Cemaatle Kılınan Namaz

Konu, 'Namaz' kısmında DAVA tarafından paylaşıldı.

 1. DAVA

  DAVA Islam-TR Üyesi

    
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Kişinin bir kimseyle beraber kıldığı namaz, yalnız başına kıldığı namazdan daha güzeldir. İki kişiyle kıldığı namaz, bir kişiyle kıldığı namazdan daha güzeldir. Daha fazla cemaatle kıldığı ise Allah’a daha sevimlidir.”[1]
  Cemaatle namaz: Allah’ın her mükellef Müslüman’a farz kıldığı beş vakit namazı kılmak için namaz kılanların toplanarak kıldığı namazdır. Namazda cemaat sayısı arttıkça Allah daha çok sever. Bu yüzden Allah’ın en çok sevdiği yer mescitlerdir. Zira çok sayıda insan namaz için orada bir araya gelir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle cemaatle kılınan namazı tek başına kılınan namazdan yirmi beş derece üstün kılmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki:

  “Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi beş derece üstündür.”[2]

  Nitekim Allah Azze ve Celle mescitlere yürüyerek gidip gelmeye, orada namazı beklemeye, ilk safa durmaya ve bunun gibi şeylere bol sevap tayin etmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki:

  “Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar, uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür.”[3]

  Yine şöyle buyurmuştur: “Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah’ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah’ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yükseltir.”[4]

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Bir kimse evinde farz bir namaza gitmek için güzelce temizlenirse onun ecri; ihramlı hacının ecri gibidir.”[5]

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere, kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz.”[6]

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “İnsanlar ezan okumada ve namazda birinci safta bulunmada ne (kadar fazilet) olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çekerlerdi.”[7]

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Sizden biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler kendisine: “Allah’ım! Bunu bağışla, buna merhamet et” diye dua ederler. Sizden biriniz, namaz kendisini yerinde tuttuğu sürece ve ailesine dönmesine sadece namaz engel olduğu sürece, o kişi namazda bulunmaya devam eder.”[8]

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize mescitlerde namazdan özellikle de sabah ve yatsı namazlarından ancak münafıkların geri kalacağını açıklamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza gelmeyenlerin evlerini yakmayı düşünmüştür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki:

  “Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne (kadar fazilet) olduğunu bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi.İçimden öyle geçiyor ki, namazı emredeyim, ezan okunsun. Daha sonra bir adama cemaate imam olmasını emredeyim. Sonra da bir ateş şulesi alayım, namaza gelmeyen adamların evlerini yakayım”[9]

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cemaat ile namazdan ancak nifakı bilinen münafıklar veya hasta olan geri kalırdı. Hatta hasta olanlar bile iki kişinin omuzlarına dayanarak namaz için mescide gelirdi.

  Abdullah b. Mesud radıyallahu anh diyor ki: “Kim yarın Allah ile Müslüman olarak karşılaşmaktan mutluluk duyarsa ezan okunduğunda şu beş vakit namaza devam etsin. Zira o hidayet sünnetlerindendir. Şüphesiz Allah peygamberiniz için hidayet sünnetleri koymuştur. Şayet hepiniz namazı evlerinizde kılsanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ettiğiniz zaman da mutlaka saparsınız. Herhangi bir kimse güzelce temizlenir, sonra şu mescitlerden birine doğru çıkarsa mutlaka Allah onun her adımına bir iyilik yazar, bir derecesini yükseltir ve bir de kötülüğünü siler. Biz cemaatle namazdan geri kalanların, ancak nifakı bilinen münafıklardan olduğunu görürdük. Vallahi insan iki kişi arasında; bacakları yerde sürünerek getirilir de safa durdurulurdu”[10]


  [1] Sahihu Süneni Ebi Davud (518)


  [2] Buhari; Kitabu’l-Ezan


  [3] Buhari; Kitabu’l-Ezan


  [4] Müslim; Kitabu’l-Mesacid


  [5] Sahihu Süneni Ebi Davud (522)


  [6] Sahihu Süneni Ebi Davud (525)


  [7] Buhari; Kitabu’l-Ezan


  [8] Buhari: Kitabu’l-Ezan


  [9] Buhari; Kitabu’l-Ezan


  [10] Müslim; Kitabu’l-Mesacid
 2. Ebu Katade

  Ebu Katade Misafir

  C E M A A T L E N A M A Z I N Ö N E M İ

  بسم الله الرحمن الرحيم

  CEMAATLE KILINAN NAMAZ TEK BAŞINA KILINAN NAMAZDAN DAHA HAYIRLIDIR

  { … İbni Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cemaatle kılınan namaz, münferiden kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir. }

  Buhari : 645-Ter:685) Müslim (650/249) Malik (1/129) Ebu Avane (2/3) Nesei (836) Tirmizi (215) İbni Mace (789) İbni Hibban (2052) Beyhaki (3/59) Beğavi (785)

  { … Ebû Hureyre r.a dan.Resûlullah sallallahu Aleyhi ve Sellem : Cemaatla kılınan namaz, sizden birinizin yalnız başına kıldığı namazdan yirmi beş cüz' daha fazi-letlidir, buyurdular. }
  Müslim : 2.c.649.n

  YATSI VE SABAH NAMAZLARINI CEMAATLE KILMANIN FAZİLETİ

  { … Abdurrahman b. Amrete şöyle dedi : Osman b. Affan akşam namazından sonra mescide girdi ve tek başına oturdu. Ben de onun yanına varıp oturdum. Osman şöyle dedi : Ey kardeşimin Oğlu, ben Rasulullah s.a.v’i şöyle derken işittim : Her kim yatsı namazını bir cemaat içerisinde kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş olur. Her kim de sabah namazını bir cemaat içerisinde kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş olur. }
  Müslim (656/260) Ebu Avane (2/4) Ahmed (1/58-68)

  { … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : “..... İnsanlar yatsı ve sabah namazlarında olan sevabı eğer bilmiş olsalardı, emekleyerek de olsa ona gelirlerdi. }

  Müslim : 437/129 - Buhari : 6l5-Ter:666) Malik (1/1313/6) Ebu Avane (2137) Nesei (539-670) İbni Hibban (1659) Beyhaki (1/428) Beğavi (2/230) Abdurrezzak (2007) Ahmed (7230-7742-8881

  { … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Münafıklara - cemaatle - sabah ve yatsı namazlarından daha ağır hiçbir namaz yoktur. Oysa onlar bu iki namazda bulunan şeyleri bilselerdi emekleye emekleye de olsa ona mutlaka gelirlerdi………………………….. }

  Buhari (657-Ter:691) Müslim (651/252) Ebu Davud : 548) İbni Mace : 797) Ahmed (9491)

  CEMAATLE NAMAZI TERKETMENİN ÇİRKİNLİĞİ

  { … Abdullah r.a dan. Dedi ki : Peygamber s.a.v Cuma’ya gelmeyen bir zümre için şöyle buyurdu : Vallahi içimden öyle geldi ki, bir adama emredeyim de cemaata namazı kıldırsın ! Sonra şu Cum'aya gelmeyen bir takım adamların üzerlerine evlerini cayır cayır yakayım ! . }
  Müslim : 2.c.652.n

  { … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Münafıklara - cemaatle - sabah ve yatsı namazlarından daha ağır hiçbir namaz yoktur. Oysa onlar bu iki namazda bulunan şeyleri bilselerdi emekleye emekleye de olsa ona mutlaka gelirlerden İçimden öyle geçti ki, müezzine emredeyim namaz için kamet getirsin sonra bir adama emredeyim o da insanlara namazda imamlık etsin sonra ateşli fitilleri alayım, ezandan sonra namaza çıkmayanların evlerini başlarına yakayım. }

  Buhari (657-Ter:691) Müslim (651/252) Ebu Davud : 548) İbni Mace : 797) Ahmed (9491) Albani (486-el-İrva)

  { … Ebû Hureyre'den naklen rivayet etti ki, Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir namazda bâzı kimseleri görememiş bunun üzerine şöyle buyurmuş : Vallahi içimden öyle geldi ki bîr adama cemaata namaz kıldırmasını emredeyim; sonra o cemaata gelmeyen bir takım adamlara gideyim ; onlar hakkında emir vereyim de odun demetleri ile evlerin ! üzerlerine cayır cayır yaksınlar !.. Bunlardan biri yağlı bîr kemik bulacağını bilse ona mutlaka gelirdi. }
  Müslim : 2.c.651.n

  EZANI İŞETEN KİMSENİN NAMAZA İŞTİRAK ETMESİ

  { … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’e kör bir adam gelerek : Ya Rasulallah, beni mescide kadar götürecek bir yardımcım yoktur, dedi ve Rasulullah s.a.v den namazları evinde kılması için ruhsat istedi. Rasulullah s.a.v de ona ruhsat verdi. 0 kimse gitmek için arkasını dönünce, onu çağırdı ve : Namaz için ezanı işitiyor musun ? buyurdu. 0 kimse evet dedi. Bunun üzerine Resulullah s.a.v : Öyleyse ezana icabet et, buyurdu. }

  Müslim : 6531255) Ebu Avane (2/6) Nesei (849) Beyhaki (3/57) Albani (487-el-İrva)

  KADINLARI MESCİDLERDEN ALIKOYMAMAK

  { … Abdullah b. Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’i işittim : Kadınlarınız sizden mescide gitmek için izin istedikleri vakit onları oraya gitmekten men etmeyin, buyuruyordu. }

  Müslim (442/135) Buhari (873-Ter:848) Ebu Avane (2158) Ebu Davud (566) Nesei (705) Tirmizi (570) Darimi (1/294) İbni Mace (16) İbni Hibban (2208) İbni Huzeyme (1677) Beyhaki (3/132) Beğavi (862) Tayalisi (616) Ebu Yağla (5426) Ahmed (217)

  CEMAATİ TERK İÇİN RUHSAT OLAN ŞEYLER

  HASTALIK :

  { … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v hastalandı, sahabelerden bir grup insanlar ziyaret için yanına girdiler. Muteakiben Rasulullah s.a.v oturdugu halde namaz kıldı...... }

  Müslim : 412/82) Buhari (688-Ter:716) Malik (1/135) Ebu Avane (2/105) Ebu Davud (605) İbni Mace (1237) Ahmed (6/51


  TADİLİ ERKANA VE NAMAZIN VAKİTLERİNE RİAYETSİZLİK :

  { … Abdullah b. Sâmit'den, o da Ebû Zerr'den naklen rivayet etti. Ebû Zerr şöyle demiş : Bana Resûlullah Sallallahü Aleyhi ye Sellem : Sana namazı vaktinden geri bırakan yahut vaktinden - çıkararak - namazı öldüren emirler, âmir olunca acaba hâlin nice olacak ? , buyurdular. Ben :
  - Bana ne emir buyurursun, dedim. Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem : Namazı vaktinde kıl ! Eğer ona o emirlerle birlikde yetişirsen tekrar kıl, Çünkü bu senin için nafile olur, buyurdu. }
  Müslim : 2.c.648.n

  { … Ebû'l - Aliye El - Berrâ'dan, naklen rivayet etti. Demiş ki : İbni Ziyâd namazı te'hir etti. Bunun üzerine Abdullah b. Sâmit bana geldi. Kendisine bir sandalye takdim ettim. Üzerine oturdu. Müteakiben İbni Ziyâd'ın yaptığını ona anlattım. Dudağını ısırarak uyluğuma vurdu ; Ve şunları söyledi : Senin bana sorduğun gibi, ben de Ebû Zere sordum. Senin uyluğuna vurduğum gibi, o da benim uyluğuma vurdu ve : Senin bana sorduğun gibi, ben de Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme sordum, o da senin uyluğuna vurduğum gibi benim uyluğuma vurdu ve : Namazı vaktinde kıl ! Eğer sen cemaatla beraberken namaz vakti gelirse yine kıl Ben bu namazı kıldım tekrar kılmam deme ! , buyurdular. }
  Müslim : 2.c.648 / 242

  مروان .... عن أبي أيوب أنه كان يخالف مروان بن الحكم في صلاته فقال له
  ‏:‏ ما يحملك على هذا‏ ؟‏ قال ‏:‏ إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إن وافقته وافقتك، وإن خالفته صليت وانقلبت إلى أهلي‏.

  رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات

  { … Ebu Eyyub el Ensari r.a Mervan bin Hakem’e şöyle der : “ …… Sen eğer pergamber s.a.v’in kıldığı gibi namaz kılarsan ben senin arkanda namaz kılarım, yoksa tek başıma kılar evime giderim. }

  Heysemi M. Zevaid : 2 / 68.2346.n – Taberani Kebir : Ricaluhu sıka, der.

  A’MA OLAN KİMSEYE RUHSAT :

  “ … Mahmud b. Er-Rebii el-Ensari tahdis ederek şöyle dedi : Itban b. Malik gözleri görmediği halde kendi kavmine imamlık ederdi. 0, bir defasında Rasulullah’a : Ya Rasulellah ! gece karanlık oluyor, sel oluyor, ben se gözleri görmeyen bir adamım. Dolayısıyla ya Rasulellah, evimde bir yerde namaz kıl’da ben orayı namazgah edineyim’ dedi. - Bu talep üzere - Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gitti ve : Nerede namaz kılmamı istersin, buyurdu. İtban evde bir yeri işaret etti. Rasulullah da orada namaz kıldı. ”

  Buhari (667-Ter:699) Müslim 8657/263) Ebu Avane (2/12) Nesei (787-843-1326) İbni Mace (754) İbni Huzeyme (1653) İbni Mende (50-İman) Tabarani (18/50-51-M. Kebir) Tayalisi (1241) Darekutni (2/80) Begavi (498) Abdurrezzak (1929) Ahmed (5/450)


  SIKIŞIK OLAN KİMSENİN CEMAATİ TERKETMESİ :

  “ … Abdullah b. Erkam r.a beraberinde insanlar olduğu halde hac - veya ömre - için yola çıkmıştı. 0 beraberindeki insanlara imamlık yapıyordu. Bir gün sabah namazı için kamet etti sonra biriniz imamlık için öne geçsin dedi ve kendisi tuvalete gitti. Daha sonra şöyle dedi : Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i işittim şöyle buyu-ruyordu : Biriniz tuvalete gitmek ister ve o anda da namaz için kamet getirilirse önce tuvalete gitsin.”

  Ebu Davud (88) Nesei (851) Tirmizi (142) Darimi (1/332) İbni Mace (616) Malik (1/159/49) Hakim (597) Ahmed (15959)

  “ … Ebu Hureyre r.a dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Allah‘a ve ahiret gününe iman eden bir kimseye, sıkışık olarak hafiflemeden namaz kılması helal olmaz.”
  Ebu Davud (91) Tirmizi (357) Ibm Mace (618)

  SOĞUK VE YAĞMURLU HAVALARDA RUHSAT :

  “ … Nafi şöyle dedi : İbni Ömer r.a soğuk ve rüzgarlı bir gecede ezan okudu. Sonra da : Dikkat, namazınızı olduğunuz yerde kılmız dedi. Sonra şöyle ekledi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzine gece soğuk ve yağmurlu olduğu vakit : Dikkat, herkes namazını olduğu yerde kılsın, demesini emrederdi.”

  Buhari (666-Ter:699) Müslim (697/22) Ebu Avane (2/17) Ebu Davud (1062) İbni Hibban (2080) İbni Huzeyıne (1655) Beyhaki (3/70)  TACUDDİN EL- BAYBURDİ
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.