RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA
O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan ALLAH’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLAH’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan ALLAH’tır. ALLAH, onların ortak koştuklarından uzaktır.O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren ALLAH’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(HAŞR SURESİ SON 3 AYET)