İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında yağmur@hicret tarafından paylaşıldı.

 1. yağmur@hicret

  yağmur@hicret ikk

    

  Ebu'd Derda (r.a) Rasulullah (s.a.v)'ı şöyle buyururken işittiğini söylemiştir:
  'Her kim, ilim öğrenmek üzere bir yola girererse Allah onu cennete giden bir yola sevk eder. Melekler yaptığından hoşnut oldukları
  için ilim talebesinin üzerine kanatlarını gererler. sudaki balıklara varıncaya kadar gökler ve yerdekiler alim için istiğfarda bulunurlar.
  Alim kimsenin abid kimseye üstünlüğü, ayın dolunay gecesinde yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. şüphesiz ki alimler,peygamber
  lerin varisleridir. peygamberler ise ne altın ne gümüş bırakmışlardır. Onlar miras olarak ancak ilmi bırakmışlardır. Her kim ilmi elde
  ederse gerçekten büyük bir pay elde etmiştir.' 16 Tirmizi ve İbn-i Hibban rivayet etmiştir. Hadis 'sahih'tir.
  İlmin Değeri

  Saffan b. Assal (r.a) şöyle anlatır:
  'Bir gün Rasulullah (s.a.v.) mescit de kendisine ait kırmızı bir cübbeye yaslanmış iken yanına geldim ve: ya Rasulallah ilim tahsil etmek için
  gelmiştim dedim Efendimiz 's.a.v.' ilim talebesine merhaba! şüphesiz ki melekler ilim talebesini sarmalar ve kanatları ile gölgelendirir.
  daha sonra ilim talebesinin öğrendiği şeylere olan sevgilerden dolayı dünya semasına ulaşana kadar bazısı bazısının üzerine çıkar .
  'buyurdu.'
  AÇIKLAMA
  Rasulullah (s.a.v.) bu sözleriyle insanları ilme teşvik etmiştir. Rabbimiz kur'an-ı kerim de 'Rabbim ilmimi arttır! de' (20 Taha/114)
  buyurarak ilmin diğer amellere olan üstünlüğünü beyan etmiştir. İbn-i Hacer (rahimehullah), 'Fethu'l Bari' adlı eserinde bu ayetle
  ilgil olarak şöyle der:
  'Bu ayet ilmin faziletini açık bir şekilde göstermektedir. Çünkü yüce Allah Hz. Peygamber'den ilim dışında başka bir şeyin arttırılması
  için dua etmesini istememiştir. Burada ki ilimden kasdedilen dini ilimlerdir.'18
  Evet, önderimiz ilmin arttırılmasını istemişse bizlerde bunu içtenlikle istemeli ve bunun gereğini yapmak için gayret göstermeliyiz.
  Allah-u Teala,' Bilki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur' (47 muhammed/19) buyurarak ilk olarak neyi öğrenmemiz gerektiğini bizlere
  öğretmiştir. Bizler ilk önce, Allah'ın yegane ilah ve Rab olduğunu bilmeli ve bu doğrultu da hayatımızı tanzim etmeliyiz Rabbimiz bu ayetinde
  'Bil ki' diyerek Tevhidi öğrenmeyi bizlere farz kılmıştır. tevhidi öğrenmeyenler Şirk bataklığında boğularak yok olmaya mahkumdurlar.
  Bizler bu ilmi öğrenirken kur'an ve sünneti ölçü kabul etmeliyiz. neleri öğrenip neleri öğrenmeyeceğimizi bu iki kaynak belirlemelidir.
  Rasulullah (s.a.v.) buyurur ki: ' İlim öğrenmek Her müslümana farzdır.' bu gün nice müslümanlar bu farzı terk etmekte Allah'ın kendilerine ihsan etmiş olduğu 'Vakit' nimetini boş ve faydasız şeylerle heder etmektedirler. Bizler ilmi temel ihtiyaçlarımızdan birisi olarak kabul etmeli
  Yemeye, içmeye, gezmeye, uyumaya nasıl vakit ayırıyorsak ilmede gereken vakti ayırmalıyız. Ahmet b. Hanbel (rahimehullah) 'İnsanın ilme
  olan ihtiyacı yeme ve içmeye olan ihtiyacından daha fazladır.' diyerek üstte temas ettiğimiz hakikate vurgu yapmıştır. bizler ilim sayesinde
  Allah'ı birler Rasule itaat eder helal ve haramı öğreniriz. onun vesilesiyle Rabbimizi nasıl razı edeceğimizi bilir onun gazabından kendimizi
  sakındırırız Rasulullah (s.a.v.) başka bir hadisin de ' Dünya ve içindekiler lanetlenmiştir/ melundur. ancak Allahı anmak ona yaklaştıran şeyler
  ilim öğreten ve öğrenen bundan müstesnadır.'buyurarak ilimle uğraşanların dünyadaki lanetten uzak olacaklarına 'ya alim ol, ya öğrenci ol, ya bunları dinleyen ol, yada bunları seven ol. sakın ha beşinci olma helak olursun' buyurarak ta ilme ve ilim talebelerine sevgi ve muhabbet gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştir. yine bazı sahabelerden nakledilen şu hikmet dolu sözler ilmin değerini birkez daha ortaya koymaktadır Hz. Ali (r.a) der ki: 'ilim maldan daha hayırlıdır ilim seni korur sen ise malı korursun. ilim harcandıkça artar mal ise mahkumdur.'Muaz bin cebel (r.a) de şöyle der ' ilim öğrenin zira ilmi Allah için öğrenmek haşyettir. onu talep etmek ibadettir. mütalaasını yapmak tesbihdir. araştırmasını yapmak cihattır. onu bilmeyen kimseye öğretmek sadaka ehline bahşetmek Allah'a yaklaşmadır. ilim yanlızlıkta en samimi dost halvet halinde gerçek arkadaştır. dini öğrenmede rehber iyi ve kötü günde yardımcıdır.imam şafii (rahimehullah) şu muhteşem nasihati ' eğer dünyayı istiyorsan ilme sarıl. sadece ahireti istiyorsan yine ilme sarıl. yok eğer ikisini de istiyorsan
  yine ilme sarıl.'
  17 Ahmed b.Hanbel ve Taberani rivayet etmiştir isnadı 'ceyyit'tir.
  18 fethul bari c. 1,sf.188.
  19 camiussağir 5264. Hadis 'hasen'dir.
  20 er Rasul ve l ilim,yusuf el kardavi,sf,12.
  21 Tirmizi, zühd, 14.
  22mecmau'z zevaid c/ 1, sf. 132..
  23 Bkz. er Rasul ve 'l ilim, sf, 11
 2. talhaorhan

  talhaorhan Islam-TR Üyesi

  s.a zaten içimde olan ve bende beni kavuran bu konu çok etkiledi beni.Allah(c.c.)senden razi olsun kardeşim.ama dünya meşaggeti ve geriye bıraktıkları ilme olan hevesimi belki kıramıyor ama bendeki takati alıyor benden.o kadar çok yorgun geliyorum ki işten hiç bir şeyi görmüyor neredeyse gözlerim.salat selam ve dua ile....
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.