Cinlerden, Şeytanlardan, Büyücülerden ve Sihirbazlardan Korunmanın Yolları

Konu, 'Sahih İlmihal' kısmında Mikdad tarafından paylaşıldı.

 1. Mikdad

  Mikdad Islam-TR Üyesi

    
  الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ


  Cinlerden, Şeytanlardan, Büyücülerden ve Sihirbazlardan
  Korunmanın Yolları

  1) Namazı devamlı cemaatle kıl. (Erkek için)!
  2) Şarkı ve müzik dinleme, televizyon seyretme.
  3) Yatmadan önce abdest al! Fatiha, Ayete’l-Kursî, üçer kere İhlâs, Felak ve Nas surelerini oku.
  4) Üç günde bir evde Bakara suresini oku!
  5) Yatmadan önce Mülk suresini oku!
  6) Sabahleyin Yasin suresini oku!
  7) Salih insanlarla beraber ol. Gıybetçi, koğucu ve günahkâr insanlarla beraber olma!
  8) Dînin emrettiği şekilde örtün. Çünkü şeytanlar, açık saçık kadınlara daha yakındırlar. (Kadınlar için)
  9) Her gün bir cüz Kur’ an oku. Yada iki saat kasetten dinle.
  10) Sabah namazından sonra yüz defa:
  لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَ حْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَ لَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  11) Her şeye بِسْمِ اللهِ ile başla!
  12) Yalnız uyuma!
  13) Tüm temizliklerine dikkat et!
  14) Bulaşık bırakma!
  15) Kapıları, pencereleri ve kapları بِسْمِ اللهِ ile aç kapa!
  16) Ezan ve kametleri dikkatli dinle!
  17) Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den seçme günlük dua ve zikirlerini aksatma!
  18) Zikirde yüzü (100) geçme!
  19) Bakara, Yasin, Saffat, Rahman, Cin, Duhan, Mülk, Kıyamet, Tekvir surelerini ve son cüzü bol bol kasetten dinle!
  20) Resim ve heykelleri kaldır!
  21) Cinleri evden kovmanın yolu: Saffat suresinin ilk on ayeti, 10 defa bir suya okunur ve üç gün üst üste eve serpilir.
  22) Bir yere cinin yaklaşmaması için; parmağınla:
  لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَ حْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَ لَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  diyerek hayali bir daire çiz.
  Not: Bunlar Vahid Abdusselam Bâli’nin “Cin ve Şeytanlardan Nasıl Korunmalıyız?” adlı eserinden ve Ebu’l-Munzir Halil bin İbrahim Emin’in “Cin Çarpması, Büyü ve Nazar Tedavisinde İslami Metotlar” adlı eserinden alınmıştır. Yukarıda ki şeylerin delilini görmek isteyenler, bu iki kitaba bakabilirler.
 2. ebuhasanelmakdisi

  ebuhasanelmakdisi Islam-TR Üyesi

  Selamun Aleykum ahi. Çalışmaların için Allah razi olsun.

  Fakat eklemiş olduğun bu konuda bazı dikkat çeken yada yanlış anlamaya mahal verecek noktalar var.
  Kardeş ilk olarak bu konuları ismi lazım değil bir siteden almışsan orada kaynakları hakkında tamamen yorum ve tahminden öteye gitmeyen ibareler var. Yok bunları alt kısımda verdiğin kaynaklardan kendin derlemişsen kaynaklarını altına yazarmısın. Bildiğim kadarı ile sitelerde bu söylenenlere kaynak yerine alim isimleri verilmiş ve şu alim de bunları yaparmış şeklinde sadece yorumlar var.

  Konunun sıhhati için ve anlaşılması için kaynakları bekliyorum kardeşim.
 3. Mikdad

  Mikdad Islam-TR Üyesi

  Yanlış anlaşılacak olan mevzu nedir?Rukye Allah'a şirk koşulmadığı ve sıkıntı olduğu sürece haktır.Burda yazılan şeylerin çoğu bana da uygulandı Allah onlardan razı olsun.Benim de sıkıntılarım vardı ve Allah'ın izniyle giderildi.


  RUKYE BÖLÜMÜ

  Rukyeyi, Türçe de karşılayacak en belirgin kelime, “Afsunlanma” dır.
  Araplarda rukye, müsbet olsun menfi olsun, yapılan tüm ameliyeler diye telakki edilir. Bizler rukye denilince; dua yoluyla tedavi, ayet, ve hadislerde geldiği yöntemiyle varid olan şifa vb. içeren (delillerle) okuyup üfleme işlemini kastediyoruz.
  Kısacası Rukye; hasta için bir şifa değil, bir şifa vesilesidir. Çünkü şifa veren, sadece ve sadece ALLAH (c.c.)’ dır. Rukye ameliyesi ancak vesiledir.
  Rukye ile ilgili deliller çokçadır. Hadislerde bazılarına caiz denmemiştir. Çünkü bunlarda ayet ve hadisler değil, bilakis insanı harama ve şirke götüren şeyler bulunmaktadır. ALLAH (c.c.) bizleri, bu tür şirke götürücü ameliyelerden muhafaza etsin. (Amin)Hadislerin bazılarında da, Rukyenin caiz olduğu, meşru ve tavsiye edilen bir ameliye olduğu vurgulanmıştır ki, bu da bizlerin kastettiği, ayet ve hadislerle olan ve okuma ve üfleme şeklindeki Rukye ameliyesidir.
  fiimdi Rukyeyi nehyeden iki tane hadisi görelim :
  İmran b. Huseyn (rha.) dedi ki:
  “Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  “Ümmetimden yetmiş bin kişi (mahşerde) hesaba çekilmeden cennete girecektir.” Kendisine:
  “Ey ALLAH’ın Rasulu! Bunlar kimlerdir?” denildi.
  “Onlar, kendilerini dağlatmayanlar, rukyeye başvurmayanlar, teşavüme (uğursuzluğa) inanmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir.” buyurdu. Ukkaşe (r.a.) kalkıp:
  “Ya RasulALLAH! Dua et, ALLAH (c.c.) beni de onlardan kılsın.” Dedi. Rasulullah (s.a.v.):
  “Sen onlardansın” Müjdesini verdi. Bir başkası daha kalkıp:
  “Ya RasulALLAH! Beni de onlardan kılması için dua et.” dedi. Rasulullah (s.a.v.):
  “O hususta Ukkaşe senden önce davrandı.” buyurdular.19
  (19) Müslim, İman: 371.
  İbn-i Mesud (r.a.) dan, dedi ki:
  “Ben Rasulullah (s.a.v.) dan şunları işittim. Buyurdular ki:
  “Rukyelerde, temimelerde (Muskalarda), tivalerde (muhabbet muskası) bir nevi şirk vardır.” Bunu işiten bir kadın atılarak (İbn-i Mesud’a):
  “Böyle söylemeyin. Benim gözüm ağrıyordu. Falan Yahudiye gittim, geldim. O bana rukye yaptı, ağrım kesildi.” dedi. Abdullah bin Mesud (r.a.), tereddüt etmeden:
  “Bu (Ağrı), şeytanın işiydi. O eliyle dürtüyordu, sana rukye yapılınca vazgeçti. Bu durumda sana, Rasulullah (s.a.v.) gibi şöyle demen kafidir:
  “Ey insanların Rabbi! Acıyı gider, şifa ver, sen fiafisin (fiifa verensin). Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Hiçbir hastalığı terk etmeyen bir şifa istiyorum.”20
  (20) Ebu Davud Tıbb: 17.
  Hadislerin Açıklamaları:
  İmam-ı Nevevi (rha.) (İlk hadis hakkında) şu açıklamayı yapar: “Ulema, bu hadisin ifade ettiği mana hususunda ihtilaf etmiştir.”Bazıları bu hadislere dayanarak, rukyeye mekruh demişlerdir. Lakin, Cumhur-u Ulemaya göre caiz olup, mekruh sayılmamıştır. Çünkü bir çok hadis-i şeriflerde, rukyenin caiz ve yararlı olduğu tavsiye edilmiş ve bizzat Rasulullah (s.a.v.)’a rukye yapılmıştır.
  Hadislerle ilgili olarak; eğer rukye yapılınca, bunların tabiat icabı faydalı olduklarına itikad edilip, iş ALLAH (c.c.)’a tefviz edilmiyorsa, bu şekilde bir rukye mekruh olur.
  Alimlerden Davudi şöyle der: “Hadiste kastedilen şey (Yani rukyenin caiz olmadığı) sıhhatli iken (Hasta olmayayım diye) yapılandır. Zira, hastalığı olmayan kimsenin muskalar taşıması, rukye yaptırması mekruhtur. Ama bunu, kendinde hastalık olan kimselerin kullanması caizdir.”
  Hadiste geçen “Tivale” (Muhabbet muskası) karı ile kocayı birbirine sevdirme gayesiyle yapılan, bir tür sihir adıdır. Aliyyul Kari (rha.) şöyle tarif eder:
  “Bu bir nevi sihirdir. Ya üzerine sihir yapılan bir kağıttır, muhabbet veyahut bir başka maksada binaen yapılır.”
  Hadislerde geçtiği veçhiyle, El-Kadı şunları söylemektedir: “Bunlara (Rukye vb.) şirk ıtlak edilmiş olması, ya Rasulullah (s.a.v.)’ ın zamanında herkesçe bilinen ve cahiliyye devrinden beri uygulanagelmekte olan şekli sebebiyledir ki, bu şekil, şirki ihtiva eden bir mahiyette idi. Yahut da, bunun kullanılması, onun tesir edeceğine olan itikada delalet etmesi sebebiyledir. İşte bu ise şirke götürür. (Çünkü hadislerin meydana gelmesi, ALLAH (c.c.)’ ın yaratması ve izni iledir. Onun yaratması olmaksızın, muskanın, rukyenin ne faydası olabilir ki?).
  Kısacası, temime, rukye, muska, nüşre (Sihir bozma) vb. nazara, hastalıklara, kederlere vs. karşı başvurulan her çeşit okuma (Ayet ve hadislerle), okuyup üfleme ve bunların yazılıp takınılması21 caizdir. Lakin, Ebubekir İbn-ul Arabi22 (rha.) muska hakkında şöyle demiştir; “Kur’an dan bir şeyler yazıp asmak, sünnet yolu değildir. Bu husustaki sünnet, asmak değil okumaktır.”
  (21) Alimler, muska takmanın caiz olabilmesi için üç şart koşmuştur;
  a) Ayetlerden ve hadislerden ya da diğer İslami şeylerden müteşekkil olmalı. Sadece bunlarla yetinilmelidir.
  b) Arapça olmalı. Anlaşılan bir dille yazılmış olmalı. Dolayısıyla figürler, şekiller çizmek doğru değildir.
  c) Muskayı takan kimsenin, o muskayı vesile gözüyle görmesi, şifa verenin yalnız ve yalnız ALLAH (c.c.) olduğuna, şifanın da o muskadan gelmediğine kesinlikle itikad etmesi gerekir.
  (22) Ebubekir İbn-ul Arabi; Maliki mezhebinin alimlerinden olup, Tirmizi hadis kitabına şerh ettiği kitabıyla bilinir. Mutasavvıf olan Muhyiddin İbn-ul Arabi değildir.
  Önceki hadislerde Rukye vb. şeylerin caiz olmadığı konusu dolayısıyla içinde şirk, küfür ya da haram olan şeyler ihtiva ederse, asla doğru olmaz. Aksi takdirde, ayet ve hadislerdin beslenen bir rukye vb. ise, caiz olur. Caiz olduğu ile ilgili delillere geçecek olursak:
  Rukyenin Caizliği:
  Rukye (Ayet ve hadislerle tedavi ameliyesi), İslamda caiz ve meşrudur. Önceki konuda rukyenin caiz olmadığını belirten hadisler, içerisinde şirk ve küfür barındıran rukyelere mahsus idi. Kısacası ayet ve hadislerden müteşekkil rukye, Rasulullah (s.a.v.) tarafından tavsiye edilmiştir.
  A) Cebrail (a.s.)’ in Rasulullah (s.a.v.)’a rukye yapması:
  1-) Rasulullah (s.a.v.)’ ın hanımı Aişe (r.anha) dan, demiştir ki:
  “Rasulullah (s.a.v.) hastalındığı zaman, Cibril ona rukye yapardı ve şöyle derdi:
  “Bismillah (ALLAH’ın ismiyle). Hastalıktan beri olursun, şifa bulursun. Hasetçilerin, haset yaptıkları zaman ve tüm göz değmecilerin (Nazar verenlerin) şerlerinden ALLAH (c.c.) seni korusun.”23
  (23) Müslim cilt 7/13.
  2-) Abdulaziz b.Suhayb, Ebi Nadra dan, o da Ebi Said den demiştir ki; “Cibril(a.s) Rasulullah (s.a.v.)’a geldi ve şöyle dedi:
  “fiikayetçimisin?” ve Rasulullah (s.a.v.):
  “Evet.” dedi. Cibril:
  “ALLAH (c.c.)’ ın ismiyle iyileşirsin. (Böylece sana rukye yapıyorum.) Tüm eza veren şeylerden sana (fiifa gelmesini) istiyorum. ALLAH (c.c.) tüm hasetçi ve nazarcıların şerrinden seni korusun ve sana şifa versin. ALLAH (c.c.)’ ın ismiyle sana rukye ediyorum.”24
  (24) Müslim cilt 7/13.
  B) Hastaya Muavezeteyn (Felak ve Nas sureleri)’ i okuyup; üflemek:
  1-) Aişe (r.anha) den, şöyle demiştir:
  “Rasulullah (s.a.v.) ehlinden birisi hastalanınca, Felak ve Nas surelerini (Muavezeteyn) okuyup üflerdi. Vefatına sebep olan hastalığında ise, ben ona (Bunları) okur üflerdim ve ellerimle onu sıvazlayıp meshederdim. Çünkü ellerimle yapmamda büyük bereket vardır.”25
  (25) Müslim cilt: 7/16.
  C)ALLAH (c.c.)’ ın ismiyle rukye yapmak ve O’na (ALLAH (c.c.)’ a ) sığınmak:
  1-) Osman b.Ebil-As-es-Sekafi (r.a.) Müslüman olduğu günden beri vücudunda olan bir ağrıyı, Rasulullah (s.a.v.)’ a arz etti. Rasulullah (s.a.v.) de ona; “Elini vücudunda ağrı veren yere koy ve üç defa Bismillah de Yedi defa da ; “İçimde bulmuş olduğum (Hastalık, ağrı vb.) şeylerin şerrinden ALLAH (c.c.)’ a ve kudretine sığınıyor ve onunla korunuyorum.”26
  (26) Muslim cilt 7/20.
  D) Akrep, Yılan vb. hayvanlara karşı, Fatiha suresini okumak:
  1-) Ebu Said el-Hudri (r.a.) dan, demiştir ki; “Rasulullah (s.a.v.)’ ın sahabelerinden bir taife, (bir gün) sefere çıkmıştı. Arap kabilelerinden bir kabilenin yanından geçtiler. Misafir olmak için başvurdular. Lakin kabul edilmediler. Onlara:
  “Sizlerde rukye bilen var mıdır? Çünkü köyün efendisini akrep ısırdı.” diye sordular. Onlardan birisi de (Sahabelerden birisi):
  “Evet” cevabını verdi. Kavmin efendisinin yanına gitti. Fatihayı (Ummul Kitab’ı) okuyup rukye yaptı ve adam iyileşti. Onlara, (iyileştirdiklerinden dolayı) bir sürü koyun verdiler. Lakin kabul etmekten çekindi ve:
  “Durumu Rasulullah (s.a.v.)’ a anlatacağım” dedi. Rasulullah (s.a.v.)’ ın yanına gitti ve olayı anlattı ve:
  “Ey ALLAH’ın Rasulu! ALLAH (c.c.)’ a yemin olsun ki sadece Fatiha ile rukye yaptım.” dedi. Rasulullah (s.a.v.) ise ona tebessüm edip:
  “Fatihanın rukye için kullanıldığını (iyi vesile) olduğunu nereden biliyorsun?” dedi ve: “O koyunları alın.” diye emir buyurdu. Sonra da:
  “Bir parçasını da bana ayırın.” dedi.27
  E) Bütün zehirlere rukye yapmak :
  1-) Esved den, demiştir ki; “Ben Aişe (r.anha) ya rukye hakkında sordum. O da bana Rasulullah (s.a.v.) rukyeyi, bütün zuhumme (Zehirlere) karşı Ehl-i Beytten olan Ensarlara ruhsat verdi.” dedi.28
  2-) Enes b. Malik (r.a.) dan, şöyle demiştir:
  “Rasulullah (s.a.v.) rukyeyi, göz değmesinden (Nazar), Humme (Zehirden) ve Nemle kurdundan ruhsat verdi.”29
  F-) Akrep, Yılan vb. sokmalarından dolayı rukye yapmak:
  1-) Cabir (r.a.) den, şöyle demiştir:
  “Rasulullah (s.a.v.) rukyeden nehyetti. Bunun üzerine Amr b. Hazm ailesi, Rasulullah (s.a.v.)’ a geldiler ve şöyle dediler:
  “Ey ALLAH’ın Rasulu! Bizlerde rukye vardır (Yani bunu yapmaktayız). Bizler akrep sokmaları vb. den dolayı rukye yapıyoruz. Lakin sen rukyeden nehyediyorsun.” Cabir (r.a.) dedi ki:
  “Rasulullah (s.a.v.)’a, rukyelerini (nasıl yaptıklarını) arz ettiler. Sonra Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  “Ben bunda bir beis görmüyorum. Sizden kim kardeşine faydalı olacağına güç yetirebiliyorsa, bunu yapsın.”30
  (27) Muslim cilt: 7/20.
  (28) Müslim cilt: 7/17.
  (29) Müslim cilt: 7/18.
  (30) Müslim cilt: 7/19.
  2-) Ebu Hureyre (r.a.) dan, şöyle demiştir:
  “Bir adam, Rasulullah (s.a.v.)’a gelip;
  “Ey ALLAHın Rasulu! Dünden beri hep akreple karşılaşmaktan boş bir vaktim olmadı.” dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  “fiayet sen her gecelediğinde hep şunu; okusaydın, sana bir zarar veremezdi. (ALLAH (c.c.)’ ın izniyle)”31
  G) Göz değmesi (Nazar) dan dolayı rukye yapmak :
  1-) Aişe (r.anha.) dan, şöyle demiştir:
  “Rasulullah (s.a.v.) bana gözden (Nazar) dolayı rukye yapmamı emretti.”32
  2-) İbni Abbas (r.a.) dan, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  “Nazar haktır. fiayet kaderi bir şey geçmiş olsaydı, nazar geçerdi. Yıkanmak33 istediğiniz vakit yıkanınız.”34
  H-) Rukyenin yapılmasına Rasulullah (s.a.v.)’ ın cevaz vermesi :
  1-) Cabir b. Abdullah (rah.) dan, demiştir ki:
  “Rasulullah (s.a.v.) yılan, akrep vb. sokmasından dolayı, Hazm ailesine rukye yapma ruhsatı verdi ve Esma bint-i Amuseye:
  “Bana ne oluyor ki, filanca kardeşim oğullarının, vücutlarında bir zayfılık görüyorum da, onlara bir hacet isabet etmiş?” Dedi ki:
  “Hayır. Lakin onlara nazar değmiş.” Ve Rasulullah (s.a.v.) onlara:
  “Rukye yap.” dedi. Kadın da:
  “Ona (rukye yapma şeklini) arz ettim.” dedi. Ve Rasulullah (s.a.v.):
  “Rukye yap.” dedi.35
  (31) Müslim cilt: 8/76.
  (32) Müslim cilt: 7/18.
  (33) Hadiste geçen yıkanmak olayı şöyledir; Nazar değmiş kimseye ve biliniyorsa nazar veren kimseye abdest aldırılır. Nazar veren abdest aldırılıp, nazar değen kişi o suyla ıslatılır. Nazar değen kimseye abdest aldırmak hasta için çok şifalı ve yararlıdır. (ALLAH (c.c.)’ ın izniyle.).
  (34) Müslim cilt: 7/14.
  (35) Müslim cilt: 7/18.
  2-) Rasulullah(s.a.v.)’ın hanımı Ümmü Seleme (r.anha) demiştir ki:
  “Rasulullah (s.a.v.) (Zevcesi Ümmü Seleme’nin evinde ki) cariyeye, yüzündeki Sufadan (Sarılık) dolayı soru sordu ve ona bir bakış (Nazar) yapılmış dedi. (Ona) “Rukye yapınız.” diye buyurdu.”36
  3-) Havle bint-i Hakim Esselemiyye den; şöyle demiştir; Ben Rasulullah (s.a.v.)’ ı şunları derken işittim; “Kim evine girerken; “Bütün mahlukatın şerlilerinden, tam olan (Eksiksiz) kelimeleriyle Ona (ALLAH’a) sığınırım” derse, evinden çıkana kadar ona hiçbir şey zarar vermez.”37
  I) Kişinin aile efradına rukye yapması:
  I) Aişe (r.anha) dan, demiştir ki:
  “Bizden biri hastalanınca, Rasulullah (s.a.v.) sağ (Eliyle onu ovalardı. Sonrada:
  “Ey insanların Rabbi!Hastalığı gider, sen şifa verensin. Ancak şifayı sen verirsin. (Senin şifandan başka şifa yoktur.) Öyle bir şifa verki, kimse hastalıklı kalmasın.” Derdi. Rasulullah (s.a.v.) hastalndığı zaman ben de onun gibi elimle ovalar, yaptığı gibi yapardım. (Vefatı yaklaştığı) vakit, artık elimi bırakmış ve; “ALLAH (c.c.) ım beni affet. Beni Rafıku-ala (Yüce dosta) birlikte kıl.” dedi. Ona baktım ve bir de gördüm ki, (Mübarek) ruhunu ALLAH (c.c.)’ a teslim etmiş.”38
  2-) Aişe (r.anha) dan demiştir ki:
  “Rasulullah (s.a.v.) şöyle rukye yapardı:
  “Ey insanların Rabbi! Hastalığı gider, şifa senin elindedir. Senden başka ona şifa verip, hatalıkları kaldıracak hiçbir kimse yoktur.”39
  (36) Müslim cilt: 7/18.
  (37) Müslim cilt: 8/76.
  (38) Müslim cilt: 7/15.
  (39) Müslim cilt: 7/16.
  3-) Avf b.Malik El-Eşcai (r.a.) dan, dedi ki:
  “Bizler, cahiliyyede rukye yapardık. Rasulullah (s.a.v.)’a:
  “Nasıl görürsün bu işimizi?” dedik. O da bizlere:
  “Rukye (fieklinin) nasıl olduğunu bana arz edin. Rukyenizde şirk olmadığı sürece, rukyenizde bir beis yoktur.” buyurdu.”40
  Hadislerden de anlaşılacağı üzere41, içerisinde şirk olmadığı sürece rukye caizdir, yapılabilir.
  (40) Müslim cilt: 7/19.
  (41) Rukyenin caiz olduğu ile ilgili hadisler çokçadır. Bu bölümde topladığım hadislerin tamamı sahihtir. Elimdeki doküman muhtasar olduğu için, daha fazla hadis-i şerif yazma fırsatı bulamadım.
  Rukyeyi daha çok, bu işi bilenlerin, takvalı kimselerin yapması daha iyi ve sağlıklıdır.
  Rukyeyi yapan şahısların, şunları göz önünde bulundurmaları daha faziletlidir :
  - Abdestli olması,
  - Kabe ye dönerek bu ameliyeyi gerçekleştirmesi,
  - Okuyacağı ayet ve hadisten, duaları tekrar tekrar okuması,
  - Tevbe ve istiğfarda bulunması,
  - Duadan önce bir miktar sadaka vermesi,
  - Duayı da makbul vakitlerde (yani; yağmur yağarken, sabah vakti sökerken, Kabe de Arafatta, horoz öterken vb.) yapması,
  - ALLAH (c.c.)’ a hamd, Rasulune salat-u selam ile başlaması.
  Rukyeyi yapacak kişilerin takvalı ve ihlaslı bir kalple, samimi bir şekilde okuyup üflemeleri, hastaya bu şekilde afsunlama lazımdır. İhlassız ve samimiyetsiz bir şekilde dualar, acaba ALLAH (c.c.) katında ne kadar makbuldür? Acaba hastaya ne kadar iyi vesile olabilir?...
  İnsanların bazısında şöyle yanlış bir kanaat vardır; “Bizler günlerce, yıllarca okuyuroruz ama hastamız iyileşmiyor.”
  Böyle söyleyen insanlara sorarız ki; siz, ihlas ve samimiyetle, ağlayarak bir yalvarışta bulundunuz mu?, ALLAH (c.c.)’a duayı bu şekilde yaptınız mı hiç? Bunu yapınız. İhlaslıca içtenlikle yalvararak bunu gerçekleştirin. Zamanla ALLAH (c.c.)’ın izniyle hasta iyileşecektir. Vesile yollarını izleyiniz ve failin sadece ALLAH (c.c.) olduğunu unutmayınız. fiüphe yok ki, bizler unutmuyoruz ve her şeyi ALLAH (c.c.) dan istiyoruz.
  Dolayısıyla içten yalvararak, samimiyetle ve ihlasla zikredip dua etmek lazımdır. Yüce ALLAH (c.c.)bu konuda şöyle buyurmaktadır:
  “Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.” (A’raf: 7/52)
  Başka bir ayette ise:
  “Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle, sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma.” (A’raf: 7/205)
  fiifa vermek, hastalıkları gidermek ALLAH (c.c.)’ ın elinde olup, bu hususu da hiç kimseye vermemiştir. Tüm hastalıklara, mesela nazar dağmesi, sihir, akrep, ve yılan vb. sokmaları, ağrılar, eziyetler, sıkıntılar, kederler ve cin çarpması42 vb. şeylerle ilacı veren Yüce ALLAH (c.c.), bizlere bunlardan korunma yollarını (vesilelerini) şanlı Rasulunün hadisleriyle delillendirmektedir.
  (42)Günümüzde cin çarpması diye meşhur olan, cinlerin insan ve diğer canlılara musallat olma olayı çok konuşula gelmiştir. Cinlerin nasıl varlıklar olduğu, cinler bölümünde geçmişti. Onlar kısacası, musallat olup, musallat olduklarını şer yönlerde kullanabilirler. Cin çarpması olayı da, onların farklı şekillere (Yılan vb.) girip, insanlara zarar vermesi şekliyle açıklanabilir. (ALLAH-u Alem)
  Cinin, bir yılan suretine girip, bir sahabeye ve eşine saldırması olayı da yine hadislerle sabittir.
  Ebul Museyyeb anlatıyor:
  “(Bir gün) Said (r.a.)’in yanına girmiştim, namaz kılıyor buldum. Onu beklemek üzere oturdum. Derken, evin bir köşesinde tavanı örten hurma dalları arasında bir kıpırtı gördüm. Oraya bakınca bir yılan olduğunu gördüm. Öldürmek için ona atıldım. Ebu Said oturmam için bana işaret etti ve yerime oturdum. Namazdan çıkınca, bana evde bir oda gösterdi ve:
  “Bu odayı görüyor musun?” diye sordu. Ben:
  “Evet.” deyince şöyle devam etti:
  “Onda bizden, evlenmesi yakın bir genç vardı. Rasulullah (s.a.v.) ile birlikte Hendek savaşına gittik. Genç, gün ortasında , ehline uğramak için Rasulullah (s.a.v.) dan izin istedi. Bir gün Ondan yine izin istedi. Rasulullah (s.a.v.) ona:
  “Silahını da yanına al, Beni Kureyzadan, sana bir zarar gelir diye korkuyordum.” buyurdular. Adam silahını aldı. Ailesine gitt. Hanımı iki kapı arasında ayakta duruyordu. Elindeki mızrağı ile, dürtmek üzere kadına eğildi. Adama kıskançlık gelmişti. Kadın ona:
  “Mızrağını geri çek! Hele eve gir, beni dışarı çıkaran şeyi gör.” dedi. Adam içeri daldı. Bir de ne görsün; yatağın üzerine çöreklenmiş iri bir yılan. Mızrağıyla ona yöneldi ve yılana sapladı. Sonra çıkıp süngüyü avluya dikti. Derken yılan üzerine atladı. Bilemiyoruz, hangisi evvel öldü; yılan mı, genç mi? Rasulullah (s.a.v.)’ a gelip bu durumu anlattık ve:
  “Dua edin ALLAH (c.c.)ona tekrar hayat versin.” dedik. Rasulullah (s.a.v.):
  “Arkadaşınız için istiğfarda bulunun.” buyurdu. Sonra da ilaveten şöyle buyurdular:
  “Medine’de Müslüman olan cinler var. Onlardan birini görürseniz, kendisine üç gün ihtarda bulunun. Eğer bundan sonra yine görürseniz, onu öldürün. Çünkü o bir fieytandır.”43
  (43) Müslim Selam: 139; Muvatta İstizan:33.
  Dolayısıyla cinler, Rasulullah (s.a.v.)’a namazda iken, sahabelere evlerinde saldırmışsa, bizlere de saldırması mümkündür. Lakin farkındaysak, Rasulullah (s.a.v.)’ a cin yaklaşınca, onun şerrinden ALLAH (c.c.)’ a sığındı. Sahabeler de böyle yaparlardı. Dolayısıyla bizler de böyle yapacağız, hemen ALLAH (c.c.)’a sığınacağız. Cinler gelip, bizleri şer yollarda kullanmak isteyebilirler. Fakat onlar, biz “Bismillah” deyince, Felak ve Nas surelerini, Fatiha suresini vb. okuduğumuzda, o şerli cinler hemen kaçacaklardır. Çünkü, samimi Müslüman bir cin, bizlere (fiuurlu Müslümanlara) zarar vermez. Hatta bizlere istersek yardım bile edebilir. Fakat, kafir ve şerli cinler, bizlere zarar verbilir, bizlere haşaratlar; akrep, yılan, örümcek vb. kılığına girip saldırabilirler. Birçok islam alimi, bu konuyu böylece özetlemişlerdir.
  Cin ilmi olayı hakkında yazılmış kitaplar ve dokümanlar çokçadır. Bazı yöntemlerle; cinler nasıl elde edilebilir?, cinlerle nasıl irtibat kurulabilir?... Bu konuları, bu yazıya almak yerine, bu mesleği (Ayet ve hadisin dışına çıkmamak kaydıyla) uzmanlara bırakıyoruz. Onlar bunları daha teferruatlı yazmışlardır.
  Kısaca, cin musallat olmuş (Cinlenmiş) kimselere, şöyle bir tedavi metodunun uygulanmasının, ALLAH (c.c.)’ ın izniyle yararlı olacağı belirtilmiştir;
  İlk önce cinlenmiş kimseye güzel bir abdest aldırılır. Sonra ayet ve hadislerde belirtilen dualardan bol bol okunup hastaya üflenir. Muavezeteyn (Felak ve Nas) sureleri, Fatiha Suresi, Ayet-el Kürsi ve diğer ayetlerden bol bol okunup üflenir (İhlaslı ve samimi bir şekilde). Rukye ameliyesini işleyen kişi hastaya bakar; hastayı eğer, ağzından köpükler, salyalar çıkarır, kendini fazlaca sıkar, acayip şeyler konuşur, farklı farklı hareketler yapar halde görürse, o hastaya cin musallat olduğuna hükmeder. Duaları tekrar tekrar okuyup hastaya yavaş yavaş masaj yapılmalıdır. Sonra da, o cinle irtibata geçip, onu konuşturmaya çalışılmalı, kim olduğu, niçin musallat olduğu, ne yapmaya çalıştığı öğrenilmeye çalışılmalıdır. Cin hemen konuşmasa bile, zamanla konuşacaktır. Ayet ve hadislerden okuyup, sürekli olarak rukye ameliyesine devam edilir. Sonra da, cinin çıkması için, hastaya yavaş yavaş vurulur. Çünkü hastaya vuruldukça, acıyı cin hissedecektir. Lakin hasta o anda baygın durumdadır. Konuşması da cinin etkisindendir, yani onu cin konuşturmaktadır. fierli cin, ayet ve hadisleri işittikçe, rahatsız olacak ve kaçıp gidecektir. Dövme ve vurma acılarından etkilenerek çıkacaktır (ALLAH’ın izniyle). Bu ameliyye defalarca (gün gün, ay ay,...) yapılmalı ve ihlaslı şekilde olmalıdır. fiifa ALLAH (c.c.)’ tan dır.
  Cinler hususunda geniş bilgi için, başka kitaplardan da istifade edilebilir. Yazmış olduğumuz sadece muhtasar özelliği taşıyan bir yazıdır. Bu konular hakkında geniş bilgi için; Vahid Abdusselam Bali ‘nin; “Cin, fieytan ve Büyüden korunma.” Adlı kitabı ile, Ebu-l Munzır Halil b.İbrahim Emin’in; “Cin, Büyü ve Nazardan nasıl korunmalıyız?” adlı kitaplarından istifade etmek yararlı olacaktır. (İnşa ALLAH).

  Kitabı temin edebilirsem bende okuyacağım inşeAllah.
 4. ebuhasanelmakdisi

  ebuhasanelmakdisi Islam-TR Üyesi

  Kardeş yanlış anlaşılacak mevzu rukye değildir. Nasıl bunu anladın bilmiyorum ama benim çekincem o değildi.
  Öncelikle kitabı okumamış olman ondan alıntı yapmadığını belirtiyor ki alıntı ile eklemişsin. Bende diyorum ki kardeş ismi lazım değil alınan yerde kaynak olarakda senin aşağıda yazdığın kitap isimlerini vermişler. O kitaba az da olsa bakmış biri olarak sahih bir delil olmamasından dert yanıyorum. Mesela saffet suresinin ilk on ayeti ile alakalı bölümde bazı alimlerin bunu yaptığı söyleniyor ve isimleri zikrediliyor. Fakat onlara dair hiçbir delil ile karşılaşmadım. Sadece isimleri zikredilmiş ve eserlerinden delil getirilmemiş.

  Şimdi kardeşim amacım seni tekid etmek yada bu konu böyle değil demek değil. Ben sadece isimleri zikredilen alimlere adledilen şeylerin kaynaklarına ulaşmak istiyorum. Ulaşılmıyorsa bu çözümde bir sıkıntı var dmektir.

  Ayrıca bu tür hastalıklarda Kur'an en önemli tedavi yöntemidir. Ben böyle değildir demedim zaten. Ama delil olursa sıhhat açısından akla takılan bir şey olmaz.

  Anlayışın için Allah razi olsun.
 5. ebuhasanelmakdisi

  ebuhasanelmakdisi Islam-TR Üyesi

  Cinlerden Kurtulmak için Kur'an-ı Kerim okumak:

  İbn Ebi Leyla'dan, onun babası Ebû Leylâ'dan şöyle dediğine dair naklettiği rivayet edilir:
  Ben Peygamber (s.a.v.)'in yanında oturuyorken bedevi bir arap onun yanına geldi ve:
  “Benim, ağrıları bulunan bir kardeşim vardır” dedi. Peygamber:
  Kardeşinin ağrıları nedir, diye sordu. O,
  “onda bir parça delilik vardır” dedi. Peygamber:
  “Git onu bana getir”, dedi.
  (Ebâ Leylâ) dedi ki: “Bedevi arap gitti, kardeşini getirdi. Peygamber (s.a.v.)’in önünde oturttu.
  Peygamber (s.a.v.)’in ona Fatiha'yı, Bakara suresinden ilk dört âyeti, ortasından "ilâhınız tek bir ilahtır" (Bakara, 163) ve Ayetu'l-Kursî ile birlikte iki âyeti, sonundan da üç âyeti okudu. Al-i İmran suresinden de bir âyet okudu. Zannederim: "Allah kendisinden başka hiçbir ilâh olmadığını... açıkladı." (Al-i İmran 18) ayetini okudu.
  A’raf suresinden de: "Şüphesiz Rabbiniz o Allah'tır ki... yarattı." (Araf 54) âyetini, Mu'minûn suresinden bir âyeti: "Kim buna dair hiçbir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir "Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir zevce edinmiştir, ne de bir evlat." (Cin, 3) âyetini, Saffat suresinin başından on âyet-i kerime, Haşr suresinden üç ayet-i kerime; "De ki: O Allah'tır, bir ve tektir" (İhlas, 1) suresini ve Muavizeteyn (Felak ve Nas) surelerini okudu.
  (Hasta olan) bedevi arap en ufak bir rahatsızlığı olmaksızın iyileşmiş olarak kalktı.
  (İbn Mâce'nin Tıp bahsi)

  Abdullah b. Mesud (r. anh)'dan şöyle dediği rivayet edilmektedir:
  Peygamber (s.a.v.)'in ashabından bir adam, cinlerden bir adam ile karşılaştı. Onunla güreşti ve insandan olan adam cinni yere yıktı.
  Ashabdan olan adam ona: Gördüğüm kadarıyla sen çok zayıfsın, çok cılızsın. Sanki senin iki kolcağızın köpek kolu gibidir. Siz cinler topluluğu böyle misiniz, yoksa aralarından sadece sen mi böylesin?
  Cinlerden olan: “Hayır, Allah'a yemin ederim ki ben, onlar arasında iri yapılı birisi sayılırım fakat benimle ikinci defa güreş”, dedi. Eğer beni yenersen sana faydalı olacak bir şey öğretirim.
  “Evet” deyip (onunla güreşti ve onu yenince ona):
  "Allah odur ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diridir, Kayyûmdur..." (Bakara, 255) âyetini okumasını biliyor musun? dedi.
  İnsanlardan olan: “Evet” deyince, cin ona dedi ki:
  “Sen bu ayeti bir evde okuduğun takdirde, mutlaka şeytan oradan eşek kokusunu andıran bir koku çıkartarak çıkar gider. Sonra da sabah oluncaya kadar bir daha oraya girmez.
  (Sunen-i Darimi: Fedâilu'l-Kur'ân bahsi)
 6. ebuhasanelmakdisi

  ebuhasanelmakdisi Islam-TR Üyesi

  Cinlerden Kurtulmak için Cemaale birliktelik:

  İbn Ömer'den naklettiği rivayet:
  Ömer bize Câbiye'de bir hutbe irad edip dedi ki: Ey insanlar! Ben vaktiyle Rasûlullah (s.a.v.)'in önümüzde ayakta durduğu gibi sizin önünüzde duruyorum. O bize şöyle demişti:
  Sizlere ashabımı tavsiye ederim, sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenleri. Daha sonra yalan yayılacak. Öyle ki, kişiden yemin istenmeden o yemin edecek, şahid şahidlik etmesi istenmeden şehadette bulunacak. Dikkat edin! Eğer bir erkek, bir kadın ile tenhada başbaşa kalacak olursa mutlaka onların üçüncüleri şeytan olur. Sizlere cemaate bağlanmanızı tavsiye ederim. Tefrikadan çok sakının. Şüphesiz şeytan tek kimseyle birliktedir. İki kişiden ise daha uzaktır. Her kim cennetin geniş yerini arzu ederse, o cemaatten ayrılmasın. Her kimin işlediği güzel iş onu sevindirir, işlediği kötülük onu rahatsız ederse işte o kimse, mu'min demektir."
  (Tirmizî'nin Sünen'inde Fiten bahsinde)

  Ebu İsa (Tirmizî) dedi ki: Bu hadis bu cihetiyle sahih ve garîb bir hadistir.
  Bu hadisi buna yakın ifadelerle Beyhâkî, es-Sünenu'l- Kubrâ'da, İbn Ebi Ebi Asım, es- Sünne'de, Nesâî, Sünen'inin Tahrimu'd-dem bahsinde Arfece b. Şureyh el-Eşcaî'den diye
  rivayet etmişlerdir.
  Arfece dedi ki: Ben minber üzerinde Peygamber (s.a.v.)'i insanlara hutbe irad ederken gördüm, dedi ki:
  "Benden sonra şunlar şunlar olacaktır. Her kimin cemaatten ayrıldığını, yahutta Muhammed (s.a.v.) ümmetini bölmek istediğini görürseniz kim olursa olsun onu öldürünüz. Şüphesiz Allah'ın eli cemaat üzerindedir ve şüphesiz şeytan cemaatten ayrılan kimse ile birliktekoşar."
 7. Mikdad

  Mikdad Islam-TR Üyesi

  Allah razı olsun yanlış anlamışım hakkınızı helal edin.Ben sadece uygulamadan iyi sonuç aldığım için ve yazılan konu Kur'an'a aykırı olmadığı için paylaştım.Delillerini de tam olarak bilmiyorum.Kur'an'dan rukye uygulanabileceği için ben bu şekilde amel ediyorum,dileyen eder dileyen etmez...
 8. ebuhasanelmakdisi

  ebuhasanelmakdisi Islam-TR Üyesi

  Müzik ve çalgı aletlerinden yüz çevirmek:

  Kurtubî İsra suresinde yer alan yüce Allah’ın:
  "Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Onlara karşı atlılarınla, piyadelerinle gürültü çıkararak baskın düzenle, mallarına evlatlarına ortak ol, onlara batıl vaadlerde bulun. Fakat şeytan onlara bir aldatıştan başka ne vaadeder?" (İsra, 64) buyruğunu açıklarken şunları söylemektedir:
  "Âyet-i kerimede çalgı aletlerinin şarkı ve boş oyalayıcı işlerin haram kılındığına delâlet eden ifadeler vardır. Çünkü yüce Allah: "Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat." buyruğu bir görüşe göre bu demektir.
  Mucahid dedi ki: "Şeytanın sesi yahut fiili ve onun güzel gördüğü işlerden olan herbir şeyden sakınmak icab eder." (el-Cami li Ahkâmi'l-Kur'ân, X, 290)

  Beyhâkî, es-Sünenu'l-Kubrâ'da (X, 223)Abdullah b. Dinar'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir:
  İbn Ömer şarkı söyleyen bir küçük kızın yanından geçti. Şöyle dedi: Eğer şeytan (kötülüğe sürüklemeksizin) kimsenin yakasını bırakacak olsaydı bunu bırakırdı.
  İbn Ebi'd-Dünya ve Beyhâkî, Şuabu'l-İman'da İbn Mesud (r. anh)'dan şöyle dediğini rivayet etmektedirler: Kişi bineğine binip de Allah'ın adını anmazsa bir şeytan onunla birlikte
  terkisine biner ve ona haydi şarkı söyle, der. Eğer güzel şarkı söyleyemiyor ise ona: Temennide bulun, der. (ed-Durru'l-Mensur, V, 308)

  Yine İbn Ebi'd-Dunya'nın naklettiğine göre Ömer b. Abdu'l-Aziz -Allah'ın rahmeti üzerine olsun- oğlunun murebbisine şunu yazmıştır: "Onların senin tedibin neticesinde kanaat sahibi olacakları ilk husus başlangıcı şeytan, âkıbeti Rahmanın gazabı olan lehviyâta buğzetmek olsun. Çünkü ilim bellemiş güvenilir kimselerden bana ulaştığına göre çalgı aletlerinin çalındığı yerde bulunmak ve şarkıları dinlemek ve bunları dillendirmek, suyun otu yeşerttiği ibi kalpte munafıklığı yeşertir."(ed-Durru'l-Mensur, V, 308)
 9. ebuhasanelmakdisi

  ebuhasanelmakdisi Islam-TR Üyesi

  Kızgınlık anında şeytandan Allah'a sığınmak ve abdest almaya özen göstermek.


  Süleyman b. Surad'ın şöyle demiştir:
  Peygamber (s.a.v.)'in yanında iki adam birbirlerine ağır sözler söyledi. Birisinin gözleri kızarmaya, damarları şişmeye başladı.
  Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Ben bir söz biliyorum, eğer onu söylese bütün bu hissettikleri ondan gider. (Bu söz) eûzu billahi mineşşeytanirracim (kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım) sözüdür."
  Bu sefer adam: “Sen bende bir delilik mi görüyorsun?” dedi.
  (Sahih-i Muslim : el-Birr ve’s-Sıla bölümü)

  (Hadisin ravilerinden) Ebu'l-Alâ: "Bende... görüyor musun" dedi; fakat "adam" lafzını zikretmedi.
  İşte bu, kızgınlık halinde şeytandan Allah'a sığınmanın delilidir.

  Abdest almanın deliline gelince, Ebû Vail el-Kas'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir:
  Bizler Urve b. Muhammed es-Sa’dî'nin yanına girdik. Bir adam onunla konuştu ve onu kızdırdı. Kalktı, abdest aldı. Sonra abdest almış olarak geri döndü ve şöyle dedi:
  Bana babam, dedem Atiye'den naklen anlattı, dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
  "Şüphesiz ki kızgınlık şeytandandır ve şüphesiz şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş ise su ile söndürülür. Buna göre sizden herhangi bir kimse öfkelenecek olursa abdest alsın."
  (Sunen-i Ebû Dâvûd: Edeb bahsi)
 10. ebuhasanelmakdisi

  ebuhasanelmakdisi Islam-TR Üyesi

 11. bilinmeyen0754

  bilinmeyen0754 Islam-TR Üyesi

  Hayizli kadin kurandan yet okuyamayacagi icin o surec icerisinde neler yapabilir acaba? Buda cevaplandirilsa cok iyi olurr
 12. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Sorularınızı, bölümünü tutturabilseniz çok iyi olur
 13. bilinmeyen0754

  bilinmeyen0754 Islam-TR Üyesi

  Aslinda tutturabildigimi dusunuyorum.sonucta Bu gibi seylerden korunmak icin okunmasi gereken ayetlerden bahsedilmis.o ayetleriayetleride hayizli bi bayan okuyamayacagina gore ne yapacak?
 14. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Neredeyse 4 senedir foruma üyesiniz fakat Soru Cevab bölümünün ne işe yaradığının farkında değilsiniz.
  Yazınızın sonuna soru işaret (?) ekliyor ve ilmi bir cevab bekliyorsanız bunu iki (soru cevab veya sertbest kursi) yerden birine açmalısınız. Çünkü burası düzenli bir forumdur.

  İlmihal (veya benzerleri) bölümü, ilmihal konuları hakkında hazır mesajları içerir, sorulara cevab verilmez. İlmihal konusunda sorunuz varsa, Soru cevab bölümünde ilmihal konulu yere sorunuzu açınız ya da serbest kursi bölümüne açarak herkesten cevab bekleyebilirsiniz.

  Üyelerimiz, böyle her bölüme rastgele sorular soracak olursa, hem karışıklık, hem diğer insanların faydalanmasını ibtal, hem ayrıca siteyi düzenlemek için kişi ve zaman israfı hem de soruya cevab verecek kişi için soruların nerelerde olduğunu araştırma karışıklığı olacaktır. Siteyi düzensiz hale getiren bu tür davranışlardan sakınalım ve sahib çıkalım inşeallah.

  Forumda Konu Açarken Ve Yorum Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

  http://www.islam-tr.com/forum/konu/...arken-dikkat-edilmesi-gereken-kurallar.27837/
 15. bilinmeyen0754

  bilinmeyen0754 Islam-TR Üyesi

  uyarinizi dikkate alacagim. Evet 4 senedir uyeyim lakin henuz 1 2 ay aktif olmaya basladigimi bu aktifliginde yazilan konulari okumak ekleme ve ya elestiri yapmak icin kullaniyorum.ki ekleme ve ya elestiri yapmayida 10 kere bile yapmamisimdir.ayrica ilk mesajimda cevap beklemek yeri e sadece konunun orada yetersiz kaldigini belirtmek istemistim.bu yuzden o cumlenin yerinin tam burasi oldugunu dusunmustum.yanlis anlasilma kalmamaisini umid ederek cevap veriyorum.tekrar forum kurallarini goz onunde bulunduracagimi belirtiyorum.hayirli günler
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.