Aişe (r.a.) anlatıyor: Kim size, Rasûlullah’ın ayakta küçük abdest yaptığını söylerse ona inanmayın. Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem çökmeden küçük abdestini yapmazdı. Aişe r.a. ancak kendi gördüğünü söylemiştir. Lakin diğer bir rivayet şöyle;

Huzeyfe (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem bir kavmin küllüğüne geldi ve orada ayakta küçük abdest yaptı
Ayakta işemekten yasaklaya n sahih bir rivayet yoktur. Ömer, Ali, Zeyd Bin Sabit r.a. ve başkalarının da ayakta bevlettiği sabit olmuştur. Eğer sıçrantılardan emin olunursa ayakta bevletmek kerahatsi z olarak caizdir.

Nâfi rahimehul lah anlatıyor: "İbnu Ömer radıyallahu anh'ı ayakta bevlederk en gördüm."
Ömer r.a. önce; “Müslüman olduğumdan beri ayakta abdest bozmadım” demiş, muhtemele n bunda sakınca olmadığına dair rivayet kendisine ulaşınca ayakta bevl etmiştir; Zeyd r.a.’den; Ömer r.a.’ı ayakta bevl ederken gördüm.

Buhari(226) Müslim(273) Darimi(1/170) Ebu Davud(23) Tirmizi(13) Nesai(1/24)
İbni Mace(305)
Fethul Bari(1/330)
Muvatta, Tahâret 112, (1/65).