Çözüldü Secde Ayetleri Nelerdir?

Konu, 'Kur'an-ı Kerim / Ayet - Tefsir' kısmında savassahin1965 tarafından paylaşıldı.

 1. savassahin1965

  savassahin1965 Islam-TR Üyesi

    
  Yüce kuranda secde ayetleri malum 14 tane fakat sorun şu bazı yerlerde 24 ve 30. cüzlerde 2 secde var bazı yerlerde 19 ve 30. cüzlerde 2 secde var benim Kuranı Kerimde 19 ve 30 . cüzlerde 2 secde var hangisi doğru Allaha emanet
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin


  Mezheb Muctehidlerine Göre Kur'an-ı Kerim'de Bulunan Tilavet Secdesi Yerleri

  Malikî'lere göre: Okunduğu takdirde secde edilmesi gerekli olan yerler Maliki mezhebinde meşhur olan görüşe göre, 11 - onbirdir.
  Bunların onunun secde yeri olduğu hususunda icma vardır. Onlar da:

  A'râf suresi, 206;
  Ra'd suresi, 15;
  Nahl suresi, 49;
  İsra sûresi, 107;
  Meryem suresi, 58;
  Hac Suresi, 18;
  Furkan suresi, 60;
  Nemi suresi, 25;
  Secde suresi, 15;
  Fussılet suresi, 38;
  Sâd suresi, 24.
  (el Kavânînu'l-Fıkhiyye, 90 vd.; eş-Şerhu's-Sağîr, 1, 418)


  Hanefi'lere göre: Hanefi'ler, Sâd suresindeki secde konusunda Malikî'lerle ittifak hâlinde olmakla birlikte, onlara göre üç secde yeri daha ilâvesiyle secde edilecek yerler 14 - ondörttür.

  A'râf suresi, 206;
  Ra'd suresi, 15;
  Nahl suresi, 49;
  İsra sûresi, 107;
  Meryem suresi, 58;
  Hac Suresi, 18;
  Furkan suresi, 60;
  Nemi suresi, 25;
  Secde suresi, 15;
  Fussılet suresi, 38;
  Sâd suresi, 24
  Necm suresi, 62;
  İnşikak suresi, 21;
  İkra' suresi, 19.
  (el-Kitâb ma'aI -Lubâb, 1, 103)

  Hacc suresindeki ikinci secde namaz kılmayı emretmek manasındadır. Rukû emrine yakın olması bunun bir delilidir. İki secde ayeti bulunduğu için Hacc suresinin diğer surelerden daha üstün olduğu ile ilgili olarak nakledilen hadislerde iki zayıf râvi vardır.


  Hanbelî ve Şafîi'lere göre: 14 - On dört yerde secde edilir. Bunlardan ikisi Hac suresinde olub, biri baş tarafında diğeri son tarafındadır (77. ayet) (Muğni'l-Muhtâc, 1,214 vd.; Keşşafu'l-Kınâ', 1,524)


  A'râf suresi, 206;
  Ra'd suresi, 15;
  Nahl suresi, 49;
  İsra sûresi, 107;
  Meryem suresi, 58;
  Hac Suresi, 18;
  Hac Suresi, 77;
  Furkan suresi, 60;
  Nemi suresi, 25;
  Secde suresi, 15;
  Fussılet suresi, 38;
  Necm suresi, 62;
  İnşikak suresi, 21;
  İkra' suresi, 19.

  Sâd suresindeki (24. ayet) secdeye gelince:
  Bu secde şûkur secdesi olub, namaz dışında okunduğu zaman yapılması mustehabdır. Fakat en sahih görüşe göre, namazda yapılması haramdır. Hatta namazda yapılırsa namazı ibdal eder. Çünkü Buhari'nin, İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:
  "Sâd suresi secde emirlerinden değildir. Ama Rasulullah (s.a.v.)'ın bu surede secde ettiğini gördüm. Kendisi bu sure hakkında şöyle buyurmuştu:
  "Dâvud (a.s.) bu secdeyi tevbe için yaptı. Biz ise Allah'a şükretmek için yaparız," (Nesei)

  Amr b. el-Âs hadisi de bu görüşü takviye etmektedir. Hadis şöyledir:
  "Peygamber (a.s.), Amr b. al-Âs'a kur'an'da 15 - onbeş secde ayeti okuttu. Bunların üçü mufassal surelerde, ikisi Hacc suresindedir." (Ebu Dâvud; İbn Mâce)
  Bu rivayet de delâlet ediyor ki, Kur'an'daki secde edilecek yerler 15 - onbeş olup, ikisi Hac suresinde, biri Sâd suresindedir.

  Mufassal surelerde (Necm, înşikak, Alâk) tilavet secdesi yapılmayacağı konusunda Malîki'lerin ileri sürdükleri delil, Ebu Dâvud'da ve Îbnu's-Seken'in Sahihinde rivayet edilen îbni Abbas hadisidir. Hadis şöyledir:
  "Peygamber (a.s.) mufassal surelerden hiç birinde Medine'ye yerleşeliden beri secde etmemiştir."
  (Fakat bu hadisin isnadında iki zayıf ravi vardır. Bu raviler her ne kadar Muslim'in ricalinden iseler de, Nevevî bunun için şöyle demiştir: Îbni Abbas, hadisinin isnadı zayıf olup delil olarak ileri sürülemez. Sahih olduğu farzedilse bile diğer hadisler isbat edici mahiyettedir. İsbat eden nefyedene tercih edilir.)

  Maliki'ler dışındaki cumhur görüşlerini, yani Mufassal surelerdeki secdeleri ispat etmek için Ebu Hurayra hadisini delil olarak ileri sürmüşlerdir. Hadis şöyledir:
  "İzessemau'ş-Şakket ile İkra' Bism-i Rabbike" surelerinde, Peygamber (a.s.) ile beraber secde ettik."
  (Bu hadisi Buharî dışında Kutub-i Sitte sahihleri ile Ahmed rivayet etmiştir. Neylu'l-Evtâr, III, 98)

  Cumhur görüşlerini isbat etmek için, daha önce geçen İbni Mes'ûd hadisini de delil olarak gösteriyorlar. Hadis şöyledir:
  "Peygamber (a.s.), Necm suresini okudu ve secde etti, beraberinde bulunanlar da secde ettiler. Ancak, Kurayş'li yaşlı bir adam kibirinden dolayı secde etmedi ve avucuna bir miktar çakıl yahut toprak alarak bunları alnına doğru kaldırdı ve:
  "Bana bu yeter." dedi.
  Abdullah b. Mes'ud diyor ki: Ben sonradan onun kâfir olarak öldürüldüğünü görmüşümdür."

  (Buhari ; Muslim)  İlgili Konular :

  Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? Abdestli Olmak Şart mıdır?

  http://www.islam-tr.com/forum/namaz-soru-cevap/41635-tilavet-secdesi-nasil-yapilir-abdestli-olmak-sart-midir.html

  Namazda ve Secdede Gözleri Kapamanın Hükmü Nedir?

  http://www.islam-tr.com/forum/namaz-soru-cevap/41840-namazda-ve-secdede-gozleri-kapamanin-hukmu-nedir.html

  Secdede Kollar ve Ayakların Durumu Nasıldır?

  http://www.islam-tr.com/forum/namaz-soru-cevap/25746-secdede-kollar-ve-ayaklarin-durumu-nasildir.html
  Son düzenleme: 10 Haziran 2014
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.