Adıyaman-Menzil Tarikatına İthafen..

Konu, 'Tasavvuf Nedir?' kısmında muhsin_ensar06 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. muhsin_ensar06

  muhsin_ensar06 Islam-TR Üyesi

    
  Rahmetten Kovulmuş Olan şeytanın Şerrinden Alemlerin Rabbi Olan Allah’a sığınırız,
  Rahman ve Rahim Olan Allah Adıyla

  - FATİHA SÛRESİ
  1. Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla
  2. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.
  3. O rahmandır, rahîmdir.
  4. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
  5. (Haydi öyleyse deyiniz)"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medetumarız."
  6. Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
  7. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

  HUD-45.Nuh Rabbine hitap edip:”Ya Rabbi, dedi elbette boğulan oğlumda ailemdendi, öz evladımdı. (Halbuki ben onları gemiye alırken Sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin). Senin vadin elbette haktır ve Sen Hakimlerin Hakimisin.
  46.”Ey Nuh!” buyurdu Allah, “O senin ailenden değil. Çünkü o dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde, hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum.”

  Bakara-124. Sunu da hatırda tutun ki: Bir vakit Rabbi İbrahim’i birtakım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden Rabbi
  kendisine: "Seni insanlara önder (İmam) yapacağım." dedi. İbrahim: "Ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar!" deyince, Allah:
  "Zalimler ahdime (nübüvvete) nail olamazlar." buyurdu.
  Yukarıdaki ayetler, taşınan kanın aile olmak için yetmediğinin apaçık kanıtıdır.Bir kişinin gerçekten peygamberimizin soyundan geldiğini günümüzde yaşadığını kabul edelim.Bu noktada şöyle bir soru ortaya çıkmak tadır;Hz.İbrahim’in babası put yapıcısı, Hz.Nuh’un oğlu kafir, Hz.Lut’un karısı geride kalan,Allah Elçisinin(sav) amcasının durumu ortada iken,Peygamberimize 1400 yıl uzak da ki bir akrabasının mübarek olduğu öne sürülebilir mi?  Zümer-3. İyi bilin ki halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka birtakım hamiler edinerek: "Bizonlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." diyenlere gelince, elbette Allah, onların hakkında ihtilaf ettikleri
  hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine
  kavuşturmaz.Ayetteki “Allaha yakınlaştırsınlar” ifadesi “derecelerimizi artırsınlar” , “huy edinme” ifadesi “alışkanlık” olarak anlaşılabilir.
  İbadet nedir?İbadet: Kulluk,itaat,boyun eğmek,içten bağlanmak,tevazu göstermek.Kişinin kendisinden üstün ve yüksek kabul ettiği bir güce karşı baş eğmesi,ona bağlanmaya razı olması, onun için kendi bağımsızlığından ve özgürlüğünden vazgeçmesi,onun isteklerine direnmemesi,hükümlerini karar ve yetkilerini içtenlikle tanıması ve kabul etmesi, Onun istediği şekilde itaatini gösteren davranış ve rutinleri yerine getirmesi.İmam gazali “Günahla bid’ad arasında ince bir fark vardır.Günahkar insan günah işlemekte olduğunu bilir ama bid’adcı yaptığının hak olduğunu kabul eder, diğerlerine göre Allaha daha yakın olduğunu kabul eder”der.Bi’dad nedir? Bi’dad, dinde olmayan, dine sonradan sokulan, dinde varmış gibi gösterilen amel ve inançlardır. Günümüzdeki bazı yanlış din anlayışlarında sayılamayacak kadar çok bid’ad unsuru vardır.Bu yanlışlıkların üzerinde durarak vakit kaybetmek istemiyoruz.Bizler doğruların,vahyin üzerinde durarak insan kazanmak istiyoruz.İnsanları yakınlaştırıcısız, aracısız, şahit olarak Allah’ın yettiği bir tövbeye davet ediyoruz. BAKARA186. Kullarım Ben'i senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlarda davetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda
  yürüyerek selâmete ersinler.Yanlış din anlayışlarının üzerinde durduğu bir kavramı inşAllah açıklamak istiyoruz.Evliya nedir?Evliyau’llah-Allahın velileri, yani dostları kimlerdir? İnsanlar bu soruya pek çok tanım ve açıklama getirmektedir.Peki şaşmaz ölçü kurana göre Allah dostları kimlerdir. Özellikleri nelerdir? Yunus-62. İyi bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur, onlar üzüntüye de uğramazlar.
  63. Veliler o kimselerdir ki O'na iman edip, emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar.Bu ayetlerin ışığında,şu hüküm rahatlıkla çıkmaktadır.Takva sahibi her mümin’in dostu ALLAH’ tır.O ne güzel dost,ne güzel yardımcıdır.Üstünlük, derece sevap kazanma ölçüsü takvadır. Kimin gerçekten takvalı olduğunu ise yalnız Allah bilir.Buna rağmen bizler kendi kalbimizin dahi,temiz veya kirli olduğunu bilemezken, başka insanların kalpleri hakkında hüküm veriyor, kendi kendimize insanları cennetle veya cehennemle müjdeliyoruz.Birde insanlar aleyhlerine olan bir söz işitimi o sözü söyleyeni şeytan olmakla suçlar.”Şeytan seni Allah yolundan alıkoymaya çalışıyor, doğru yola taş koyan çok olur” gibi cümleler kurulur. Bizler yola taş değil vahyi, Kuran ölçüsünü koyuyoruz. O sözü söylen ve söyleyecek olan insanlarında vahiy koymasını istiyoruz. Allah’ın izniyle gerçekleri anlatmış olduğumuza inanıyoruzBütün övgüler Alemlerin Rabbi olan Allaha’dır ve yalnızca O’na minnet duyulur“Bir vatandaşın cumhurbaşkanı ile görüşebilmesi için aracılara, cumhurbaşkanına yakın zâtlara ihtiyaç duyulur da, âlemlerin rabbi olan Allah ile görüşebilmek için aracılara ihtiyaç duyulmaz mı?” derler. Elbette cumhurbaşkanı ile herkes görüşemez, aracılara ihtiyaç duyulur. Çünkü cumhurbaşkanı, bir anda ancak bir kişiyle görüşebilen, bir kişiyi duyabilen âciz ve zavallı bir varlıktır. Milyonlarca vatandaşı bir anda kabul etmesi, onları görmesi ve işitmesi, özel dertlerine çözüm getirmesi mümkün değildir. Fakat, Allah bundan âciz midir ki aracılara gerek duysun! O, bir anda bütün kâinatı ve yarattığı varlıkları görür ve duyar. O, semî’ ve basîrdir. Çünkü O, İlâhtır. Gerçek İlâh, âcizlik göstermez, eksik ve noksanlıktan uzaktır.
  Şef' kelimesinden türeyen şefâat sözlükte, bir kimsenin bağışlanmasını istemek, başkası adına yardım istemek, duâ etmek, rica etmek demektir. Şefâat, bir mü'minin günahlarının bağışlanması için Allah'a duâ edipyalvarmaktır.
  Peygamberimiz (s.a.s.), mü’minlerin günahlarının bağışlanması için Allah’a duâ etmiştir ve Âhirette yine duâ edecektir.
  “Her peygamberin kabul edilen bir duâsı vardır. Diğer peygamberler o duâyı yapmakta acele ettiler. Ben ise bu duâmı Kıyâmet gününde ümmetime şefaat için sakladım. Ona, ümmetimden şirk koşmayanlar kavuşacaklardır.”“Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler,içindir.” Görüldüğü gibi
  Peygamberimiz(ona binlerce selam) izinlidir, onun dışında, x kişisi bize şefâatçi olacaktır demek doğru değildir.

  Şefaat yetkisi ancak Allah’a aittir. Şefaat, sadece Allah’tan istenmelidir. Ölmüş kimseler, isterse peygamber olsun, direkt olarak onlardan asla şefaat istenemez. “Yani, “şefaat yâ Rasûlallah” demek hem “şefaatin tamamının Allah’a ait olduğu” âyetine, hem de “ancak Senden yardım isteriz” âyetine ters düşeceği için câiz değildir. Peygamber’den bile şefaat istemek câiz olmadığına göre, Allah’ın dostu olduğu zannedilen kimselerden şefaat talep etmek ya da böyle bir şeyi garanti gibi bilmek hiç mi hiç câiz olmaz. “De ki: ‘Şefaatin tamamı Allah’a aittir.” Ancak, “Ey Allah’ım, Rasûlullah’ı bana şefaatçi eyle” diyerek Allah’a duâ edilebilir. Tirmizî’nin rivâyet ettiği bir hadiste peygamberimiz bir sahâbîye şefaatini istemesini şöyle öğretmiştir: “Allah’ım O’nu (Rasulullah’ı) hakkımda şefaatçikıl.”Şefaati, bir kimseyi azaptan kurtarmak için Allah’a aracı olmak şeklinde düşünürsek; bu, olmayacak bir şeydir. Hiç kimsenin bir başkasını azaptan kurtarmaya yetkisi olmadığı gibi gücü de yoktur. Peygamberimiz, kızına şöyle söyler: "Yâ Fâtıma! Nefsini ateşten kurtar. Çünkü ben, senin için Allah'tan bir şeyi savamam." Görüldüğü gibi, Allah'a yakın olmak için, Peygamberimiz'in kızı dahi olmak yetmiyor. Mutlaka Allah'ın râzı olacağı ameller içinde olmak gerekiyor.
 2. boran el muvahhid

  boran el muvahhid Islam-TR Üyesi

  yazı da batıl birşey yok Allah ın izniyle.

  Allah hak yolda çabanızı daim etsin.

  inşaAllah daha güzel yazıları zamanla koyacağınızı umuyorum.

  Allah cihadınızı kabul eylesin.
 3. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  mevlana hz. der ki "Veliler hakkın çocuklarıdır, hazırda bulunan yahut bulunmayandan daha çok haberlidirler. Onlar hakkında gıybetten kaçınınız. Çünkü ALLAH TEALA ONLARIN CANI İÇİN İNTİKAM ALIR" (!) bahsettiğiniz tarikat basit bir tarikat değildir bildiğiniz bilmediğiniz bir çok alim nakşibendiyye (sizin deyiminizle adıyaman tarirkatı) tarikatının şeyhidir. Mevlana ve babası bahaeddin veled buna örnektir (nakşibendiyye'nin kübreviyye koluna bağlıdırlar) sizin yaptığınız alelade bir araştırmadır yazınızdan bunu görüyorum. ancak bir nakşibendi sofisi olarak ben dahi bu yola türlü araştırmalar soncu girdim.. Allah' ulaşma konusuna gelince hiç birimiz bir yolu rehbersiz katedemeyiz.. bugün hepimizin bildiği büyük alimler dahi bu yolu bir rehber eşliğinde yürüdüler yol aldılar aksi takdirde nefislerinde kaybolabilirlerdi... Hem siz kaç kez gördünüz de o hazzı yaşadınız ki? kaç kez menzile gittiniz ki? Kur'an-ı kerimden işinize gelenleri cımbızla çekmişsiniz ancak Allah dostlarının tükendiği gün kıyametin kopacağını sahih hadislerde görmekteyiz. mesele yalnızca şecere meselesi de değildir ki Peygamberimiz S.A.V ın soyundan gelen birçok seyyidimiz vardır... Zamanın şeyhi Gavs- ı Sani hz.'nin yaptığı hiç bir şeyden haberinizin olmadığı malesef ki çok açık. O ve ondan önceki şeyhler ilk başta Allah, Peygamber, Din sevgisini aşılar müride siz ne sanıyorsunuz bilmiyorum ama eğer bir çıkarının( maddi anlamda) olduğunu da düşünüyorsanız şunu söyleyeyim ki menzilde yemeğiniz, yatacak yeriniz ve hatta duş alma imkanı size ücret talep etmeksizin verilir.. (günlük nüfusun 10.000 olduğu dönemler bile vardır) bunun karşılığında da sizden mürid olmanız da beklenmez..
  size anlatmak istediğim aslında şu: nakşibendiyye silsilesini azıcık da olsa araştırın... Sizi tanımam etmem ama Allah dostlarını inkar etmeniz sizi uçuruma sürükler ki tasavvuf diye bir şeyin olduğunu hepimiz bilmekteyiz bu "tarikat" tabiri insanlara itici veya ürkütücü gelebilir -kelime anlamı da yol dur halbuki- ancak bu tamamen tasavvufi bir şeydir... yine sahih hadislerden size şunu aktarmak isterim ki; Peygamberimiz S.A.V bütün tarikatlerin kıyamete yakın yok olacağını bunların en sonuncusunun nakşibendiyye olacağını haber verir. benim söyleyeceğim din üzerine tartışın elbet ama Allah Telanın öğütlediği gibi bilmediğiniz konu karşısında Allah daha iyi bilir deyin ki Allah muhafaza imanınızda olmayın!!
 4. isllamm

  isllamm Üyeliği İptal Edildi

  "Allah iman edenlerin dostudur/velisidir.O onları karanlıklardan aydnlıklara çıkarır.Kafirlerin dostu ise tağuttur.Oda onları aydınlıklardan karanlıklara çıkarır.Bunlar cehennem ehlidirler.Onlar orada ebedi kalıcıdırlar." (Bakara,257)

  Gördüğün gibi Allahın dostları bütün tağutları inkar edenlerdir.Belli kişilerin elinde değildir..Senin dediğin o nakşilerde tağutun kulluğunu yapıyolar..Allah'ın dostluğunu bırak açıkça Allah'ın kanunlarına ters kanunlar çıkaran sistemi destekliyorlar..Kendi içlerindeki şirkleri söylemiyorum bile..
 5. Kaide

  Kaide Islam-TR Üyesi

  Fena halde yalancısın!...
 6. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  büşrahanım Resulun sav soyundan gelmek kimseye ayrıcalık getirmez. ona tabi olmak ona yakın olmaktır. siz Resulun sav siyerini okudunuz mu okuduysanız bu Allah cc dostu dediğiniz kişiler Rusulun sav misyonunu nekadar yüklenmişler lütfen bir kıyaslayın. tabiki Velileri kendine düşman edinmek Allah cc savaş açmaktır. ama unutmayın ben veliyim diyen veli olmaz heleki ehlisünnetvelcemaat akidesinin dışanda olan birileri hiç ama hiç veli olamaz.
 7. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  beyefendi tek akıllı siz değilsiniz biz bu yolda kimlere kulluk ettiğimizin pek gayet farkındayız ki kulluk yalnızca alemlerin Rabbine yapılır.. sizler ki tasavvuf ehli allah dostlarını inkar ediyorsunuz ancak din yaşamınızın tam olarak neresinde çok merak ediyorum. bize bu yolda dini yaşamın merkezine koymak gerektiği, Allah teala'dan korkmak yerine onu sevmek, aşık olmak gerektiği öğretilir.. eğer ki tapındığımız rabbim dışında birşey olsa; sofilerin ağzındaki Allah kelamı da neyin nesi o vakit. yaşamınızda bir kez olsun imam gazali, mevlana, şah- ı nakşibendi ve dahasını okumadığınızı okumuş olsanızda bir şeyler alamadığınızı görüyorum ki o insanlar çektikleri çilelerle yoğruldular. hiç tasavvuf diye birşey duydunuz mu bilmiyorum ama tasavvufta çekilen çile ile pişer mutasavvıflar ki bu bugün derslerde dahi işlenmektedir... bizler avam halkız bizler fakiriz onlar zengin (maneviyat açısından) bizler onların maneviyatından payımızı alıp Rabbime kulluk etme Efendimiz SAV'a iyi bir ümmet olma çabasındayız. Verdiğim hadis gayet açıktır. Ona rağmen inkara gidersiniz gitmezsiniz beni ilgilendirmez ki ben uyarımı açık bir şekilde yaptım.. "ALLAH İMAN EDENLERİN DOSTUDUR" evet öyledir ancak bu ayet Allah dostlarının (bahsettiğim anlamdaki allah dostlarının) olmadığına kanıt nitliğinde değildir ki o amaçla yazmışsınız sanırım. hem şu da bir gerçektir ki iman etmek çok kolaydır tek kelime-i şahadet'e bakar, ancak imandan çıkmakta bir o kadar kolaydır ki tek bir inkara bakar..
 8. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  mutedyyin bey; tabii ki de bunun soy ile alakası çok az bunu gönderimde de söyledim. mesele şecere meselesi değil. imam gazali yi bilirsiniz hepiniz ki din düşünürüdür ve dünya tarafından da bilinen bir filozoftur. en önemlisi de bir ALLAH DOSTUDUR. Mevlana yine öyle ve daha sayabileceğim pek çok zat var... bunların hepsinin soyu Efendimiz s.a.v'a dayanmaz ( mesela imam gazali ) benim anlatmak istediğim şu insanlar inkar etse de tasavvuf bir gerçek. bir soru soracağım. necip fazıl'ı bilir misiniz?
 9. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  Bakın büşra hanım o saydığınız kişiler ( gazali sanırım sofiyken yazdıklarından tövbe etmiş ) inanın bana istifade edilecek doğruları olsada tam anlamıyla islami değiller. bakın size tavsiyem Resulun sünnetini ve hadislerini öğrenmeye çalışın bunların doğrultusu dışında kalan kim olursa olsun ünvanı makamı .... çok önemli değil terkedin.
 10. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  beyefendi gazalinin sofi iken yazdıklarına tövbe etmesi gibi birşeyin olmadığını bilmenizi isterim ayrıca şunu da biliniz ki bu insanlar ne kendilerini peygamber ilan eden insanlar ne de ayet ve hadislere karşı gelen insanlar bilakis bize bu dini sevdiren insanlar.. kafamızdaki Allah korkusu yerine kalbimize Allah sevgisini işleyen insanlar.. ilmek ilmek nakşeden insanlar size bunca iyiliği dokunmuş, hidayetinize sebep olmuş bir insanı nasıl bırakırsınız..size sordum necip fazıl'ı bilir misiniz diye. çünkü zamanında nasıl pejmürde, avare biri olduğunu ve onun hidayet vesilesinin bir allah dostu olduğunu söylemek istedim.. necip fazılın nasıl bir kıvrak zekaya sahip olduğunu bilirsiniz ki eğer bu yol dediğiniz şekilde bir yol olsaydı başta necip fazıl bunu eserlerine döker ve hemen terk ederdi bu yolu. ancak o, osefil hayatından kurtulup tasavvuf denizine dalmış bir aşığa dönüşmüştür. bu aşıklar pek fazladır bunlardan en önemlisi de şüphesiz MEVLANA'dır...
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.