Hz. Peygamberin Namaz Kılma Şekli 1

Konu, 'Namaz' kısmında Enfal.571 tarafından paylaşıldı.

 1. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

    
  HZ. PEYGAMBERİN NAMAZ KILMA ŞEKLİ

  KABE'YE YÖNELMEK
  "Hz. Peygamber (S.A.V.), farz veya nafile namazlar için, namaza kalktığı zaman, Kabe'ye yönelir. Kabeye yönelmeyi emr ederdi. Bu sebeple, namazını güzel kılmayan birine şöyle buyurdu: "Namaza kalktığın zaman, abdesti tam al, sonra kıbleye yönelerek tekbir al."Buhari,müslüm

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), seferde iken nafile namazları ve vitir namazını bineği üzerinde kılar bineği, onu şark ve garb hangi yöne doğru yöneltirse o tarafa doğru kılardı."Buhari,müslüm

  Bu konuda Allah Telâlâ şöyle buyuruyor . "Ne tarafa dönerseniz, Allah'ın yüzü oradadır." (el-Bakara,2/115)

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), bazen devesi üzerinde nafile namaz kılmak isteyince, onu da kıbleye doğru yöneltip öyle tekbir alırdı, daha sonra bineği ne tarafa yönelirse o şekilde kılmaya devam ederdi."ebu davud
  "HzPeygamb er (S. A. V.) bineği üzerinde başı ile ima ederek rüku' ve secde yapar, secdeyi ruku'dan daha fazla eğilerek yapardı." Ahmed b. Hanbel ve Tirmizi. (Tirmizi onu sahih kabul eder.)

  "Hz. Peygamber (S .A.V.) farz namazları kılmak islediği zaman, devesinde n iner namazı öyle kılardı."- Buharî ve Ahmed b. Hanbel.

  Şiddetli korku zamanlarında kılınan namaza gelince, Hz. Peygamber (S.A.V.) bu namazı ümmetine yaya giderken ayakta; binekli iseler, kıbleye, yahut kıble dışına yönelerek kılmalarını meşru' kıldı."Buharî ve Müslim.

  ve şöyle buyurdu: "Ordular bir birine girdiği zaman, namaz ancak, tekbir almak, ve baş ile işarette bulunmakt an ibarettir ."Buharî ve Müslim'in isnadı ile Beyhakî.

  Hz. Peygamber (S.A.V.), yîne:"Doğu ile batı arası kıbledir." buyurdu.-- Tirmizi ve Hâkim nakletmiş ve sahih olduğunu söytemişlerdir. Ben de irvaul-Ğalilde (292) tahriç ettim.

  Câbir (R.A.) şöyle dedi: "Biz Resululla h ile birlikle bir yolculukt a yahut askerî bir birlikte bulunuyor duk. Bu esnada hava bulutlandı. Kıbleyi araştırdık, fakat kıble konusunda farklı görüşlere sahip olduk. Herkes namazını tek başına kıldı, içimizden biri, yerini belirleme miz için, önüne bir çizgi çiziyordu. Sabah olunca, o çizgiye baktik ki, kıbleye ters bir yöne doğru namaz kılmışız. Durumu Hz. Peygamber e söyledik. Bize namazın iadesini emretmedi . Ve "Namazınız caizdir" buyurdu. Dârekutnî, Hâkim, Beyhakî, Tirmizi, Ibn Mace, Taberanî. Bu hadis "Irva"da da zikr edilmiştir. (296)

  "Resululla h (S.A.V.) "Yüzünün göğe çevrildiğini görüyoruz. Şimdi seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık namazda yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir",(el-Bakara.2/144) âyeti indirilme den önce, Kabe önünde olduğu halde, yüzünü Kudüs'e doğru çeviriyordu. Âyet inince, Kabe'ye yöneldi. Bir ara Küba'da halk sabah namazını kılarken, onlara bir kimse gelerek şöyle dedi: Bu gece, Resululla n"(S.A.V.)'e bir âyet indi ve Kâ'be'ye doğru yönelmesi emredildi . Siz de hemen Kabe'ye yöneliniz."Bunun üzerine, Şam'a doğru yönelmiş bulunan halk, imamları ile birlikte yönleri kıbleye gelinceye kadar döndüler."*Buhari, Müslim, Ahmed, Serraç, Taberanî (3/108/2), ibn Sa'd, (243) el-irva (290).
 2. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZ'DA KIYAM

  Hz. Peygamber (S.A.V.), Allah Teâlâ'nın "Gönülden boyun eğerek Allah için namaza kalkın." (el-Bakara,2/238) emrine uyarak farz ve nafile namazları ayakla kılardı. Fakat, seferde nafileler i binek üzerinde kılardı.Şiddetli korku zamanlarında (savaşta), yukarıda geçtiği gibi, ayak üzerinde, ya da binekli olarak namaz kılmalarını ümmetine meşru' kıldı. Bu husus Allah Teâlâ'nın "Namazlara ve orta namaza devam edin.', "Gönülden boyun eğerek Allah için namaza kalkın. Eğer korkarsanız, yaya yahut binekte iken kılın. Güvene erişince, bilmedikl erinizi size Öğrettiği gibi, Allah'ı anın." (el-Bakara,2/238) ayetleriy le ilgilidir .

  "Resululla h (S.A.V.), ölümüne neden olan hastalığında namazları oturarak kıldı."*Tirmizi bu hadis İçin "Sahih" demiştir

  Bundan önce de bir defasında namazı böyle kılmıştı. :Hz. Peygamber hastalanmış, cemaat da onun arkasında ayakta namaz kılmıştı. Onlara oturmalarını işaret etti, onlar da oturdular . Namazdan çıkınca şöyle buyurdu: Az önce, siz nerede ise iranlıların ve Rumların yaptığı gibi yapıyordunuz. Onlar, kralları otururken ayakla dururlar. Siz böyle yapmayın. İmam ancak kendisine uyulması için tâyin edilmiştir, îmam rüku' edince siz de rüku' edin; rüku'dan başını kaldırınca siz de kaldırın. İmam oturarak namaz kılınca, siz de birlikte oturarak namaz kılın."'Müslim ve diğer kaynaklar
 3. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  Hastaların Oturarak Namaz Kılmaları

  Imran b. Husayn (R.A.) şöyle demiştir "Bende basur hastalığı vardı. Durumu Resulullah (S.A.V.)'e sordum. Buyurdu ki; namazı ayakta kıl. bunu yapamazsan oturarak kıl. Buna da gücün yetmezse, yan yatarak kıl.Buharî, Ebû Dâvud ve Ahmed b. Hanbel

  Yine Imran şöyle demiştir: "Oturarak namaz kılan bir kimsenin hükmünü Hz. Peygamber'e sordum. Buyurdu ki; ayakta namaz kılmak daha faziletlidir. Oturarak namaz kılan kimse, ayakta kılanın yarı sevabını alır. Bir kimse (Bir rivayete göre, yatarak) namaz kılarsa, ayakta namaz kılanın yarı sevabını alır." Bu namazdan hastanın namazı kast edilmiştir. Enes (R.A.) da şöyle demiştir "Resulullah (S.A.V.), hastalıktan dolayı oturarak namaz kılan bir grup insanın bulunduğu yere çıktı ve oturanın namazı ayakta kılanın namazının yarısına denktir." buyurdu.19- Ahmed b. Hanbel, Ibn Mâce. sağlam bır isnatla rivayet ettiler.

  "Hz. Peygamber {S.A.V.) bir hastayı ziyareti esnasında onu yastığı üzerinde namaz, kılarken gördü. Yastığı kaldırıp attı. Bu sefer hasta namaz kılmak için bir tahta aldı. Resulullah (S.A.V.) onu da kaldırıp attıktan sonra buyurdu ki: Gücün yeterse namazını toprak üzerinde kıl. Değilse işaretle kıl ve secdeni rükuundan biraz daha fazla eğilerek yap."Taberani,Bezzar 4. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  Gemide Namaz Kılmak

  "Hz. Peygamber'e, gemide namaz, kılmanın hükmü sorulduğunda şöyle buyurdu: Gemide iken namazı ayakla kıl. Boğulmaktan korkarsan o başka."-Bezzar 68

  "Hz. Peygamber in yaşı ilerleyin ce, üzerine yaslanmak için namazgahında bir dayanak edindi."Hakim. Hakim ve Zehebî "Sahih" demişlerdir

  Gece Namazını Ayakta ve Oturarak Kılmak

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazı geceler, ayakta uzun süre namaz kılar, bazı gecelerde de oturarak uzun süre namaz kılardı. Kıraatı ayakta yapınca, rüku'u da ayakta yapar; oturarak kıraat yaptığı zaman ise, rüku'u da oturarak yapardı."Müslim ve Ebû Dâvud

  "Yine Hz. Peygamber, bazı zamanlar, oturarak namaz kılar; kıraati oturarak yapar; geride otuz yahut kırk âycı kalınca ayağa kalkar; bunları ayakta okur; sonra rüku' ve secdesini yapardı. Ikinci rekâtta da bunun gibi yapardı." Buhari ve Müslim.

  "Hz. Peygamber iyice yaşlandığı zaman, hayatının son dönemlerinde sünnet namazları oturarak kılardı. Bu durum vefatından bir gün Öncesine raslamakt aydı." Müslim ve Ahmed b. Hanbel.

  "Hz. Peygamber bazen de bağdaş kurarak namaz kılardi." Nesaî ve Ibn Huzeyme (Sahih (1/107/2); el-Makdısî, Sünen (80/1, Hâkim. Sahih demiş. Zehebî de ona katılmıştır
 5. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  AYAKKABIL ARLA NAMAZ KILMAK

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen yalınayak, bazen de ayakkabılarla namaza dururdu."Ebû Dâvud ve İbn Mace, Bu mütevatîr bir hadistir. Tahavî de böyle demiştir.

  bunu Ümmeti için de mubah kılarak şöyle buyurdu: "Sizden biri, namaz kılarken ayakkabılarını giysin, yahut da bunları çıkararak ayaklan arasına koysun; baskalarına eziyette bulunmasın.'" Ebû Dâvud

  "Hz. Peygamber, bazen ayakkabı ile namaz kılma konusunda daha tekitli konuşarak şöyle buyururdu: "Yahudiler in yaptıklarının aksini yapın. Zira onlar ne ayakkabı, ne de mestleri ile namaz kılarlar."Ebu Davud

  "Hz. Peygamber (S. A.V.) bazen de namazda iken ayaklarından ayakkabılarını çıkarır, sonra namaza o şekilde devam ederdi."Ebu Davud

  Nitekim Ebû Saîd el-Hudrî de şöyle demiştir:
  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bir gün bize namaz kıldırdı. Namazın bir kısmım kılınca ayakkabılarım çıkarıp sol tarafına koydu. Cemaat bunu görünce, onlar da ayakkabılarını çıkardılar. Namazı bitirince, Resululla h (S.A.V.) buyurdu ki; size ne oluyor ki, ayakkabılarınızı çıkardınız? Şöyle cevap verdiler Bİz senin ayakkabılarını çıkarıp attığını görünce, ayakkabılarımızı çıkarıp attık. Bunun üzerine Hz. Peygamber buyurdu ki; Cebrail (A.S.) bana gelerek, ayakkabılarda pislik olduğunu haber verdi. Bunun üzerine ben de onları çıkarıp attım. Sizden biri camiye geldiği zaman ayakkabılarına baksın. Eğer onlarda bir pistik görürse, silsin ve ayakkabılarla namaz kılsın."Ebu Davud

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), namazda ayakkabılarını çıkarınca, onları sol tarafına koyar" ve şöyle buyururdu: "Sizden bîri namaz kılarken ayakkabılarım sağına koymasın. Başkasının sağına gelecek şekilde soluna da koymasın. Eğer solunda biri bulunmazs a, o takdirde soluna koysun. Solunda biri varsa o zaman ayakları arasına koysun."Ebu Davud,Nesei
 6. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  MİNBER ÜZERiNDE NAMAZ KILMAK

  "Bir defasında Resululla h (S.A.V.) minber üzerinde (Bir rivayette üç basamaklı minber üzerinde) namaz kılmıştı. Minber Üzerinde kıyam yaptı; tekbir aldı; cemaat da arkasında tekbir aldılar. Sonra Hz. Peygamber minber üzerindeyken, rüku'a gitti, sonra rüku'dan başını kaldırdı ve geri inerek minberin dibinde secde yaptı, ikinci rekâtta da aynı şekilde yaptı. Namazı bu şekilde bitirdikt en sonra cemaata karşı dönerek şöyle buyurdu: "Ey cemaat! Bana uymanız ve nasıl namaz kıldığımı öğrenmeniz için böyle yaptım." Buharı, Mislim. Ibn Sa'd (1/253). Bkz. "el-Irvâ".545
 7. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZDA SÜTRENlN LÜZUMU

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), namazda sütreye yakın durur, sütte ile kendisi arasında üç arşınlık bir mesafe bulunurdu ." Buhari* ve Ahmed b. Hanbel.

  "Secde yeri ile sütre arasında ise; bir koyun geçecek kadar bir mesafe bulunurdu ."Buhari ve Müslim.

  "Hz. Peygamber yine şöyle buyururdu: "Sütresiz namaz kılma, önünden herhangi bir kimsenin geçmesine müsaade etme. Eğer geçmek isterse, onunla mücadele et. Çünkü şeytan onunla beraberdi r." Ibn Huzeyme, (Sahih", 1/93/1) sağlamca bjr senet ile.
  "Yine Resullah (S.A.V.) şöyle buyuruyor Sizden biri, sütreye doğru namaz kılarsa, ona yaklaşsın da şeytan onun namazını kesmesin."Ebû Davud ve Bezzar

  "Bazen Resululla h (S.A.V.) kendi mescidind e, namaz kılmak için, araştırır ve direk arkasında namaz kılardı."A. Hanbel

  "Resululla h (S.A.V.) sütre olabilece k herhangi bir şeyin bulunmadığı bir boşlukta namaz kılarken, kendi önüne bir kargı diker ve ona doğru namaz kılar, cemaat da arkasında kılardı."Buharî, Müslim ve ibn Mâce

  "Bazen de bineğini önünde yan şekilde durdurur, ona doğru namaz kılardı."Buharî ve Ahmed.

  "Deve ağıllarında namaz kılmak böyle değildir.Buharî ve Ahmed

  Çünkü Hz. Peygamber buralarda namaz kılmayı yasaklamıştır. "Bazen de bineğin semerini alır, onu kıbleye gelecek şekilde ve arkasına durarak namaz kılardı."
  "Hz. Peygamber (S.A.V.) yine şöyle buyururdu: Sizden biri, önüne koyacak semerin arka kaşı kadar bir sütre bulunca ona doğru namazını kılsın. Sütrenin arkasından geçenlere aldırış etmesin." Müslüm

  "Bir defasında da Resululla h (S.A.V.) bir ağaca doğru namaz kıldı. "Bazen de Hz. Âise(R.A.)'n üzeri örtülü olarak yattığı divana doğru namaz kılardı."Buhari

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), sütre ile kendisi arasından hiçbir şeyin geçmesine müsaade etmezdi. Bir defa namaz kılarken, önünden bir koyun geçmek isterken onunla adetâ yarışarak öne geçti ve karnını duvara yapıştırdı. Koyun ise Hz. Peygamber'in arkasından geçmek zorunda kaldı." lbn Huzeyme"Sahih'inde(1/95/l);Taberânî(3/140/3); Hâkim Sahih demiş, Zehebî de ona katılmıştır.

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bir defasında farz namaz kılıyorken yumruğunu sıktı. Namazı bitirince cemaat: Yâ Resululla h! Namazda bir şey mi oldu? dediler. Hz. Peygamber de: Hayır, dedi ve söyle devam etti: Şeytan önümden geçmek istedi. Ben de onu yakalayıp boğdum, öyle ki, dilinin soğukluğunu ellerimde hissettim . Allah'a yemin ederim ki,kardeşım Süleyman (A.S.) benden önce davranmas aydı, şeytan mescidin direkleri nden birine bağlanır, Medine çocukları da onun etrafında dolanırdı. Kıblesi ile kendi arasına herhangi bir kimsenin girmesine mani olabilıyorsa olsun."Ahmed,Darekutni

  "Yine Resululla h (S.A.V,) buyuruyor ki;sifcden biri kendisini insanlard an gizleyen bir şeye karşı namaz kılarken, birisi önünden geçmek istese unu göğsünden itsin. Gücü yettiğince iki defa engel olmaya çalışsın. Şayet ısrar ederse, onunla mücadele etsin. Çünkü o seytandır."Buharî, Müslim, ibn Huzeyme'den başka bir rivayet için Bkz.. (1/94/1)

  "Yine Hz. Peygamber buyuruyor ki; namaz kılanın önünden geçen kişi bunun ne kadar günah olduğunu bilseydi, kırk gün beklerdi de onun önünden geçmezdi." Buhari, Müslim


 8. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZI KESEN ŞEYLER

  Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor "önünde semerin arka kaşı gibi bir sütre bulunmayan kimsenin namazını; hayızlı kadın (Yani baliğa olan kadın. Buluğa eren kadın),, eşek, ve siyah köpek geçtiği zaman keser. "Ebû Zer (R A.) diyor ki; "Yâ Resûlellah! Siyahın beyazdan farkı ne?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Siyah köpek şeytandır. "Müslim. Ebu Dâvud ve ibn Huzeyme (1/95/2).

  MEZARA DOĞRU NAMAZ KILMAK

  Hz. Peygamber (S.A.V.) mezara karşı namaz kılmayı yasaklar ve söyle buyururdu: "Kabirlere doğru namaz kılmayın ve onların üzerine oturmayın."Müslim. Ebu Dâvud ve ibn Huzeyme (1/95/2).

  insaALLAH devam edecek...
 9. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZA NlYYET ETMEK

  Resululla h (S.A.V.) söyle buyururdu: "Ameller niyetlere göredir. Herkes için niyet ettigi seyin karsiligi vardir."Buhari,Müslüm
 10. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZDA TEKBÎR

  Resululla h (S.A.V.) namaza "Ellahu Ekber" diyerek baslardi. Daha önce de geçtigi üzere, namazini güzel kilmayan kimseye böylece emredip ona dedi kî; Yerli yerince abdest alip sonra da "Ellahu Ekber" demeyen hiç kimsenin namazi tamam olmaz. Taberani

  Hz. Peygamber bu konuda yine söyle buyuruyor: "Namazin anahtari temizlik, baslangic i iftitah tekbiri, bitimi de selâmdir."Ebu Davud

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), tekbir alirken, arkasinda kilere duyuracak sekilde sesini yükseltirdi." Ahmed b. Hanbel ve Hakim nakletti. Hakim Sahih dedi

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), hasta olunca, Hz. Ebu Bekir, O'nun tekbir sesini arkadaki cemaata ulastiriy ordu."Müslüm ve Nesei

  "Resululla h (S.A.V.) söyle buyuruyor ." Imam Ellahu Ekber deyince, siz de Ellahu Ekber deyin." Saglam bir isnatla Ahmed ve Beyhakî
  Tekbir Alirken Elleri Kaldirmak

  Hz. Peygamber, bazen tekbir ile birlikte ellerini kaldirir,"Buhari ve Ebû Davud

  bazen tekbirden sonra ellerini kaldirir", bazen de tekbir almadan önce ellerini kaldirird i."Buhari ve Nesaî.

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), ellerini kaldirirk en parmaklar ini düzgün tutar; aralarini ne ayirir, ne de bitistiri rdi." Ebû aivud ve ibn Huzeyme (1/62/11/; Hâkim. Hakim sahih oldugunu söylemis. Zehebî de ona uymustur.

  "Tekbir alirken ellerini omuz hizasina kadar kaldirird i." Buharî, " Bazen de kulak yumusagi hizasina kadar kaldirird i." Buharî
 11. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  Namazda Sag Eli Sol El Üzerine Koymak

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) namazda sag elini sol eli üzerine koydu ve söyle buyururdu: Biz peygamber ler toplulugu, iftarda acele etmek, sahuru geciktirm ek ve namazda sag ellerimiz i sol ellerimiz üzerine koymakla emr olunduk." Ibn Hibban ve saglam bir isnatla "el-Ziya el-Makdisî.

  "Hz. Peygamber, sol elini sag eli üzerine koyarak namaz kilan birine rastladi ve sag elini alttan çikarip sol eli üzerine koydu." Saglam bir isnatla Ahmed b. Hanbel ve Ebû Dâvud (Sahih)

  Elleri Gögüs Üzerine Koymak

  "Resulullah (S.A.V.), sag elini sol elinin sirti üzerine, bilegi üzerine ve kolu üzerine kor,"Ebû Davud-Nesaî ve saglam bir isnadla îbn Huzeyme (1/54/2). Ibn Hibban "Sahih" oldugunu söylemistir. (485,"" " ashabinin da böyle yapmalarini emrederdi. Malik, Buhari ve Ebû Avane.i." " Bazen de sag eli ile sol elini tutardi." Saglam bir isnatla Nesaî ve Dârekutnî. "Ve ellerini gögsü üzerine koyardi."Ebu Davud,Ibn Huzeyme 1/54/2,Ahmed

  "Yine Hz. Peygamber (S.A. V.) namazda elleri bögür üzerine koymayi yasakladi," Buharî, Müslim. Bkz el-Irvâ. 374 v' "Bu elleri bögür üzerine koymak, Hz. Peygamber in yasaklami s bulundugu elleri beline koymak demektir." Nesaî,Ebu Davud
 12. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZDA SECDE YERÎNE BAKMAK VE HUSU'

  "Hz. Peygamber (S A.V.), namaz kilarken basini eger ve gözü ile yere bakardi. Kabe'ye girince, çikana kadar gözünü secde yerinden ayirmamis ti." Beyhaif. Hakim "Sahihtir" dedi . "Buyurdu ki; evde namaz kilan kimseyi mesgul edecek bir seyin bulunmasi uygun degildir," Saglam bir isnatla Ebû Dâvud ve Ahmed

  "Hz. Peygamber (S.A. V.), namaz kilarken göge dogru gözünü dikmeyi yasakladi .Buhari, " Bu yasaklama yi su sözü ile de kuvvetlen dirdi:" Namazda göge dogru bakan bir takim insanlar, bundan vazgeçsin. Aksi takdirde, gözleri onlara geri dönmez. (Bir rivayetle: gözleri kör olur.)Müslim

  Baska bir hadis-i serifte söyle buyurulmu stur;'' Namaz kilarken saga sola bakinmayin . Süphesiz Allah, saga sola bakinmadi gi surece, yüzünü namaz kilan kuluna çevirir."Tirmizi ve Hâkim nakletmis ve bu hadisin "sahih" oldugunu söylemislerdir, Bkz. "Sahihu't-Tetgîb", No: (353) " Yine Resululla h namaz kilarken saga sola bakinmakl a ilgili olarak söyle buyurdu: "Bu, seytanin namaz kilandan çaldigi seydir."Buhari

  Yine Hz. Peygamber (S. A.V.) söyle buyurdu: "Kul, namazda sagasola bakinmadi gi sürece, Allah ona bakmaya devam eder. Kisi namaz kilarken yüzünü saga sola çevirince Allah da ondan yüz çevirir." Hadisi Ebû Dâvud ve digerleri nakletmis

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) namaz esnasinda su üç seyi yapmayi yasakladi: Horozun yem topladigi gibi namaz kilmayi, köpek oturusu gibi oturmayi, tilkinin bakindigi gibi sagasola bakinmayi ."Ahmed ve Ebu Yala

  "Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyurmust un Dünyadan veda edecekmisçesine. Allah'i görür gibi namaz kil. Sen Allah'i görmüyorsan da o seni görüyor.""Bkz. el-Muhallis "Ehadîsü-Müntekât"; "Taberani

  Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor: "Bir kimse; farz namazin vaktine ulasir, güzel bir sekilde abdestini alir, rüku' ve husu'unu güzel yaparsa, büyük günah islemedig i sürece, bu namaz onun geçmis günahlarina keffaret olur. Bu durum her zaman
  için böyledir." Müslim

  Hz. Peygamber (S.A.V.), yünden yapilmis bîr elbise ile namaz kilmisti. Elbisedek i çizgilere dikkatlic e bakmisti. Namazi bitirince, söyle buyurdu: "Bu elbiseyi Ebû Cehm'e götürünüz ve O'nun Enbicaniy yesini getiriniz . Çünkü o elbise, az önce beni mesgul etti ." "Bir rivayetle: namazda ben onun çizgilerine baktim, nerede ise benim huzurumu kaçiracakti.)" Buharî. Müslim ve imam Mâlik. Bkz. "el-lrvâ",(376).

  Hz. Âise'nin, sofraya serdigi resimli bir yaygisi vardi. Hz. Peygamber (S.A.V.) bu yaygiya dogru namaz kilmisti. Namazdan sonra söyle buyurdu: "Bu yaygiyi benden uzaklasti r." (Çünkü onun üzerindeki resimler, namazda beni mesgul ediyor.)""" Buharî. Müslim

  Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor: "Yemek hazir iken, küçük ve büyük abdest sikistiri nca, namaz kilmak uygun olmaz"Buhari
 13. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZDA KIRAATE BASLAMADA N ÖNCEKI DUALAR

  Hz. Peygamber (S.A.V.), kiraate baslamada n önce, çok çesitli dualar okurdu: Bu dualarda Allah'a hamd eder, O'nu över sânini yüceltirdi. Namazini güzel kilmayan kimseye de, böyle yapmayi emretmis ve söyle buyurmust u; "Tekbir almadan ve Allah'a hamd etmeden, O'na senada bulunmada n ve Kur'an'dan kolay gelen ayetlerde n okumadan, bir kimsenin kildigi namaz tamam olmaz.""el-Irva no:8

  Hz. Peygamber (S.A.V.) zaman zaman degisik dualar okurdu. Bu dualar sunlardir: "Allahim! Dogu ile bati arasini bir birinden uzaklasti rdigin gibi, beni de hatalarim dan uzaklasti r. Allahim! Beyaz elbise kirden temizlend igi gibi, beni de hatalarim dan temizle. Allahim! Su, kar ve dolu ile benim hatalarim i yikayip temizle." Hz. Peygamber, bu duayi farz namazlard a okurdu." Müslüm

  "Müslüman oldugum halde, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben müsriklerden degilim. Benim namazim, hacca ait ibadetler im, dirim ve ölüm, kâinatin yaraticis i, esi ve ortagi bulunmaya n Allah içindir. Bununla emrolundu m ve ben ilk müslumanlardanim ." "Allahim! Mülkün yegâne sahibi sensin. Senden baska bir Ilah yoktur. Seni tesbih ederek överim. Sen benim rabbimsin, ben ise senin kulunum. Kendime zulmettim . Günahlarimi itiraf ettim. Benim bütün günahlarimi ört Çünkü senden baska bir bagislayi ci yoktur. Beni en güzel ahlâka ulastir. Zira, senden baska, ahlâkin en güzeline ulastiran yoktur. Beni kötü ahlâktan uzak tut Zira senden baska, ahlâkin en kötüsünden insanlari uzaklasti racak yoktur. Emrindeyi m, mutluluk vermeni istiyorum . Bütün hayirlar senin elindedir . Kötülükler sana ait degildir. Senin hidayete ulastirdi gin kimse esas hidayette dir. Ben seninim ve sana dönecegim. Senden sana siginmakt an baska çare yoktur. Mübareksin ve sânin yücedir. Senden magfiret diler ve sana tevbe ederim." Nesai

  Peygamber yukaridak i duayi hem farz, hem de nafile namazlard a okurdu.
  "Allahim! Seni Överek tesbih ederim. Senin ismin mübarektir. Sânin yücedir. Senden baska bir Ilah yoktur."Nesai, ' Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor; "Allah katinda en sevimli söz, kulun" Sübhanekellahumme..." duasini okumasidi r." Ebû Dâvud ve siglam bir isnatla "Tahavî"

  Gece namazinda Hz. Peygamber (S.A.V .), yukaridak i duaya "üç defa LâilâheilleIlah,üçdefada Ellahu Ekber Kebiren ilâvesini yapardi." Müslim

  "Allah en büyüktür. Bütün övgüler Allah içindir. Sabah-aksam Allah'i noksanlik lardan beri kilarim." Sahabîlerden biri namaza bu dua ile baslayinc a Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyurdu: "Ben bunlara sastim. Bunlar sebebiyle gögün kapilari açildi." Müslim

  "Allah'a hamd olsun." Bir baskasi kiraata bu dua ile baslayinc a Hz. Peygamber ona da söyle buyurdu: "Hangimiz önce Allah in katina yükseltecek,diyerek, oniki melegin bu dua için yaris yaptiklar ini gördüm."Müslüm

  "Allahim! Hamd sana mahsustur . Göklerin, yerin ve aradaki varliklar in nuru sensin. Gökleri, yeri ve bunlar arasindak ileri ayakta tutan sen, sensin. Bütün övgüler sanadir. Sen Haksin; va'adlarin ve söylediklerin Haktir. Sana kavusmak haktir. Cennet haktir, cehennem haktir; peygamber ler haktir. Muhammed haktir. Allahim! Kendimi sana teslim ettim. Sana güvendim. Sana inandim. Sana dönecegim. Sana dayanarak hasimlast im. Seni hakim seçtim. Sen bizim rabbimizs in. Varis sanadir. Benim geçmis ve gelecek, açik ve kapali bütün günahlarimi bagisla. Benden daha iyi bildigin günahlarimi da bagisla. En evvel sen vardin, en son yine sen var olacaksin . Sen benim ilâhimsin. Senden baska Ilah yoktur."Buhari,Müslüm

  Hz. Peygamber, gece namazlari nda asagidaki dua çesitlerini okurdu:

  "Cebrail'In, Mîkail'in ve israfil'in rabbi olan; göklerin ve yerin yaraticis i olan, görünen ve görünmeyen her seyi bilen Allahim! ihtilâfa düstükleri zaman, kullarin arasinda gerçek hükmü veren sensin. Gerçegi bulmada Ihtilâfa düsülünce, izninle beni dogruya ulastir. Çünkü sen diledigin i dogru yola ulastirir sin."Buharî. Müslim, Ebû Avane,

  9- Hz. Peygamber (S.A.V.) on kerre tekbir alir, on kere hamd eder, on kere tesbih eder, on kere Lâilâhe illellah der, on kere istigfar eder ve on kere söyle dua ederdi:
  "Allahim! Beni magfiret et; beni dogru yola ilet, bana rizik ver, afiyet ver." Yine on kere:


  "Allahim! Hesap gününün darligind an sana siginirim ."Ahmed "- Hz. Peygamber (S.A.V.) yine üç defa:
  "Melekût, ceberut, kibriya ve azamet sahibi olan Allah en büyüktür." derdi."Ebu Davud


 14. Enfal.571

  Enfal.571 İyi Bilinen Üye Forum Yöneticisi

  NAMAZDA KIRAAT

  Hz. Peygamber (A.S.) Allah'a siginir ve söyle derdi: "Allah'in huzurunda n kovulmus olan seytanin dürtmesinden, üflemesinden ve kötü nefesinde n Allah'a siginirim ." Resûlullaii (S.A.V.), bazen de ilaveli olarak: "Seytanin serrinden her seyi en iyi isiten ve bilen Allah'a siginirim ." der, ondan sonra gizli olarak: "Rahman ve Rahîm olan Allah'in adiyla.." ibaresini okurdu."Ebu Davud


  Ayet Ayet Okumak

  Besmele çektikten sonra Hz. Peygamber (S.A.V.), Fatiha'yi da âyet âyet bölerek okurdu.: "Bismillah irrahmani rrahîm" der; sonra biraz durur; sonra "el-Hamdü lillahi rabh il -âlemin" der; sonra bir müddet daha durur, "er-Rahmanirrahim" der; daha sonra yine bir müddet durarak; "Mâliki yevmiddin" der; sûre bitinceye kadar da bu sekilde okurdu. Hz. Peygamber'in bütün okuyuslar i böyle idi. Âyet baslarind a durur ve o âyeti sonraki âyetlere bitistirm ezdi."Ebu Davud

  Hz. Peygamber "Mâliki yevmiddin"i "meliki yevmiddin" tarzinda da okurdu."

  Fatiha'nin Rükün Olusu ve Faziletle ri

  Hz. Peygamber Fatiha sûresinin sanini yücelterek söyle buyurdu: "Namazda Fatihayi okumayan kimsenin namazi yoktur." Bir rivayete göre, (Fatiha ve ilave ayetleri okumayan. .) ibaresi yer almaktadi r."Müslim, Baska bir lâfizla gelen rivayette: "Kisinin Fatiha okumadan kildigi namaz caiz degildir." denilmist ir."Darekutni

  Hz. Peygamber bir defasinda da söyle buyurdu: "Bir kimse Fatiha okumadan namaz kilarsa, o namaz noksandir, noksandir, noksandir, tamam degildir.'Müslim

  Baska bir rivayette yine söyle buyuruyor "Yüce Allah söyle buyuruyor: "Ben namazi kendim ile kulum arasinda ikiye ayirdim. Yarisi benim için, yarisi da kulum içindir, istedigi seyler kulumundu r."; "Fatiha'yi okuyun: Kul orada elhamdu lillahi rabbil-âlemin diyor. O zaman Allah'da, kulum beni övdü" der. Kul "er-Rahmanirrahîm" deyince: "Kulum bana sena etti" der. Kul "Mâliki Yevmiddin" der. Yüce Allah da: "Kulum beni yüceltti." der. Kul"Iyyâke Nâ'budü ve lyyâke Nestaîn" der. Allah da "Bu benim ile kulum arasindad ir; kulum ne isterse onundur." buyurur. Kul Ihdinessi râtâl-Müstakim sitratâllezîne en'amte aleyhim gayril-magdûbi aleyhim veleddâllîn." der. Allah Teala da: "Bunlar kulumundu r, kulum ne islerse onundur" buyurur, Müslüm

  Hz. Peygamber (S.A.V.) yine söyle buyururdu: "Allah Teâlâ; ne Tevratta, ne incil'de Fatiha'nin benzerini indirmemi stir. Fatiha, Seb'ul-Mesanî'dir." (Bir rivayete göre; bana verilen o büyük Kur'an'dir.) Hz. Peygamber (A.S.), namazini güzel kilmayan kimseye,
  namazinda Fatiha okumasini emretmis ve Fatiha'yi ezberleye miyen birine söyle buyurmust ur; "Subhanall ahi vel-hamdü lillahi velâ ilahe illelahu vallâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ bilillâh" de."Ebu Davud

  Yine Hz. Peygamber namazini güzel kilmayan kisiye söyle buyurdu: "Eger ezberinde Kur'an varsa onu oku. Yoksa Allah'a hamd et; O'nun sanini yücelt ve tehlil getir." Yani el-hamdü lil-lah, Ellahu Ekber, la ilahe illallah de."Ebu Davud

  devam edecek ins.
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.