PEÇE FARZDIR (PDF - İNDİR)

Konu, 'İslami Kitaplar - Online Kitap Oku' kısmında Said El Ensariyy tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

    
  PEÇE FARZDIR
  -Ebu Muaz-

  PDF - İNDİR

  KISA AÇIKLAMA:


  Çeşitli şüphelerle, kadının yüzünü örtmeden de tesettürlü olabileceği şeklindeki batıl görüş yayılmakta, taklitçilikten kurtulamayan insanlar Allah ve rasulünün önüne başka isimleri geçirmektedirler. Kadınların yüzlerini örtmelerinin vacip oluşuna dair Tesettürde Ölçüler adlı çalışmamda deliller sunmuştum. Bu risalede ise sadece kadınların yüzlerini örtmelerinin farz oluşunun delillerini net ve en kısa şekilde takdim edip, bu konu etrafında yayılan şüpheleri gidermeyi amaçladım. Muvaffakiyet Allah’tandır. (Ebu Muaz)

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
 2. asrinsirri

  asrinsirri Islam-TR Üyesi

  Ben ihtilaflı bir konu diye biliyordum... Cezakallahu hayr...
 3. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  Allahumme Amin ecmain..
 4. masivaa

  masivaa Üyeliği İptal Edildi

  Peçenin nesi farzmış? Ayet delilini bekliyoruz..

  Allaha karşı yalancı olmaktan Allaha sığınırız..
 5. asrinsirri

  asrinsirri Islam-TR Üyesi

  FARZ DİYEN Alimler olmuştur. Vacip diyen de olmuştur. Farz diyen Alimlerin de delilleri illa ki vardır Akhi...
 6. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  “Mü'min kadınlara da söyle: Onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar ve İffetlerini korusunlar. Görünenler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine indirsinler ve kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kızkardeşlerinin oğullarından, mü'min kadınlarından, elleri altındaki cariyelerinden, kadına ihtiyacı olmayan iktidarsız erkeklerden, tabileri olan hizmetçilerden ve kadınların avret yerlerini henüz bilmeyen çocuklardan başkasına ziynetlerini gösterme sinler. Ziynetlerinden gizledikleri şeylerin görünmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminleri Hep birden Allah'a tövbe edin de kurtuluşa ere siniz.” (Nur 31)

  Alimlerin icmasına göre ziynetten kasıt kadının yüzü ve güzelliğidir. Ayette kadınların yüzünün kapatılması da şartı vardır...AllahS vt nın emrine muhalefet etmektense önce bir düşünün; ve burada paylaştığım kitabı okuyun ve şu filmi de izleyin Allah Svt rızası için..


  TAKVA ELBİSESİ;

  <font size="4">

 7. Ahvezi

  Ahvezi Üyeliği İptal Edildi

  Allah'a karşı yalancı olmaktan korktuğun kadar, ilmin olmayan meselelerde cahilane konuşmaktanda korkmalısın. Allah buyuruyor ki : De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”

  Bundan sonra, konuşma yapmak yerine araştırıp öyle konuşsaydın daha iyi olurdu. Dinde hükümler sadece Kur'an ayetleriyle değil, vahyin ürünü olan sünnet ilede verilir. Peçenin Kur'an'dan delili ise şunlardır : “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle (Herhangi bir ihtiyaç için dışarı çıkarken) dış örtülerini üzerlerine alıp örtünsünler. Bu onların başkaları tarafından tanınıp rahatsız edilmemeleri için daha uygundur. Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Ahzab 59)

  Alimler ittifakla demişlerdir ki : Bu emrin öncesinde köle kadınlarında, Müslüman kadınlarında yüzleri açıktı. Bunun üzerine bu ayet inince Allah subhanehu ve teala kadınların yüzlerini kapatıp köle olmadıklarının ortaya çıkmasını, tanınmayıp rahatsız edilmemelerini emretmiştir. Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh halifeliği zamanında peçeli cariye bırakmadı ve şöyle dedi: “Peçe yalnız hürlerin eziyete uğramamaları içindir.” Durru’l-Mensur (8/208) İbn Ebi Şeybe (2/42)

  “Onlardan (kadınlardan) bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz olanıdır…” (Ahzab 53)

  Yine alimler bu ayetin tefsirinde yüzü kapatmaknın farz olduğunu söylemiştir. Peçenin farz olduğu konusunda Ebu Hanife ve tabiilerinden başka muhalefet eden yoktur. Sahabe bu görüş üzerinde İCMA etti. Ve yine onlara uyan salihlerde bu konuda icma etti. Sahabe bu ayetlerde ki tesettürün sınırlarını şöyle açıkladı :

  Abdullah b. Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Allah, müminlerin kadınlarına, bir ihtiyaçları için evlerinden çıktıklarında, başlarının üzerinden örtecekleri örtüleriyle yüzlerini örtmelerini ve sadece bir gözlerini açmalaraını emretmektedir.Taberi (20/324) İbn Ebi Hatim (10/3153) Durru’l-Mensur (8/208) İbn Kesir (6/481) Şevkani Fethu’l-Kadir (6/82) Tefsiru’l-Begavi (6/376)

  Abdullah b. Abbas radıyallahu anhuma’dan: “Hür kadınlarda cariyeler gibi giyiniyordu. Bunun üzerine Allah müminlerin kadınlarına bu örtüleriyle kaşlarının üstüne kadar olan bölümü örtmelerini emretti.” Taberi (20/325)

  Muhammed b. Sîrîn diyor ki: "Ben, Ubeyde es- Selmâni'ye bu âyetten sordum. Ubeyde başını ve yüzünü örttü, Sadece sol gözünü açık bıraktı ve âyetin, o şekli ifade ettiğini söyledi." Taberi (20/325) İbn Ebi Hatim (10/3154) Cessas (3/458) Suyuti Durru’l-Mensur (8/209) İbni Kesir (6/482) Begavi Tefsiri (6/376)

  Es-Süddî de ayetin tefsirinde "Kadın alnını ve yüzünü yalnız bir gözü açık kalacak şekilde örter" demiştir." Ebus Suud İrşadu Akli Selim (5/352) Ebu Hayyan Bahru’l-Muhit (9/184) Zemahşeri el-Keşşaf (5/350) Alusi Ruhu’l-Meani (16/223) elFerra Meaniyu’l-Kuran (4/41) Sabuni er-Revai (s.487) Mesaid Bin Kasım Ahkamu’l-Avret (48)

  el-Ferra da şöyle demiştir: “Cahiliyede kadınlar başörtülerini arkalarına salarlar, yüzlerini açık bırakırlardı. Bunun üzerine yüzlerini örtmekle emrolundular”

  Kur'an'dan sonra yeryüzünde ki en sahih kitap olan Buhari şu hadisi kaydetti :Aişe radıyallahu anha’dan gelen rivayette; “Allah ilk muhacir hanımlara rahmet eylesin. “Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle…” ayeti nazil olunca elbiselerinin bir parçasını yırtarak yüzlerini örttüler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in arkasında başlarında kargalar varmış gibi namaz kıldılar.” Buhari (4759) Ebu Davud (4102) Taberi (18/94) Beyhaki (7/88) İshak b. Rahuye (1280) Hakim (2/431, 4/216)) İbnu Katan Kitabu’n-Nazar (s.173) İbn Ebi Hatim Tefsir (8/2575) Fethu’l-Bari (8/490) İbni Habib Gaye ve Nihaye (s.213)

  Yine İfk hadisesinde şu olay gerçekleşmiştir : Aişe rha dedi ki :“Safvan’ın istirca’ı (inna lillah ve inna ileyhi raciun demesi) üzerine uyandım, hemen yüzümü cilbabımla örttüm.”Buhari (4750)

  Farzla vacip İslam hukukunda aynı terimlerdir. Peçeye sadece Hanefiler sünnet demiştir.İhtilaf olsaydı sahabe bunda ihtilaf ederdi, sahabenin tefsiri, onca sahih hadisten sonra İHTİLAFLI demek onca vahyin ürünü olan hadislere ve bu dini Rasulullah s.a.v. den öğrenen sahabesi ihanet olur.

  Allah en iyi bilendir
 8. Ebu Katade

  Ebu Katade Misafir

  peçe elbetteki FARZDIR...
  farz olmadığına dair senin delilini görelim
  RASULLAHIN EŞLERİNİN SADECE TEK GÖZLERİ GÖRÜNÜYORDU.
  bu yeterli değilmi....
  Allaha karşı yalancı olmaktan sakındığın gibi dini hafife almaktanda sakın.....
 9. Ebu Katade

  Ebu Katade Misafir

  bütün alimler "eğer fitne ortamındaysa bi kadının yüzünü örtmesi farzdır" diyerek ittifak etmişlerdir....vr şuanda fazlasıyla fitne ortamındayız
 10. masivaa

  masivaa Üyeliği İptal Edildi

  Kimse Allahın emirlerini ne genişletebilir nede daraltabilir.Örtünme ile iligili ayet ortada.Bir bayan yüzünü örter saygımız büyük .Fakat yaptığı bu içraatı allaha yamamasına gerek yok.Zaten bu küfürdür.şirkdir..Örtünmenin sınırı belli burada yüz ibarasi el ibaresi yok..
  Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!nur suresi31  Ayet açık net ortada..Kim allaha adına yalan uydurursa vay haline!

  Bizim giörevimiz emre uymak(kuran'a)..Allahın ayetlerini ,iyi niyyetlede olsa gereksiz tevil ile ,yeni farzlar ilan etmek değil...


 11. masivaa

  masivaa Üyeliği İptal Edildi

  farz demek ancak nas iledir.kardeşim...öyle bir delil varsa amenna!kardeşim...ben şahid olmadım..
 12. asrinsirri

  asrinsirri Islam-TR Üyesi

Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.