KURBANLA İLGİLİ AYETLER

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında sahabeerkam tarafından paylaşıldı.

 1. sahabeerkam

  sahabeerkam Islam-TR Üyesi

    
  KURBAN İLE İLGİLİ AYETLER

  Bakara süresi-196.ayet

  - Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevab kazanmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün hacda, yedi de döndüğünüzde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.

  Al-i İmran-183.ayet

  "Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiç bir peygambere iman etmeyeceğimize dair Allah bize ahidde bulundu." diyenlere de ki: "Benden önce size bazı peygamberler açık belgelerle ve sizin dediğiniz şeyle geldi. Eğer doğru insanlarsanız, ya onları niçin öldürdünüz?"

  Maide süresi-2.ayet

  Ey iman edenler! Allah'ın alâmetlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden lutuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir

  Maide süresi-27.ayet

  Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, ötekine):" Seni öldüreceğim" demişti. Diğeri ise şöyle demişti: "Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder".

  Maide süresi-95.ayet

  Ey iman edenler, ihramlı iken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır ki, Kâbe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere buna yine içinizden iki adaletli kişi hükmeder; yahut (ceza olmak üzere) bir keffarettir ki, ya o nisbette fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim de bu suçu tekrarlarsa, Allah ondan intikamını alır. Allah damia gâliptir, intikam sahibidir.

  Maide süresi-97.ayet

  Allah, Kâbe'yi, o Beyt-i haram'ı, haram ayı, kurbanı ve (kurbanlardaki) gerdanlıkları insanlar için bir nizam kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan herşeyi bildiğini ve Allah'ın herşeyi hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.
 2. sahabeerkam

  sahabeerkam Islam-TR Üyesi

  Saffat süresi :

  83- İbrahim de Nuh'un milletindendi. ·
  84- Çünkü tertemiz bir kalp ile Rabb'ine gelmişti. ·
  85- Babasına ve kavmine: "Neye tapıyorsunuz?" demişti. ·
  86- Allah'dan başka uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? ·
  87- Alemlerin Rabb'i hakkındaki düşünceniz, zannınız nedir?
  88- İbrahim yıldızlara bir baktı. ·
  89- "Ben hastayım " dedi. ·
  90- Bunun üzerine onun yanından kaçtılar. ·
  91- İbrahim de; gizlice onların tanrılarına sokuldu. "Size sundukları yiyecekleri yemiyor musunuz?"
  92- "Neyiniz var konuşamıyor musunuz?" dedi. ·
  93- Ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle putlara kuvvetli bir darbe indirdi.
  94- Bunun üzerine puta tapanlar koşarak İbrahim'in yanına geldiler.
  95- İbrahim onlara "Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?"
  96- "Oysa sizi de, yaptığınız bu şeyleri de Allah yaratmıştır" dedi.
  97- Puta tapanlar: "Onun için bir bina yapın da onu ateşe atın" dediler.
  98- İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler, biz de onların tuzaklarını boşa çıkardık, onları alçalttık.
  99- İbrahim dedi ki: "Ben Rabb'ime gidiyorum, O beni doğru yola iletecek. "
  100- Rabb'im bana iyilerden olacak bir çocuk ver.
  101- Biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjde/edik.
  102- Çocuk onun yanında koşma yaşına gelince ona; "Yavrum! Ben uykuda iken seni kestiğimi görüyorum, bir düşün ne dersin? Çocuk; "Babacığım sana emredileni yap, inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın " dedi.
  103- İkisi de Allah'a teslimiyet gösterip babası, oğlunu alnı üzerine yere yatırınca.
  104- Biz ona "Ey İbrahim " diye seslendik. ·
  105- Sen rüyayı doğruladın; biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. ·
  106- Gerçekten bu apaçık bir imtihan idi. ·
  107- Ona fidye olarak büyük bir kurban verdik.
  108- Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. ·
  109- "İbrahim'e selâm olsun. " ·
  110- İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. ·
  111- Çünkü o bizim mü'min kullarımızdandı.


  Kevser süresi:


  1- Ey muhammed! Doğrusu biz sana pek çok nimet vermişizdir.
  2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
 3. farkındayız

  farkındayız Islam-TR Üyesi

  Guncel
  Kurban Bayramınız Mübarek Olsun
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.