Hz. Peygamberin Namaz Kılma Şekli 1

Konu, 'Namaz' kısmında Enfal.571 tarafından paylaşıldı.

 1. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

    
  Namazda Sag Eli Sol El Üzerine Koymak

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) namazda sag elini sol eli üzerine koydu ve söyle buyururdu: Biz peygamber ler toplulugu, iftarda acele etmek, sahuru geciktirm ek ve namazda sag ellerimiz i sol ellerimiz üzerine koymakla emr olunduk." Ibn Hibban ve saglam bir isnatla "el-Ziya el-Makdisî.

  "Hz. Peygamber, sol elini sag eli üzerine koyarak namaz kilan birine rastladi ve sag elini alttan çikarip sol eli üzerine koydu." Saglam bir isnatla Ahmed b. Hanbel ve Ebû Dâvud (Sahih)

  Elleri Gögüs Üzerine Koymak

  "Resulullah (S.A.V.), sag elini sol elinin sirti üzerine, bilegi üzerine ve kolu üzerine kor,"Ebû Davud-Nesaî ve saglam bir isnadla îbn Huzeyme (1/54/2). Ibn Hibban "Sahih" oldugunu söylemistir. (485,"" " ashabinin da böyle yapmalarini emrederdi. Malik, Buhari ve Ebû Avane.i." " Bazen de sag eli ile sol elini tutardi." Saglam bir isnatla Nesaî ve Dârekutnî. "Ve ellerini gögsü üzerine koyardi."Ebu Davud,Ibn Huzeyme 1/54/2,Ahmed

  "Yine Hz. Peygamber (S.A. V.) namazda elleri bögür üzerine koymayi yasakladi," Buharî, Müslim. Bkz el-Irvâ. 374 v' "Bu elleri bögür üzerine koymak, Hz. Peygamber in yasaklami s bulundugu elleri beline koymak demektir." Nesaî,Ebu Davud
 2. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZDA SECDE YERÎNE BAKMAK VE HUSU'

  "Hz. Peygamber (S A.V.), namaz kilarken basini eger ve gözü ile yere bakardi. Kabe'ye girince, çikana kadar gözünü secde yerinden ayirmamis ti." Beyhaif. Hakim "Sahihtir" dedi . "Buyurdu ki; evde namaz kilan kimseyi mesgul edecek bir seyin bulunmasi uygun degildir," Saglam bir isnatla Ebû Dâvud ve Ahmed

  "Hz. Peygamber (S.A. V.), namaz kilarken göge dogru gözünü dikmeyi yasakladi .Buhari, " Bu yasaklama yi su sözü ile de kuvvetlen dirdi:" Namazda göge dogru bakan bir takim insanlar, bundan vazgeçsin. Aksi takdirde, gözleri onlara geri dönmez. (Bir rivayetle: gözleri kör olur.)Müslim

  Baska bir hadis-i serifte söyle buyurulmu stur;'' Namaz kilarken saga sola bakinmayin . Süphesiz Allah, saga sola bakinmadi gi surece, yüzünü namaz kilan kuluna çevirir."Tirmizi ve Hâkim nakletmis ve bu hadisin "sahih" oldugunu söylemislerdir, Bkz. "Sahihu't-Tetgîb", No: (353) " Yine Resululla h namaz kilarken saga sola bakinmakl a ilgili olarak söyle buyurdu: "Bu, seytanin namaz kilandan çaldigi seydir."Buhari

  Yine Hz. Peygamber (S. A.V.) söyle buyurdu: "Kul, namazda sagasola bakinmadi gi sürece, Allah ona bakmaya devam eder. Kisi namaz kilarken yüzünü saga sola çevirince Allah da ondan yüz çevirir." Hadisi Ebû Dâvud ve digerleri nakletmis

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) namaz esnasinda su üç seyi yapmayi yasakladi: Horozun yem topladigi gibi namaz kilmayi, köpek oturusu gibi oturmayi, tilkinin bakindigi gibi sagasola bakinmayi ."Ahmed ve Ebu Yala

  "Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyurmust un Dünyadan veda edecekmisçesine. Allah'i görür gibi namaz kil. Sen Allah'i görmüyorsan da o seni görüyor.""Bkz. el-Muhallis "Ehadîsü-Müntekât"; "Taberani

  Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor: "Bir kimse; farz namazin vaktine ulasir, güzel bir sekilde abdestini alir, rüku' ve husu'unu güzel yaparsa, büyük günah islemedig i sürece, bu namaz onun geçmis günahlarina keffaret olur. Bu durum her zaman
  için böyledir." Müslim

  Hz. Peygamber (S.A.V.), yünden yapilmis bîr elbise ile namaz kilmisti. Elbisedek i çizgilere dikkatlic e bakmisti. Namazi bitirince, söyle buyurdu: "Bu elbiseyi Ebû Cehm'e götürünüz ve O'nun Enbicaniy yesini getiriniz . Çünkü o elbise, az önce beni mesgul etti ." "Bir rivayetle: namazda ben onun çizgilerine baktim, nerede ise benim huzurumu kaçiracakti.)" Buharî. Müslim ve imam Mâlik. Bkz. "el-lrvâ",(376).

  Hz. Âise'nin, sofraya serdigi resimli bir yaygisi vardi. Hz. Peygamber (S.A.V.) bu yaygiya dogru namaz kilmisti. Namazdan sonra söyle buyurdu: "Bu yaygiyi benden uzaklasti r." (Çünkü onun üzerindeki resimler, namazda beni mesgul ediyor.)""" Buharî. Müslim

  Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor: "Yemek hazir iken, küçük ve büyük abdest sikistiri nca, namaz kilmak uygun olmaz"Buhari
 3. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZDA KIRAATE BASLAMADA N ÖNCEKI DUALAR

  Hz. Peygamber (S.A.V.), kiraate baslamada n önce, çok çesitli dualar okurdu: Bu dualarda Allah'a hamd eder, O'nu över sânini yüceltirdi. Namazini güzel kilmayan kimseye de, böyle yapmayi emretmis ve söyle buyurmust u; "Tekbir almadan ve Allah'a hamd etmeden, O'na senada bulunmada n ve Kur'an'dan kolay gelen ayetlerde n okumadan, bir kimsenin kildigi namaz tamam olmaz.""el-Irva no:8

  Hz. Peygamber (S.A.V.) zaman zaman degisik dualar okurdu. Bu dualar sunlardir: "Allahim! Dogu ile bati arasini bir birinden uzaklasti rdigin gibi, beni de hatalarim dan uzaklasti r. Allahim! Beyaz elbise kirden temizlend igi gibi, beni de hatalarim dan temizle. Allahim! Su, kar ve dolu ile benim hatalarim i yikayip temizle." Hz. Peygamber, bu duayi farz namazlard a okurdu." Müslüm

  "Müslüman oldugum halde, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben müsriklerden degilim. Benim namazim, hacca ait ibadetler im, dirim ve ölüm, kâinatin yaraticis i, esi ve ortagi bulunmaya n Allah içindir. Bununla emrolundu m ve ben ilk müslumanlardanim ." "Allahim! Mülkün yegâne sahibi sensin. Senden baska bir Ilah yoktur. Seni tesbih ederek överim. Sen benim rabbimsin, ben ise senin kulunum. Kendime zulmettim . Günahlarimi itiraf ettim. Benim bütün günahlarimi ört Çünkü senden baska bir bagislayi ci yoktur. Beni en güzel ahlâka ulastir. Zira, senden baska, ahlâkin en güzeline ulastiran yoktur. Beni kötü ahlâktan uzak tut Zira senden baska, ahlâkin en kötüsünden insanlari uzaklasti racak yoktur. Emrindeyi m, mutluluk vermeni istiyorum . Bütün hayirlar senin elindedir . Kötülükler sana ait degildir. Senin hidayete ulastirdi gin kimse esas hidayette dir. Ben seninim ve sana dönecegim. Senden sana siginmakt an baska çare yoktur. Mübareksin ve sânin yücedir. Senden magfiret diler ve sana tevbe ederim." Nesai

  Peygamber yukaridak i duayi hem farz, hem de nafile namazlard a okurdu.
  "Allahim! Seni Överek tesbih ederim. Senin ismin mübarektir. Sânin yücedir. Senden baska bir Ilah yoktur."Nesai, ' Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor; "Allah katinda en sevimli söz, kulun" Sübhanekellahumme..." duasini okumasidi r." Ebû Dâvud ve siglam bir isnatla "Tahavî"

  Gece namazinda Hz. Peygamber (S.A.V .), yukaridak i duaya "üç defa LâilâheilleIlah,üçdefada Ellahu Ekber Kebiren ilâvesini yapardi." Müslim

  "Allah en büyüktür. Bütün övgüler Allah içindir. Sabah-aksam Allah'i noksanlik lardan beri kilarim." Sahabîlerden biri namaza bu dua ile baslayinc a Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyurdu: "Ben bunlara sastim. Bunlar sebebiyle gögün kapilari açildi." Müslim

  "Allah'a hamd olsun." Bir baskasi kiraata bu dua ile baslayinc a Hz. Peygamber ona da söyle buyurdu: "Hangimiz önce Allah in katina yükseltecek,diyerek, oniki melegin bu dua için yaris yaptiklar ini gördüm."Müslüm

  "Allahim! Hamd sana mahsustur . Göklerin, yerin ve aradaki varliklar in nuru sensin. Gökleri, yeri ve bunlar arasindak ileri ayakta tutan sen, sensin. Bütün övgüler sanadir. Sen Haksin; va'adlarin ve söylediklerin Haktir. Sana kavusmak haktir. Cennet haktir, cehennem haktir; peygamber ler haktir. Muhammed haktir. Allahim! Kendimi sana teslim ettim. Sana güvendim. Sana inandim. Sana dönecegim. Sana dayanarak hasimlast im. Seni hakim seçtim. Sen bizim rabbimizs in. Varis sanadir. Benim geçmis ve gelecek, açik ve kapali bütün günahlarimi bagisla. Benden daha iyi bildigin günahlarimi da bagisla. En evvel sen vardin, en son yine sen var olacaksin . Sen benim ilâhimsin. Senden baska Ilah yoktur."Buhari,Müslüm

  Hz. Peygamber, gece namazlari nda asagidaki dua çesitlerini okurdu:

  "Cebrail'In, Mîkail'in ve israfil'in rabbi olan; göklerin ve yerin yaraticis i olan, görünen ve görünmeyen her seyi bilen Allahim! ihtilâfa düstükleri zaman, kullarin arasinda gerçek hükmü veren sensin. Gerçegi bulmada Ihtilâfa düsülünce, izninle beni dogruya ulastir. Çünkü sen diledigin i dogru yola ulastirir sin."Buharî. Müslim, Ebû Avane,

  9- Hz. Peygamber (S.A.V.) on kerre tekbir alir, on kere hamd eder, on kere tesbih eder, on kere Lâilâhe illellah der, on kere istigfar eder ve on kere söyle dua ederdi:
  "Allahim! Beni magfiret et; beni dogru yola ilet, bana rizik ver, afiyet ver." Yine on kere:


  "Allahim! Hesap gününün darligind an sana siginirim ."Ahmed "- Hz. Peygamber (S.A.V.) yine üç defa:
  "Melekût, ceberut, kibriya ve azamet sahibi olan Allah en büyüktür." derdi."Ebu Davud


 4. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZDA KIRAAT

  Hz. Peygamber (A.S.) Allah'a siginir ve söyle derdi: "Allah'in huzurunda n kovulmus olan seytanin dürtmesinden, üflemesinden ve kötü nefesinde n Allah'a siginirim ." Resûlullaii (S.A.V.), bazen de ilaveli olarak: "Seytanin serrinden her seyi en iyi isiten ve bilen Allah'a siginirim ." der, ondan sonra gizli olarak: "Rahman ve Rahîm olan Allah'in adiyla.." ibaresini okurdu."Ebu Davud


  Ayet Ayet Okumak

  Besmele çektikten sonra Hz. Peygamber (S.A.V.), Fatiha'yi da âyet âyet bölerek okurdu.: "Bismillah irrahmani rrahîm" der; sonra biraz durur; sonra "el-Hamdü lillahi rabh il -âlemin" der; sonra bir müddet daha durur, "er-Rahmanirrahim" der; daha sonra yine bir müddet durarak; "Mâliki yevmiddin" der; sûre bitinceye kadar da bu sekilde okurdu. Hz. Peygamber'in bütün okuyuslar i böyle idi. Âyet baslarind a durur ve o âyeti sonraki âyetlere bitistirm ezdi."Ebu Davud

  Hz. Peygamber "Mâliki yevmiddin"i "meliki yevmiddin" tarzinda da okurdu."

  Fatiha'nin Rükün Olusu ve Faziletle ri

  Hz. Peygamber Fatiha sûresinin sanini yücelterek söyle buyurdu: "Namazda Fatihayi okumayan kimsenin namazi yoktur." Bir rivayete göre, (Fatiha ve ilave ayetleri okumayan. .) ibaresi yer almaktadi r."Müslim, Baska bir lâfizla gelen rivayette: "Kisinin Fatiha okumadan kildigi namaz caiz degildir." denilmist ir."Darekutni

  Hz. Peygamber bir defasinda da söyle buyurdu: "Bir kimse Fatiha okumadan namaz kilarsa, o namaz noksandir, noksandir, noksandir, tamam degildir.'Müslim

  Baska bir rivayette yine söyle buyuruyor "Yüce Allah söyle buyuruyor: "Ben namazi kendim ile kulum arasinda ikiye ayirdim. Yarisi benim için, yarisi da kulum içindir, istedigi seyler kulumundu r."; "Fatiha'yi okuyun: Kul orada elhamdu lillahi rabbil-âlemin diyor. O zaman Allah'da, kulum beni övdü" der. Kul "er-Rahmanirrahîm" deyince: "Kulum bana sena etti" der. Kul "Mâliki Yevmiddin" der. Yüce Allah da: "Kulum beni yüceltti." der. Kul"Iyyâke Nâ'budü ve lyyâke Nestaîn" der. Allah da "Bu benim ile kulum arasindad ir; kulum ne isterse onundur." buyurur. Kul Ihdinessi râtâl-Müstakim sitratâllezîne en'amte aleyhim gayril-magdûbi aleyhim veleddâllîn." der. Allah Teala da: "Bunlar kulumundu r, kulum ne islerse onundur" buyurur, Müslüm

  Hz. Peygamber (S.A.V.) yine söyle buyururdu: "Allah Teâlâ; ne Tevratta, ne incil'de Fatiha'nin benzerini indirmemi stir. Fatiha, Seb'ul-Mesanî'dir." (Bir rivayete göre; bana verilen o büyük Kur'an'dir.) Hz. Peygamber (A.S.), namazini güzel kilmayan kimseye,
  namazinda Fatiha okumasini emretmis ve Fatiha'yi ezberleye miyen birine söyle buyurmust ur; "Subhanall ahi vel-hamdü lillahi velâ ilahe illelahu vallâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ bilillâh" de."Ebu Davud

  Yine Hz. Peygamber namazini güzel kilmayan kisiye söyle buyurdu: "Eger ezberinde Kur'an varsa onu oku. Yoksa Allah'a hamd et; O'nun sanini yücelt ve tehlil getir." Yani el-hamdü lil-lah, Ellahu Ekber, la ilahe illallah de."Ebu Davud

  devam edecek ins.
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.