Çözüldü Çırıl-çıplak Banyo

Konu, 'Tevhid' kısmında ABDULHAK tarafından paylaşıldı.

 1. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin

    
  ÇIPLAK BANYO

  [​IMG]

  Bilip uygulamamız gereken amellerden biri de banyo hallerimizdir.

  Ebu Said-el Hudri (r.anh) "Ben, Rasulullah'ın, "buluğa ermiş herkes için Cuma günü yıkanmak gerekir" dediğine şehadet ederim" demektedir.
  (Buhâri, Cuma, 3; 1/212, Tecridler, 2/940, H. 475).


  Ebu Hurayra (r.anh) rivayet ediyor: "Rasulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdu:
  "Her müslümanın yedi günde bir kere başını ve bütün bedenini yıkaması gerekir."
  (Buhâri, Cuma, 12; 1/216)


  Zaruri durumlar söz konusu olmadığı müddetçe özellikle kalabalık evlerde dikkatle sakınılması gereken hal, banyo-duş esnasında aniden birinin gelmesi, girmesi, görmemesi ve yahut herhangibir rahatsızlanma ihtimali üzerine en azından kilotlu (peştemalli) bulunmanın gerekliliğidir.
  "Ben kapıyı kitliyorum, kimse gelmez vs" .. gibi mazeretler haklılık payı olduğu gibi görünsede hayatta hiç umulmadık bir anda karşı karşıya kalınabilme ihtimali bulunabilmektedir.
  (Hatırlayanlarınız vardır , bundan on seneyi aşkın süre önceleri Aczmendi şeyhi Muslum Günduz'e, Bugün Ergeneokoncuların piyonu olduğu aşikare ortaya çıkan Fadime Şahin'den dolayı polisler ve Tv kamaraları eşliğinde ani baskın yapılmış ve kapısı kırılarak banyodan çıkarılmıştı. Yakalandığında üzerinde peştemale benzer bir şeyle görüntülenmişti.)
  [​IMG]


  Ebu Hurayra (r.anh) şöyle demiştir: Ebu Bekr şu -ma’lum olan – Hacc’da nahr gününde birçok munadilerle birlikte Mina’da “ Bu yıldan sonra hiçbir müşrik hacc, hiçbir çıplak Beyt’i tavaf etmesin” diye ilana beni de gönderdi.

  Ravi Humeyd ibnu Abdurrahman dedi ki : sonra Rasulullah (s.a.v.) Ebu Bekr’in ardından Ali’yi gönderip: Berae –yani Tevbe – suresini ilan etmesini emretti .
  Ebu Hurayra dedi ki: Ali’de bizimle beraber nahr gününde Mina’daki halk arasında : “ Bu yıldan sonra hiçbir muşrik hacc etmesin, hiçbir çıplakta beyti tavaf etmesin “ diye ilan etti. (Buhari ; C. 1, S. 464)

  Harameyn muşriklere haram kılınana kadar hacc edip çıplak tavaf edebiliyor ve şöyle diyorlardı: "Bizler kendileriyle Allah'a isyan ettiğimiz elbiselerle Kabe'yi tavaf etmeyiz."
  Yanında parası olan muşrikler mutaassıb Kurayşlilerden elbise kiralıyor ve kiraladığı bu elbise ile tavafını tamamladıktan sonra onu geri iade ediyordu. Kurayşlilerden elbise kiralayacak kadar parası olmayanlar ise Kâbe'yi çıplak olarak (gece) tavaf ediyorlardı.
  Kurayşli muşrikler dinlerini tahrif etmişler fakat haya duyguları var olduğundan para bulamayıp elbise alamayanlar çaresizlikten gece karanlıkta tavafa çıkarlardı.
  Çaresi olan müslüman kardeşlerime duyurulur.


  Ayrıca kişinin cinlerin çokca bulunabileceği yerlerden olan banyo, tuvalete girerken nasıl girip çıkılacağını Rasulullahın tavsiyeleri üzerine uygulaması gerekir.
  Efendimiz'in tuvalete girerken okuduğu duâ şöyledir:

  "Bismillâh. Allahumme innî eûzu bike mine'l-hubsi ve'l-habâis."
  Allahın adıyla. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım."


  Çıkarken şu duâyı okuyarak çıkardı:
  "Elhamdulillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  "Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun." (Buhari)
  Başkalarının görebileceği yerde çırıl-çıplak soyunup yıkanmak haramdır.
  Nitekim Peygamber Efendimiz bir defasında açıkta yıkanan bir adam gördü. Hemen ashabını Mescid-i Nebevî’de toplayarak, Allah Teâlâ’nın son derece hayalı olduğunu, hayalı ve örtülü olanları sevdiğini söyledi ve onlara yıkanırken başkalarının göreceği şekilde açılmamalarını tavsiye etti (Ebu Dâvud, Hammâm 1; Nesâî, Gusul 7).


  "Çıplak durmaktan sakının! Hep sizinle beraber bulunan ve yalnız cimada ve helada ayrılan hafaza meleklerinden utanın ve onlara saygılı olun." (Tirmizi)


  Allahu teâlâ, hayâyı ve örtünmeyi sever. Öyle ise yıkanırken avret yerinizi örtün. (Ebu Davud)

  Allahu teâlâdan utanmak, insanlardan utanmaktan daha lüzumludur. (Tirmizi, Nesai)

  Yıkanırken örtünün! Allahu teâlâ, hayâ sahibidir. Utanıp örtüneni sever. (Nesai)

  Anlaşılacağı üzere başkalarının görebileceği yerde yıkanırken örtünmek şarttır.

  Başkalarının görmeyeceği yerde çıplak yıkanmak câiz olmakla beraber, büsbütün açılıp saçılmak uygun değildir.


  4012... Ya'lâ'dan rivayet olunduğuna göre;

  Rasulullah (s.a.v) kırda peştemalsiz olarak yıkanan bir adam görmüş ve minbere çıkıp Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra:
  "Muhakkak ki Aziz ve Celîl olan Allah utangaçtır, (ayıplara) kapalıdır, utanmayı ve örtünmeyi sever, Binaenaleyh biriniz yıkandığı zaman örtünsün" buyurmuştur.
  (Ebû Davud, vitr 23; Nesâi, gusl 7; Ahmed b. Hanbel IV 224)


  Metinde geçen "örtünsün" kelimesi vucub ifade eden ve hükmü bütün fertlere şamil olan bir kelimedir. Bu bakımdan mezheb imalarına göre, insanların bulunduğu yerlerde yıkanmak isteyen kimselerin yıkanırken insanlardan gizlenmesi farzdır. Tenha yerlerde avret mahalli açık yıkanması caiz olmakla birlikte avret mahalini kapatarak yıkanması mustehabtır. Nitekim Cumhur-u ulema Musa ve Eyyub (a.s)'ın da tenhada çıplak olarak (S
  ahih-i Buhari; Kitabul Gusul, 30) yıkanmalarını ifade eden Buharı hadisine bakarak bir kimsenin tenhada çıplak olarak yıkanmasının caiz olduğunu söylemişlerdir. (Sahih-i Buhari; Kitabul Gusul, 30)  İbrahim, Musa ibn Ukbe'den; o da Safvân'dan; o da Ata ibn Yesâr'dan; o da Ebu Hurayra'den rivayet etti.

  Rasuullah (s.a.v.) Eyyub (a.s.)'a bahşedilen nimetlerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
  "Eyyub peygamber bir gün çıplak olarak yıkanırken, üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyyub, onları toplayıp elbisesinin içine doldurmaya başlayınca,

  Allah c.c. , 'Ya Eyyub! Ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı?' diye seslendi.
  Eyyub ise, 'Evet, izzetine yemin ederim ki, beni çok zengin kıldın; fakat ben senin lutfettiğin bereketten mustağni olamam.' dedi.!
  (Sahih-i Buhari; Kitabul Gusul, 30)

  Eyyub (a.s.) çıplak olarak yıkanmış fakat bundan dolayı değil de Allahın kendisini zengin kılmasına rağmen Altın çekirgeleri toplamaya koyulmasından dolayı ikaz edilmiştir.

  Yine aynı babta şu hadis zikredilir :
  Bize Abdurrazzâk, Ma'mer'den; o da Hemmâm ibn Munebbih'ten; o da Ebu Hurayra'den tahdîs etti.
  Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "İsrail oğulları çıplak olarak, birbirlerine baka baka yıkanırlardı. Musa ise yalnızca yıkanırdı.
  İsrail oğulları:
  "Allah'a yemin olsun, Musa'yı bizimle birlikte yıkanmaktan men' eden, ancak O'nun kasığının çıkık olmasıdır" derlerdi.
  Musa bir defa yıkanmağa gitti, elbisesini de bir taşın üstüne koydu. Akabinde taş elbisesini alıp kaçtı.
  Musa:
  "Ey taş elbisemi, ey taş elbisemi! diyerek taşın arkasından koştu. Nihayet İsrail oğulları onu (çırılçıplak) gördüler de: VAllahi Musa'da hiçbir kusur yokmuş, dediler. Ve Musa elbisesini aldı da taşı dövmeğe başladı."
  Ebu Hurayra (r.anh): VAllahi o taşta muhakkak altı yahut yedi dövme izi kalmıştır, dedi.

  (Sahih-i Buhari; Kitabul Gusul, 30 )

  Tenhâda açılıp saçılmanın ne sakıncası olduğunu soran birine; Rasulullah Efendimiz:
  Utanıp sakınılmaya Allah Teâlâ’nın daha lâyık olduğunu” söylemiştir.
  (Buhârî, Gusul 20; Tirmizî, Edeb 22, 39).

  [​IMG]

  Ekli Dosyalar:

 2. Askalani

  Askalani Islam-TR Üyesi

  Rahman razı olsun..güzel bir konuya temas edilmiş.
  yalnız haddim olmayarak bir konuda fikrimi beyan etmek isterim.
  tuvalete girerken ALLAH Resulunün sav okuduğu duanın başındaki bismillah ın olmadığını, hadisin bu kısmının zayıf olduğunu biliyorum.
  selametle...
 3. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin

  selamun aleykum
  Allah hayrınızı versin
  Kardeşim bu bilginizin delilini yazarsanız daha rahat araştırırım inşeallah.
  selamun aleykum
 4. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi


  bu yahudilerde haya denen bişey yok
 5. ibnikayyim

  ibnikayyim Islam-TR Üyesi

  TUVALETE GİRMEDEN ÖNCE YAPILAN DUÂ:

  (( [ بِسْمِ اللهِ ] اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ))


  10-“[Allah’ın adıyla] Allahım!Pislikten ve pis olan şeylerden (erkek ve dişi şeytanlardan) sana sığınırım.”[1]

  [1] Buhâri (1/45); Müslim (1/283). [Bismillah/Allah’ın adıyla] ziyadesini ise Said b. Mansur tahric etmiştir. Bkz. Fethü’l-Bâri (1/244).
  TUVALETTEN ÇIKARKEN YAPILAN DUÂ:

  (( غُفْرَانَـكَ ))

  11- “(Allahım) beni bağışla”[1]

  [1] Nesâi‘den başka diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Nesâi ise Amelül-Yevmi vel-Leyle’de tahric etmiştir.Bkz. Zâdü’l-Meâd (2/387).
 6. asrinsirri

  asrinsirri Islam-TR Üyesi

  Allah c.c razı olsun inşaallah, ne tertipli düzenli ve en önemlisi de DELİLLERİYLE bilgi veren güzel bir site...
 7. FatmaNeşe

  FatmaNeşe Islam-TR Üyesi

  ELBİSE GİYİP ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü. MANASI: Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla.

  Böyle söylendiginde Meleklerle ve Cinler arasinda insanla perde cekilir. O zaman ic rahatligiyle yikanabilir insan, yoksa yanlismiyim bu hususta? Dogrusunu Allah (c.c) bilir.
 8. _AcizBirKul_

  _AcizBirKul_ Islam-TR Üyesi

  Paylaşım çok güzel yahudilerde ar edep yok kardeşlerim zaten peygamber efendimizin helaya girip çıkarken okuduğu duayı bilmiyordum Allah razı olsun kardeşim
 9. cennet kuşu

  cennet kuşu Islam-TR Üyesi

  Evet banyoda dahi belli yerleri kapatmak gerekiyor.....Doğrusu bu..Çünkü bir kere çıplaklığın zararları hakketen çok....Kişi yalnız bile olsa yine kendinden utanmalı...Hatta kişinin kendisine bakması ve belli yerlere ihtiyaçsız ellemesi bile dinimizce hoş karşılanmaz....Çünkü çıplaklığın (kendinize karşı bile olsa) en büyük zararı kişideki cinsel arzu ve isteği yok etmesi daha doğrusu azaltmasıdır...Helede yabancı kişilerle birlikte olursa bu çıplaklık cinsel arzuları çok azaltır....Çünkü alışkanlık ve ülfet peyda eder....Eskisi gibi sizi tahrik etmez ve meraklandırmaz..Ve cinsel isteğin azalması ise kişinin hayatı tatmin duygusundan uzak stresli bir şekilde yaşamasına sebep verir...Ve bundan başkada kişide en önemli ikinci zararı kişideki edep,haya duygularını azaltmasıdır...Ve üçüncü olarak kişi yaptığı hareketlerde daha vurdumduymaz,tutarsız ve umursamaz olur....Rastgele hareket yapma eğilimindedir....İşte başlıca bu üç sebepten dolayı tamamen çıplak kalmak uyugun değil....eşler arasında ki ilişkide de tamamen çıplaklık uygun değil...Yukarda açıkladığım başlıca üç zarar burda da geçerlidir....

  Çıplaklık nefse hoş gelsede cinsel arzuyu azaltması ve kişide çeşitli dengesizlikler meydana getirmesi ve edep/hayadan uzaklaştırması nedeniyle uzak durmamız gereken bir iştir... Selametle....
 10. ibnikayyim

  ibnikayyim Islam-TR Üyesi

  O dönemdeki banyo yapılan yerin konumu,durumu,şekli,adeti, vs. iyi anlamak ve kıyas yapmak gerekir...Bazı alimler kollarını açabildiğin büyüklükdeki bir hamamda çıplak olarak yıkanmanda bir mahsur yoktur diye fetva veriyorlar.... bizlerin ginümüzde kullandığımız banyoların arkalarında kilit dahi var...efhem...
 11. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi

  zaten kesin bir haram hükmü verilmemiş gördüğüm kadarıyla yazıda.
 12. cihad_38

  cihad_38 Islam-TR Üyesi

  zaten heran Allah'ın seni gördüğünü bilen,heran Allah'ın huzunda olduğunu bilen çıplak banyo yapmaktan haya eder,bu günlük hayatımızda heran dikkat edilmesi gereken birşeydir.
 13. ibnikayyim

  ibnikayyim Islam-TR Üyesi

  valla akhi muhalefet olsun diye falan değil sakın yanlış anlaşılmasın... bu konuda hiç katılasım gelmiyor yorumunuza..zira Bizi yaratan Allah swt bizim her halimizi bilir...o kadar detaylı düşünecek olursak Hanımızla beraber dahi olamayız...yada örtü üzerimizden hiç düşmemeli...yazın sıcağında dahi.. bence bu konuda yanlış düşünülüyor...Allah c.c daha iyi bilir... bence kelimesini haşa bir fetva falan olarak söylemiyorum ...biz duracağımız yeri bilmeye çalışıyoruz hamdolsın..
 14. cennet kuşu

  cennet kuşu Islam-TR Üyesi

  Arkadaş Rabbimizin gizli-açık herşeyi görmesi farklı bir şey, bizim O'nun huzurunda giyinik ve çıplak olmamız çok farklı şeyler....Öyleyse senin düşüncene göre yalnız bir kişide namazı çıplak kılabilmeli...Çünkü nede olsa Rabbimiz bizi her halimizle biliyor....Birde burada önemli olan zaten bizim Rabbimize karşı edep ve utanmamız..Yani çıplak olarak Rabbimiizn karşısına geçersek bundan hicap duymamız gerek aslında..Ama çoğunluğumuzda bu alışkanlık olduğundan bunu duyamıyoruz....ama zamanla bu utanma duygusu gelişebiliyor....ve insan kendini çok daha huzurlu,mutlu ve dengeli hissediyor...Yani banyoda dahi giyinik olmak en azından belli bölgeleri kapalı tutmak Rabbimizin bizi görmesinden ziyade bizim O'na karşı duyduğumuz utanma duygusunu koruyabilmekten ileri geliyor...Yoksa tabiki Basir olan Rabbimiz bizleri 10 kat elbisede giysek tenimizi hatta içimizi dahi görür.....
 15. ibnikayyim

  ibnikayyim Islam-TR Üyesi

  söylediklerinize katılmamak mümkün değil...ancak bunu namazla ve günlük yaşantıyla örneklemeniz biraz uç olmuş...farkındaysanız ben banyo konusunu cinsi münasebet ile örnekledim....evde otururken ve ya kitap ıkurken flan değil.. ki bir ibadeti yaparken... bence alimlerin bu konudaki fetcalarına itibar edilmeli kalbinize hangisi yatıyorsa onunla amel etmeliyiz...
 16. cennet kuşu

  cennet kuşu Islam-TR Üyesi

  Günah değil ama sünnete uymak için yapılmalı...Çünkü sünnet olan herşeyde pekçok hikmet ve faydalar olduğu muhakkak...Bizler inanın eğer sünnetlerdeki güzellikleri ve faydalarını bilsek hiçbir sünneti terk etmezdik....Ama cahillik insanları pekçok şeye umursamaz yapıyor....Halbuki dinimizde sünnet demek ''ister yap ister yapma farketmez'' anlamında asla ve asla değildir....Ama maalesef bu seviyeye inmiştir.....Halbuki bu anlam ancak mubah ya da belki müstehap denen şeyler için geçerlidir aslında.....Sünnetin dinimizde ki asıl anlamı ise farz ve vacip derecesinde olmamakla birlikte yapılmasının şart ve elzem olduğu fiili ve sözlü amellerdir.....Yani yapılması şarttır...Birde sünnetleri farzlardan ayıran bir sebepte farzları yapmıyanlara peşinin dünya ve ahiret cezası vardır...Fakat sünnette ise bu peşin ceza yoktur....Fakat sünnetleri terk edenler ise kendilerini büyük tehlikeye atarlar..Çünkü hem peygamberimizin şefaatinden mahrum kalırlar ve hem de sünnetten uzak kaldıkalrı için sevap kefeleri hafif kalacak ve buda onların hesap defterlerini sollarından almalarına sebep verebilecektir....Yani hem şeffatten mahrum olmaları hem de mizanda sevaplarının hafif kalma tehlikesiyle karşılaşacakalr ve belkide bu yüzden Cehennemlik olabileceklerdir...Yani sünnetleri terk etmek kişiye peşin bir cezası yoktur ama dolaylı yoldan kişiyi Cehennemlik edebilirler.....Bu yüzden dinimizde sünnetleri yapmakta şarttır..Ve tamamen terk etmek ise asla caiz olmaz.....İnşaallah hepimiz sünnetlere gereği gibi değer verir biricik peygamberimizin o nurlu hidayet ve iyilik saçan sünnetlerini yapmaya muktedir olabiliriz...Selametle.....
 17. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi

  şefaat tüm sünnetleri tamamı ile yapanlara değil, tevhide iman edenleredir.
 18. cennet kuşu

  cennet kuşu Islam-TR Üyesi

  Peygamberimizin şefaatine mazhar olanlarda olacak olamıyanlarda olacak.....Peygamberimizin şefaatine mazhar olabilmek için ise O'nun sünnetine yapışmak ve elimizden geldiğince yapmak mecburiyetindeyiz...Sizin ''Yapmasamda olur Allah'a inanıyorum yeter!!!'' düşüncesi hem çok yanlış hem de Mürciliğe benziyor.....Ehli sünnette ise itikatla birlikte amelde şarttır....Amelsiz sadece kuru bir itikat asla yeterli değildir........
 19. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi

  dediğimi anlamadınız galiba, kurtulmak için gelenek olan sünnetler yerine tevhide ve dinden olan sünnetlere yapışmak gerekli. mürcielikle bir alakası yoktu.
 20. cennet kuşu

  cennet kuşu Islam-TR Üyesi

  Cevabınız için teşekkürler.....Sünnetlerin değerini ve hikmetlerini bilmeye çalışmak ve onları hayatımızın vazgeçilmezleri haline sokmaya gayret etmek ve sünnetsiz bir dinin hakkıyla asla yaşanamıyıcağının idrakında olmak dileğiyle inşaallah.....Selametle...
 21. ENSARİ

  ENSARİ Islam-TR Üyesi

  kardeşim"Çırıl-çıplak Banyo " konunun başlığını değiştirin daha müstehcenliği anımsatmayan örneğin İSLAMDA BANYO ADABI vb.gibi konu başlıkları olsun..:bash_1_:
 22. Mustafa Dolgun

  Mustafa Dolgun Islam-TR Üyesi

  Allah Razı olsun Hocam.

  İnşallah Allah hepimize Hz Osman (r.a) a ihsan ettiği ihlastan da nasip etsin.
 23. masivaa

  masivaa Üyeliği İptal Edildi

  Selamun aleykum kardeşlerim!
  Yazıları okuyorum.Bazı şeyler bana islam adına gereksiz geldi.Tuvalet duası,tuvalete giriş duası tuvaletten çıkış duası,banyoya giriş duası ,banyodan çıkış duası,elbise giyiş duası ,elbise çıkarma duası..bir sürü gereksiz ,kalıp şeklinde arapca dualar..Alllah aşkına söylermisiniz,böyle yapınca ,bu kalıpları ezberleyip uygulayınca dahamı mümin olunuyor.Bir kimse türkce dua etse,türkce allahdan istese cenabı hakkı her yerde zikretse ,yukarda sayılan dua kalıplarını ezberleyenden ne eksik yapmış olur?

  Kuranı kerim bize dualar öğretmiş ,dua kalıplarıyla örneklemeler yapmış .Bu ayetler mutlaka ezberlenmeli ve uygulanmıdır.Fakat diğer duaların arabca ezberlemek çok bir şey ifade etmez..
  Allahumme inneke tuhibul affe fağfu annaa! diyen biriden "allahım muhakkakki sen affı seversin ,bizi affet" diyen birinin ne farkı olabirki?
 24. Muhammed Et-temimi

  Muhammed Et-temimi Islam-TR Üyesi

  Masiva sen ne ayaksın ?

  Bu duaları ilk yapan kişi Rasulullahtır(s.a.v) ondan günümüze kadar rivayet yoluyla ulaşmıştır...
  Şimdi Rasululullah(s.a.v) kendi dilinde değilde türkçe mi dua edecekti ?

  Duaları hiç okudun mu sen ?

  Şeytandan Allah'a sığınmak gereksiz mi abes bir iş mi ?
  Elbise giyerken yeni birşey giyerken Ya rabbi bunu benim için mubarek kıl hayırlı kıl demek abes mi ?

  Sana kimse türkçe dua etme arapça edeceksin diyen oldu mu ?

  Sen türkçe dua et arapça etme..Ama kalkıpta Rasululah'ın(s.a.v) yapmış olduğu dualar için bunlar gereksiz bunları okuyunca daha mı mümin olunuyor gibi kelimeler kullanman aynı münafıkların ağzı ile konuşmaya benzer...

  Kişi içide gizlediği münafıklığı anca bu tür sözler ile dışa vurur...
 25. masivaa

  masivaa Üyeliği İptal Edildi

  Bunlar sadece isnad dualar..Öyle konuşuyorsunki sanki resulullah dua ederken yanındaydın..çok bir şey ifade etmez ben sadece onu ifade ettim..
 26. masivaa

  masivaa Üyeliği İptal Edildi

  bireysel olarak çırıl çıplak banyo yapılır arkadaşlar.Bunda dinen bir mahsur yok.Çok gereksiz bir konu.Çıplak banyoya karşı çıkanlara sormak lazım ,Adem a.s ilk yaratıldığında çıplak değilmiydi?
 27. Lalekai

  Lalekai Üyeliği İptal Edildi

  Siz adem a.s ın varlığını kabul ediyormusunuz ki?
 28. masivaa

  masivaa Üyeliği İptal Edildi

  ne kadar abes bir soru...Neden kabul etmiyecekmişim..? nerden çıktı bu soru?
 29. Lalekai

  Lalekai Üyeliği İptal Edildi

  Peygamber S.a.v i ve sünnetini inkar eden birisinin Adem a.s dan örnek vererek çırılçıplak banyo yapılır fetvasını vermesi garibime gittide o yüzden sordum.
 30. masivaa

  masivaa Üyeliği İptal Edildi

  şu açılan başlık ,yahudilerin bakara süresindeki kurban kesme işine benziyor. Çok gerekesiz bir konu,o kadar gerksizliğini kimse görmüyor ,herkes on dereden senet getirip bir şey isbatına kalkıyor.Yahudiler bu gereksizlik yüzünden az daha kurban kesemiyorlardı..

  şimdi ben ,kurbanda sarı sığır kesmekmi daha faziletli kara sığır kesmekmi daha faziletli ? diye başlık açsam.Hemen gidib hadislere bakıp delil getirmeyemi kalkacaksınız?
  tuvalete sağ ayaklamı girmek lazım ? desem hadisemi bakacaksınız.. ?
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.