Kemal'istlerin Kendi Eserlerinden Küfür Akideleri - MASON POZU - (ATAPUT)

Konu, 'Tevhid' kısmında ABDULHAK tarafından paylaşıldı.

 1. muhammet87

  muhammet87 Islam-TR Üyesi

    

 2. FuatÖztürk

  FuatÖztürk Islam-TR Üyesi

  Yalandan safsatadan başka birşey konuşmuyorsunuz bir belge ismi sordum onu bile veremediniz.Sebebi belli böyle bir belge arşivlerde yok...

  El yazısını nasıl teşhis ettiniz siz Grafologmusunuz?
 3. FuatÖztürk

  FuatÖztürk Islam-TR Üyesi

  Burada anladığım bir şey var Atatürk çok hain astı ama sizin atalarınızı es geçmiş sanırım görmemiş...
  Türk Milletini kandırıyorsunuz.Sizler Müslüman değilsiniz sizler casustan başka birşey değilsiniz abd nin israilin uşağı gerçek masonlarsınız.
 4. muhammet87

  muhammet87 Islam-TR Üyesi

  ata ata diye geberip gidecekler sonunda...münafık herifler...kaynak döküyoruz gözleri var görmez kulakları var duymaz
 5. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Gerçek kemal !

  Mustafa Kemal Atatrk

  9094
  İsrail yahudileri Kemali Niye sever?  Gökten İndiği Sanılan Kitap !
  7281
  Dogma : Asla değiştirilemez , sorgulanamaz görüş


 6. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Allah (c.c.) seni taptığın Kafir Atanla birlikte haşretsin!


  Mustafa Kemal bizi nelerden kurtardı

 7. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  [​IMG]

  KAYNAK:

  Atilla Oral, Atatürk’ün Sansürlenen Mektubu, (80 Yıl sonra ilk kez, kendi el yazısıyla, sansürsüz!…),
  Demkar Yayınevi / Tarih Dizisi, Istanbul 2011, 1. Basım, sayfa 61. Orijinal el yazısı; sayfa 75.
  [​IMG]

  Kitabı İndir :

  “Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:
  http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez
 8. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi yalanı
  Kemalizm’in ayakta kalabilmesi için bazı “sözde” tarihçiler, daha doğrusu kemalizm ideolojisinin sözcülüğünü üstlenen bazı kalemşörler, değişen konjonktüre göre yeni bir Atatürk profili çizmeyi adeta Milli bir vazife telakki ediyorlar.
  Son dönemde gerek dünyada ve gerekse ülkemizde Islam’ın lehine gelişen konjonktüre paralel olarak M. Kemal Atatürk’ü “Islam’a hizmet eden lider” gibi takdim etme gayreti içerisine girildi. Bu anlamsız ve boş projeye hizmet edenler arasında, Yaşar Nuri Öztürk ve Sinan Meydan’ı görüyoruz.
  Aslında M. Kemal Atatürk’ün Islam’a hizmet edip etmediğini onun inkılaplarında görmek mümkün… Ezan’dan “Allah” ismini çıkaran[1], Nutuk’ta, “Müslümanlığı bir yana bırakalım” diyen[2], “OKU” ayetine haşa “safsata” diyen[3], ayet okunduğunu sandığı halde bir söze “hezeyan” diyen[4] birisinin “neye” hizmet ettiği ortada.
  Imam-ı Azam Ebu Hanife (radıyallahu anh) “Şeriat’a gerek yok diyen kafir olur” derken[5], M. Kemal Atatürk Şeriat’ı kaldırmıştır. Imam Gazzali (radıyallahu anh) “Hilafet farzdır” derken[6], M. Kemal Atatürk Hilafeti kaldırmıştır. Kur’an’da “Kur’an ile hükmedin” mealindeki ayetler açıkça ortada iken[7], M. Kemal Atatürk Kur’an’daki kanunlar yerine batılı kafirlerin kanunlarını tercüme ettirip zorla Müslüman millete dayatmıştır.
  Zaten M. Kemal Atatürk tabiatın “herşey” olduğunu ve yalnızca tabiatı kutsal saydığını kendisi söylüyor.[8]
  Sinan Meydan ise, Atatürk’ün 1923 yılında Balıkesir’de Camii’de minbere çıkıp hutbe okuduğunu “Allah birdir, Şanı büyüktür. Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.” (salavat) dediğini her fırsatta dile getiriyor. Ancak orada M. Kemal Atatürk “Anayasa Kur’an’dır” da demiştir, fakat daha sonra Kur’an’ı Anayasa yapmamıştır. Demek ki o konuşmada samimi değildi.[9] Bu konuda Sinan Meydan’a yazdığımız cevabı okumak için şu konumuza bakabilirsiniz:
  M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili « Belgelerle Gerçek Tarih
  ***
  Bu yazımızda Sinan Meydan’nın “Elmalılı Tefsirini ve Buhari-i Şerif’i M. Kemal Atatürk tercüme ettirdi” yönündeki iddiasına cevap verilecektir.
  *

  [​IMG]
  ***
  Sinan Meydan, Elmalılı Tefsirini ve Buhari-i Şerif’i M. Kemal Atatürk’ün tercüme ettirdiğini ve hatta parasını cebinden verdiğini iddia ediyor. Bu iddia o derece atmasyon ki, (hatta atmıyor, resmen fırlatıyor) Selanikte karga kovalayan ve Kurtuluş Savaşı’nda parasızlıktan yakınan M. Kemal’in bu parayı nereden bulduğunu sorma ihtiyacı bile hissetmiyorum.
  Kaldı ki, Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Buhari-i Şerif’in ve dini kitapların Türkçe’ye çevrilerek yayınlanması; 1. Meclis’in “sarıklıları”arasında sayılan Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi’nin meclise verdiği 21.02.1341 tarihli takrir ile mümkün olabilmiştir. Bırakın M. Kemal Atatürk’ün Elmalılı Tefsiri ve Buhari-i Şerif’i tercüme ettirmesini, takririn altında 50 küsur Mebusun imzası bulunduğu halde M. Kemal’in takrirde imzası bile yok.[10]
  [​IMG]

  Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Buhari-i Şerif’in ve dini kitapların Türkçe’ye tercüme edilmesi için takrir veren Eskişehir Mebusu“sarıklı Abdullah Azmi Efendi (Torun)
  ***
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Buhari-i Şerif’in ve dini kitapların Türkçe’ye tercüme edilmesi için Eskişehir Mebusu “sarıklıAbdullah Azmi Efendi’nin Meclis’e verdiği takririn tutanağı***
  Bu takrirden sonra Diyanet Işleri Reisliği, Meclis’in tahsisatına binaen Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye çevrilmesi işini Mehmed Akif’e, tefsir kısmının yazımını Elmalılı Hamdi Yazır’a ve Buhari-i Şerif’in tercümesi işini de Babanzade Ahmed Naim’e havale etmiş, bazı siyasi saiklerle Mehmed Akif aldığı ücreti iade edince, ister istemez bu vazife de Elmalılı’nın üzerine kalmış, o da 1926′dan itibaren bu vazifeyi kemal-i itina ile yerine getirmeye başlamıştır.[11] 1934′de Babanzade’nin vefatı dolayısıyla, Buhari’nin tercümesini ikmal etmek vazifesi Kamil Miras’a verilmiştir.
  Mukavele gereği tercüme için Mehmed Akif Ersoy’a 6000 TL, Elmalılı Hamdi Yazır’a da 6000 TL verilecektir. Her ikisine de 1000‘er lira avans verilir.[12]
  [​IMG]

  Araştırmacı yazar Übeydullah Kısacık’ın ”Bir Istiklâl Aşığı Mehmed Akif” kitabından naklen 10 Ekim 1925 tarihini taşıyan orijinal belge. Diyanet Işleri Başkanlığı’nca, Mehmed Akif ve Elmalılı Hamdi Yazır’a, hizmetlerine karşılık biner lirası peşin olmak üzere 6 bin lira ödeme yapılacağına dair Beyoğlu 4. Noteri’nde yapılan sözleşme. Sözleşmede Mehmed Akif ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın yanı sıra Diyanet Işleri Riyaseti adına Aksekili Ahmed Hamdi Efendi’nin imzaları bulunuyor. Hani M. Kemal Atatürk parayı cebinden vermişti?***
  Lakin Mehmed Akif, ilk yıllardaki şartların değişip, daha sonra hazırladığı Kur’an çevirisinin istemediği bir maksad için kullanılacağını anlayınca, aldığı ücreti iade edip bu işten vazgeçmiş, tüm ısrarlara rağmen çevirisini yetkililere teslim etmemiştir. M. Kemal Atatürk’ün “Islam’ın Türkleştirilmesi Projesi” çalışmalarına katılan Sadettin Kaynak’ın hatıralarında aktardığına göre, 1932 Ramazanı’nda kullanılan Cemil Said’in Türkçe Kur’an-ı Kerim (Istanbul 1924) adlı çevirisinin hatalarla dolu olduğu anlaşılınca, M. Kemal Atatürk, “Bu tercümeyi bırakalım, Mehmed Akif’in tercümesini alalım” demiş ve fakat bütün aramalara rağmen, Akif’in Mısır’da bulunan tercümesi bir türlü ele geçirilememişti.[13]
  M. Kemal Atatürk, Mehmed Akif Ersoy Türkiye’ye döndükten sonra da bu çabalarından vazgeçmemiş, hatta kendisine, farklı zamanlarda aracı olarak çeşitli kimseleri göndermiş, ancak bir netice alamamıştır.[14]
  Mehmed Akif Ersoy, meali, M. Kemal Atatürk’ün “Islam’ın Türkleştirilmesi Projesi” ucubeliğine alet edeceğini anlayınca Prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu’nun babası Mehmed Ihsan Efendi’ye mealin yakılmasını vasiyet etmiş. O da oğlu ve şimdiki İKÖ Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu’ndan Mehmed Akif’in vasiyetini yerine getirmesini istemiş ve Mehmed Akif’in meali:
  - Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu,
  - Osman Saraç (El Ezher mezunu-Vaizlik ve Adalet Partisi Tokat milletvekilliği yaptı),
  - Prof. Dr. Ibrahim Sabri Bey (Son Osmanlı Şeyhulislamı Mustafa Sabri Bey’in oğlu),
  - Ismail Hakkı Şengüler (El- Ezher mezunu- Bu yakma işlemini hatıralarında nakleden kişi – Adalet Partisi Eski Malatya milletvekili- Yayınevi sahibi)
  ve
  Ali Ihsan Okur’un (Ankara Üniversitesi, Ilahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi)
  gözetiminde yakılmıştır.
  Yakma işleminden sonra, Ibrahim Sabri Bey hemen orada, Yakılan Tercüme adlı bir dörtlük söyler:
  “O bir eserdi ki yangın denilse lâyıktı
  Eğer kalaydı yakar, kül ederdi imanı.
  O bir ateşti ki sönmezdi etmeden ihrak.
  Yakıldı, sönmesi kurtardı nass-ı Kuran’ı”[15]
  Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu, Mehmet Akif’in Kur’an mealinin yakılmasını istemesinin sebebini, Sinan Meydan’ın iddiasının aksine, şu sözlerle anlatıyor:
  “O dönem Türkiye’de Kuran’ın Türkçe okunacağı meselesi tartışmaya başlanmıştı. Ezan Türkçe okunuyordu. Bu durum Akif ve kendisi gibi düşünenler için kabul edilebilir bir husus değildi. Kendi yaptığı tercümenin bu yolda kullanılabileceği endişesiyle istemedi.”[16]
  Sinan Meydan, Mehmed Akif’in meali yetersiz gördüğünden dolayı teslim etmediğini iddia ediyor. Oysa olayın tanıklarından Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu’nun açıklaması gayet net.
  [​IMG]

  ***
  [​IMG]

  M. Kemal Atatürk’ün “Islam’ın Türkleştirilmesi Projesi”ne dair gelişmeler dönemin gazete sütunlarında***
  Elmalılı Hamdi Yazır ise, hem çeviri, hem de tefsir kısmını deruhte etmek suretiyle üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş ve nitekim eser de 1935-1938 yılları arasında yayınlanmıştır. Ancak Elmalılı’nın meydana getirdiği bu eserin bilhassa çeviri kısmı, beklenenin tam aksine çıkmıştır. Elmalılı’nın Türkçesini takdir yetkisi olanların da teyid edecekleri üzere, kendisinin çeviri kısmında kullandığı Türkçe ile, diğer kısımlarda kullandığı Türkçe birbirinden farklıdır ve bunun nedeni de Akif’in gerekçesiyle aynıdır. Çünkü diğer yazılarında yok denecek kadar devrik cümleler kurmuş, adeta okuyuşu kolaylaştıracak unsurlara riayet etmekten alabildiğine kaçınmıştır. Nitekim çevirisindeki sözdizimini ve sözcük seçimlerini tedkik edecek olanlar, bu tesbitimizi teyid edecek bir neticeyle karşılaşacaklardır.[17]
  Elmalılı Hamdi Yazır ve Mehmed Akif Ersoy, M. Kemal Atatürk’ün bu tercümeleri Türkçe ibadet ucubeliğine alet edeceğini fark etmişler ve haklı olarak bunun önüne geçmek istemişlerdir. Neticede Mehmed Akif meali teslim etmeyi reddetmiş ve Elmalılı Hamdi ise Türkçe ibadet projesini engellemek maksadıyla mealde kulağa hoş gelmeyecek şekilde devrik cümleler kurmuştur.
  Nitekim M. Kemal Atatürk’ün “Islam’ın Türkleştirilmesi Projesi”ne bizzat katılan Sadettin Kaynak bunu şöyle itiraf etmektedir:
  “Atatürk’ün arzusu; Kur’an’ın Türkçesinin de aslı gibi makam ve lahn (ezgi) ile okunması merkezinde idi. Fakat bu bir türlü olmuyordu. Çünkü tercüme nesirdi (düz yazı). Bununla beraber, iyi bir nesir de değildi. Kur’an’ın edaya gelmesi, lahn ile okunmaya uyması Arap dilinin medler, gunneler, idgamlar ve bunlara benzer hususiyetleri oluşundan başka, bir de Kur’an’ın kendisine has olan nefes alma için secaventleri (duraklama işaretleri), seci ve kafiye’ye benzeyen, fakat seci ve kafiye olmayan; şiire benzeyen, fakat şiir olmayan; nesre benzeyen, fakat nesir olmayan, sözün kısası herşeyiyle, her haliyle metni gibi okunmasının da bir mucize oluşundan ileri geliyordu. Türkçe tercümesinde bu vasıfların hiçbiri yoktu ve bir türlü olmuyordu, olamıyordu.”[18]
  Elmalılı merhum, ilmi dirayetinin yanısıra siyasi dirayetini de tebarüz ettirmekten asla çekinmemiş ve “Haşa Türkçe Kur’an!” şeklinde sarfettiği bir ifadenin mukaddimeden çıkarılması istendiğinde, bu isteği kabul eder görünüp bilahare kemalist zihniyetlilere daha ağırını yazmıştır: “Türkçe Kur’an mı var behey şaşkın!?”[19]
  Hak Dini Kur’an Dili 1936-1938 arasında tamamlandı ve 1935-1939 arasında dokuz cild olarak 10 bin takım bastırıldı. Iki bin takımı Elmalılı Hamdi Yazır’a verildi. Kalan 8 bin takım din adamları olmak üzere kamuoyunun önde gelen isimlerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Dolayısıyla halk o dönem bu tefsirden istifade edememiştir.
  Okullarda da bu tefsirin okutulduğuna dair bir kayıt yok.[20] Ancak Milli Eğitim Bakanlığı M. Kemal Atatürk’ün emriyle dinsiz Jean Meslier’in “Sağduyu, Tanrısızlığın Ilmihali” isimli kitabını “Akl-ı Selim” adıyla basmıştı.[21] Ateist Papaz Jean Meslier’in yazdığı “Sağduyu, Tanrısızlığın Ilmihali” isimli kitabı evvela Abdullah Cevdet eski yazıyla tercüme edip, 29 Aralık 1928′de “En büyük acizden, en büyük iktidara” diye Atatürk’e takdim etmişti.
  548 sahife olan bu kitabı Atatürk dikkatle okuduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet matbaasında basılmasını emretmiş ve kitap; “Aklı selim” adıyla yayınlanmıştı.
  Tanrı tanımazlık ile “Aklı selim”lik nasıl bağdaşır?
  [​IMG]

  Abdullah Cevdet’in 1928′de eski yazıyla tercüme ettiği ateist Jean Meslier’in“Tanrısızlığın ilmihali” mahiyetindeki “Sağduyu” isimli kitabı***[​IMG][21] no’lu dipnota dair… Milli Eğitim Bakanlığı’nın M. Kemal Atatürk’ün talimatıyla bastığı dinsiz Jean Meslier’in “Sağduyu, Tanrısızlığın Ilmihali” isimli kitabı***
  Farzedelim ki Kur’an’ı -haşa- M. Kemal Atatürk tercüme ettirmiştir. Bu, onun Islam’a hizmet ettiğini mi gösterir? O halde “Tanrısızlığın ilmihali” isimli ateist düşüncenin ürünü olan kitabı tercüme ettirmesi de M. Kemal Atatürk’ün “ateizme” hizmet ettiğini göstermez mi? Üstelik tefsir, sadece kamuoyunun önde gelen isimlerine dağıtılmış; buna karşılık “Tanrısızlığın ilmihali” ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmıştır!
  www.arastiralim.com sitesinden naklen gizli ateist rahip Jean Meslier‘in kitabından bazı alıntı başlıklar:
  “Bir Allah’a inanmak gereksizdir en doğrusu onu hiç düşünmemektir.
  Şeytan da dinler gibi rahipleri zengin etmek için icat edilmiştir.
  Dünya yaratılmamıştır ve madde kendi kendine hareket eder.
  Güneşe tapmak, bir ruha tapmaktan daha az akla aykırıdır.
  Ilk günah ve şeytan hakkında dini hikâyelerin saçmalığı.
  Allah’a inanmak otomatik bir çocukluk alışkanlığıdır.
  Din pandora kutusudur ve bu uğursuz kutu açılmıştır.
  Allah’ın lütfu denilen şey boş bir kelimeden ibarettir.
  Her varlık maddenin bağrından çıkmıştır.
  Din, safdillik üzerine kurulmuştur.
  Sözde mucizelerin saçmalığı.
  Bütün dinler hoşgörüsüzdür.
  Rahiplerin şarlatanlıkları.
  Her din bir saçmalıktır.”
  Yukarıdaki başlıklara günümüz aklı ile bakılırsa ne kadar çocuksu ve saçma oldukları görülecektir. Fakat yazılanların zamanında ne kadar mantıklı göründüğünü ve etkili olduğunu da görebiliriz.
  ***
  Madem kemalistler Kur’an-ı Kerim’i anlamayı çok istiyorlar, o halde kemalistlere Elmalılı Hamdi Yazır’ın mealinden (sadeleştirilmiş) birkaç ayet meali takdim edelim. Ayet meallerini okuduktan sonra sizi, M. Kemal Atatürk’ün yaptıklarının bu ayetlerle ne kadar mutabık olduğunu düşünmeye davet ediyorum.

  Işte Elmalılı mealinden birkaç Ayet meali:
  Al-i Imran Suresi
  23 – Görmüyor musun, o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar,aralarında hüküm vermek için Allah’ın kitabına davet olunuyorlar da, sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar.
  ***
  Nisa Suresi
  60 - Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor.
  61 - Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin!” denince,münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
  62 - Ya nasıl, elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince, hemen sana geldiler de: “Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik.” diye Allah’a yemin ediyorlar.
  ***
  Maide Suresi
  44 - İçinde hidayet ve nûr bulunan Tevrat’ı, elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler, yahudiler hakkında hükmederler, kendilerini Tanrıya adamış zâhitler, âlimler de, Allah’ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden (onunla hüküm verirler) ve onun Allah’ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
  49 - Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah’ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır.
  50 - Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum içinAllah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?
  ***
  Casiye Suresi
  18 – Sonra (Ey Muhammed) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibikıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.
  ***
  M. Kemal Atatürk’ün laik, kemalist Türkiyesi’nde “Allah’ın indirdiğiyle”, yani Kur’an ve Sünnet ile mi hükmediliyor?

  **********

  KAYNAKLAR:
  [1] Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması:
  Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması « Belgelerle Gerçek Tarih
  [2] Müslümanlığı bir yana bırakmak ne demek ? – M. Kemal Atatürk Nutuk’ta ne demek istedi? :
  Müslümanlığı bir yana bırakmak ne demek ? – M. Kemal Atatürk Nutuk’ta ne demek istedi? « Belgelerle Gerçek Tarih
  [3] M. Kemal Atatürk: “Ikre, Bismi, Rabbi safsatası” (haşa) :
  M. Kemal Atatürk: “Ikre, Bismi, Rabbi safsatası” (haşa) « Belgelerle Gerçek Tarih
  [4] M. Kemal Atatürk’ten dinimiz Islam’a hakaret: “Hezeyan !” :
  M. Kemal Atatürk’ten dinimiz Islam’a hakaret: “Hezeyan !” « Belgelerle Gerçek Tarih
  [5] İmam-ı Azam Ebu Hanife (rh.a) Şeriat hakkında ne dedi? :
  İmam-ı Azam Ebu Hanife (rh.a) Şeriat hakkında ne dedi? « Belgelerle Gerçek Tarih
  [6] Imam Gazzali’nin (rh.a) Hilafet hakkındaki sözleri için bakınız; Kadir Çandarlıoğlu, Belgelerle Gerçek Tarih, kitabı üctetsiz indirebilirsiniz:
  Belgelerle Gercek Tarih, Kadir Candarlioglu.pdf , sayfa 612, 613.
  [7] Kur’an Nizamı (Hilafet/Şeriat/Hüküm/Kanun) ile ilgili bir kaç Ayet-i Kerime:
  Kur’an Nizamı (Hilafet/Şeriat/Hüküm/Kanun) ile ilgili bir kaç Ayet-i Kerime « Belgelerle Gerçek Tarih
  Ayrıca bakınız; Türkiye’de Laik Sistemden dolayı uygulanamayan bir Ayet:
  Türkiye’de Laik Sistemden dolayı uygulanamayan bir Ayet « Belgelerle Gerçek Tarih
  - Şeriat hükümleri ve hikmetleri – KISAS (Katilin hükmü) :
  Şeriat hükümleri ve hikmetleri – KISAS (Katilin hükmü) « Belgelerle Gerçek Tarih
  [8] Atatürk ve din – Atatürk ve Islam – Atatürk ateist mi? Kemal Atatürk müslüman mı? Atatürk tabiata mı tapıyor? :
  Atatürk ve din – Atatürk ve Islam – Atatürk ateist mi? Kemal Atatürk müslüman mı? Atatürk tabiata mı tapıyor? « Belgelerle Gerçek Tarih
  [9] M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili:
  M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili « Belgelerle Gerçek Tarih
  [10] TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 2, Içtima Senesi 2, Içtima 61, cild 14, sayfa 222, 223. 21.02.1341 Cumartesi.
  [11] Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet Ideolojisi, Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Istanbul 1998, sayfa 56.
  [12] Mehmet Karagözoğlu, M. Âkif’in Kur’an Meali ve Mealin Yakılması Olayı, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 37, Ocak 2012.
  [13] Sadettin Kaynak, Hatıralar, Osman Ergin, “Türkiye Maarif Tarihi” içerisinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1634,1635.
  Ayrıca bakınız; Sadettin Kaynak, Atatürk Dolmabahçe’de ilk Türkçe Kur’an’ı Nasıl Okudu? [ - Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, Istanbul 1955, cild 3, sayfa 83.
  - Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk: Siyasi ve Hususi Hayatı, Istanbul 1963, sayfa 178-180.
  - Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk’ün Istanbul’daki Hayatı, Istanbul 1974, cild 2, sayfa 351,352.
  Sadi Borak, Atatürk ve Din, Istanbul 1997, 1. Baskı 1962, sayfa 76-78.]
  [14] Mithat Cemal Kuntay, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif, Ankara 1986, sayfa 195 – 198.
  [15] Mehmet Karagözoğlu, M. Âkif’in Kur’an Meali ve Mealin Yakılması Olayı, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 37, Ocak 2012.
  [16] Akif’in Kuran’ını birlikte yakmışlar, Hürriyet Gazetesi 22 Haziran 2004.Hürriyet Arama Mobil
  [17] Bu konudaki misallere kolay ulaşabilmek bakımından bakınız; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili: Kur’an-ı Kerim ve Meali, (Hazırlayan Dücane Cündioğlu), Istanbul 1993.
  [18] Sadettin Kaynak, Hatıralar, Osman Ergin, “Türkiye Maarif Tarihi” dahilinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1633, 1634.
  [19] Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Istanbul 1960, cild 1, sayfa 15.
  [20] M. Kemal Atatürk Din derslerini ve Imam Hatipleri kaldırmadı yalanı:
  M. Kemal Atatürk Din derslerini ve Imam Hatipleri kaldırmadı yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih
  [21] Milli Eğitim Bakanlığı’nın M. Kemal Atatürk’ün talimatıyla bastığı dinsiz Jean Meslier’in “Sağduyu, Tanrısızlığın Ilmihali” isimli kitap:
  Sağduyu Tanrısızlığın İlmihali - Jean MESLIER | Günlük Kitap
 9. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Hadiste, "Ölülerinize" diyor, yani sizden olan, sizin gibi şeriatçı olan ölülere diyor!

  Tebbet suresinde Ebu Leheb'e kıyamete kadar lanet okur, söveriz.


  Yaptığımız Gıybet mi?  Bizim yaptığımız; “Haram olmayan (Caiz) Gıybet”tir
  Gıybet, bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek, başka bir deyimle, kendimize söylendiği zaman hoşlanmayacağımız bir şeyi, din kardeşimiz hakkında arkasından konuşmamız anlamına gelir. Halk arasında dedikodu, gıybet ile aynı anlamda kullanılır.
  Fakat istisnalar vardır…
  Şuralarda gıybet câizdir:
  İslam uleması gıybet ve ifşanın hangi durumlarda caiz veya gerekli olduğu konusunda önemli açıklamalar yapmışlar, hatta kitaplar yazmışlardır. Bu açıklamalarda caiz olan durumlar şöyle sıralanmıştır:
  1 – Haksızlığa uğrayan bir kimse, hakkını alabileceğini, zulmü engelleyebileceğini umduğu şahıslara durumu anlatabilir.
  ***
  2 – Dine ve ahlaka aykırı bir davranışını gördüğü kimsenin bu durumunu gören ve bilenler, düzeltmesi muhtemel olan kimselere aktarabilirler.
  ***
  3 – Dince yanlış davrandığına inandığı bir kimsenin davranışını, dini bilen bir kimseye (mesela müftüye) anlatarak doğru bilgi (fetva) alma teşebbüsünde bulunabilir.
  ***
  4 – Halkı korumak, onlar için hayırlı olacağı kanaatiyle ilgililere bildirmek için ayıplar ve günahlar açıklanabilir; bazı durumlarda bu caiz değil, gerekli (farz) olur. Mahkemede şahitlik edecek şahısların da “yalan söylemekten çekinmeyeceklerini gösteren” kusurları hakime bildirilir.
  ***
  5 – Bir kimse diğeri ile evlenmek, ortak veya komşu olmak, ona bir şeyi emanet etmek, onunla bir iş yapmak, ondan din ilmi öğrenmek… istediğinde kendini korumak isteyen taraf, karşı tarafı tanıyan birisine “onun nasıl bir kimse olduğunu” sorarsa, bildiği kusurlarını açıklaması gerekir.
  ***
  6 – Kamu görevinde istihdam edilen bir kimse ya buna ehil değilse veya görevini kötüye kullanmaktan çekinmeyeceğini gösteren bir günahı ve ahlaki kusuru varsa, bunları bilen kimse, o şahsın amirine –kamuyu korumak maksadıyla- durumu bildirmekle yükümlüdür.
  ***
  7 – Günahını ve kusurunu gizlemeyen, açıkça yapan ve gösteren kimsenin bu davranışlarını konuşmak, haram olan gıybete girmez.
  ***
  8 – Bir kimsenin “topal, kel, kör, köse” gibi bir lakabı varsa ve o kimseyi anlatmak (tarif etmek, tanıtmak) için bunları zikretmek gerekiyorsa mesela “Topal Osman” denir ve bu haram olan gıybete girmez.
  Bütün bu istisnaların ayetlerde ve hadislerde dayanakları vardır.
  Örneğin bu hususta bir Hadis-i Şerif şöyle;
  Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar. (Beyhaki)
  ***
  Başka bir misal;
  Müşriklerin ileri gelenleri, Ebû Talib’e gelerek;
  Ey Ebû Talib; yeğenin putlarımıza ve dinî inançlarımızı kötüledi, akılsız olduğumuzu, babalarımızın, dedelerimizin yanlış yolda gitmiş olduklarını söyleyip durdu. Şimdi sen, ya onu bunları yapmaktan ve söylemekten alıkoy veya aradan çekil.” dediler.
  Bu ve diğer haberler Peygamberimize (sallallahu aleyhi sesellem) ulaşınca:
  “Bunu bilesin ki, ey amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim kılar, yahut ben bu uğurda canımı veririm.” demiştir. (bk. Sîretu İbn Hişam, 1/266; İbnu Seyyid’n-nas,Uyunu’l-eser, 1/132; İbn Kesir, es-Sîretu’n-Nebeviye, 1/474; Beyhakî, Delail’u’n-Nübüvve-şamile- 2/63; Taberî, 2/218-220).
  Bizim yanlış yaptığımızı iddia edenlere soruyorum, haşa Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) de mi yanlış yapmıştır?
  Ayrıca “bu muşrikler zamanında bizi diğer kavimlerin saldırısından korumuştur, o halde bunlara ses çıkarmayayım” dememiştir.
  Herkes bundan ders alsın.
  O halde bize de şunu demek düşüyor; “Bunu bilesiniz ki, ey insanlar! Güneşi sağ elimize, ayı da sol elimize verseniz, biz yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmeyeceğiz. Ya Allah, bu dini hâkim kılar, yahut biz bu uğurda canımızı veririz.”

  Kafirleri Gıybet Etmek Caiz mi?

  Mubah Olan Gıybet

  http://www.islam-tr.com/forum/kul-hakki-tevbe-gunah/33514-kafirleri-giybet-etmek-caiz-mi.html
 10. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  1 – Mustafa Kemalpaşa Camii ile ilgili
  2 – Tarih, M. Kemal Atatürk’ten Sultan Vahideddin’in intikamını alıyor
  3 – M. Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele Dönemi Islamcılık Politikası
  4 – M. Kemal Atatürk’le çok partili sisteme geçildi yalanı (7 bölüm)
  5 – Çevik Bir: 28 Şubat Islam’a karşı ve Israil için yapılmıştır (Irtica kelimesinin “din” anlamına geldiğinin delili)
  6 – Sultan Vahidüddin, M. Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı
  7 – Şeyh-ül Islam Mustafa Sabri Efendi, M. Kemal ve Ingiliz oyununu deşifre ediyor
  8 – Işte Kemalist rejimin gerçek Kahramanlara verdiği değer: Kara Fatma Özişçi dileniyor
  9 – Kemalistlerin içinde bulunduğumuz durumu anlayamamaları
  10 – M. Kemal Atatürk’ün eli başörtüsüne uzanıyor
  11 – Adolf Hitler’in Milliyet’te manşet olan M. Kemal Atatürk ile ilgili sözü
  12 – “M. Kemal Atatürk’ün son sözü Aleykumüsselam’dı” Yalanı
  13 – Vahidüddin Enver paşanın itiraz mektubuna rağmen M. Kemal’i Anadolu’ya göndermiştir
  14 – CHP’nin kapattığı Camiler ile ilgili Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı o belgeler
  15 – M. Kemal Atatürk’ün Fazlullah Moral Hoca’ya anlattığı Hakikat
  16 – M. Kemal Atatürk neyi kaldırmış? Türk Dil Kurumu cevaplasın
  17 – İmam-ı Azam Ebu Hanife (rh.a) Şeriat hakkında ne dedi?

  18 – Ezan’ı aslından M. Kemal Atatürk uzaklaştırmadı yalanı
  19 – Haber: “Allahu Ekber demek, Atatürk inkılabına saygısızlıktır”
  20 – Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıştır
  21 – Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge
  22 – Tavsiye edilen kitap: Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü, Sebil Yayınevi, 480 sayfa.
  23 – M. Kemal Atatürk ve avanesinin Kur’an karşısındaki acziyetleri
  24 – M. Kemal Atatürk’ten dinimiz Islam’a hakaret: “Hezeyan !”
  25 – Neden Müslüman Milletin başına şapka geçirmek istediler?
  26 – Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması
  27 – Siz mi dine baskı yapmadınız? – Mustafa Armağan
  28 – Atatürk ve din – Atatürk ve Islam – Atatürk ateist mi? Kemal Atatürk müslüman mı? Atatürk tabiata mı tapıyor?
  29 – M. Kemal Atatürk’ün Şapka Zulmü ve Istiklal Mahkemesi’nde asılan alimler, hocalar
  30 – Bir insan işte ancak bu kadar kandırılabilir: Sarıklı Kemalist
  31 – M. Kemal Atatürk ve çetesi: Istiklal Mahkemeleri
  32 – M. Kemal Atatürk: “Ikre, Bismi, Rabbi safsatası” (haşa)
  33 – Atatürk olmasaydı ibadet edemezdiniz diyenlere: ESIR KAMPINDA YAPILAN CAMI
  34 – Sahte, Yalancı Peygamber: M. Kemal Atatürk
  35 – M. Kemal Atatürk’ün Yasakladığı, Kapattığı Gazeteler, Basın Sansürü
  36 – Lozan Andlaşmasının 58. maddesi tam bir rezalet
  37 – Yurtdışından getirilen M. Kemal Atatürk ve Inönü heykelleri ve resimleri
  38 – Müjdat Gezen’e cevap: Atatürkçülük ve Tutarsızlıkları
  39 – M. Kemal Atatürk tarafından aldatılan din adamlarının Kurtuluş Savaşı’ndaki rolü
  40 – M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı?
  41 – Mason dergisi “Büyük Şark”ta M. Kemal Atatürk medhiyesi
  42 – M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili
  43 – Şeyh Said Ingiliz ajanı mıydı? Musul’u niçin kaybettik? Şeyh Said Isyanı Gerçeği
  44 – Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı
  45 – Apartheid ırkçılığı ve Kemalizm faşistliği
  46 – Emperyalist Batı neden M. Kemal Atatürk’ü övüyor ?
  47 – “Kemal Atatürk olmasaydı baban kim olurdu, o namusumuzu kurtardı” diyenere ithaf olunur
  48 – Osmanlı Devleti’nde Fabrikalar, Matbaa – Osmanlı geri kaldı yalanı
  49 – Tavsiye edilen kitap: Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücahidler, Sebil Yayınevi, 399 sayfa
  50 – Araplar bize ihanet etti, bizi arkadan vurdu yalanı – Şerif Hüseyin meselesi
  51 – M. Kemal Atatürk memleketi batırdıklarını itiraf ediyor
  52 – M. Kemal’in adamları Mecliste cinayet işledi
  53 – Sultan Vahidüddin: “M. Kemal bize ihanet etti”
  54 – Atatürk “Bıyıklı Diktatörler” listesinde “ilk sırada”
  55 – Beyni yıkanmış kemalist yobazların 3. Köprü muhabbeti
  56 – Bir CHP rezaleti daha… (Ulus gazetesi)
  57 – Ahmed Şevki gibi M. Kemal Atatürk’e övgü dolu şiirler yazan Arap şairler meselesi
  58 – Ey Hilafeti yıkanları savunan gaflet uykusundakiler!
  59 – Sabataycılık (Dönmelik) hakkında kısa bilgi
  60 – Atatürk’ün yasakladığı Ezan-ı Muhammedi’yi Adnan Menderes serbest bıraktı
  61 – Adnan Menderes’in yargılanmasıyla ilgili çarpıcı gerçekler
  62 – Hürriyet Gazetesi’nin 27 Mayıs manşeti
  63 – Osmanlı’ya sığınan yahudiler; Avrupa’nın “Truva Atı”ydı
  64 – Türkçe Kur’ân olur diyen yaşar nuri ve zekeriya beyaz kafasındaki kemalist ilahiyatçılara Elmalılı’dan cevap
  65 – Kâzım Karabekir – Nasıl Hıristiyan olacaktık?!
  66 – Dr. Rıza Nur’a atılan iftiralara cevap (Sinan Meydan’a cevap. Yazıdaki Neron Sinan Meydan’dır)
  67 – M. Kemal Atatürk’ün inkılâblarından biri olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili bir karikatür
  68 – M. Kemal Atatürk Batı Trakya’yı ve oradaki kardeşlerimizi düşmana bırakmış
  69 – Filistin Cephesi’ndeki Hain M. Kemal Atatürk mü?
  70 – Nasıl kazandık ve nasıl yediler?
  71 – Atatürk milliyetçilerine ithaf olunur
  72 – Aziz Nesin: “Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevemez. Seviyorsa ya ahmâktır ya sahtekâr”
  73 – Atatürk olmasaydı halk düşmana karşı savaşmayacaktı yalanı (Izmir’in Işgali)
  74 – Ey kemalistler, hani kadın hakları nerde ??
  75 – Osmanlı Devleti’nde Vakıflar
  76 – Şeriat hükümleri ve hikmetleri – TAADDÜD-Ü ZEVCAT (ÇOK EVLİLİK)
  77 – Ibrahim Özdabak’ın kürtaj ile ilgili “Cahiliye – Laikiye” karikatürü
  78 – Tavsiye edilen kitap: Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Islâm Hukuku, Arı Sanat Yayınevi, 1. Bas., Istanbul 2006, 216 sayfa
  79 – Amerikalı Profesör’den kemalistlere…
  80 – Velkanlı Hoca Mehmed Efendi’ye yapılan kemalist zulüm
  81 – İngilizler İstanbul’dan nasıl çıktı? (Bir yalana daha son)
  82 – Alman Dergisi: “Türkler’in Babası Bir Yahudi Oğlu muydu?”
  83 – Harf devrimi ile ilgili Kazım Karabekir Paşa’nın görüşü (Kemalistlere duyurulur)
  84 – Muhteşem yüzyıl dizisine bir kapak daha (Yabancı yazardan)
  85 – Batı Islam’a koşuyor, kemalistler ise kaçıyor – Bernard Shaw’ın Islam ile ilgili görüşü
  86 – Yunanlılar Osmanlı’nın adaletini itiraf etti, darısı kemalistlerin başına
  87 – Hollandalı Türkolog gözüyle M. Kemal Atatürk
  88 – Türkiye “ne” memleketi olacak??
  89 – Şapka takmanın kafir edeceğine dair (Iskilipli Atıf Hoca)
  90 – Şeyhülislam’ın “şapka” fetvası
  91 – Türkçe Ezan ile ilgili bir yazı
  92 – Ankara’nın niyetini 1921 yılında anlayan Kemahlı Alim
  93 – Ezan, anlaşılsın diye Türkçe’ye çevrildi yalanı – Basit hesap
  94 – CHP’nin Çanakkale rezaletinin belgeleri (Kadeş rezaleti)
  95 – Alman Profesör’ün müthiş itirafı
  96 – Hatay’lıların şaşkınlıkları – Mustafa Armağan
  97 – Şeriat hükümleri ve hikmetleri – ŞAHITLIK: BIR ERKEK IKI KADIN
  98 – M. Kemal’in Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaçmak istemesi
  99 – Hz. Ali (kv) Şeriat ile hükmedilmesini emretti
  100 – Tarihçi Mehmet Ö. Alkan: Atatürk dini kullandı
  101 – Kemalistlerin sakat zihniyeti
  102 – “M. Kemal Atatürk Türk Islam Birliği/Hilafet istiyordu” Yalanı
  103 – Kaynaklarla M. Kemal Atatürk’ün dehşet verici ölümü
  104 – Sultan Vahidüddin (rh.a.) : “M. Kemal bize ihanet etti”
  105 – Kürtaj konusunda; “Bizim bedenimiz bizim kararımız” diyenlere cevap
  106 – Tek Partili Rejim döneminde “Irtica” ile ilgili Gazete Haberi
  107 – Kurtlar Vadisi’ndeki Elif ve biz…
  108 – Halimizi Özetleyen Bir Karikatür
  109 – Irfan Orga’nın ağzından M. Kemal Atatürk’ün yaptıkları
  110 – Kemalistin dilinden Kamalizm Dini
  111 – M. Kemal Atatürk’ün öldükten sonraki resimleri ilk kez yayınlandı
  112 – Padişahı neden tahttan indirdiler? Işte cevabı
  113 – Kemalizmin dinde reformu planında Besmele ve Fatiha
  114 – İskoçya Kilisesi Şeriat mahkemelerine destek verdi – Ama bizim laikler hala Fransız
  115 – Mason Üstadı itiraf etti: Sultan Abdulhamid’i biz devirdik
  116 – Eski Diyanet Işleri Başkanı Ö.N.Bilmen ve Nisa Suresi 61,62
  117 – Atatürk ve misyoner Avar
  118 – Atatürkçü BABA bile itiraf etti
  119 – Insanın; “hadi canım sizde…” diyesi geliyor
  120 – M. Kemal Atatürk ve avenesinin Islam’a açtıkları savaşın sebep olduğu buhran
  121 – Ikinci Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve Peygamberimizin üzüntüsü
  122 – M. Kemal Atatürk; “Köylü Milletin Efendisidir” derken “Kadıköylü’leri kastetti galiba
  123 – Başörtüsünü okula neden sokmak istemiyorlar? – Işte cevabı
  124 – Kemalistlerin mi yoksa Allahu Teala’nın kanunları mı?
  125 – Geldikleri gibi gitmediler: Lozan’ı anlamak (7 bölüm)
  126 – M. Şevket Eygi: M. Kemal Az Zamanda Çok Şeyler Yapmıştır
  127 – Başörtüsü ve çevre baskısı (Karikatür)
  128 – Bu da geçer ey Kore’li ! Bizde de şapka muhaliflerine idam vardı
  129 – M. Kemal Atatürk Halk ozanını isyan ettirdi
  130 – M. Kemal’in Putlaştırılması ile ilgili Doç. Dr. Fikret Başkaya’nın mükemmel yorumu
  131 – Hey gidi günler hey… Yabancıların gözüyle Osmanlı
  132 – Tarihe ışık tutan Avni Paşa’nın hatıratı çıktı – Mustafa Armağan
  133 – Engin Ardıç: Atatürk demokrat mıydı? – Sabah gazetesi
  134 – Sultan Ikinci Abdülhamid’in (radıyallahu anh) merhameti
  135 – Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler ve süreleri
  136 – M. Kemal Atatürk Din derslerini ve Imam Hatipleri kaldırmadı yalanı
  137 – Fikret Başkaya’nın kemalist ideolojinin yasakçılığı hakkındaki yorumu
  138 – Dr. A. Adnan Adıvar’ın Genç Cumhuriyet hakkındaki yorumu
  139 – Ahmed Hamdi Başar da bizdeki laikliğe “dinsizlik” diyor
  140 – Kemalist rejimin hakim olduğu Türkiye’de Hacca gitmek yasaktı
  141 – Islam’ın dediğine geliyorlar – M. Kemal Atatürk ve zihniyetinin “Karma Eğitim Rezaleti”
  142 – Necip Fazıl Kısakürek, kemalistleri baya kızdırmış
  143 – Ecdad ne derdi acaba?
  144 – Hürriyet gazetesinde çok şey anlatan bir Vefat İlanı: Mason General
  145 – Abdülhamid çarşafı yasaklattı mı?
  146 – Yabancı Gözüyle M. Kemal Atatürk Inkılapları
  147 – Adnan Menderes: Hayatım pahasına yüksek İslam enstitüsünü açacağım
  148 – O kiralık katil kimdi? Yoksa M. Kemal Atatürk müydü?
  149 – Azerbaycan’daki kardeşlerimize M. Kemal Atatürk mü ihanet etti ?
  150 – Cem Hakko kinini kustu

  151 – Lozan ve boşuna dökülen kanlar
  152 – Ittihat ve Terakki liderlerine: Efendiler nereye?
  153 – Vahdettin Atatürk’e kaç para verdi? – Mehmet Altan yazıyor
  154 – Yavuz Bahadıroğlu: “En büyük Türk”
  155 – Dr. Ebubekir Sifil’in Şeriat ve Laiklik üzerine müthiş yorumları
  156 – ATA’larının izindeler… “Huzurunuzda kemalist nesil”
  157 – Sultan Vahidüddin zaferi Ayasofya’da kutladı – Hain diyenler utansın
  158 – Atatürk ve Faşizm
  159 – Bu, M. Kemal Atatürk’ün Islam düşmanlığının dışa vurumu değil midir?
  160 – Cumhuriyet ve “Büyük Devlet” kompleksleri
  161 – Insan Hakları Ihlali, Zulüm (Istiklal Mahkemesi tutanaklarından)
  162 – Mustafa Armağan: Halifeyi İngilizler alıp gittiler de halifeliğini neden sürdürmediler?
  163 – M. Kemal Atatürk’ün bu sözleri diktatörlük değil de nedir?
  164 – “M. Kemal Atatürk, ‘vekil maaşları öğretmen maaşlarını geçmesin’ dedi” yalanı
  165 – Tavsiye edilen kitap: Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım (Paris 1929), Altındağ Yayınları, Istanbul 1967
  166 – Atatürk olmasaydı ne olurdu ??
  167 – M. Kemal dost mu, yoksa düşman mı ? Cevabı kendisi versin
  168 – Milletimiz Kuran’dan tiksinir mi haşa ? Peki M. Kemal Atatürk ne diyor?
  169 – Türk Tarih Kurumu: M. Kemal Atatürk Ingiliz Valisi olmak istedi
  170 – Kim Ingiliz dostu? Vahidettin mi, yoksa M. Kemal Atatürk mü?
  171 – Ayasofya Camisi’ni M. Kemal Atatürk mü ibadete kapattı?
  172 – Neden Gavur Izmir? (Kaynağımız bir kemalist)
  173 – Zamanında Ezan’ı neden aslından uzaklaştırdılar? Bence en iyi cevap burda
  174 – “ATA’mıza kimse birşey dikte edemez” diyen laiklere Lozan anlaşmasından delil (Lozan 37. madde)
  175 – Kadir Mısıroğlu’ndan İbretlik Hadise
  176 – New York Times’tan Şeriat’a övgü (Bizim Laikler ne zaman anlayacak?)
  177 – “Hakimiyet Milletindir” diyen M. Kemal Atatürk, Milletin vekillerini tehdit ediyor. (Nutuk’tan)
  178 – Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sabetaycılar
  179 – Inkılâbın, milleti gavurlaştırmayı amaçladığına dair bir delil
  180 – M. Kemal Atatürk’ün, “gökten indiği sanılan kitaplar” sözünü savunanların iddialarına Reddiye / Cevap
  181 – M. Kemal Atatürk: “Ben Komünizm Taraftarıyım”
  182 – Sabetayistler nerelerde ikamet ediyorlardı ? (Kemalist kaynaklı paylaşım)
  183 – M. Kemal Atatürk Sabetayist miydi?
  184 – Okullarda çocuklarımıza şirk merasimi mi yaptırıyorlar ?
  185 – M. Kemal Atatürk, inkılâbı; “Milleti `din´ yerine `Türk milliyetçiliği´ etrafında toplamak” şeklinde tanımlıyor (Söylev’den)
  186 – Kurtuluş Savaşı’nda Meclis, Ankara’dan Kayseri’ye naklediliyordu (Kaçıyorlar!)
  187 – Masallara son: Işte M. Kemal Atatürk’ün Samsun’a gidebilmesi için Ingilizlerin verdiği izin belgesi
  188 – Selanik: Bir Yahudi kenti (kemalist kaynaklı paylaşım)
  189 – Acaba bu Ayetler, M. Kemal Atatürk’ün Islam aleyhinde yaptıklarını bize haber mi veriyor?
  190 – M. Kemal Atatürk’ün öğretmeni Şemsi Efendi’nin gerçek ismi Şimon Zvi’dir (Kemalist kaynaklı)
  191 – Mısır ve Sudan’ı, Lozan’da “verdik” – Lozan’a zafer diyenlere ithaf olunur (17. madde)
  192 – Islam ne diyor, M. Kemal ne diyor ??
  193 – M. Kemal: “Hoca imza et dedim, keyfini bozarım sonra” (Hilafetin kaldırılması)
  194 – Işte Putçuluğun resmî vesikası – Kamalizm Prensipleri
  195 – 1982 Anayasa’sı ve Laik Kemalist darbecilerin oyunu
  196 – Yıl 1925, Haber: “Güzel bacaklı hanımlar yarışması”
  197 – Prof. Dr. Cemil Koçak resmi Tarih ile ilgili acı gerçeği açıklıyor
  198 – Halifelere hakaret eden M. Kemal Atatürk (Söylev’den)
  199 – Yahudi yazardan şok iddialar: “Atatürk Dönme’ydi”
  200 – M. Kemal Atatürk, “Mustafa Kemal” ismini sevmediğini söylüyor
  201 – Sahte, Yalancı Peygamber Müseyleme ve M. Kemal Atatürk’ün Laikliği
  202 – Kur’an Nizamı (Hilafet/Şeriat/Hüküm/Kanun) ile ilgili bir kaç Ayet-i Kerime
  203 – Bir yanda Iskilipli Atıf Hoca, bir yanda Vitali Hakko
  204 – Kuran ve Lozan
  205 – M. Kemal Atatürk’ün mal varlığı, serveti (Geniş kapsamlı)
  206 – Yurtta Sus, Cihanda Sus
  207 – Şeriat hükümleri ve hikmetleri – KISAS (Katilin hükmü)
  208 – Yabancı Gözüyle Lozan ve Neticesi
  209 – Askerî Cumhuriyet – Ahmet Altan
  210 – Dönemin Meclis Kâtiplerinden Mahir Iz’in Hilafetin fedaisi Ali Şükrü Bey’e ilişkin yazdıkları
  211 – Atatürk Inkılaplarının Amaçları
  212 – Prof. Dr. Cemil Koçak: Toplum yakın geçmişin gerçeklerini öğrenirse çok şaşırır (Röportaj)
  213 – M. Kemal Atatürk kendini ele veriyor – Cuma ve Pazar tatili konusunda… Bu kadar da olmaz
  214 – Dinde zorlama yok meselesi (kesin cevap)
  215 – M. Kemal Atatürk Ayetle Alay Mı Ediyor? Atatürk’ün Madam Corinne’e yazdığı mektup
  216 – M. Kemal Atatürk’ün yolu, Müslümanların yolu mu?
  217 – Şeriat, Hüküm, Kanun hakkında birkaç Hadis-i Şerif
  218 – Türkiye’de Laiklik – M. Şevket Eygi
  219 – Neden “Kurtulduk” diyorlar?
  220 – Hasta Adam, Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı, M. Kemal Atatürk ve Kemalizm afyonu
  221 – Şeriat ile yönetilen Osmanlı’nın Gayr-i Müslimlere Hoşgörüsü
  222 – M. Kemal Atatürk’ün ne zaman Islami söylemlere başvurduğu hakkında bir Analiz
  223 – M. Kemal Atatürk’ün sorumsuz Hicaz önerisine Ilahi ikaz
  224 – Şeriat hükümleri ve hikmetleri – HIRSIZLIK (Hırsızın hükmü)
  225 – M. Kemal Atatürk’ün Padişah Vahidüddin’den Para ve Otomobil talebinde bulunduğuna dair Belge
  226 – Tokyo Camii’ni Atatürk yaptırdı yalanı – Mustafa Armağan
  227 – Bursa, M. Kemal Atatürk’ün emriyle çarpışılmadan boşaltıldı – Venizelos Osman Gazi’nin sandukasını tekmeledi
  228 – Müslümanlığı bir yana bırakmak ne demek ? – M. Kemal Atatürk Nutuk’ta ne demek istedi?
  229 – “Bu Cumhuriyet Temelden Yıkılmalı!” – Ahmet Altan
  230 – Padişah Vahdettin Sevr’i imzaladı yalanı – Sevr Projedir
  231 – Kemal Atatürk’ün; “Padişahlar gizli içerdi, ben açık içiyorum!” sözü hakkında
  232 – M. Kemal Atatürk dini kullandığını itiraf ediyor (Türk Tarih Kurumu kaynaklı)
  233 – Coca Cola’nın sır formülünden Alkol Çıktı! Coca Cola’da Alkol var
  234 – Atalarımız kim?
  235 – Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Değişim” vurgusu ve Kemal Atatürk’ün Takıyye Politikası
  236 – Şeriat hükümleri ve hikmetleri – ŞAHITLIK: BIR ERKEK IKI KADIN
  237 – Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sünneti (hıtam) Yasaklama Teşebbüsü
  238 – Necip F. Kısakürek’ten Atatürk’e: “ALLAHSIZ” (Tarih II, Ortazamanlar, 1931 yılının Lise Tarih kitabı)
  239 – Sultan II. Abdülhamid Han’ı tahttan indiren Ittihat Terakki ve Hareket Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket Paşa
  240 – Ali Şükrü Cinayetinin Perde Arkası: Kemal Atatürk mü öldürttü?
  241 – Prof. Dr. Ilber Ortaylı: Islam’da laiklik olmaz
  242 – “Atatürk olmasaydı” ile aldatanlar
  243 – Kâzım Karabekir, M. Kemal Atatürk ile ilgili Gerçekleri Anlatıyor
  244 – M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır, Osmanlı Devleti’ni Kemal Atatürk yıkmıştır
  245 – Kemalizm’in din oyunu: Mezhep ve Hadis-i Şerifleri inkar (13 Bölüm) Uydurma Hadis diyenlere cevap
  246 – Lozan’da Ruhumuzu Sattılar
  247 – Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, M. Kemal Atatürk’ün foyasını ortaya çıkardı
  248 – Sultan Vahidüddin’in Mekke Beyannamesi
  249 – Kadir Mısıroğlu Kurtuluş Savaşının perde arkasını anlatıyor
  250 – Hilafetin kuvveti yok muydu? “Halifeliğin kuvveti, nüfuzu yoktu, Cihad-ı Ekber tesirsizdi” diyenlere cevap
  251 – Çanakkale’de Neden Savaştık?
  252 – Osmanlı Devleti’nin Dünya Medeniyetine katkılarını böyle anlattılar
  253 – Tavsiye Edilen Kitap: Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Islâm Hukukunda Değişmenin Sınırı, Arı Sanat Yayınevi,Istanbul 2005,152 sayfa
  254 – Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mezarını Yıkılmaktan Atatürk Kurtardı yalanı
  255 – Çok Partili Sisteme M. Kemal Atatürk ile geçildi yalanı – Tek Parti Rejimi CHP
  256 – Fatih Sultan Mehmed’in karadan yürüttüğü gemilerin belgesi bulundu
  257 – Sarhoş Atatürk konusunda Yılmaz Özdil’e Cevap
  258 – Yunanistan’da bile Müslümanlara Şeriat hükümleri tatbik ediliyor, Müslümanların yaşadığı Türkiye’de bunu istemek suç
  259 – Tavsiye Edilen Kitap: Abdülgani Abdülhalık, Hücciyyetü’s- Sünne (Sünnetin Delil Oluşu)
  260 – M. Kemal Atatürk’ün şapkası ve Amerikalıların çuvalı
  261 – Sultan II. Abdülhamid Han’ın hanımlarından Behice Sultanla Altı Ay
  262 – Türkiye’de Laik Sistemden dolayı uygulanamayan bir Ayet
  263 – Sultan Abdülhamid düşmanından müthiş itiraf
  264 – Fatih Sultan Mehmed’e isminin veriliş hikayesi
  265 – CHP kadrosu Sultan 2. Abdülhamid’in tırnağı bile olamaz
  266 – Kadir Mısıroğlu, Yunan Mezalimi (Türk’ün Siyah Kitabı), Sebil Yay., 9.Baskı, Istanbul 1976 (1.Baskı 1966), 409 sayfa
  267 – Mısırlı Dr. Fehmi Şinnâvî’nin kaleminden Osmanlı Devleti’nin Adaleti
  268 – Osmanlı Padişahları zevk-ü sefaya düşkündü, müsrifti diyenlere Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan cevap
  269 – Sanatkâr Cennet mekan Sultan Ikinci Abdülhamid Han
  270 – Tavsiye Edilen Kitap: Seyyid Ali Hoşafçı, Selefilik Adı Altındaki Görüşlere Selefice Cevaplar, Yasin Yayınevi, 1. Baskı, Istanbul 2012, 789 sayfa.
  271 – Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi yalanı
  272 – Ittihat ve Terakki, Selanik Dönmeleri (Sabetayizm), Masonlar, Yahudiler ve Sloganları
  273 – Milletin gönlü Osmanoğulları’nda, kemalistlerde değil
  274 – Katili kim affetsin? – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
  275 – Padişahlar Neden Hacca Gitmedi? – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
  276 – Kemal Kılıçdaroğlu Yahudi Mi?
  277 – Cennet mekan Sultan II. Abdülhamid Han’ın ABD’ye gönderdiği Osmanlı’yı tanıtan Albüm
  278 – Laiklik, Siyonist-Haçlı ittifakın ilan edilmemiş gizli bir savaşıdır (Laiklik oyunu)
  279 – Iskilipli Atıf hoca neden asıldı? Iskilipli Atıf hoca kurtuluş savaşına karşı çıktığı için idam edildi yalanı
  280 – Atatürk’ün Güneş Dil Teorisi (Kalp krizi geçirenler olursa, sorumluluk kabul etmiyorum)
  281 – Kadir Mısıroğlu Kimdir?
  282 – Matbaa Osmanlı’ya Ne Zaman Geldi?
  283 – Atatürk’ün demir ağlarını da yabancı şirketler örmüştü – Mustafa Armağan
  284 – Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni
  285 – Atatürk ile ilgili bilinmeyenler
  286 – Şeriat sistemine kavuşabilmek için bize göre Müslümanların yapması gerekenler
  287 – Osmanlı’dan bize hiçbir şey miras kalmadı yalanı: Dârülaceze
  288 – Şeriat hükümleri ve hikmetleri – Mirasta Erkeğe iki Kadın payı
  289 – Bediüzzaman Said-i Nursi’nin (rh.a.) Deccal (Islam Deccalı / Süfyan) çalışması ve M. Kemal Atatürk
  290 – Bu sözler, analarımıza, ninelerimize ve dinimize hakaret değil midir ?
  291 – Şu “Din Dersleri” – Yavuz Bahadıroğlu
  292 – Hakimiyet kayıtsız şartsız Milletin mi, yoksa Atatürk’ün mü?
  293 – Gülsüm, Lütfü ve Kemalizm
  294 – Atatürk, Amerika’nın Türkiye’yi demir ağlarla örmesini istemişti – Mustafa Armağan
  295 – Secretrality isimli sitenin davamıza ihaneti
  296 – Kemalizm, Tarihe Siyonizm gözlüğü ile bakmaktır
  297 – Çocukluğumun 19 Mayısları – Yavuz Bahadıroğlu
  298 – Osmanlı Devletine Yapılan Komplo
  299 – Arakan Gerçeği – Ömer Faruk Ünsal

  300 – Beyrut Kasabı Ariel Şaron301 – Osmanlı – cumhuriyet farkı ve kemalizm – Kadir Mısıroğlu302 – Boraltan Katliamı (Belgelerle) Ismet Inönü Azeri kardeşlerimizi Ruslara teslim etti303 – 64.000 kişinin kafatasını ölçtüler304 – Şeytan’ın kurduğu düzenden Ilahi düzene305 – Laiklere birkaç soru…306 – Türkiye’nin uygarlaştırılmasında (!) Sabetayist rolü307 – CHP Devlet mi, yoksa bir Siyasi Parti mi?308 – Allah’ın selamını kaldıran da Atatürk – Selâmün Aleyküm yerine Merhaba Asker

  309 – Osmanlı’dan bize hiçbir şey miras kalmadı yalanı: Şişli Etfal Hastanesi (Hamidiye Etfâl Hastanesi)
  310 – Balyoz davasında 20 yıl hapse mahkum edilen Çetin Doğan ve yahudi damadı Dani Rodrik
  311 – Atatürk dinin nasıl öğretilmesini istiyordu – Yavuz Bülent Bâkiler (iki bölüm birleştirildi)
  312 – Peygamberimiz’e hakaret krizini Abdülhamid nasıl çözerdi? – Mustafa Armağan
  313 – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, “Hadîs-i şerîfler nasıl yazılı hâle getirildi?
  314 – Izmir Suikasti ve Kazım Karabekir Paşanın Istiklal Mahkemesi’ndeki sorgusu
  315 – Istiklal Mahkemeleri
  316 – Osmanlı’da Padişah’a kulluk ediyordunuz diyen kemalistlere ithaf olunur
  317 – Atatürk’ün ismi Kemal mi Kamal mı ?
  318 – Türkiye’de ve Avrupa’da Laiklik Anlayışı
  319 – Müslümanlara uygulanan baskı: Kemalist Türkiye’de bir Öğretmenin Dramı
  320 – Müslümanlara uygulanan baskı: Kemalist Türkiye’de bir hakim, kararından ötürü sanık oldu
  321 – Kendi düşen ağlamaz…
  322 – Aydın geçinen Süper Yobazlar
  323 – Laiklik nedir? Cesur Bir Laikin Ağzından Laikliğin Gerçek Yüzü
  324 – Osmanlının Sırrı Neydi? – İsmail Çolak
  325 – Atatürk: “Filistin’e el sürülemez!” dedi yalanı
  326 – Islamiyetle laiklik bağdaşır mı? – Babanzade Ahmed Naim
  327 – CHP Zihniyeti, Laik Kemalist Zihniyet


  328 – Türkiye’deki Müslümanlar neden tutuklanıyordu

  329 – Anıtkabir’de Şok ! “Putlara tapmayın, Allah’a tapın”

  330 – Osmanlıyı Tarihten kazımak istediler

  331 – Sultan Ikinci Abdülhamid Han döneminde yapılan bazı Eserler

  332 – Başörtüsü Bilime Engelmiş.!

  333 – Milli Mücadele’de sadece Yunanlılara karşı savaştık (5 Bölüm)334 – Atatürk’ü tanımayan Atatürkçüler335 – Kemal Kılıçdaroğlu küfürlerinin tarihsel kökeni: Atatürk küfürleri

  336 – “Ingiltere Kralı M. Kemal Atatürk’ün elini öptü” yalanı
  337 – M. Kemal Atatürk şapka ile Sabetay Sevi’nin intikamını mı aldı?
  338 – Atatürkçü Profesör’ün dinimize hakareti ve cevabımız
  339 – Osmanlı’nın Borçları – Osmanlı Devleti’nin ne kadar borcu vardı?
  340 – Kuran düşmanı Bay Necati’nin ibretlik ölümü
  341 – Kemalist Sistem
  342 – Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat
  343 – Atatürk dış borç almadı yalanı
  344 – Ezanın yasaklanmasını protesto edenlere hapis cezası
  345 – 19 Yıllık Yalan: Sivas Madımak Oteli Katliamı
  346 – Sarığını çıkarmadı, Istiklal Mahkemesi’ne sevk edildi
  347 – Cumhuriyet’in İlân şekli de tam bir rezalet idi – Kâzım Karabekir Paşa anlatıyor
  348 – Cumhuriyet ve ilanı hakkında ne dediler?
  349 – Cumhuriyet, demokrasi ve CHP – Yavuz Bahadıroğlu
  350 – Atatürk Inkılapları Islam’a karşı yapılmıştır
  351 – M. Kemal Atatürk’ün kaburga kemiği neden kırıldı? Gazilik ünvanını nasıl aldı?
  352 – Osmanlı Devleti değil, Kemalist rejim geri kaldı
  353 – Türkiye’nin Suriye politikasına nasıl bakmalıyız
  354 – Gerçek Atasını Tanımayan, İt Peşinde Gezer!!
  355 – 10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz?
  356 – Atatürk’ü kimler anmak ister?
  357 – Kemalizm’i halka soralım – Faruk Köse
  358 – Atatürk’ün insana verdiği değer
  359 – M. Kemal Atatürk’ten ne istiyoruz?
  360 – Atatürk bizi Padişaha kul olmaktan mı kurtarmıştır?
  361 – Atatürk’e verilen idam fetvasından dolayı Sultan Vahidettin’e hain denilemez - Dürrizâde Fetvası Ingiliz baskısıyla verilmiştir
  362 – M. Kemal Atatürk’ü savunan “sözde” Hoca’ya Reddiye / Cevap
  363 – Osmanlı ve Cumhuriyet arasındaki farkı gösteren iki belge
  364 – Kuruluşundan bugüne İsrail’in katliam tablosu
  365 – Milli Mücadele’yi M. Kemal Atatürk başlattı yalanı
  366 – Sultan II. Abdülhamid’e darbe yapan Jön Türk ve Ittihatçılar kime hizmet ettiler?
  367 – Osmanlı pasaportunun itibarlı olduğu günler! – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
  368 – Cennetmekan Sultan Ikinci Abdülhamid Han’ın Merhameti
  369 – Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle)


  Alıntı : www.belgelerlegercektarih.wordpress.com
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.