Çözüldü Eminevim Sistemi Caiz Mi?

Konu, 'Ticaret - Faiz - Kumar - Sigorta - Borsa - Kredi' kısmında hivcvs tarafından paylaşıldı.

 1. hivcvs

  hivcvs Islam-TR Üyesi

    
  eminevim ile alakalı bir yazı okudum arkadaşlar, bu sistemi merak edenler buyurup okusunlar:

 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Bu tür organizasyon şirketleri ve alışveriş seçenekleri hassas değerlendirilmeli, caiz olan yanlarının yanında caiz olmayan yanları da bulunması mumkundur.

  Tesbit edebildiğim konu içeriklerini madde madde eklemeye çalışacağım :

  1- Bu tür organizeleri düzenlemelerinden dolayı "Katılım ücreti" alınması/verilmesi caizdir.

  2- Ortada olmayan bir malın (ev / araba vs) satışının geçerli olması için malın var olması ya da tesliminin mümkün olması gerekir. Zira olmayan bir şeyin satımı batıldır. Muşteri, alacağı evi daha en baştan (bina, kaçıncı katta, arsa vb) seçebilmeli, alışverişi onun üzerine yapmalıdır. Sonradan kura ile çıkacak mal, muallakta iken ödeme yapılamaz.

  3- Alınan malın fiyatı en baştan bilinerek (kesin belirlenmiş bir fiyat üzerine) andlaşma yapılmalıdır.

  4- Kura ile teslim andlaşmalı alışveriş sisteminde, Kuranın erken çıkması durumunda anlaşılan / belirlenmiş olan aylık ödeme taksit miktarı arttırılmaktadır ki (
  Kura çıkan kimse ise, grup üyelerine %3,5 -üç buçuk- kira yardımı yapmaktadır. Bu şekilde ilk ay kura çıkıp ev alınan kimse ile son ay ev sahibi olan kimsenin enflasyondan kaynaklanan paranın değer kaybetmesinden etkilenmemesi sağlanma niyetiyle), bu caiz değildir.

  5- Bu tür şirketler (genelde) Alışverişi üzerine anlaşılan (satın alınan) malın (ev / araba vs) kendisini ipotek ederler ki, satın alınan malın kendisinin ipotek edilmesi alışverişi fasid kılar, caiz değildir. Bu sebeble eğer illâ ki ipotek alacaksa, satın alınan maldan başka bir malı ipotek yapmaları gerekir ki, bunu da çok zor kabul etmektedirler.

  Âişe (r.anhâ)'dan, şöyle nakledilmiştir:
  "
  Peygamber (s.a.v.), Ebû Şahn adında bir Yahudî'den veresiye yiyecek satın aldı ve demirden zırhını ona rehin verdi"
  (Buhârî, İstikrâz, I, Bûyu,14)
  Katâde'nin, Enes (r.anh)'dan rivayeti ise şöyledir:
  "
  Rasûlullah (s.a.v) Medîne'de bir Yahudi'nin yanına zırhını rehin bıraktı ve ondan âile fertleri için arpa satın aldı"
  (el-Cassâs, Ahkâmu'l-Kur'ân, II, 258)

  6- Organizasyondan çıkmak için” bunu alışverişin öncesinde konuşmak gerekir.
  İmam Ebu Hanife ve İmam Şafi'ye göre, böyle bir şart
  (hıyaru’ş-şart = sonradan vazgeçebilirim) ancak 3 gün için geçerli olur. Daha fazla bir süre için geçerli değildir. Böyle bir şart koşulduğu takdirde sözleşme fasid olur.
  Hanefi Mezhebi muctehidlerinden İmam Ebu Yusuf ve İmama Muhammed’e göre, ihtiyaç olması durumunda“hıyaru’ş-şart”kaydını koymak, aylarca sonrası için de caizdir. Fakat, böyle bir şartın / cayma süresinin mutlaka belli olması -Malikîler dışındaki üç mezhebe göre- şarttır.
  (Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, C. 4 Sayfa: 254-257)

  7- Taraflar, işin başında yapılacak olan eşyanın tarif ve tavsifini yapıp (misâlen, yapılması planlanan evin aralarında ihtilaf çıkmayacak şekilde en ince ayrıntısına kadar özelliklerini, kullanılacak ürünün kalitesi vs. belirlenmeli) mâlum hale getirmek mecburiyetindedirler.
  Masnu'un (siparişi verilen malın, misâlen ev), bedeli peşin veya veresiye olarak ödenebilir. Masnu', tarif ve tavsiyeye uygun olarak imal edilmemişse/yapılmamışsa, mustasnı' (işi yaptıran, siparişi veren, muşteri), onu kabul veya red hususunda muhayyer olmalıdır. İsterse kabul eder, isterse reddeder.

  8- Gününde / vâdesinde ödenmeyen taksitlerden dolayı gecikme zammı adı altında normal taksitten fazla ödeme (faiz) alınır!

  Not :

  Organizasyon hakkında bilgim bunlardan ibarettir. Yanlış bildiğim ya da sistemlerinde yapılan değişiklikler sebebiyle açıkladığım bazı maddelerde düzeltme, eksiltme ya da ilaveler yapılabilir.

  Tüm bu duruma rağmen, mevcut düzendeki işleyişi halinde bu tür organizasyonlardan uzak durulması (en azından ihtiyâten) hayırlı görüyorum.

  İlgili Konu:

  Eminevim sistemi Hakkında geniş bilgi

  http://www.islam-tr.com/forum/konu/eminevim-sistemi-hakkinda-genis-bilgi.31672/
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.