Adıyaman-Menzil Tarikatına İthafen..

Konu, 'Tasavvuf Nedir?' kısmında muhsin_ensar06 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. muhsin_ensar06

  muhsin_ensar06 Islam-TR Üyesi

    
  Rahmetten Kovulmuş Olan şeytanın Şerrinden Alemlerin Rabbi Olan Allah’a sığınırız,
  Rahman ve Rahim Olan Allah Adıyla

  - FATİHA SÛRESİ
  1. Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla
  2. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.
  3. O rahmandır, rahîmdir.
  4. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
  5. (Haydi öyleyse deyiniz)"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medetumarız."
  6. Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
  7. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

  HUD-45.Nuh Rabbine hitap edip:”Ya Rabbi, dedi elbette boğulan oğlumda ailemdendi, öz evladımdı. (Halbuki ben onları gemiye alırken Sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin). Senin vadin elbette haktır ve Sen Hakimlerin Hakimisin.
  46.”Ey Nuh!” buyurdu Allah, “O senin ailenden değil. Çünkü o dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde, hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum.”

  Bakara-124. Sunu da hatırda tutun ki: Bir vakit Rabbi İbrahim’i birtakım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden Rabbi
  kendisine: "Seni insanlara önder (İmam) yapacağım." dedi. İbrahim: "Ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar!" deyince, Allah:
  "Zalimler ahdime (nübüvvete) nail olamazlar." buyurdu.
  Yukarıdaki ayetler, taşınan kanın aile olmak için yetmediğinin apaçık kanıtıdır.Bir kişinin gerçekten peygamberimizin soyundan geldiğini günümüzde yaşadığını kabul edelim.Bu noktada şöyle bir soru ortaya çıkmak tadır;Hz.İbrahim’in babası put yapıcısı, Hz.Nuh’un oğlu kafir, Hz.Lut’un karısı geride kalan,Allah Elçisinin(sav) amcasının durumu ortada iken,Peygamberimize 1400 yıl uzak da ki bir akrabasının mübarek olduğu öne sürülebilir mi?  Zümer-3. İyi bilin ki halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka birtakım hamiler edinerek: "Bizonlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." diyenlere gelince, elbette Allah, onların hakkında ihtilaf ettikleri
  hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine
  kavuşturmaz.Ayetteki “Allaha yakınlaştırsınlar” ifadesi “derecelerimizi artırsınlar” , “huy edinme” ifadesi “alışkanlık” olarak anlaşılabilir.
  İbadet nedir?İbadet: Kulluk,itaat,boyun eğmek,içten bağlanmak,tevazu göstermek.Kişinin kendisinden üstün ve yüksek kabul ettiği bir güce karşı baş eğmesi,ona bağlanmaya razı olması, onun için kendi bağımsızlığından ve özgürlüğünden vazgeçmesi,onun isteklerine direnmemesi,hükümlerini karar ve yetkilerini içtenlikle tanıması ve kabul etmesi, Onun istediği şekilde itaatini gösteren davranış ve rutinleri yerine getirmesi.İmam gazali “Günahla bid’ad arasında ince bir fark vardır.Günahkar insan günah işlemekte olduğunu bilir ama bid’adcı yaptığının hak olduğunu kabul eder, diğerlerine göre Allaha daha yakın olduğunu kabul eder”der.Bi’dad nedir? Bi’dad, dinde olmayan, dine sonradan sokulan, dinde varmış gibi gösterilen amel ve inançlardır. Günümüzdeki bazı yanlış din anlayışlarında sayılamayacak kadar çok bid’ad unsuru vardır.Bu yanlışlıkların üzerinde durarak vakit kaybetmek istemiyoruz.Bizler doğruların,vahyin üzerinde durarak insan kazanmak istiyoruz.İnsanları yakınlaştırıcısız, aracısız, şahit olarak Allah’ın yettiği bir tövbeye davet ediyoruz. BAKARA186. Kullarım Ben'i senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlarda davetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda
  yürüyerek selâmete ersinler.Yanlış din anlayışlarının üzerinde durduğu bir kavramı inşAllah açıklamak istiyoruz.Evliya nedir?Evliyau’llah-Allahın velileri, yani dostları kimlerdir? İnsanlar bu soruya pek çok tanım ve açıklama getirmektedir.Peki şaşmaz ölçü kurana göre Allah dostları kimlerdir. Özellikleri nelerdir? Yunus-62. İyi bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur, onlar üzüntüye de uğramazlar.
  63. Veliler o kimselerdir ki O'na iman edip, emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar.Bu ayetlerin ışığında,şu hüküm rahatlıkla çıkmaktadır.Takva sahibi her mümin’in dostu ALLAH’ tır.O ne güzel dost,ne güzel yardımcıdır.Üstünlük, derece sevap kazanma ölçüsü takvadır. Kimin gerçekten takvalı olduğunu ise yalnız Allah bilir.Buna rağmen bizler kendi kalbimizin dahi,temiz veya kirli olduğunu bilemezken, başka insanların kalpleri hakkında hüküm veriyor, kendi kendimize insanları cennetle veya cehennemle müjdeliyoruz.Birde insanlar aleyhlerine olan bir söz işitimi o sözü söyleyeni şeytan olmakla suçlar.”Şeytan seni Allah yolundan alıkoymaya çalışıyor, doğru yola taş koyan çok olur” gibi cümleler kurulur. Bizler yola taş değil vahyi, Kuran ölçüsünü koyuyoruz. O sözü söylen ve söyleyecek olan insanlarında vahiy koymasını istiyoruz. Allah’ın izniyle gerçekleri anlatmış olduğumuza inanıyoruzBütün övgüler Alemlerin Rabbi olan Allaha’dır ve yalnızca O’na minnet duyulur“Bir vatandaşın cumhurbaşkanı ile görüşebilmesi için aracılara, cumhurbaşkanına yakın zâtlara ihtiyaç duyulur da, âlemlerin rabbi olan Allah ile görüşebilmek için aracılara ihtiyaç duyulmaz mı?” derler. Elbette cumhurbaşkanı ile herkes görüşemez, aracılara ihtiyaç duyulur. Çünkü cumhurbaşkanı, bir anda ancak bir kişiyle görüşebilen, bir kişiyi duyabilen âciz ve zavallı bir varlıktır. Milyonlarca vatandaşı bir anda kabul etmesi, onları görmesi ve işitmesi, özel dertlerine çözüm getirmesi mümkün değildir. Fakat, Allah bundan âciz midir ki aracılara gerek duysun! O, bir anda bütün kâinatı ve yarattığı varlıkları görür ve duyar. O, semî’ ve basîrdir. Çünkü O, İlâhtır. Gerçek İlâh, âcizlik göstermez, eksik ve noksanlıktan uzaktır.
  Şef' kelimesinden türeyen şefâat sözlükte, bir kimsenin bağışlanmasını istemek, başkası adına yardım istemek, duâ etmek, rica etmek demektir. Şefâat, bir mü'minin günahlarının bağışlanması için Allah'a duâ edipyalvarmaktır.
  Peygamberimiz (s.a.s.), mü’minlerin günahlarının bağışlanması için Allah’a duâ etmiştir ve Âhirette yine duâ edecektir.
  “Her peygamberin kabul edilen bir duâsı vardır. Diğer peygamberler o duâyı yapmakta acele ettiler. Ben ise bu duâmı Kıyâmet gününde ümmetime şefaat için sakladım. Ona, ümmetimden şirk koşmayanlar kavuşacaklardır.”“Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler,içindir.” Görüldüğü gibi
  Peygamberimiz(ona binlerce selam) izinlidir, onun dışında, x kişisi bize şefâatçi olacaktır demek doğru değildir.

  Şefaat yetkisi ancak Allah’a aittir. Şefaat, sadece Allah’tan istenmelidir. Ölmüş kimseler, isterse peygamber olsun, direkt olarak onlardan asla şefaat istenemez. “Yani, “şefaat yâ Rasûlallah” demek hem “şefaatin tamamının Allah’a ait olduğu” âyetine, hem de “ancak Senden yardım isteriz” âyetine ters düşeceği için câiz değildir. Peygamber’den bile şefaat istemek câiz olmadığına göre, Allah’ın dostu olduğu zannedilen kimselerden şefaat talep etmek ya da böyle bir şeyi garanti gibi bilmek hiç mi hiç câiz olmaz. “De ki: ‘Şefaatin tamamı Allah’a aittir.” Ancak, “Ey Allah’ım, Rasûlullah’ı bana şefaatçi eyle” diyerek Allah’a duâ edilebilir. Tirmizî’nin rivâyet ettiği bir hadiste peygamberimiz bir sahâbîye şefaatini istemesini şöyle öğretmiştir: “Allah’ım O’nu (Rasulullah’ı) hakkımda şefaatçikıl.”Şefaati, bir kimseyi azaptan kurtarmak için Allah’a aracı olmak şeklinde düşünürsek; bu, olmayacak bir şeydir. Hiç kimsenin bir başkasını azaptan kurtarmaya yetkisi olmadığı gibi gücü de yoktur. Peygamberimiz, kızına şöyle söyler: "Yâ Fâtıma! Nefsini ateşten kurtar. Çünkü ben, senin için Allah'tan bir şeyi savamam." Görüldüğü gibi, Allah'a yakın olmak için, Peygamberimiz'in kızı dahi olmak yetmiyor. Mutlaka Allah'ın râzı olacağı ameller içinde olmak gerekiyor.
 2. boran el muvahhid

  boran el muvahhid Islam-TR Üyesi

  yazı da batıl birşey yok Allah ın izniyle.

  Allah hak yolda çabanızı daim etsin.

  inşaAllah daha güzel yazıları zamanla koyacağınızı umuyorum.

  Allah cihadınızı kabul eylesin.
 3. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  mevlana hz. der ki "Veliler hakkın çocuklarıdır, hazırda bulunan yahut bulunmayandan daha çok haberlidirler. Onlar hakkında gıybetten kaçınınız. Çünkü ALLAH TEALA ONLARIN CANI İÇİN İNTİKAM ALIR" (!) bahsettiğiniz tarikat basit bir tarikat değildir bildiğiniz bilmediğiniz bir çok alim nakşibendiyye (sizin deyiminizle adıyaman tarirkatı) tarikatının şeyhidir. Mevlana ve babası bahaeddin veled buna örnektir (nakşibendiyye'nin kübreviyye koluna bağlıdırlar) sizin yaptığınız alelade bir araştırmadır yazınızdan bunu görüyorum. ancak bir nakşibendi sofisi olarak ben dahi bu yola türlü araştırmalar soncu girdim.. Allah' ulaşma konusuna gelince hiç birimiz bir yolu rehbersiz katedemeyiz.. bugün hepimizin bildiği büyük alimler dahi bu yolu bir rehber eşliğinde yürüdüler yol aldılar aksi takdirde nefislerinde kaybolabilirlerdi... Hem siz kaç kez gördünüz de o hazzı yaşadınız ki? kaç kez menzile gittiniz ki? Kur'an-ı kerimden işinize gelenleri cımbızla çekmişsiniz ancak Allah dostlarının tükendiği gün kıyametin kopacağını sahih hadislerde görmekteyiz. mesele yalnızca şecere meselesi de değildir ki Peygamberimiz S.A.V ın soyundan gelen birçok seyyidimiz vardır... Zamanın şeyhi Gavs- ı Sani hz.'nin yaptığı hiç bir şeyden haberinizin olmadığı malesef ki çok açık. O ve ondan önceki şeyhler ilk başta Allah, Peygamber, Din sevgisini aşılar müride siz ne sanıyorsunuz bilmiyorum ama eğer bir çıkarının( maddi anlamda) olduğunu da düşünüyorsanız şunu söyleyeyim ki menzilde yemeğiniz, yatacak yeriniz ve hatta duş alma imkanı size ücret talep etmeksizin verilir.. (günlük nüfusun 10.000 olduğu dönemler bile vardır) bunun karşılığında da sizden mürid olmanız da beklenmez..
  size anlatmak istediğim aslında şu: nakşibendiyye silsilesini azıcık da olsa araştırın... Sizi tanımam etmem ama Allah dostlarını inkar etmeniz sizi uçuruma sürükler ki tasavvuf diye bir şeyin olduğunu hepimiz bilmekteyiz bu "tarikat" tabiri insanlara itici veya ürkütücü gelebilir -kelime anlamı da yol dur halbuki- ancak bu tamamen tasavvufi bir şeydir... yine sahih hadislerden size şunu aktarmak isterim ki; Peygamberimiz S.A.V bütün tarikatlerin kıyamete yakın yok olacağını bunların en sonuncusunun nakşibendiyye olacağını haber verir. benim söyleyeceğim din üzerine tartışın elbet ama Allah Telanın öğütlediği gibi bilmediğiniz konu karşısında Allah daha iyi bilir deyin ki Allah muhafaza imanınızda olmayın!!
 4. isllamm

  isllamm Üyeliği İptal Edildi

  "Allah iman edenlerin dostudur/velisidir.O onları karanlıklardan aydnlıklara çıkarır.Kafirlerin dostu ise tağuttur.Oda onları aydınlıklardan karanlıklara çıkarır.Bunlar cehennem ehlidirler.Onlar orada ebedi kalıcıdırlar." (Bakara,257)

  Gördüğün gibi Allahın dostları bütün tağutları inkar edenlerdir.Belli kişilerin elinde değildir..Senin dediğin o nakşilerde tağutun kulluğunu yapıyolar..Allah'ın dostluğunu bırak açıkça Allah'ın kanunlarına ters kanunlar çıkaran sistemi destekliyorlar..Kendi içlerindeki şirkleri söylemiyorum bile..
 5. Kaide

  Kaide Islam-TR Üyesi

  Fena halde yalancısın!...
 6. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  büşrahanım Resulun sav soyundan gelmek kimseye ayrıcalık getirmez. ona tabi olmak ona yakın olmaktır. siz Resulun sav siyerini okudunuz mu okuduysanız bu Allah cc dostu dediğiniz kişiler Rusulun sav misyonunu nekadar yüklenmişler lütfen bir kıyaslayın. tabiki Velileri kendine düşman edinmek Allah cc savaş açmaktır. ama unutmayın ben veliyim diyen veli olmaz heleki ehlisünnetvelcemaat akidesinin dışanda olan birileri hiç ama hiç veli olamaz.
 7. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  beyefendi tek akıllı siz değilsiniz biz bu yolda kimlere kulluk ettiğimizin pek gayet farkındayız ki kulluk yalnızca alemlerin Rabbine yapılır.. sizler ki tasavvuf ehli allah dostlarını inkar ediyorsunuz ancak din yaşamınızın tam olarak neresinde çok merak ediyorum. bize bu yolda dini yaşamın merkezine koymak gerektiği, Allah teala'dan korkmak yerine onu sevmek, aşık olmak gerektiği öğretilir.. eğer ki tapındığımız rabbim dışında birşey olsa; sofilerin ağzındaki Allah kelamı da neyin nesi o vakit. yaşamınızda bir kez olsun imam gazali, mevlana, şah- ı nakşibendi ve dahasını okumadığınızı okumuş olsanızda bir şeyler alamadığınızı görüyorum ki o insanlar çektikleri çilelerle yoğruldular. hiç tasavvuf diye birşey duydunuz mu bilmiyorum ama tasavvufta çekilen çile ile pişer mutasavvıflar ki bu bugün derslerde dahi işlenmektedir... bizler avam halkız bizler fakiriz onlar zengin (maneviyat açısından) bizler onların maneviyatından payımızı alıp Rabbime kulluk etme Efendimiz SAV'a iyi bir ümmet olma çabasındayız. Verdiğim hadis gayet açıktır. Ona rağmen inkara gidersiniz gitmezsiniz beni ilgilendirmez ki ben uyarımı açık bir şekilde yaptım.. "ALLAH İMAN EDENLERİN DOSTUDUR" evet öyledir ancak bu ayet Allah dostlarının (bahsettiğim anlamdaki allah dostlarının) olmadığına kanıt nitliğinde değildir ki o amaçla yazmışsınız sanırım. hem şu da bir gerçektir ki iman etmek çok kolaydır tek kelime-i şahadet'e bakar, ancak imandan çıkmakta bir o kadar kolaydır ki tek bir inkara bakar..
 8. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  mutedyyin bey; tabii ki de bunun soy ile alakası çok az bunu gönderimde de söyledim. mesele şecere meselesi değil. imam gazali yi bilirsiniz hepiniz ki din düşünürüdür ve dünya tarafından da bilinen bir filozoftur. en önemlisi de bir ALLAH DOSTUDUR. Mevlana yine öyle ve daha sayabileceğim pek çok zat var... bunların hepsinin soyu Efendimiz s.a.v'a dayanmaz ( mesela imam gazali ) benim anlatmak istediğim şu insanlar inkar etse de tasavvuf bir gerçek. bir soru soracağım. necip fazıl'ı bilir misiniz?
 9. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  Bakın büşra hanım o saydığınız kişiler ( gazali sanırım sofiyken yazdıklarından tövbe etmiş ) inanın bana istifade edilecek doğruları olsada tam anlamıyla islami değiller. bakın size tavsiyem Resulun sünnetini ve hadislerini öğrenmeye çalışın bunların doğrultusu dışında kalan kim olursa olsun ünvanı makamı .... çok önemli değil terkedin.
 10. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  beyefendi gazalinin sofi iken yazdıklarına tövbe etmesi gibi birşeyin olmadığını bilmenizi isterim ayrıca şunu da biliniz ki bu insanlar ne kendilerini peygamber ilan eden insanlar ne de ayet ve hadislere karşı gelen insanlar bilakis bize bu dini sevdiren insanlar.. kafamızdaki Allah korkusu yerine kalbimize Allah sevgisini işleyen insanlar.. ilmek ilmek nakşeden insanlar size bunca iyiliği dokunmuş, hidayetinize sebep olmuş bir insanı nasıl bırakırsınız..size sordum necip fazıl'ı bilir misiniz diye. çünkü zamanında nasıl pejmürde, avare biri olduğunu ve onun hidayet vesilesinin bir allah dostu olduğunu söylemek istedim.. necip fazılın nasıl bir kıvrak zekaya sahip olduğunu bilirsiniz ki eğer bu yol dediğiniz şekilde bir yol olsaydı başta necip fazıl bunu eserlerine döker ve hemen terk ederdi bu yolu. ancak o, osefil hayatından kurtulup tasavvuf denizine dalmış bir aşığa dönüşmüştür. bu aşıklar pek fazladır bunlardan en önemlisi de şüphesiz MEVLANA'dır...
 11. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  1-Bakın ben size bir şey sorayım Kuran da yada sünnette Allah aşkı diye bir ifade duydunuz mu
 12. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  ayrıca bize öğretilen Allah'ın ayetleri ve Efendimiz S.A.V'ın hadislerinden başka birşey değil.. ben size o aşkı ve hazzı anlatamam bunu anlatmaya kelimeler çaresiz, kifayesiz kalır ki insanların yaşaması lazım... dikkat edin mürid olması lazım demiyorum o feyzi bir defa alması ona yeter ilahi aşkın müptelası olması için...
 13. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  Allah'ın bize verdiği onca nimet vardır ki bunların en önemlileri kalb ve akıldır... bizden kendisine ibadet ve itaatte bulunmamızı ister... peki siz sevdiğiniz bir kimseye mi daha candan hizmette bulunursunuz korktuğunuz kimseye mi?( bu sorunu cevabını kesinlikle bekliyorum) ona göre sorunuzu yanıtlayacağım...
 14. Amel-i Sâlih

  Amel-i Sâlih Islam-TR Üyesi

  Sana çekilen çileyi söyleyeyim mi? Ailesi sayılı zenginler arasında, rahat ve bolluk içinde yaşayan, sadece ufacık "neden herşey bu kadar boş" diyerek başlayan macerasında hidayete eren bir kardeşimizin, Allah ve resul s.a.v yolunda çektiğidir çile. Çevresinde playboy diye anılan bir gencin herşeyden vazgeçip Allah'a yönelip, resule ittibası sonucu ailesi ve çevresinden gördüğü zulümdür çekilen çile. Ve hidayet öyle soydan soptan gelip geçen, sadece belli bazı tarikatlere ve cemaatlere bağlı bir tekel değildir. Bu kardeşlerimiz neden veli olamıyor da illa ki sizin silsilede çıkmak zorunda kalıyor bu anlaşılmaz. Aklınızı satın almışlar. Kendilerinin sözde hikayelerle kerametli şeyhler olduklarına inandırmışlar. Durup karşısına hatasını söylemeyi bırak ufacık bir eleştiri dahi aklına getirmeye korkuyorsunuz. Kalbinizi örtmüşler, aralamaya korkuyorsunuz. Allah hepimize hakkı görecek doğruyu yanlışı ayırt edebilecek bir ilim versin.
 15. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  Allah cc sadece onu aşkla sevmemizi isteseydi kuranında benden korkun demezdi. bakın tabiki Allah cc sevmek şart ama onun gazabından korkmakta şart farkımız şurada siz kurana göre değil kendi gittiğiniz felsefi görüşe göre Allah cc değerlendiriyorsunuz. tabiki bu sizin düşünceniz değil şunu anlatmaya çalışıyorum inşallah anlarsınız Allahcc ve rusulu sav bizi cennete yaklaştıracak cehennemeden uzaklaştıracak hiç bir düşünce yoktur ki bize bildirmemiş olsun bize düşen bu yolda sadece onlara uymaktır eger Allah benden korkun diyorsa kimsenin ben korkman sadece severim demeye hakkıda cüretide olamaz diyelim ki oldu bize düşen kuarana tabi olmaktır
 16. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  Allah'tan korkmadığımızı nasıl düşünürsünüz! Allah'tan başka korkacak kimimiz var! beni hep yanlış anlıyorsunuz. ben şunu anlatmaya çalışıyorum biz insanlar normal şartlarda Allah'a ibadetleri ya korktuğumuz için ya da bizi cennetle mükafatlandırması için yapıyoruz. Allah ise bizi bir annenin çocuğuna duyduğu sevginin kat kat fazlası ile seviyor. bu durumda bizler içten pazarlıklı olmuyor muyuz? içten pazarlıklı biri olmak hangi müslümana yakışır. velev ki Allah teala'ya karşı içten pazarlıklı olmak... sizce bu ne kadar doğru!!!
 17. abdullah11

  abdullah11 Misafir

  Bu hanım bir dunya şey söylemiş ama bir ayet bir hadis delil yok sadece zanni ifadeler bende diyorum senin şeyhlerin sahtekar asıl Allah dostu Usame . asıl Allah dostu Abdullah aZam .. Hadi sana o zaman bir seyyid asıl Allah dostu Affan'da sehid olan alım ve seyyid muhammed Kureyş'i ... Yok kardesim yok bunları su adamlar veli diye kandırmışlar o kadar keramet ehli seyyidler bu adamlar hatta yeryüzünde onların yüzü suyu hürmetine ayakta hatta kıyamet onlardan dolayı kopmuyor ama ne hikmetse dünyada Müslüman kanı oluk oluk akıyor bu adamlar kılını kıpırdatmıyor ne oldu süper güçleri var uçup kaçıyorlar ama müslümana yardım etmeye gelince düşman karşısında yok sadece medet diyene geliyorlar oda yok kaza yapıyordum medet Ceylan'ı dedim hemen geldi... Sinı safsataya çevirdiler vesselam
 18. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Şuan ki menzil şeyhlerinde, Şeyh Said ruhunu göremiyoruz ALLAHın dini için öfkelenip tağuta baş kaldıran şeyhler nerde şuan ?
 19. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  yine yanlış düşence var, bakın eğer Allah cc diyorsaki cennetlere koşun onlar için amel yapın. kimin haddine ki ben cennet için amel yapmıyorum demek. lütfen biraz düşünün; sizin güttüğünüz bu düşünce siz farkında olmasanızda bir şekilde kuranı tahrif etmek. ve birilerinin kuran dışı düşüncelereni yada iyi niyetli olalım eksik düşüncelerini ( aslında heva heveslerini ) savunmaktan başka bir şey
 20. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  Allah aşkına komik olmayın ben aşktan söz ediyorum siz bana korktuğumu söylüyorsunuz siz hiç biriniz anlamıyor musunuz? bu 3. söyleyişim MESELE ŞECERE (SOY) MESELESİ DEĞİL!! bizim silsilemize bağlı olmak zorunda da değil kimse bunları uydurduğunuza inanıyorum ki ilk sizden duyuyoru böyle bir şey. dini kim tekeline alabilir ki böyle birşey yapan yok! çekilen çilelere gelince yok play boy muş, yok zengin aile çocuğuymuş, kendi kendine hidayete ermiş bunlar olağan şeyler illa ki olur ancak tasavvuf büyüklerinin kitaplarını okuyun nakşibendiyye kitaplarından bahsetmiyorum tek tasavvuf yolu bu değil... birinin bizi satın aldığı da yok tek zeki kendinizi görüyorsunuz ama bizim de akıl ve irademiz var! siz kulaktan dolma ne bulursanız önüme salata yapıp koyuyorsunuz ancak yaşamış, tecrübe etmiş olduğunuz hiç bir şey yok bir kez kendi gözünüzle görseniz ne demek istediğimi anlarsınız ki orada dine aykırı hiç birşey yok, olamaz! siz bu tarikatları çok yeni görüyorsunuz belki ama tarihçesinden haberiniz bile yok söylediğiniz herşey çocukça ve olgunluktan bir haber... keramet teriminin benim tek lafımda geçmediğini hatırlatırım ki kerametle hiç biryere gelinmeyeceğinin bizde farkındayız. biliriz ki budistler de uçabilir. mesele kalbin uçup RABBE ulaşmasında o da kişinin kendi takvasıyla mümkün. rehbersiz bir yola girerse bir kişi bir zaman sonra kendini alim sanar ancak gelmiş geçmiş tüm alimler kendilerini ham sayarlar ki tevazu, takva böyle birşeydir mürdlere de bu aşılanır.. anlamanızı beklemiyorum ama inşallah şimdi değilse de birgün anlarsınız
 21. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  dönüp dolaşıp şu ayete geliyor her durum 'senin dinin sana benim dinim bana '
 22. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  hayır aynı din bu!! benim düşüncem bana olay bu!!
 23. TubaSelcen

  TubaSelcen Islam-TR Üyesi

  Bismillahirrahmanirrahim...

  Kuran-ı Kerimin ayetlerini kopyala yapıştır yaparak müslüman olunmaz. Öncelikle bir müslüman insan diğer müslüman kardeşi için kendisi ağzı ile söylemediği taktirde dinsiz, kafir deme hakkına sahip değil haşa o Allah değildir. Müslüman insan herşetden önce kalbiyle ihlasla tevhide iman etmiş kişidir. Müslüman insan her daim kendi amelinden şüphe eden hiç bir zaman kibirlilik üstünlük taslamayandır. Müslüman insan Peygamberimizin dediği gibi '' Diğer peygamberlerin içinde en güzel suret Hz. Yusuf'a edebinde en yüksek derecesi bana taktir olunmuştur" edep, haya çok önemlidir.

  Bir müslüman duygusaldır, sevdi doludur, Allah'tan korkar, bırakın tarikatlara dil uzatmayı bir hristiyan yada farklı inançtan insanlara bile davranışlarında hak gözetmesi gerekir. Siz nasıl bu kadar rahatsınız. Allah'tan vahiy mi aldınız ki insanların inançlarıyla bu kadar rahat dil uzatıyorsunuz. Tarikatler hakkında ne bilirsiniz? Sadece kopyala yapıştırla müslüman olunmaz.. Eğer diğerlerine göre siz tam doğru yolda iseniz kusura bakmayın ama burda yazılanlar bir iman olgunluğunda değil ve ayrıyeten çok cahilce..
 24. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  bu size son sözüm sanırım mevlanayı seviyorsunuz size göre veli kendisi mesneviyi okumadınız değil mi tamamından bahsediyorum lütfen ozaman mesnevinin
  KABAK HİKÂYESİ (Cilt 5 1335-1420. Beyitler s.112-118
  CUHA’NIN KADIN KILIĞINA GİRMESİ HİKÂYESİ (Cilt 5 3325-3330. Beyitler s.272-273)
  EŞCİNSELLİK (Cilt 2 3155-3160. Beyitler s.137-138)
  BABA İLE KIZI ARASINDA CİNSEL İLİŞKİ ÜZERİNE BİR SOHBET
  BİR SULTANIN BİR CARİYEYE DÜŞKÜNLÜĞÜ…
  CARİYENİN YOLDA KÖLEYLE EVDE SULTANLA MACERALARI… (Cilt 5 3831-4025. Beyitler s.312-326)

  okumanızı istiyorum
 25. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  Allah dostu tabirine katliamlar yapan bir lideri nasıl layık görürsünüz siz Allah akıl fikir versin ne diyim hadis ve ayetlerden örneklerim elbette ki var ancak sizler gönderileri öyle bir hırsla okuyorsunuz ki onları görmüyorsunuz bile!! diyeceğim o ki siz yolunuza bakın bizim yolumuzu yermek eleştirmek sizlere düşmez!!
 26. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  çelişkiye düşmeyin mevlana da nakşidir.. bkz.: nakşibendiyye tarikatının kübrevviyye kolu...
 27. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  değildir demedim çelişkim nerede bir önceki msj da yazan mesneviyi okurmusunuz bakın elinizin altında net var hemen ulaşabilirsiniz
 28. büşracebeci

  büşracebeci Islam-TR Üyesi

  kesinlikle katılıyorum... insanlar bilmedikleri hiçbir konuda konuşmamalı en azından birazcık araştırmalıdır...
 29. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  okuduysanız tamam okumadıysanız neden merak edip bir bakmıyorsunuz zira savunduğunuz bir veli değil mi kendisi
 30. TubaSelcen

  TubaSelcen Islam-TR Üyesi

  Birçok Din alimlerinin hocaların profesörlerin derslerini verdiği, şahşiyete islami değil mi? diyorsun? Zaten kitapları ne üzerine sanıyorsun! hayat hikayesini mi anlatıyor. Hiç onun kitaplarını alıp okudun mu? neden bahseder? ne kadar cahilsiniz. Peki sen ne yapıyorsun burada yazılar yazıp bilgiler vermiyormusun? Hangi islami düşünce emre göre alimlere bu kadar dil uzatılıyor bu sitede.
  Dünyada hiç mi dil uzatacağın kimse kalmadı mükemmel herşey şimdi alimlere mi geldi ?

  Siz kimsiniz bilmiyorum ama açıkçası islami bir kalple bakıldığı zaman samimi bulamıyorum eğer; farklı grubların içinde olup insanların dini duygularını, inançlarını zedelemek için bilinçli yapılıyorsa bu savcılık soruşturmasıyla anlaşılır ve merak etmeyin dış görünüşünüz yanlız beşeri kandırır. Allah herkesin kalbini biliyor. Şunuda unutmayın yalnız döndürülebilecek olanı döndürürsünüz Allah kalplerimizi korur İnşallah...
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.