[​IMG] “O kimseler ki, insanlar kendilerine «Düşmanlarınız size saldırmak için yığınak yaptılar, onlardan korkmalısınız» dediklerinde, bu sözden imanları daha güçlenerek 'Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir» dediler”. (Al-i İmran 3/173)
Ey İslam ümmetinin başı dik, onurlu, izzetli KAHRAMANI GAZZE! zalimlerin tüm yaptıklarına karşın ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR…
Tüm dünya zalimleri üç maymunları oynarken, sana karşı sinsi planlarını uygulamaya geçirip, kendi aralarında şaraplarını tokuştururken, Ya Leyli Ya Leyli baş belası HAMAS’tan kurtuluyoruz türkülerini okurken tüm bunlara sabretmek, göğüs germek ve ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR demek…
Muharrem ayı, kerbela çölü HÜSEYİNLERİN (RAHMETULLAHİ ALEYHUMA) matemi ve baş kaldırışların, zalim sultalara kıyamın, baş eğmezliğin sembolü ve bugün Ümmet-i MUHAMMED(sav)’in onuru Aşurası, Kerbelası sen oldun.
Bilir misin ey Gazze! bundan asırlar önce Asr-i Saadet döneminde o gunun siyonistleri Mekkeli müşriklerin yanına varmışlar, kendi aralarında Allah Resulü’ne(sav) karşı müşavere ediyorlardı. Mekkeli müşrikler, onlara sordular. “Siz Ehli kitapsınız, bilirsiniz bizimle Muhammed(sav) arasındaki hükmü siz verin, bizim dinimiz mi üstün yoksa, onun dini mi diye” Haktan nasibini almamış o Maymun iştahlılar, elbette ki sizin Putlarınız Muhammed’in tek olan ilahından üstündür demişlerdi. Ve o günün maymun iştahlı Müşrikleri, Nebiyyi Sakeleyn’e (s.a.v) karşı kışkırtıyorlar, ortaya mal varlıklarını koyuyorlardı. Sırf vahyin soluğundan kurtulmak için kör olmuş bir ihtirasla kendilerini helakete sürüklediler, tabii kendileriyle birlikte O zatı Mubarek’e(sav) ebter demek eblehliğinde bulunan As bin Vail, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Umeyye bin Halef gibi LAT VE UZZAPERESTLERİ de cehennemin yakıtı haline getirdiler.
Ey bu asrın AHZAP savaşını veren onurlu Gazzem! Aradan asırlar geçti ve 2008 yılını geride bıraktığımız bu günlerde yine tarih tekerrür etti, fakat bu kez bir farkla; Milenyum çağının As bin Vail’i, Ebu Cehil’i, Ebu Leheb’i, Umeyye bin Halef’i yani tüm LAT VE UZZA perestleri, bu kez vahyin gölgesi altında yaşam sürdüren bir avuç Müminden kurtulmak için, siyonistlere mal varlıklarını döktüler… tüm bu vahşete karşı ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR…
Sanki kendileri için bir ehemmiyeti varmış gibi Şii-Sunni dediler, Mümin kullar arasına tefrika sokmaya kalktılar. Ancak bu tutmadı ve maskeleri düştü… EY İMAN EDENLERİN VELİSİ OLAN ALLAH, SEN NE GÜZEL VEKİLSİN…
Şehid düşerken Gazze’de kardeşlerim, bacılarım, LUT GÖLÜNÜN kralı, Mısır’ın firavunu, Hicaz’ın Latperesti, utanmadan HAMAS’ı suçlu gösteriyorlar. Ey Gazzem sana el açanlar yine Ümmetin yetimleri, bağrı yanık Müminleri ve HİZBULLAH’İ erleri oldu. Şiisiyle Sunnisiyle iman eden gönüller senin etrafında pervane oldu. MÜMİNLERİ BİRBİRİNE KARDEŞ KILAN ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR…
Yerli işbirlikçi hainler gördün. Yıllar önce bir dostum bir nükte yazmıştı hatırlıyorum, Ha-in, Ha-it diye başlıyordu, bugün de tarih bize bunu katmerli bir şekilde gösterdi ki Ha-in, Ha-it, Ha-MAMUT. Geçen gün zat-ı alisini Tv ekranlarında gördüm ellerini ovuşturuyordu, “Yakında Gazze’ye hakim olacağım” diye, ama senin mazlum kanına bulanmış o necis ellerin pak, temiz ve nazdar olan Gazze topraklarına deymeyecektir. MÜMİN KULLARI ARASINDA ŞAHİDLER SEÇEN ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR…
Ve son Müslüman görünen ama küfre hizmet eden, Müslümanları görmezden gelip İslam düşmanlarıyla her türlü diyalog ve işbirliği ile belden aşağı vuran, öldürmeyip sakat bırakan, ümmeti felç edip süründürmeye cüret eden, asaletini elinden alıp dilencileştirmeye çalışanları gördük. XENNASLARA KARŞI KULLARINI MUHAFAZA EDEN ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR…
Ey Gazze! Sen de bilirsin ki, Rehberlerini davalarına feda eden hareketler, Allah katında ŞAHİD kılan hareketler yenilgi yüzü görmediler, görmeyecekler ve sen EY GAZZEM! buram-buram Şeyh YASİN, RANTİSİ, SALAH VE YAHYA gibi LALE kokuyorsun. ÜMMET İÇİNDE BÖYLE YİĞİTLER ÇIKARAN ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR…
Son olarak Siyer kitaplarını okuyup ahhh! Ben o zamanda olsam Resulün etrafında nasıl pervane kesilirdim, kendimi gelen oklara şöyle- şöyle hedef ederdim veya Kerbela çölünde İmam Huseyin(r.a)nin yarenleri arasında ben olsaydım, onu müdafaa edenlerin arasında ben olsaydım. Ne güzel çarpışır, nasıl da yardımım dokunurdu diyen Mümin kardeşlerim! Allah’a yüz binler kâsem, bugün GAZZE, BEDİR SAVAŞIDIR, UHUD SAVAŞIDIR, AHZAB SAVAŞIDIR, HAYBER SAVAŞIDIR… Sıyrıl artık hayal alemlerinden gir sahneye yoksa bu üç maymun filmini çok seyreder durur bu ümmet. EVET BUGÜN AŞURADIR… GAZZE KERBELA… ZİLLETİ BİZDEN UZAK TUTAN ALLAH NE GÜZEL VEKİLDİR…
“O kimseler ki, insanlar kendilerine «Düşmanlarınız size saldırmak için yığınak yaptılar, onlardan korkmalısınız» dediklerinde, bu sözden imanları daha güçlenerek 'Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir» dediler. (Al-i İmran 3/173)
Bundan dolayı Allah'tan gelen nimet ve lütufla geri döndüler, kendilerine hiçbir zarar dokunmadı, Allah'ın rızasına uydular. Hiç kuşkusuz Allah büyük lütuf sahibidir.
O şeytan sizi yardakçıları ile korkutur, o halde eğer gerçekten mümin iseniz onlardan değil, benden korkunuz.
Doludizgin küfre koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara hiçbir pay bırakmamayı diliyor. Onları büyük bir azap bekliyor.
İman karşılığında kâfirliği satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onları acıklı bir azap bekliyor.
Kafirler, sakın kendilerine mühlet vermemizin, [​IMG]fırsat tanımamızın iyiliklerine olduğunu sanmasınlar. Onlara sırf günahları artsın diye mühlet tanıyor, fırsat veriyoruz. Onları onur kırıcı bir azap bekliyor.
Allah müminleri, şimdi içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir, pis olanı temiz olandan ayıracaktır. Ayrıca Allah sizi, gaybın bilgisine de erdirecek değildir. Fakat Allah bunun için peygamberlerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a ve O'nun peygamberlerine inanınız. Eğer iman eder ve günahlardan sakınırsanız size büyük bir ödül vardır.” (Al-i İmran 173-179)

HAYAT VE HÜRRİYETİN GERÇEK SAHİPLERİNE SELAM OLSUN…