Allah'ın Kulları Üzerindeki, Kulların Da Allah Üzerindeki Hakları

Konu, 'İlah' kısmında ebumuhammed tarafından paylaşıldı.

 1. ebumuhammed

  ebumuhammed Islam-TR Üyesi

    
  Allah'ın kulları üzerindeki, kulların da Allah üzerindeki hakları  Allah celle celalehu şöyle buyuruyor:

  "Ben, cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." Zariyat, 56

  "Andolsun ki biz her ümmete "yalnız Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının" diye (tebliğ etmesi için) bir rasul gönderdik." Nahl, 36

  "Rabbin, yalnız kendisine ibadet etmenizi, ana babaya güzellikle muamelede bulunmanızı emretti..." İsra, 23

  "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın." Nisa, 36

  İbni Mesud radiyallahu anh diyor ki: "Üzerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ın mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayeti okusun:

  "De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını söyleyeyim; O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin... İşte şu emrettiğim yol, benim dosdoğru yolumdur." Enam, 151 (Buhari, Müslim, Tirmizi ve İbn Mace)

  Muaz b. Cebel radiyallahu anh diyor ki: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ın bindiği merkebin terkisinde bulunuyordum. Bana dedi ki: "Ey Muaz! Allah'ın kulları üzerindeki ve kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir, biliyor musun?" Dedim ki: "Allah ve Rasulü daha iyi bilir." Buyurdular ki: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, yalnız O'na ibadet etmeleri ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların, Allah üzerindeki hakkı ise, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına azab etmemesidir." Dedim ki: "Ey Allah'ın Rasulü! Bunu herkese müjdeleyeyim mi?" Buyurdular ki: "Hayır, müjdeleme! Sonra buna güvenirler (salih amelleri terkederler)." (Buhari ve Müslim)

  İstifadeler:

  1- Cinlerin ve insanların yaratılış gayesi, yalnızca Allah'a ibadet etmektir

  2- İbadet: Bir olan, eşi ve ortağı bulunmayan Allah'ın varlığını,sığınılacak yegane merci olduğunu ve mutlak hakimiyetin yalnız O'nun olduğunu ifade eden tevhidin kendisidir. Yukarıdaki ayet ve hadisler, ibadeti hep tevhid olarak açıklamaktadır. Adem aleyhisselam'den günümüze kadar rasuller ve insanlar rasındaki mücadele her zaman tevhid ve şirk mücadelesi olmuştur.

  3- Tevhidi zikredilen manada anlayıp, bunun gerektirdiği şekilde amel etmeyen bir kimse, yaratılışının gayesi olan ibadet vazifesini yerine getirmemiştir. "Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz." Kafirun, 4-5 ayetleri bunu açıklamaktadır.

  4- Bütün rasuller toplumlarını yalnız Allah'a ibadet edip O'na hiçbir şeyi ortak koşmamaya ve tağutları reddetmeye davet etmek için gönderilmişlerdir.

  5- Bütün ümmetlere mutlaka rasul gönderilmiştir.

  6- Bütün rasullerin getirdikleri din birdir; o da Tevhid dinidir.

  7- Allah'a ibadet ancak tağutu reddetmekle gerçekleşir. "Kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, kopması mümkün olmayan sağlam kulpa tutunmuştur." Bakara, 256 ayeti bu konuyu açıklamaktadır.

  8- Tağut kelimesi, Allah'tan başka ibadet edilen, Allah'ın yasakladığı konularda kendisine uyulan her şeyi içine alır.

  9- En'am suresindeki üç muhkem ayetin (151-153) ilk müslümanlar katında büyük bir değeri vardır. "Üzerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ın mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayetleri okusun..." sözü bu ayetlerin ilk müslümanlar katındaki değerini ortaya koymaktadır. Bu ayetlerde Allah celle celalehu'ın on emri zikredilmektedir. Allah'a ortak koşmanın yasaklanması bunların başında gelir.

  10- İsra suresinde on sekiz hususu belirten muhkem ayetler vardır. Bunlar: "Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kendi başına bırakılmış olursun." İsra, 22 ayeti ile başlar ve: "Sakın Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın." İsra, 39 ayeti ile son bulur. Bu ayetlerde zikredilen hususların Allah katında ne kadar önemli olduklarını Allah-u Teala şu ayetiyle açıklamaktadır: "İşte bunlar, Rabbi'nin sana vahyettiği hikmetlerdir." İsra, 39

  11- Nisa suresinin 36. ayetinde Allah celle celalehu bizlere on emrini bildirmiş ve bunlara ilk olarak: "Allah'a ibadet edin. O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın." Nisa, 36 emriyle başlamıştır. Bu da tevhid ve şirk kavramlarına dikkat edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

  12- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce ümmetine; Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamalarını ve yalnız O'na ibadet etmelerini vasiyet etmiştir.

  13- Allah'u Teala'nın kulları üzerindeki hakkı: yalnızca O'na ibadet edip kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır.

  14- Allah'u Teala'nın hakkını yerine getiren kulların, Allah katında sahip oldukları hak da; kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına azab etmemesidir.

  15- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz b. Cebel radiyallahu anh'in rivayet ettiği "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı" hadisi şerifini maslahat gereği olarak sahabelerin çoğundan gizlemiştir.

  16- İslam'ın menfaati söz konusu olduğunda, bazı konularda ilmin gizli tutulması caizdir.

  17- Müslümanları, hoşlarına gidecek hususlarla müjdelemek müstehaptır.

  18- Allah'ın geniş rahmetine güvenip salih amel işlemede gevşeklik göstermekten endişe duymak gerekir.

  19- Birşeyin cevabını bilmeyen kimsenin "Allah ve Rasulü daha iyi bilir." demesi İslam adabındandır.

  20- Ehil kimselere diğerlerinden ayrı olarak özel bilgi vermeye, ilim tahsis etmeye ve bazı konularda ihtisas sahibi kimseler yetiştirmeye izin verilmiştir.

  21- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ın, bindiği merkebe başkasını da bindirmesi tevazu sahibi olduğunu gösteren bir davranıştır.

  22- Bir hayvana iki kişi binebilir.

  23- Muaz b. Cebel radiyallahu anh'in Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında seçkin bir mevkisi vardır.

  24- Tevhid'in tam anlaşılmasının, İslam inancında çok önemli bir yeri vardır.
 2. Abdullah Yusuf

  Abdullah Yusuf İyi Bilinen Üye Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Rabbım razı olsun kardesım

  + güncel
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.