Çözüldü Namaz Kılarken Sureleri Sırayla Mı Okumak Gerekir?

Konu, 'Namaz Soru - Cevap' kısmında benistanbulum tarafından paylaşıldı.

 1. benistanbulum

  benistanbulum Islam-TR Üyesi

    
  Selamun aleyküm

  Namaz kılarken namaz suerlerini sırasıyla mı okumak gerekiyor?

  Dua ile...
 2. boran el muvahhid

  boran el muvahhid Islam-TR Üyesi

  Taberi,Ebu Davud,Tirmizi ve Nesai birok büyük imamın İbn Abbas dan şu rivayeti zikretmişlerdir:

  Osman'a Mesani surelerden(ayet sayısı yüzden az) olan Enfal suresi ile ayetlerinin sayısı yüz civarında olan Berae(Tevbe) suresini birleştirip aralarına besmele yazmamanıza ve ikisini birlikte ''yedi uzun sureler'' in arasına koymanıza sebeb nedir?Sizi böyle yapmaya ne sevk etti? dedim.Osman şu cevabı verdi:''Resulullah s.a.v. e ayetler indirilmekte iken vahiy katiplerini çağırır ve ''bu ayetleri şu surelerin şurasına koyunuz'' buyururdu.Enfal suresi Medine'de inen ilk surelerden, Berae(Tevbe) ise Kur'an ın son inen suresiydi.İkisinin konusu aynı olduğundan onları bir sure zannetmişimdir.Resulullah s.a.v. bu iki surenin ayrı mı bir mi olduğunu açıklamadan vefat etti.Ben de araya besmele koymaksızın ikisini birleştirdim ve bunları yedi uzun sure arasına kattım.

  İbn Kesir ÖNSÖZ ünde yer verdiği bu hadisten sonra şöyle devam etti:

  Bu hadisten,sureler içindeki ayetlerin kendi aralarındaki sıralamasının Resulullah s.a.v. in bildirmesiyle vahiy kaynaklı iken,sureler arasında sıralamanın Hz. Osman ın emriyle olduğu anlaşılmaktadır.Bu yüzden hiç kimse Kur'an'ı(ayetleri) bu tertibe aykırı okuyamaz.Ters okursa büyük hata işlemiş olur.Sureleri Osman r.a. a uyarak mushaftaki sıraya göre okumak ise müstehaptır.Evla olan, bunları Resulullah s.a.v. in okuduğu gibi, ardı ardına okumaktır.

  İbn Kesir bu yazıdan sonra başka hadislerle sureler arasında atlanarak(örnek: 50.sureden sonra 54.sure okunmasını)
  veyahut art arda okunmasını(örnek: Cuma suresinden sonra Munafikun suresini okumasını)
  veyahut da Hz.Huzeyfe den rivayet edilen bir hadiste önce 2.sure olan Bakara suresini okuduğunu sonra 4.sure olan Nisa suresini okuduğunu sonra ise 3.sure olan Al- i imran suresini okuduğunu belirtmiştir.bu hadisi Müslim rivayet etmiştir.

  BURADAN DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÖNEMLİ OLAN SURELERİN SIRASINA GÖRE OKUMAK DEĞİL;SURE İÇERİSİNDEKİ AYET SIRALARINA DİKKAT EDEREK OKUMAKTIR.
  SURELERİN SIRASININ ÖNEMİ OLMAKSIZIN RESULULLAH IN UYGULAMASINDAN GELEN RİVAYETLERE GÖRE HER TÜRLÜSÜ CAİZDİR.ALLAH DOĞRUSUNU BİLİR.
 3. mümkündür

  mümkündür Islam-TR Üyesi

  kurandan kolayına geleni okursan yeterlidir diğer sıralama bunlar İLMİHAL BİLGİLERİDİR RESULULLAH DAN sonra bi dönem ilmin az olması ve kaybını önlemek amaçlı bu sıra olmuş kanaatindeyim yoksa NAMAZ KILARKEN KURANIN DEYİMİYLE KOLAYINIZA GELENİ OKUYUN....

  ARKADAŞLAR celaleddin vatandaşın VAHİYDEN KÜLTÜRE kitabını okursanız faydalı olacak inşaalah....
 4. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Sadece Hanefi Mezheb Muctehidlerine Göre; Fatiha'dan Sonra Zamm-ı Sure Tertibine Uymak Sunnettir :

  Namazda, Fatiha'dan sonraki zamm-ı surelerin kıraatinde Kur'an-ı kerimdeki tertibe göre uyarak okumak sünnettir. Bunun mustehab olduğunu söyleyenler de vardır.

  Misal olarak, birinci rekatta okuduğu sureden önce geleni ikinci rekatta okumak mekruhtur. Ayetler arasındaki tertibe böylece riayet gerekir. Bir rekatta birkaç ayet okurken, sıra ve tertibi atlamak, yani bir ayet okuduktan sonra bir ya da birkaç ayet atlayarak başka bir ayet okursa, bunda kerahet var diyenler olduğu gibi, bir sakınca yoktur, diyenler de var. Hüküm, tamamen sureler hakkındaki gibidir. (El-Muhit / Serahsi - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

  Bütün bu söylenenler farz namazlarla ilgilidir. Sünnet ve nafile namazlarda ise belirtilen tertibe riayete gerek yoktur. Nasıl kolayına gelirse öyle okur. Ancak farz namazdan belirtilen tertibe riâyet unutulur veya dil öylece kayıp takdim ve te'hir şeklinde kıraate başlarsa, bunu değiştirmesine gerek yoktur, başladığı gibi devam edip bitirir ve bundan dolayı yanılma secdesi de gerekmez. Çünkü böyle yapmakla sadece bir müstehab ya da sünnet terkedilmiş sayılır. (Ez-Zahîre / Taceddin.)

  Namazın bir rekatında bir sure, diğer rekatında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir surenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sure, önce okunan sureden en az üç ayet miktarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

  Yine Hanefi mezheb muctehidlerince bir rekatta iki sureyi toplayarak okumakta kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sure bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki surenin bir rekatta toplanmaması daha iyidir.

  Al-i İmran sûresini okumak isterken dili Bakara suresine kayıp bir ya da iki âyet okuduktan sonra bunu değiştirmek isterse kerahet işlemiş olur. Hatta bir iki kelime okuduktan sonra bile değiştirmenin mekruh olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Fetva buna göredir. Kıraati bitirdikten sonra ruku'a gitmek isterken, henüz eğilmeden birkaç âyet daha okumak isterse, bunda bir sakınca yoktur. Ama eğildikten sonra dönüp ilave okuması mekruhtur. (Fetâvâ-yi Hindiyye - EI-Hulasa.)

  Namazda bir rekâtta sadece Fatiha'yı veya hem onu hem de bir ya da iki âyeti okumakla yetinirse, kerahet işlemiş olur. Ne var ki zamm-ı sûrenin kasten terk edilmesi, vacibi terk olduğundan tahrîmen mekruh işlenmiş olur. Bir vâcibin kasden terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih yani geçerli olup kişiden namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yani yeniden kılınması vâciptir. Unutularak terk edilirse, yanılma secdesi yapılır. (El-Muhit / Radıyuddin Serahsî.)

  Nitekim bu konuda yapılan sahih rivayette, Ebû Katade diyor ki: "Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz öğle ikindi ve sabah namazlarında ilk iki rekâtta hem Fatiha'yı, hem birer sûre okurdu. Öğle, ikindi ve yatsı'da son iki rekâtta sadece Fâtiha'yı okumakla yetinirdi. Çoğu kez okuduğu sûreleri işitebiliyorduk. Birinci rekâtta kıraati ikinciye nispeti uzun tutardı." (Buharı - Muslim - Ebu Davud - Fıkhu's-Sunne; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/270-273.)
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.