105- FÎL SÛRESİ

Mekke'de nazil olmuştur ve bunda icma vardır. Nüzul sırası itibariyle Kâfirin Sûresinden sonradır.[1]


[1] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/970.