Çözüldü Hanefi Ve Hanbeli Mezheblerinde Namazda Ellerin Bağlanma Yeri ?

Konu, 'Namaz Soru - Cevap' kısmında Tuva Vadisi tarafından paylaşıldı.

 1. Tuva Vadisi

  Tuva Vadisi Üyeliği İptal Edildi

    
  Ben BU konuda Hanbeli Mezhebine itaf edilen iki görüş biliyorum, Göğüsün altına bağlanması ve göbeğin altına bağlanması Sizin bildiğiniz hangisidir ( Lütfen bu konuyu konu hakkında bilgisi olan Hanbeli Selefi arkadaşlar cevaplarsa daha iyi olur)
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Namazda Elleri Göğüse Bağlamak
  حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

  {…Sehl İbnu Sa'd r.anh'dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v'in zamanında insanlar namazlarının kıyamında, sağ ellerini sol kollarının üzerine koymakla emrolunurlardı.}
  (Bu hadisi Buharı (740) ve Malik (1/159) rivayet etmişlerdir.)

  عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا

  { … İbnu Abbas r.anhuma'dan, şöyle dedi: Rasûlullah s.a.v buyurdu ki: Biz Enbiya'lar topluluğu, sahur'u geciktirmekle, iftarda acele etmekle ve namazda da sağ ellerimizle sollarımızı tutmakla emrolunduk. }
  (Bu hadisi İbnu Hibban : 3.C.1767.N ve Taberani M.Evsat : 1/100 – M.sağir : 1/186 da sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)
  عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى.

  { … İbnu Mes'ud r.anh dan, şöyle : - Bir gün - sol elimi sağ elimin üstüne koyduğum bir halde namaz kılıyordum Rasûlullah beni - bu halde - görünce, sağ elimi alıp sol elimin üzerine koydu.}
  (Bu Hadisi Ahmed ve Ebu Davud :1.C. 755.N sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)
  عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره
  { …Vail İbnu Hucr r.anh'dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v ile namaz kıldım. Sağ elini, sol elinin üstünde göğsünün üzerine koydu.}
  (Bu hadisi İbnu Huzeyme : 1.C.479.N Beyhaki Süneninde 2.C.2383.N ve Bezzar hasen bir senedle rivayet etmişlerdir.)
  قال:طاوس عن
  كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره، وهو في الصلاة.

  { … Tavus, mursel olarak Rasûlullah s.a.v'den şöyle rivayet ediyor:
  Rasûlullah (s.a.v.) namazda sağ elini sol elinin üstünde sıkıca tutarak, göğsünün üzerine koydu.}

  (Bu hadisi Ebu Davud : 1.C., 759.N. hasen bir senedle rivayet etmiştir.)

  - حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدرهوصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل

  تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره دون قوله : " يضع هذه على صدره "

  { … Hulbu't-Tai (r.anh)'dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v'i namazdan çıkarken, önce sağına sonra soluna selam verdiğini ve bunları - yani ellerini - göğsünün üzerine koyarken gördüm. Yahya bunu, sağı solun üstünde mafsal üzerine koymak olarak tavsif etti. }
  (Bu Hadisi Ahmed : 5 / 226 . 21460.n da zikretmiş ve Şuayb Arnavudi ise hadise sahih li ğayrihi demiştir.)
  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معاوية بن عمرو نا زائدة نا عاصم بن كليب الجرمي حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد
  { … Asım İbnu Kuleyb'den, şöyle dedi: Babam bana tahdis etti ki: Ona da Vail haber vermiş. Vail İbnu Hucr şöyle dedi:
  Rasûlullah (s.a.v)'in nasıl namaz kıldığını görmek için ona baktım. Namaza kalktı. Ellerini kulakları hizasına kadar kaldırarak tekbir getirdi. Sonra sağ elini sol elinin üzerine, bileğinin üzerine ve dirseğine yakın olarak koydu.}

  (Bu hadisi Ahmed : 4 / 318 Nesei 2/126 ve İbnu Huzeyme : 1.C. 480.N sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)


  NAMAZDA ELLERİ GÖBEĞİN ALTINA BAĞLAMANIN SAHİH OLMADIĞI BABI

  Namazda elleri göbeğin altına bağlama ameli, senedi zayıf olan rivayetlere dayanmaktadır. Hanefilerin ameli bu zayıf rivayetler üzeredir.
  Halbuki Hanefi ulemasından, Umdet'ul-Kari sahibi Ayni ve Nasbu'r-Raye sahibi leyle'i r.h bu rivayetin isnadının sahih olmadığına kaildirler. İleride zikredeceğimiz gibi hadis ulemasının cumhuru da bu rivayetin zayıflığında ittifak etmişlerdir. Rasûlullah s.a.v sabit olan amel, elleri göğsün üzerine koymaktır.

  حدثنا محمد بن محبوب، ثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة أن عليّا رضي اللّه عنه قال: [من] السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة

  { … Ebu Cuheyfe'den, şöyle dedi :Ali r.a namazda sünnet olan,sağ eli sol elin üzerinde göbeğin altına koymaktır dedi.}
  (Bu hadisi Ahmed 1/110 ve Ebu Davud : 1.C.756.N zayıf bir senedle rivayet etmişlerdir.)
  Bu hadis Ebu Davud'un İbnu'l-Arabi nüshasından başka nüshalarında sabit değildir.
  Ve senedinde, Abdurrahman İbnu İshak El-Kufi El- Vasili vardır.

  Ebu Davud, Ahmed İbnu Hanbel'in İshak için zayıf dediğini işittim dedi.
  Ebu Talib, Ahmed İbnu Hanbel'den naklederek İshak hiç bir şey değildir, hadisi munkerdir dedi. Edduri, İbnu Main'den, İshak zayıf dır dedi.
  İbnu Saad, Ya'kub İbnu Sufyan, Ebu Davud, Nesei ve İbnu Hıbban, İshak için zayıfdır dediler.
  Buhari " fihi nazar "
  (onda şubhe vardır) dedi.
  İbnu Huzeyme, İshak'ın hadisiyle amel olunmaz dedi.
  Ebu Hatim, İshak'ın hadisi munkerdir, onunla amel olunmaz dedi.
  Beyhaki, İshak hadis de metruk'tur dedi.


  Ve yine senedinde, Ziyad İbnu Zeyd El-A'sem El-Kufi vardır ki:

  Ebu Hatim onun için meçhuldür dedi. Ziyad 'in Ebu Davud'da bir tek hadisi vardır. O da yukarıda Ali r.anh'dan olan rivayetidir.

  Hanefilerin delillerinden olan başka zayıf bir rivayet :
  حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة: أخذُ الأكفِّ على الأكفِّ في الصلاة تحت السرة.
  قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.
  { … Ebu Vail'den, şöyle dedi Ebu Hurayra r.anh namazda ellerin vaziyeti, biri öbürkünün üzerinde göbeğin altına koymaktır dedi.}
  (Bu hadisi Ebu Davud : 1.C.758 n. zayıf bir senedle rivayet etmiştir.)
  Bu rivayetin senedinde de Abdurrahman ibn İshak el-Kufi vardır. Terceme'i hâlini yukarıda zikrettik.

  Yine onların delillerinden başka bir zayıf rivayet.
  حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعين عن أبي بدر، عن أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: رأيت عليّا رضي اللّه عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.
  قال أبو داود: وروي عن سعيد بن جبير "فوق السرة" وقال أبو مجلزٍ: "تحت السرة" وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي.

  { … İbnu Cerir, babasından Ali r.a'nun sağ eli ile sol bileğini tutarak göbeğinin üzerine koyarken gördüğünü haber verdi.}
  (Bu hadisi Ebu Davud : 1.C. 757.N zayıf bir senedle rivayet etmiştir.)

  Bu rivayetin senedinde de Ali r.anh'dan rivayet eden Cerir Ed-Dabbi vardır ki. Ali R .anh'dan rivayeti bilinmiyor.
  Ebu Davud şöyle dedi : “ Said bin Cubeyr’den göbeğin üstünde, Ebu Miclez’den ise “ göbeyin altında “ diye rivayet edildi. Ebu Hurayra’den de rivayet edildiyse de bunlar kuvvetli değildir.
  (Ebu Davud : 1.C.757.N)

  Yukarıda da görüldüğü gibi, Meşhur Hadis âlimlerinin ittifakı ile, Hanefilerin delilleri olan " göbek altına veya üstüne " el bağlama rivayetleri zayıfdır. Ve sağlıklı olmayan bu rivayetlerle de amel edilemiyeceği açık bir gerçektir.
  Ebu Hanife Rahimehullah'a tabi olduklarını iddia eden arkadaşlara, İbnu Abidin’in haşiyesi 1/63 de Ebu Hanife’ye isnad edilen şu sözü hatırlatmakta faide görüyorum :
  "Hadis sahih oldu mu, işte benim mezhebim odur."
  Aklı selim olan kişiye, İmam'ının bu sözü kâfidir.
  İşin garib yönü ; Hanefi mezhebine tabi olduklarını söyleyen bütün bayanlar ellerini göğüs üzerine bağlarlar. Halbuki Allah rasulu (s.a.v.) namazı tarif ederken kadın erkek ayırımı diye bir şey yapmamıştır. Bunu yaptığını iddia edenler varsa,bunun delilini getirmeleri gerekir.

  Öyleyse şu soruyu sormak gerekir ; “acaba Hanefi mezhebine tabi olduklarını söyleyen bu hanımlar neden ellerini göğüsleri üzerine bağlıyorlar? Yani hangi delile dayanarak bunu uyguluyorlar ? “

Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.