Çözüldü Evvabin Namazının Hükmü Varmı?

Konu, 'Namaz Soru - Cevap' kısmında idris er tarafından paylaşıldı.

 1. idris er

  idris er Islam-TR Üyesi

    
  PEYGAMBERİMİZ AKŞAM İLE YATSI ARASINDA NAFİLE NAMAZ KILMIŞMIDIR GECE SAAT KAÇTA BAŞLAR KAÇTA BİTER SEHER VAKTİ HANGİ SAATLER ARASINDADIR TEŞEKKÜRLER
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Evvabin Namazı

  (Evvabîn, evvâb kelimesinin çoğulu olup, tevbe ve istiğfar ederek Allah tealâ'ya çokça yönelen kişi demektir.)

  Hanefilere Göre :

  Evvabîn namazı altı rekât olup akşam namazından sonra bir, iki veya üç selâmla kılınır. Birincisi, yani tek selâmla kılmak daha sürekli ve daha zordur.

  Bu namazın delili:
  "Şubhesiz Allah evvabîni (kendisine çok kuvvetle yönelenleri) çok mağfiret edici ve çok esirgeyicidir" (Nisa 106) ayetidir.
  Buna ilâve olarak Ammar b. Yâsir'den şu hadis rivayet edilmiştir:
  "Her kim akşam namazından sonra altı rekât namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah tealâ onun günahlarını mağfiret eder."
  (Hadisi Taberanî rivayet etmiştir. Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, II, 230; Şevkani, III, 64; İbni Mace, ibni Huzeyme ve Timizî; Ebu Hurayra'den bu konuda yine hadis rivayet etmişlerdir. et-Terğib ve't-Terhîb, 1,404, Kaynakların hepsi Taberani'den ekler)


  Mustakil olan nafilelere gelince aşağıda zikredilmişlerdir:

  Evvabîn namazı farzlara bağlı olmayan namazlardandır. Bu namaza gaflet namazı adı da verilir. Çünkü akşam yemeği ve uyku sebebiyle çoğu insan bu namazdan gafil olur. Evvabîn namazı en fazla 20 rekât olup, akşam ile yatsı arasında kılınır. En azı iki rekâttır. Tirmizi’de rivayet edilen şu hadiste Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Her kim akşam ile yatsı namazı arasında altı rekât namaz kılarsa, Allah tealâ ona on iki senelik namaz sevabı verir." (Tirmizi, Salat 431) 431)
  (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C 2, S. 175)


  Cumhura Göre :

  Yukarıdaki rivayetlerin muhalifine olarak sahih rivayetlerde şu bilgilere rastlanır:

  Rasulullah (s.a.v.), "Evvâbin namazı, sıcaktan deve yavrularının ayakları yandığı zaman kılınır." buyurmuştur. (Muslim, Salât, 19)

  Zeyd b. Erkâm, başka bir rivâyetinde şöyle demiştir: "Rasulullah (s.a.v.) Kuba'lıların yanına gitti. Vardığında, onlar namaz kılıyordu. Allah elçisi, onlara, 'Evvâbin namazı, sıcaktan deve yavrularının ayakları yandığı zamandır' buyurdu." (A. Davudoğlu, Sahih-i Muslim Tercumesi ve Şerhi IV, 2132).
  İmam Nevevî diyor ki: «Ulemâmız, bu vaktin kuşluk namazı için en elverişli ve faziletli olduğunu söylemişlerdir. Velev ki kuşluk namazı, güneşin doğmasından zeval vaktine kadar caiz olsun.»

  Evvabin namazı, duhâ veya kuşluk namazı diye bilinen nafile namazdır. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Evvâbîn namazı, [güneşin etkisiyle] kumların sıcaklığından deve yavrularının ayaklarının yandığı vakittedir.” [Muslim, Zeyd b. Erkam’dan rivâyet etmiştir.]

  Bu hadîste duhâ namazı evvâbîn namazı olarak isimlendirilmiş ve en faziletli vakti söz konusu edilmiştir. Duhâ namazının vakti güneş doğup biraz yükseldikten sonra başlar, zevâlden önceye kadar devam eder.
  Hadîste söz konusu edilen vakit, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yaşadığı Arab Yarımadası’nda öğlenden önce güneşin etkisinin kuvvetlice hissedilmeye başladığı vakitlerdir. Yoksa hadîsteki anlam, soğuk ve sıcak beldelerin durumuna göre vaktin değişiklik gösterdiği değildir.
  Kişi bu namazı, iki rekatte bir selâm vererek iki, dört, altı, sekiz veya dilediği kadar kılabilir. Doğru olan, bu namazın herhangi bir sınırının olmadığıdır.
  Nitekim Sahîh’de şöyle sâbit olmuştur:
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem duhâ namazını dört rekat olarak kılar ve dilediği kadar artırırdı.” [Muslim, Âişe’den rivâyet etmiştir.]
  Bu namazın fazîleti hakkında pek çok hadîs sâbit olmuştur.

  Bazı insanların akşam namazından sonra kıldıkları ve “evvâbîn” olarak adlandırdıkları altı veya daha az veya daha çok rekatli namaz asılsız bid‘at namazlardandır. Çünkü muhakkik âlimlerin beyânı üzere, bu konuda gelen rivâyetlerin hiçbirisi sahîh değildir. Konu hakkında pek çok rivâyet olmasına rağmen hiçbiri birbirini takviye edecek nitelikte değildir. [Bu konudaki rivâyetlerin tümünün değerlendirmesi için el-Esnetu’l-Muşrea fî’t-Tahzîr mine’s-Salâvâti’l-Mubtedia, sayfa: 121 ve devâmı.]
  Dolayısıyla akşam ve yatsı namazları arasında muayyen olan tek nafile namaz, akşam namazının üç rekatlik farzından sonra kılınan iki rekatlik râtibesidir.
  Akşam ve yatsı namazlarının arasında muayyen olan akşam namazının iki rekatlik râtibesi dışında mutlak olarak nafile namaz kılmak meşrudur. el-Elbanî, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bu vakitte namaz kıldığına dâir rivâyetin şahidleriyle birlikte sahîh olduğunu söylemiştir. [Silsiletu’s-Sahîha, (5/166)]
  Yine şöyle der: “Bil ki, akşam ile yatsı arasında muayyen rekatli bir namaza teşvik eden rivâyetlerin hiçbiri sahîh değildir. Bir kısmı diğer kısmının zayıflığını artırır. Bu vakitte namaz kılmakla ilgili Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in ancak fiili sahîh olarak gelmiştir. Söz olarak ondan rivâyet olunanların ise tümü vâhindir. Kendisiyle amel edilmesi câiz değildir.” [Silsiletu’d-Da'ifa, (1/680)]

  Duha Namazı Evvabin Namazıdır

  (249) Ebu Hurayra (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  Duha namazı evvabin namazıdır’ buyurdu.”
  (Deylemi 3729; İbni Huzeyme 1224; Tabarani Mucemu’l-Evsad 3877; Hakim 1/314; Albânî Cami 3827)

  (250) Zeyd bin Erkam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  Evvabin namazı deve yavrularının ayak altlarının yandığı vakittir’ buyurdu.”
  (Muslim 748/143; Ebu Avane 2/270, 271; Ahmed 4/366, 372, 375; Elbânî İrva 466)


  [GULYARASI]8536[/GULYARASI]

  ***

  İslama göre gece; Akşam vakti (ezan) ile başlar, fecr-i sadık (İmsak) vaktinde son bulur.
  İslama göre gün; Akşam vakti (ezan) ile başlar, yine akşam ezanında biter (diğer güne geçer).
 3. idris er

  idris er Islam-TR Üyesi

  allah hayrınızı artırsın allah sizin elinizle bizi bilgilendirdi islam-tr ye sonsuz teşekkürler
 4. selefi bin mesut

  selefi bin mesut Islam-TR Üyesi

  selamin aleykum we rahmetullah we berekatuh ALLAH(c.c.) razi olsun kardesim bilgilerin icin , ama alim'ler arasinda bu evvab namazi hakkin'da ihtilaf vardir bazi hadis'lerre zayif oldugu gorusu'de var'dir.
 5. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Yazıyı okursan (Hanefilere göre başlığı) göreceksin.
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.