Kur'anda Örtü Kelimesinin Geçtiği Ayetler

Konu, 'Kur-an'ı Kerim' kısmında ginger tarafından paylaşıldı.

 1. ginger

  ginger Islam-TR Üyesi

    
  KUR'ANI KERİMDE BAŞÖRTÜSÜ YOKTUR DİYENLERE VE BAŞÖRTÜSÜ GELENEKTİR DİYEN GERİLERE İTHAF OLUNUR !

  Kur'anda Örtü Kelimesinin Geçtiği Ayetler

  Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve
  ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden
  görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde)
  koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da
  oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da
  kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi
  kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına
  ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların
  henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler.
  Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte
  Allah'a tevbe edin ey mü'minler, umulur ki felah bulursunuz." (NUR
  SURESİ<31)


  Dediler ki: "Bizim kalplerimiz örtülüdür." Hayır; Allah, inkârlarından
  dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder. (BAKARA
  SURESİ


  Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, sizin
  örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah, gerçekten sizin, nefislerinize
  ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı.
  Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını dileyin. Fecir
  vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırd edilinceye kadar yiyin, için,
  sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescidlerde itikafta olduğunuz
  zamanlarda onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın
  sınırlarıdır, (sakın) onlara yanaşmayın. İşte Allah, insanlara ayetlerini
  böylece açıklar; umulur ki sakınırlar. (BAKARA
  SURESİ< 187)

  Ey Kitap Ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı
  gizliyorsunuz? (AL-İ İMRAN
  SURESİ<71)


  Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkâra
  sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: "Kalplerimiz örtülüdür"
  demeleri nedeniyle (onları lanetledik.) Hayır; Allah, inkârları dolayısıyla
  ona (kalplerine) damga vurmuştur. Onların azı dışında, inanmazlar. (NİSA
  SURESİ < / 155)

  Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına (bir
  engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık
  kıldık. Onlar, hangi 'apaçık-belgeyi' görseler, yine ona inanmazlar. Öyle
  ki, o inkâr etmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartışmaya girerek:
  "Bu, öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir" derler. (EN'AM
  SURESİ < / 25)

  Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim
  rabbimdir." Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem"
  demişti. (EN'AM
  SURESİ< 76)

  Şeytan, kendilerinden 'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak
  için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması,
  yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız
  içindir." (A'RAF
  SURESİ< 20)

  Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır. Biz zulme
  sapanları işte böyle cezalandırırız. (A'RAF
  SURES41)

  O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için ondan
  eşini var etti. Onu (eşini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi de
  bununla (bir süre) gezindi. Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri olan Allah'a
  dua ettiler: "Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, andolsun şükredenlerden
  olacağız." (A'RAF
  SURESİ 189)

  Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: "Ey kavmim, benim
  makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa
  ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp
  yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa
  konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin.
  (YUNUS SURESİ > / 71)

  Haberiniz olsun; gerçekten onlar, ondan gizlenmek için göğüslerini büker
  (Hak'tan kaçınıp yan çizer)ler. (Yine) Haberiniz olsun; onlar, örtülerine
  büründükleri zaman, O, gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilir.
  Çünkü O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. (HUD
  SURESİ< 5)


  Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve
  ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden
  görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde)
  koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da
  oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da
  kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi
  kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına
  ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların
  henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler.
  Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte
  Allah'a tevbe edin ey mü'minler, umulur ki felah bulursunuz." (NUR
  SURESİ31)

  Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları
  örtüverdik, artık görmezler. (YASİN
  SURESİ< 9)

  Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor,
  gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneşe ve aya boyun eğdirdi. Her
  biri adı konulmuş bir ecele (süreye) kadar akıp gitmektedir. Haberin olsun;
  üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur. (ZÜMER
  SURESİ< 5)

  Dediler ki: "Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalblerimiz bir örtü
  içindedir, kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde
  vardır. Artık sen, (yapabileceğini) yap, biz de gerçekten yapıyoruz." (FUSSİLET
  SURESİ < / 5)

  İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen (Kur'an)a -ki o
  Rablerinden bir haktır- İman edenlerin (Allah), kötülüklerini
  örtüp-bağışlamış, durumlarını düzeltip-ıslah etmiştir. (MUHAMMED
  SURESİ< 2)

  (Bütün bunlar,) Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, içinde ebedi kalıcılar
  olmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve kötülüklerini
  örtüp-bağışlaması içindir. İşte bu, Allah katında 'büyük kurtuluş ve
  mutluluk'tur. (FETİH
  SURESİ<5)

  "Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; işte Biz de senin üzerindeki örtüyü
  açıp-kaldırdık. Artık bugün görüş-gücün keskindir." (KAF
  SURESİ<22)

  Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün,
  artık güç yetiremezler. (KALEM
  SURESİ< 42)

  "Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını
  kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça
  büyüklük gösterip-direttiler.' (NUH
  SURESİ< 7)

  Ey örtüsüne bürünen, (MÜZZEMMİL
  SURESİ<1)

  Ey bürünüp örtünen, (MÜDDESSİR
  SURESİ<1)

  Yıldızlar 'örtülüp (ışıkları) silindiği' zaman, (MÜRSELAT
  SURESİ< 8 )

  Geceyi bir örtü yaptık. (NEBE'
  SURESİ< 10)

  Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma
  uğramıştır. (ŞEMS
  SURESİ< 10)
 2. mücahide

  mücahide Islam-TR Üyesi

  TEŞEKKÜRLER ALLAH YARDIMCIN OLSUN
 3. rucane

  rucane Islam-TR Üyesi

  Cenab-ı Hak (c.c.), kadınların tesettürü hakkında ilk merhalede Ahzab Suresinin gelecek 33. ayet-i kerimesini inzal buyurmuştur:

  “ Ey Nebi (s.a.v)’in hanımları ve Müslüman hanımları! Hanelerinizde karar kılın (oturun) ve kendinizi süsleyerek sokakta erkekler içine karışıp cahiliyye-i ulada olduğu gibi açılıp saçılmayın.” ()
  *************************************************************
  Ayet-i kerimede geçen “cahiliyye-i ula” tabiri, bir görüşe göre; İbrahim (a.s)’ın veladetleri dönemi olmakla; o zaman kadınlar elbiselerini çeşitli zinetlerle donatarak başları, yüzleri, boyun ve bacakları açık olarak erkekler arasında gezerlerdi. Ahzab Suresi 33. ayet-i kerime ile kadınların böylece dışarı çıkmaları yasaklanmış ve yuvalarında oturmaları emredilmiştir.

  Cahiliye-i uhra ise; Hz. İsa (a.s.) ile Hz. Muhammed (a.s.m.) arasındaki dönemdir. Bu dönemde ise, kadınların baş, bacak ve kolları örtülü olup üzerlerinde baş örtüleri ve elbiseleri vardı. Sadece yüzleri, boyunları ve göğüsleri açıktı ve zinetleri görünüyordu.
 4. vuslatım

  vuslatım Islam-TR Üyesi

  ALLAH razı olsun kardesım
 5. awesome

  awesome Islam-TR Üyesi

  Bu hangı kaynakta gecmektedır? ve çarşaf mı yoksa cılbab seklınde mı yer almıstır?
 6. awesome

  awesome Islam-TR Üyesi

  Biz onlerınde bır sed ,arkalarında bır sed cektık .Böylelıkle onları örtuverdık.Artık gormezler.
  Allah razı oldugu örttügü ,korudugu kullarından eylesın bızı ıns.
 7. awesome

  awesome Islam-TR Üyesi

  Bılıncı yaptıkları yuzunden örtülmüş ,kalpleri katılaşarak örtulmus olmaktan Allaha sınıgınırız.
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.