Efendimizin Babası Abdullah B. Abdülmuttalibin Ölümü

Peygamber (s.a.v.) henüz yirmi sekiz aylıkken babası Abdullah vefat etti. Bundan daha az olduğu söylendiği gibi, Peygamber henüz ana karnında olduğu sırada öldüğü de söylenir.[167]

Abdullah Medine'de kimsesiz garip bir şekilde öldü. Oraya Hurma almaya gelmişti. Yine söylendiğine göre Şamdan dönerken hastalana*rak Medineye uğramıştı.

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî ve diğerleri anlatırlar ki :
-Abdü'l Muttalib, oğlu Abdullah Şam diyarındaki Gazze şehrine ticaret yükü götüren bir kervanla gitmişti. Dönüşlerinde Abdullah hasta olarak Medine'ye uğradılar. Abdullah Kervandakilere:

-Dayılarım olan Adiy b. Neccâr oğulları yanında biraz kalaca*ğım, dedi ve bir ay hasta olarak orada yerleşti. Durum Abdü'l Mutta-lib'e ulaşınca en büyük oğlu El-Haris'i onu almaya yolladı. Haris ona ulaştığında Abdullah'ı ölmüş olarak buldu. Benî Neccâr kabilesinden birisi olan En-Nâbiğa adlı bir adamın evine defn oldu. Peygamber (s.a.v.) o zaman henüz ana rahminde bulunuyordu. Bu sahih bir ha*berdir.[168]

Abdullah yirmibeş yıl yaşamıştı.[169] Vakidî "İşte Abdullahın yaşı ve ölümü hakkındaki görüşlerin en sağlamı budur." diyor.[170]

Abdullah mîras malı olarak, Ümmü Eymen adlı bir Câriye, beş deve ve koyun bırakmıştı. Nebi (s.a.v.) bunlara mirasçı oldu. [171]

Annesinin Vefatı

Efendimizin annesi Amine Onu Medinedeki babasının dayıları olan Adiy b. Neccâr oğullarını ziyaret ettirip Mekke'ye geri götürürken "Ebva"[172] denen yer de öldü. O vakit Allah Rasülü henüz altı yaşını yüz gün geçmiş idi.[173]

O zaman dört yaşında olduğuda anlatılır.[174]

Annesi Ölüpte defnedilince Cariyesi olan Ümmü Eymen onu Mekke'ye dedesinin yanına götürdü. Efendimiz artık dedesi ölene ka*dar onun kefaletinde kaldı.[175]


______________

[167] İbni Sa'd 1/99-100 Taberî 1/458 Beyhakî Deiâil 1/187
[168] İbni Sa'd î/99 Taberî 1/458
[169] İbni Sa'd 1/99 Beyhakî 1/187
[170] İbni Sa’d 1/99
[171] İbni Sa'd 1/100
İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/117
[172] Ebva, Cuhfe ile Medine arasında Medineye 13 mil uzaklıktaki bir yer.
[173] İbni Sa'd 1/126 Beyhakî Delâil 1/188
[174] Tehzib-i Tarih-i Dımışk 1/283 ibni Sa'd aynı yer.
[175] İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/118