Çözüldü Çırıl-çıplak Banyo

Konu, 'Tevhid' kısmında ABDULHAK tarafından paylaşıldı.

 1. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin

    
  ÇIPLAK BANYO

  [​IMG]

  Bilip uygulamamız gereken amellerden biri de banyo hallerimizdir.

  Ebu Said-el Hudri (r.anh) "Ben, Rasulullah'ın, "buluğa ermiş herkes için Cuma günü yıkanmak gerekir" dediğine şehadet ederim" demektedir.
  (Buhâri, Cuma, 3; 1/212, Tecridler, 2/940, H. 475).


  Ebu Hurayra (r.anh) rivayet ediyor: "Rasulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdu:
  "Her müslümanın yedi günde bir kere başını ve bütün bedenini yıkaması gerekir."
  (Buhâri, Cuma, 12; 1/216)


  Zaruri durumlar söz konusu olmadığı müddetçe özellikle kalabalık evlerde dikkatle sakınılması gereken hal, banyo-duş esnasında aniden birinin gelmesi, girmesi, görmemesi ve yahut herhangibir rahatsızlanma ihtimali üzerine en azından kilotlu (peştemalli) bulunmanın gerekliliğidir.
  "Ben kapıyı kitliyorum, kimse gelmez vs" .. gibi mazeretler haklılık payı olduğu gibi görünsede hayatta hiç umulmadık bir anda karşı karşıya kalınabilme ihtimali bulunabilmektedir.
  (Hatırlayanlarınız vardır , bundan on seneyi aşkın süre önceleri Aczmendi şeyhi Muslum Günduz'e, Bugün Ergeneokoncuların piyonu olduğu aşikare ortaya çıkan Fadime Şahin'den dolayı polisler ve Tv kamaraları eşliğinde ani baskın yapılmış ve kapısı kırılarak banyodan çıkarılmıştı. Yakalandığında üzerinde peştemale benzer bir şeyle görüntülenmişti.)
  [​IMG]


  Ebu Hurayra (r.anh) şöyle demiştir: Ebu Bekr şu -ma’lum olan – Hacc’da nahr gününde birçok munadilerle birlikte Mina’da “ Bu yıldan sonra hiçbir müşrik hacc, hiçbir çıplak Beyt’i tavaf etmesin” diye ilana beni de gönderdi.

  Ravi Humeyd ibnu Abdurrahman dedi ki : sonra Rasulullah (s.a.v.) Ebu Bekr’in ardından Ali’yi gönderip: Berae –yani Tevbe – suresini ilan etmesini emretti .
  Ebu Hurayra dedi ki: Ali’de bizimle beraber nahr gününde Mina’daki halk arasında : “ Bu yıldan sonra hiçbir muşrik hacc etmesin, hiçbir çıplakta beyti tavaf etmesin “ diye ilan etti. (Buhari ; C. 1, S. 464)

  Harameyn muşriklere haram kılınana kadar hacc edip çıplak tavaf edebiliyor ve şöyle diyorlardı: "Bizler kendileriyle Allah'a isyan ettiğimiz elbiselerle Kabe'yi tavaf etmeyiz."
  Yanında parası olan muşrikler mutaassıb Kurayşlilerden elbise kiralıyor ve kiraladığı bu elbise ile tavafını tamamladıktan sonra onu geri iade ediyordu. Kurayşlilerden elbise kiralayacak kadar parası olmayanlar ise Kâbe'yi çıplak olarak (gece) tavaf ediyorlardı.
  Kurayşli muşrikler dinlerini tahrif etmişler fakat haya duyguları var olduğundan para bulamayıp elbise alamayanlar çaresizlikten gece karanlıkta tavafa çıkarlardı.
  Çaresi olan müslüman kardeşlerime duyurulur.


  Ayrıca kişinin cinlerin çokca bulunabileceği yerlerden olan banyo, tuvalete girerken nasıl girip çıkılacağını Rasulullahın tavsiyeleri üzerine uygulaması gerekir.
  Efendimiz'in tuvalete girerken okuduğu duâ şöyledir:

  "Bismillâh. Allahumme innî eûzu bike mine'l-hubsi ve'l-habâis."
  Allahın adıyla. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım."


  Çıkarken şu duâyı okuyarak çıkardı:
  "Elhamdulillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  "Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun." (Buhari)
  Başkalarının görebileceği yerde çırıl-çıplak soyunup yıkanmak haramdır.
  Nitekim Peygamber Efendimiz bir defasında açıkta yıkanan bir adam gördü. Hemen ashabını Mescid-i Nebevî’de toplayarak, Allah Teâlâ’nın son derece hayalı olduğunu, hayalı ve örtülü olanları sevdiğini söyledi ve onlara yıkanırken başkalarının göreceği şekilde açılmamalarını tavsiye etti (Ebu Dâvud, Hammâm 1; Nesâî, Gusul 7).


  "Çıplak durmaktan sakının! Hep sizinle beraber bulunan ve yalnız cimada ve helada ayrılan hafaza meleklerinden utanın ve onlara saygılı olun." (Tirmizi)


  Allahu teâlâ, hayâyı ve örtünmeyi sever. Öyle ise yıkanırken avret yerinizi örtün. (Ebu Davud)

  Allahu teâlâdan utanmak, insanlardan utanmaktan daha lüzumludur. (Tirmizi, Nesai)

  Yıkanırken örtünün! Allahu teâlâ, hayâ sahibidir. Utanıp örtüneni sever. (Nesai)

  Anlaşılacağı üzere başkalarının görebileceği yerde yıkanırken örtünmek şarttır.

  Başkalarının görmeyeceği yerde çıplak yıkanmak câiz olmakla beraber, büsbütün açılıp saçılmak uygun değildir.


  4012... Ya'lâ'dan rivayet olunduğuna göre;

  Rasulullah (s.a.v) kırda peştemalsiz olarak yıkanan bir adam görmüş ve minbere çıkıp Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra:
  "Muhakkak ki Aziz ve Celîl olan Allah utangaçtır, (ayıplara) kapalıdır, utanmayı ve örtünmeyi sever, Binaenaleyh biriniz yıkandığı zaman örtünsün" buyurmuştur.
  (Ebû Davud, vitr 23; Nesâi, gusl 7; Ahmed b. Hanbel IV 224)


  Metinde geçen "örtünsün" kelimesi vucub ifade eden ve hükmü bütün fertlere şamil olan bir kelimedir. Bu bakımdan mezheb imalarına göre, insanların bulunduğu yerlerde yıkanmak isteyen kimselerin yıkanırken insanlardan gizlenmesi farzdır. Tenha yerlerde avret mahalli açık yıkanması caiz olmakla birlikte avret mahalini kapatarak yıkanması mustehabtır. Nitekim Cumhur-u ulema Musa ve Eyyub (a.s)'ın da tenhada çıplak olarak (S
  ahih-i Buhari; Kitabul Gusul, 30) yıkanmalarını ifade eden Buharı hadisine bakarak bir kimsenin tenhada çıplak olarak yıkanmasının caiz olduğunu söylemişlerdir. (Sahih-i Buhari; Kitabul Gusul, 30)  İbrahim, Musa ibn Ukbe'den; o da Safvân'dan; o da Ata ibn Yesâr'dan; o da Ebu Hurayra'den rivayet etti.

  Rasuullah (s.a.v.) Eyyub (a.s.)'a bahşedilen nimetlerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
  "Eyyub peygamber bir gün çıplak olarak yıkanırken, üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyyub, onları toplayıp elbisesinin içine doldurmaya başlayınca,

  Allah c.c. , 'Ya Eyyub! Ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı?' diye seslendi.
  Eyyub ise, 'Evet, izzetine yemin ederim ki, beni çok zengin kıldın; fakat ben senin lutfettiğin bereketten mustağni olamam.' dedi.!
  (Sahih-i Buhari; Kitabul Gusul, 30)

  Eyyub (a.s.) çıplak olarak yıkanmış fakat bundan dolayı değil de Allahın kendisini zengin kılmasına rağmen Altın çekirgeleri toplamaya koyulmasından dolayı ikaz edilmiştir.

  Yine aynı babta şu hadis zikredilir :
  Bize Abdurrazzâk, Ma'mer'den; o da Hemmâm ibn Munebbih'ten; o da Ebu Hurayra'den tahdîs etti.
  Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "İsrail oğulları çıplak olarak, birbirlerine baka baka yıkanırlardı. Musa ise yalnızca yıkanırdı.
  İsrail oğulları:
  "Allah'a yemin olsun, Musa'yı bizimle birlikte yıkanmaktan men' eden, ancak O'nun kasığının çıkık olmasıdır" derlerdi.
  Musa bir defa yıkanmağa gitti, elbisesini de bir taşın üstüne koydu. Akabinde taş elbisesini alıp kaçtı.
  Musa:
  "Ey taş elbisemi, ey taş elbisemi! diyerek taşın arkasından koştu. Nihayet İsrail oğulları onu (çırılçıplak) gördüler de: VAllahi Musa'da hiçbir kusur yokmuş, dediler. Ve Musa elbisesini aldı da taşı dövmeğe başladı."
  Ebu Hurayra (r.anh): VAllahi o taşta muhakkak altı yahut yedi dövme izi kalmıştır, dedi.

  (Sahih-i Buhari; Kitabul Gusul, 30 )

  Tenhâda açılıp saçılmanın ne sakıncası olduğunu soran birine; Rasulullah Efendimiz:
  Utanıp sakınılmaya Allah Teâlâ’nın daha lâyık olduğunu” söylemiştir.
  (Buhârî, Gusul 20; Tirmizî, Edeb 22, 39).

  [​IMG]

  Ekli Dosyalar:

 2. Askalani

  Askalani Islam-TR Üyesi

  Rahman razı olsun..güzel bir konuya temas edilmiş.
  yalnız haddim olmayarak bir konuda fikrimi beyan etmek isterim.
  tuvalete girerken ALLAH Resulunün sav okuduğu duanın başındaki bismillah ın olmadığını, hadisin bu kısmının zayıf olduğunu biliyorum.
  selametle...
 3. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin

  selamun aleykum
  Allah hayrınızı versin
  Kardeşim bu bilginizin delilini yazarsanız daha rahat araştırırım inşeallah.
  selamun aleykum
 4. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi


  bu yahudilerde haya denen bişey yok
 5. ibnikayyim

  ibnikayyim Islam-TR Üyesi

  TUVALETE GİRMEDEN ÖNCE YAPILAN DUÂ:

  (( [ بِسْمِ اللهِ ] اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ))


  10-“[Allah’ın adıyla] Allahım!Pislikten ve pis olan şeylerden (erkek ve dişi şeytanlardan) sana sığınırım.”[1]

  [1] Buhâri (1/45); Müslim (1/283). [Bismillah/Allah’ın adıyla] ziyadesini ise Said b. Mansur tahric etmiştir. Bkz. Fethü’l-Bâri (1/244).
  TUVALETTEN ÇIKARKEN YAPILAN DUÂ:

  (( غُفْرَانَـكَ ))

  11- “(Allahım) beni bağışla”[1]

  [1] Nesâi‘den başka diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Nesâi ise Amelül-Yevmi vel-Leyle’de tahric etmiştir.Bkz. Zâdü’l-Meâd (2/387).
 6. asrinsirri

  asrinsirri Islam-TR Üyesi

  Allah c.c razı olsun inşaallah, ne tertipli düzenli ve en önemlisi de DELİLLERİYLE bilgi veren güzel bir site...
 7. FatmaNeşe

  FatmaNeşe Islam-TR Üyesi

  ELBİSE GİYİP ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü. MANASI: Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla.

  Böyle söylendiginde Meleklerle ve Cinler arasinda insanla perde cekilir. O zaman ic rahatligiyle yikanabilir insan, yoksa yanlismiyim bu hususta? Dogrusunu Allah (c.c) bilir.
 8. _AcizBirKul_

  _AcizBirKul_ Islam-TR Üyesi

  Paylaşım çok güzel yahudilerde ar edep yok kardeşlerim zaten peygamber efendimizin helaya girip çıkarken okuduğu duayı bilmiyordum Allah razı olsun kardeşim
 9. cennet kuşu

  cennet kuşu Islam-TR Üyesi

  Evet banyoda dahi belli yerleri kapatmak gerekiyor.....Doğrusu bu..Çünkü bir kere çıplaklığın zararları hakketen çok....Kişi yalnız bile olsa yine kendinden utanmalı...Hatta kişinin kendisine bakması ve belli yerlere ihtiyaçsız ellemesi bile dinimizce hoş karşılanmaz....Çünkü çıplaklığın (kendinize karşı bile olsa) en büyük zararı kişideki cinsel arzu ve isteği yok etmesi daha doğrusu azaltmasıdır...Helede yabancı kişilerle birlikte olursa bu çıplaklık cinsel arzuları çok azaltır....Çünkü alışkanlık ve ülfet peyda eder....Eskisi gibi sizi tahrik etmez ve meraklandırmaz..Ve cinsel isteğin azalması ise kişinin hayatı tatmin duygusundan uzak stresli bir şekilde yaşamasına sebep verir...Ve bundan başkada kişide en önemli ikinci zararı kişideki edep,haya duygularını azaltmasıdır...Ve üçüncü olarak kişi yaptığı hareketlerde daha vurdumduymaz,tutarsız ve umursamaz olur....Rastgele hareket yapma eğilimindedir....İşte başlıca bu üç sebepten dolayı tamamen çıplak kalmak uyugun değil....eşler arasında ki ilişkide de tamamen çıplaklık uygun değil...Yukarda açıkladığım başlıca üç zarar burda da geçerlidir....

  Çıplaklık nefse hoş gelsede cinsel arzuyu azaltması ve kişide çeşitli dengesizlikler meydana getirmesi ve edep/hayadan uzaklaştırması nedeniyle uzak durmamız gereken bir iştir... Selametle....
 10. ibnikayyim

  ibnikayyim Islam-TR Üyesi

  O dönemdeki banyo yapılan yerin konumu,durumu,şekli,adeti, vs. iyi anlamak ve kıyas yapmak gerekir...Bazı alimler kollarını açabildiğin büyüklükdeki bir hamamda çıplak olarak yıkanmanda bir mahsur yoktur diye fetva veriyorlar.... bizlerin ginümüzde kullandığımız banyoların arkalarında kilit dahi var...efhem...
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.