Çözüldü Abdeste Başlarken Yapılan Niyet Ve Abdestte Okunan Dualar

Konu, 'İlmihâl / Abdest - Gusul ve Teyemmum Konuları' kısmında Sûde binti Zem'a tarafından paylaşıldı.

 1. Sûde binti Zem'a

  Sûde binti Zem'a Islam-TR Üyesi

    
  Selamün Aleyküm arkadaşlar

  abdeste başlarken niyet etme ve abdest alınırken okunan dualar hakkında sahih hadisler var mı?bir hocaya sorduğumda bidattir hiçbir hadiste geçmiyor, dedi. peki hanefi mezhebindeki edilen dualar noluyo?
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin


  Âleykum selam we rahmetullah ;
  Abdestte besmele, abdeste başlarkendir, her uzvu yıkarken besmele çekmek diye bir sunnet yoktur.

  Abdeste başlarken besmele çekmek:

  Besmele hakkında zayıf hadisler gelmiştir. Ancak bunların toplamı, abdestte besmele çekmenin temel olduğuna dair kuvvetli bir kanaat vermektedir. Aslında besmele çekmek güzel bir iştir. Kısaca abdestte besmele çekmek meşrudur.

  Abdest alırken dua okumak:

  Bu konuda Ebû Musa el-Eş'arî'nin rivayet ettiği hadîsten başka, Rasûlullah'dan gelen herhangi bir duâ sabit olmamıştır. Ebû Musa el-Eş'arî şöyle dedi. "Rasulûllah'a abdest suyu getirdim, abdest alırken şöyle duâ ettiğini işittim:

  "Allahım günâhlarımı bağışla, evimi geniş kıl, rızkımı mubârak eyle."
  Kendisine 'ya Rasûlallah şöyle şöyle duâ ettiğini işittim" deyince, 'sen bir şeyle yetiniyor musun ki?' diye cevab verdi."
  (Nesai, Âmelu'l yevm ve'l - leyle, s. 172; İbni Sunni, Âmelu'l yevm ve'l - leyle, s. 14 - 15, Hadis no: 28 Hadis zayıftır, fakat hadiste geçen dua için bir şahid vardır; bu sebeble El Bâni Sahihu'l Câmi ve Ğayetu'l Meram'da onu sahih olarak niteler; 'abdest veya namazla kayıtlı olmaksızın bu duanın yapılması hasendir' der. Tamamu'l minne, 96)
  (Hadîsi Ncsâî ve İbn Sunnî sahih bir senetle rivayet etmiştir. Fakat Nesâî, bu hadisi abdest bittikten sonra söylenecek dualar kısmında zikretmiş, İbn Sunnî ise abdest arasında okunacak dualar başlığı altında zikretmiştir. Nevevî her ikisi de olabilir, demiştir.)

  İbnu Teymiyye (rahimehullah) şöyle der:
  “Hiçbir kimse, sünnet olanın dışında dua ve zikir nevinden bir sünnet ortaya çıkaramaz ve bunu beş namazda yapıla gelen ibadetler gibi buna devam edemez. Bilakis bu, Allah Azze ve Celle’nin izin vermediği dinde bid'at çıkarmadır.” (Mecmû’ul-Fetâvâ, c. 22, sf: 510)

  Allah Rasûlu sallallahu aleyhi ve sellemden abdest sırasında azaları yıkarken herhangi bir dua gelmemiştir. Bu konuda bir hadis gelmiş, ancak bu Allah Rasûlu sallallahu aleyhi ve sellemden geldiği sahih değildir.
  Hafız İbnu Salâh (rahimehullah) şöyle dedi:
  “Bu konuda sahih bir hadis yoktur.” (Hafız İbnu Hacer, Telhîsu'l Habîr, 1/297)

  İbnu Kayyim (rahimehullah) şöyle demiştir:
  “Abdest alırken her uzvun yıkanmasında zikir olduğu hadisi batıldır.” (Menârul-Munîf, 45)

  Nevevi (rahimehullah) abdestte uzuvların yıkanırken dua hakkında şöyle dedi:
  “Uzuvlar yıkanırken dua etmenin bir aslı yoktur.” (el-Futûhât er-Rabbâniyye: 2/27-29)

  Şeyh Muhammed ibnu İbrahim, şöyle demiştir:

  “Bazı insanlar, abdest esnasında her uzuv yıkanırken özel dua olduğunu söylemişler ve bu konuda bazı hadisler rivayet etmişlerdir. Ancak bunlar asla sahih değildir. Bilakis bu hadisler batıldır.” (Fetâvâlar)
  Abdulaziz ibnu Bâz şöyle demiştir:
  “Bunların hiçbirinin aslı yoktur. Allah Rasûlu sallallahu aleyhi ve sellemden böyle bir şey gelmemiştir. Bu uzuvlar yıkanırken bu tür dualarla dua etmek mustehab değildir. Abdestte sadece şu iki şeyi yapmak mustehabdır:
  Birincisi: Abdeste başlarken besmele çekmek (yani Bismillah demek).

  İkincisi: Abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet getirmek. Abdestte meşru (dinden) olan budur.” (Şeyh Abdulaziz İbnu Baz’ın Dersleri, 13 No'lu Ders)
  Abdesten sonra dua okumak:

  Ömer (r. anh)'in rivayet ettiği hadîste denmiştir ki: Rasûlullah şöyle buyurdu:
  "Sizden biriniz abdest alıp da, aldığı abdesti tam yaparsa, sonra:
  "Şahadet ederim ki; Allah'dan başka ilâh yoktur. O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammcd O'nun kulu ve Rasûludur", derse kendisine cennetin sekiz kapısı açılır, dilediği kapıdan içeri girebilir." buyurmuştur.
  (Muslim, Tâharat, 6)

  Ebû,Saîd el-Hudrî'dcn rivâyeten; o demiştir ki, Rasûlullah:
  "Her kim abdest alır sonra;
  "Allahım seni hamdınla teşbih ederim. Şahadet ederim ki, senden başka ilâh yoktur, senden istiğfar ister, sana tevbe ederim." derse bu sözleri beyaz bir kâğıda yazılır ve üzerine mühür basılır. Kıyamet gününe kadar açılmaz." buyurmuştur.
  (Hadîsi Taberânî "Evsat"ta rivayet etmiştir. Hadisin râvileri sahih râvilerdir.)
  (Heysemi şöyle der: "Tâberâni bu hadisi 'Evsat'ta rivayet eder, râvileri, Sahih ricâlindendir. Ancak Nesai , Âmelu'l yevm ve'l - leyle'de bu hadisi tahric etttikten sonra , hadisin isnadının hatalı olduğunu, doğru olanın hadisin mevkuf olarak rivayet eder." Heysemi, Mecmâu'z Zevâid , 1/ 239; İbn Hâcer, Telhisu'l Hâbir, 1/102; Nesai, Âmelu'l yevm ve'l - leyle, 1 / 173)

  Nesâî de hadîsi rivayet etmiş, sonunda şöyle demiştir:
  "Bir mühürle mühürlenerek arşın altına konulup, kıyamet gününe kadar açılmaz."
  Nesâî; "doğru olan, hadisin mevkuf olduğudur," demiştir.

  "Allahım beni çok tevbe edenlerden ve çok temizlenenlerden kıl"
  (Tirmizi, Tâhârat; 41) duasına gelince;
  Tirmizî'nin rivayetinde bu duâ vardır. Tirmizî bu hadîs hakkında "senedinde çelişkiler vardır," demiştir. Bu konuda başka sahih hadîs yoktur.  İlgili Konu:

  Abdest Ve Namazda Niyetin Şekli (Ağız Veya Kalb)

  http://www.islam-tr.com/forum/konu/abdest-ve-namazda-niyetin-sekli-agiz-veya-kalb.23466/
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.