İmam Şafinin Hayatı

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında ahmet meydani tarafından paylaşıldı.

 1. ahmet meydani

  ahmet meydani Üyeliği İptal Edildi

    
  Yüceler Yücesi’nin bize bir nimetidir güzel ve eşsiz dinimiz. Huzur ondadır, doğruluk da! Bizce bir insanın en ulvi ve öncelikli görevi bu dünyada dinimizin emrettiği şekilde yaşamak ve Yüceler Yücesi’nin emirlerini yerine getirmektir. Rabbimiz biz insanları o kadar çok düşünür ki, tarih boyunca sayısız peygamber ve en sonunda da bütün peygamberlerden de üstün Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa’yı bize yollamıştır. Rabbimiz, Yeryüzünün Nuru Peygamberimiz ile bizlere güzel dinimizi tebliğ buyurduktan sonra da her çağda evliyalarıyla, yüce ve kutsi insanlarla biz insanların aydınlanması için hepimize defalarca fırsat ve olanaklar sağlamıştır. Efendimizden günümüze kadar gelen bu yüce şahısları saymaya kalksak gücümüz yetmez herhalde. Ama en büyüklerinden birkaçını saymaya çalışırsak herhalde Efendimizin sahabeleri ve torunlarından sonra, ilk önce dinimizin direği dört mezhebin kurucularını saymalıyız. İşte bunlardan biride İmam Şâfiî’dir. Ve bu yazımızı da bu yüce şahsı biraz tanımaya ayırdık. İşte dört mezhep kurucusundan Muhammed ibnu İdris hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey.İmam Şâfiî, Şafiî mezhebinin öncüsü ve müctehid imamlardan biridir, asıl adı Muhammed ibnu İdris’tir. İmamı Azam Ebu Hanife’nin vefat ettiği yıl olan Hicri 150(miladi 767) senesinde Filistin’in Gazze şehrinde doğdu. Dedelerinden biri olan Şafiî İbn es-Sâib’e nisbeten Şafiî olarak bilinir. İttifakla rivayet edildiğine göreve İmam Şâfiî’nin babası Kureyş kabilesine mensup olup, Peygamber efendimiz (s.a.s.)’in dedelerinden Haşim’in kardeşi Muttalip oğullarına dayanır.
  İmam Şâfiî’nin annesi Yemenli Ezd kabilesindendir. Oğlunun yetişip olgunlaşmasında onun büyük bir payı vardır.
  Henüz küçük yaşta iken babasını kaybeder. Fakir bir şekilde yaşayan annesi, oğlunu alıp Mekke’ye gitmeğe karar verir. Mekke’de, daha küçük yaşta kendisini ilme veren İmam Şafiî, yedi yaşında Kur’ân-ı Kerim’i; on yaşında da İmam Mâlik’in el-Muvatta’ adlı hadis kitabını ezberlemiş ve on beş yaşına geldiğinde, fetva verebilecek bir seviyeye ulaşmıştı.
  Gençliği ve Yetişmesi
  Kureyşli bir babanın çocuğu olan Şâfiî, henüz beşikteyken babasını kaybettiği için çok fakir olarak büyümüştür. Filistin’e sığınmış olan bu fakir aile, hayatla mücadelede birçok zorlukla karşılaştı. Annesi onu Mekke’ye götürdü. Bizzat kendisinin anlattığına göre oraya yerleştiklerinde on yaşında olan İmam Şâfiî fakir ve yetim olarak büyümüştür. İmam Şâfiî eğitiminde herhangi bir bozukluk olmadığından kendi özünden gelen bir insiyakla yüksek hedeflere yönelmiştir. Fakirliğe rağmen yüksek bir soya mensup oluşu, kendisini insanlara yaklaştırmış, cemiyete karışmasını sağlamış ve böylece içinde yaşadığı ortamın şartlarına intibak etmesine vesile olmuştur.
  Şâfiî’nin ruhunda yüksek işler yapma isteği mevcuttu. Annesi de onu Gazze’den Mekke’ye gönderirken oğlunu bu yola teşvik etmiş ve gerekli sebepleri hazırlamış oluyordu.
  İmam Şâfiî henüz küçük yaşlardayken Gazze’de ilim tahsil etmeye başlamış ve Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmişti. Mekke’ye gelince büyük hadis üstatlarından Peygamber efendimizin hadislerini ezberlemeye, diğer taraftan da Arapça’yı düzgün ve mükemmel bir şekilde öğrenmeye başladı. Kırsal kesimlerde korunan fasih Arapça’yı öğrenmek için bir süre çölde Huzeyl kabilesinin arasında yaşadı. On yıl kadar süren çöl hayatında, dil öğreniminin yanı sıra ok atmayı da öğrendi. Kendisi bu konuda şöyle der: “Çöldeyken himmetim iki şeyde toplanmıştı. Okçuluk ve ilim. Ok atmakta o kadar maharet sahibiydim ki, on ok atsam hepsi hedefe isabet ederdi.” Bunu söyledikten sonra ilim hususunda bir şey demeden sustu. Yanında bulunan biri: “Vallahi sen ilimde, okçulukta olduğundan çok daha üstünsün”dedi.
  İşte İmam Şâfiî’nin ilk eğitimi böyle olmuştur. Bu, o çağdaki Arap terbiyesinin en mükemmel örneğini arz eder:
  Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek, hadis, fasih Arapça, binicilik ve atıcılık öğrenmek, şehirde ve çölde yaşayanların adetlerini, ahvalini tanımak.


  Devam Edecek İnşaallah.
 2. ahmet meydani

  ahmet meydani Üyeliği İptal Edildi

  İnşaallah konuyu takip edin de bakın bakalım öyle bir kaç ayet ezberlemekle alim olunuyor muymuş? Fiemanillah.
 3. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  Allah cc ondan razı olsun
 4. ahmed_aftirhanov

  ahmed_aftirhanov Islam-TR Üyesi

  Allah ayaklarımızı sabit kılsın dini üzerine! önceki konuya bakın ben mesajlarımı geri çektim! herkes yaptığının hesabını verir! zanna tabii olmayalım da??
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.