetlere bid’at-ı hasene denir sesli zikre dair ayet veya hadisleri hem sunuyorsunuz hemde farklı yorumluyorsunuz, farklı yorumlasanız dahi işaretleri olduğu için bid’at-ı hasenedir mevlitte aynı şekilde değerlendirilir, Bid'at-ı seyyie ise, hakkında hiç bir işaret olmayan din dışı uygulamalardır sapkınlarda bunları görüyoruz zincir vurmak mil geçirmek büyüklerin mezarlarından dilenmek vs bunlardan birsürüsü bu forumda video olarak paylaşılmış oradagörürsün

  "allahtan kork sofi ! sen git allaha seyhını ortak kıl git allahtan isteyecegıne seyhınden ıste yada aracı kıl allaha onu iste hımmet et her aksam rabıta yap inadına yap "

  iftiralar iftiralar Allahın affetmediği birtek günah vardır o da şirktir bu hakkımızda iddia ettiğin şey şirkten başka bişey değil, sadece anlamak istediğin gibi anlıyorsun

  "bunları ashab ve rasul yapmamısken mezhep imamları ve selef uleması yapmamısken sız onlardan daha üstünsunuz ya şeriat cıkarabılıyorsunuz"

  Bilirsinki şeriat Alahın kanunlarıdır ne mezhepler, ne selef uleması, nede tarikatlar kanun koyma yetkisine sahip değildir farklılık bizim tartıştığımız nafile bir ibadet şeklidir Resulullahın tavsiye ettiği nafilelerde bile değişik mezhepler arasında farklılar gözlenmiştir Efendimizin bildirmediği ibadetler de içeriği Allah kelamı olduğu müddetçe nafiledir ibadettir zikirde böyle değerlendirilir öğretme maksadıyla sesli yapmıştır gibi sizin farklı yorumladığınız hadislere bakacak olursak sünnette yeri yoktur diye kesin bir hükümde koyamayız bunda tartışılacak bir şey yoktur. zikir mevzunu bu kadar abartmayalım yeter artık!

  Vahdet-i Vücûd ve panteizm felsefesi;
  Yüzeysel bakıldığında birbirine benzer gibi görülsede aynı değildir. bir yönüyle kaderede bakar, Vahdet-i Vücûd'a göre tevhid'in üç mertebesi vardır:

  1- Tevhîd-i ef'âl

  Kâinatta meydana gelen her işin sahibi Allah'dır, akidesi. "Allah, sizi de, yaptığınız şeyleri de yarattr." (Saffat/96) kezâ, "Herşey Allah'dandır" (Nısâ/781) vs.

  2- Tevhîd-i sıfât

  Bütün kudretlerin, iradelerin, ilimlerin Allah'a aid olduğuna itikad etme

  3- Tevhîd-i Zât:

  Vücud, yalnız bir zâtdan ibaretdir. O'nun dışında, görünen şeylere gelince, muhtelif mertebelerde onun zuhur ve tecellisinden başka birşey değildir.
  diğerlerinden bağımsız değerlendirildiğinde hataya düşülecek bir akidedir Panteizm tek başına bunu savunur ve hataya düşer.


  Vahdet-i Vücûd meselesi bizim gibi taklidi iman kimselerin bu konu üzerinde fazlaca düşünmesi veya inkar etmesi Allahın zati ve subuti sıfatlarıylada yakından ilgili olduğundan kişiyi yanlış sakat fikirlere götürebilir. imanın inkışafıyla ruhun derinliklerinde manasına vakıf olunabilecek çok derin bir mevzudur. Allah lutfederse inşaallah.


 7. mvahhid

  mvahhid Üyeliği İptal Edildi

  fıkıh alimleri ile tasavvuf alimleri arasında görüş ayrılıkalrı olabilir demişsin...fıkıhta istediği kadar ayrılık olsun..ama itikatta ayrılıyorlar..tasavvuf belamları şirk denizinde yüzerken..mezhep alimleri ehli sünnet menhecinde itikadında oldukları halde ictihad ediyolar...
 8. abdullah11

  abdullah11 Misafir

  nasıl olurda vahdeti vucudu hala savunurlar anlayabılmıs degılım bize ne rasulullah sav den nede ashabdan nede seleften böyle bir uygulama geldı ne de onlardan duyduk ( muhammed humeyyis / selef iamamlarının akidesi adlı kitaba bir bakıver orada delilleriyle sayfa sayfa kim iman hakkında ne demiş ve senin savunduğun görüşlere nasıl karşı çıkmışlar bulabılırsın . deliller bizim degil imamı azamın, imam maliiğin vesaire selef ulemanın kaynağıyla eser adı sayfa numarasıyla orada var )

  tasavvuftaki rabita himmet olayı istiğase tevessul hepsi sahabe zamanında olmayıp sonradan halidi bağdadi zamanında ve sonrasında çıkarılıp sistematiğe dökülen uygulamalardır . dinin aslında olmayan şeyler yani bidatlardır . bunu artaya koyanlara ŞARİ yani dinde bir şeriat kılanlar denilir . şeriat çıkarıyorsunuz derken oraya atıf var ve umuma hitap .

  evet şirktir Allah cc affetmeyeceği tek şey ama tevhidi araşrıtda bir bak bakalım şirk ameli nedir . bak arkadas allaha ait herhangi bir sıfatı yarattıklarından birine vermek tevhid nazarında ŞİRKtir . genel konusalım hangi tarikat ya da tasavvuf ahli allahın ALİM , SEMİ , BASAR GİBİ sıfatlarını Allaha ortak kosmuyor .( istisnalar tabi vardır ama umumu boyle )

  kuran ve sunnete ne kadar ters şey var altından tasavufçular yada onların büyyük büyyük pirleri çıkıyor
  mesela cübbelinin Rabıta i Celiliye Adlı eserinde bak ne diyor :
  bazı tasavvuf buyuklerı cima anında alimlerele rabıta yapılıp onlar düşünülürse doğan çocugun velilerden olacını belirtmişlerdir .

  bakalım haz . peygamber sav ne demiş : ' kim cima halinde eşinden başkasını düşünürse doğan çosuk piçtir . baska rivayette şeytandan dır ( ebu davut, nesai , tirmizi ... )

  bu sadece uzatmamak için verilmiş bir örnek .

  bak ben sana delilleriyle mezhep imamlarının tasavvufla alakalı sufilerle alakalı görşlerini yazıyorum ama sen hala tasavvufcularla fikir ayrılıkları olabilir diyorsun . senın acından olabilir ama imam Malik açısından olmaz Şafii açısından olmaz onlar o zaman sufileri reddedip islam dairei dısında görmüşler . şimdi kalkıp da tevil yapma


  sana yukarıda ibni mesud ve ebu musa arasında gecen hadisi verdik ki bidat nedir ve cehri zikrin yasak oldugunu belirttik ama sen ibni mesudun ve ebu musanın sözlerini yasaklamasını kabul etmiyorsun ya da senın için yeterli olmuyor onlar da hala yok bidatı hasene yok kuran ve sunnette var diyorsun . delil getir arkadasım delil getir SADECE KURAN VE SUNNETTEN vallahı getir sana dua edeceğim ve kabul edecegım ama lütfen uydurma olmasın ! .

  bizler müslümanız vahye tabiyiz allah ve rasulu bize neyi emrettiyse kabul edip tabi oluurz neyden alıkoyduysa kaçarız .

  birde kardes tevhid kitaplarından oku bir istemesende sırf bu adamlar neden bahsetmiş demek için de olsa oku bak bizler sizlerin eserlerinizi okuyoruz neden mi hakkı aradıgımızdan belki onlarında bize ögretecegı dogrular vardır dıye sende mesela muhammed et temiminin kitabu t tevhidini oku mesela furkan faruk un tevhid adlı eserinı oku ....
 9. abdullah11

  abdullah11 Misafir

  ordada haklısın sileyim :)
 10. abdullah11

  abdullah11 Misafir

  insanlar genel olarak dağru die kabul ettikleri gerçeklerin gercekten doğrumu olup olmadıklarını araştırmazlar . cünkü bilirler eger yanlışları varsa kendileri için değişmez yada değiştirilmesi dahi teklif edilemez inançlarının bir bir yıkılacağını o yuzden araştırma gereği bile hissetmezler. Ya hu kardeşim filanca konuda Allah raulu sav , ashab ya da ilk dönem insanları ne demiş bu konu hakkında nasıl yorum yapmıslar diye merak etmezmi adam .

  Allah azza ve celle kuranı kerimde Allah ve rasulu size ne getirdiyse alın ayetini nasıl anlıyorlar anlamıyorum

  Sadece TEVHİD kardeşim sadece tevhid öğrenilmeli ..

  tevhidi bilmeyen TAĞUTU bilmez. tagutu bılmeyen iman etmemiştir
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.