Çözüldü Ikindiden Sonra Ve Kerahat Vaktinde Uyumanın Hükmü Nedir?

Konu, 'Hadis ve Hadis Usulu' kısmında ehl-i iman tarafından paylaşıldı.

 1. ehl-i iman

  ehl-i iman Islam-TR Üyesi

    
  akşam ezanına 45 uyumanın veya ikindi vaktinde uyumanın hükmü nedir?
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Hiç bir şeydir.
  Şimdi kısaca (çıkacağım) cevap vereyim: İkindiden sonra uyuyanın dellenmesiyle ilgili hadis uydurmadır.
 3. Ummu Ubeida

  Ummu Ubeida Islam-TR Üyesi

  'dellenme' degilde.. sabah namazından sonra güneş tam doğana ve işrak vakti girene kadar uyumanın.. ve akşam ezanından önceki 45 dakika kerahat vakti deniliyor.. bu zamanda uyumanın hükmü İslamda nedir? haram diyorlar.. uyumayın arş titriyor falan diyorlar ? bu sürelerde uyumak caiz midir? degil midir?
  ya da insanın uyumasının caiz olmadıgı veya haram oldugu saatler var mıdır? varsa hangi saatlerdir?
 4. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin  İlk sorulan soru ikindi namazından sonra veya akşam ezanına 45 dakika kala uyumanın hükmü ne idi? sulaiydi . Sabah namazı konusu yok idi.

  İkindi namazından sonra yatmakla ilgili meşhur olan zayıf hadis şudur:
  “Kim ikindiden sonra yatar da aklını kaybederse, kendisinden başka kimseyi suçlamasın” veya başka bir ifadeyle "İkindiden sonra yatıp da, delirmeden uyanana şaşarım."

  Bu söze hadis alimleri; ravileri arasında çok yalancı birisinin bulunması sebebiyle hadisin çok zayıf olduğunu söylerler.

  İbn Adiyy, İbn Hibbân, Ebû Nuaym, İbnu’s-Sunnî ve Aclûnî gibi bazı hadisçilerin kitaplarında şöyle bir hadis nakledilmektedir:

  “Kim ikindiden sonra uyur da aklını kaçırırsa sadece kendini kınasın, başkasını/başka şeyi değil!”

  Bu hadisin isnadında bulunan Halid b. Kasım hakkında, İbn Raheveyh ve Sa’dânî “yalancı”, İmam Buhari ve Nesai, “metruk”, İbn Hibbân ise “onun hadisini yazmak helal değildir” demişlerdir.

  Hadisin başka bir rivayetinde ise Abdullah İbn Lehîa bulunmasından dolayı hadisçiler tarafından bu da zayıf kabul edilmiştir.

  (el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid ve Menbau’l-Fevâid, c: 5, s: 116; İbnu’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevduât, Thk. Tevfik Hamdân, 2. baskı, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, c: 2, s: 263; Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Arrâk el-Kinânî, Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfua ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdua, Thk: Abdulvehhâb b. Abdullatîf, Abdullah Muhammed es-Sıddîk, 2. Baskı, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1981, c: 2, s: 290, hadis no: 30; Muhammed b. Ali eş-Şevkâni, el-Fevâidu’l-Mecmua, Thk. Abdurrahman el-Muallimî, 2. Baskı., Beyrut, 1392 h., s. 216; hadis no: 649.)

  Bu zayıf hadise istinaden bazı âlimler, ikindiden sonra uyumayı mekruh kabul etmişlerdir.

  Sabah fecr-i sadık ile sabah namazı vakti başlar ve ta ki güneş doğuncaya kadar. Bundan sonra güneş 1 mızrak boyu yükselinceye kadar (45 dakika) kerahat vaktidir ki bu vakitte namaz kılınmaz.
  Musluman kişinin sabah namazıyla birlikte güneş yükselinceye kadar asıl yapması gereken sunnete uygun zikir vee tesbihatlardır. Daha sonra işi olanın işe gitmesidir ki; bu vakitler ayrıca rızkın dağıtıldığı bereket vakitlerindendir. Yatmak uygun değildir. Fakat kerahet vaktinde kişi yorgun veya başka bir sebeble uyumak istiyorsa uyuyabilir. Sunnet zikir tesbihatın ecrinden , bereketten mahrum kalmış olabilir fakat günah işlemiş olmaz.
  Bundan dolayı Arşın titrediği veya haramlığı ile ilgili söylentiler, kişilerin sunnete (zikir/tesbihat) uyması için çıkarılmış-uydurulmuştur. Böyle konuşanlardan delil isteyiniz.

  Uykunun haram olduğu bir vakit normal şartlarda bulunmamaktadır. Fakat bir kişi namaz vaktinin çıkıncaya kadar uyuması haramdır.
 5. Ummu Ubeida

  Ummu Ubeida Islam-TR Üyesi

  Allah razı olsun.. delil istiyebilecegim bir ortamda degildim.. ama olursam mutlaka isterim
 6. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  bende şuurumu yitiricem diye korkuyordum :D

  ALLAH razı olsun akhi
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.